Že to neměly ženy, obzvláště ty nadané, v devatenáctém století snadné, jsme se v našem seriálu přesvědčili už mnohokrát. To byl i případ Sofie Kovalevské. Aby si mohla splnit svůj sen – studovat matematiku – musela se nejdříve vdát…

Píše se rok 1850, když se v Moskvě narodila v rodině generála Korvin-Krukovského druhá holčička. Pro rodiče to bylo mírné zklamání. Osmiletou dceru už měli, tentokrát doufali, že se narodí syn. Sama Sofia později uváděla, že se jí dostalo od rodičů nejmenší pozornosti, protože za rok po ní se jim konečně narodil vytoužený syn.

Sofia byla mimořádně inteligentní, ostatně měla být po kom. Vyrůstala v podnětném prostředí. Vzdělaní byli nejen oba rodiče, ale i dědeček - byl to matematik, pradědeček pak astronom. K tomu, proč si Sofia oblíbila zrovna matematiku, se váže jedna historka. Rodina jezdívala na venkovské sídlo do Polibina, a když ho jednou renovovali, nevystačily objednané tapety na Sofiin pokoj. Otec si ale poradil. V podkroví domu měl hodně dokumentů, mezi nimi i své univerzitní koncepty z diferenciálního a integrálního počtu. A ty posloužily jako tapety pro Sofiin pokoj. Sofia tomu sice zpočátku nerozuměla, ale rozhodla se těm klikyhákům přijít na kloub. Zajímala se i o další přírodovědné obory, stejně jako i o literaturu.

Sofie KovalevskáSofia měla domácí učitele, kteří byli z jejích znalostí přímo nadšení. Ne už tak tatíček-generál. Když projevila touhu studovat matematiku, byl tvrdě proti. Nic takového. Přál si, aby se dobře vdala a měla děti.

Jsme v zaostalém Rusku, nevolnictví už bylo sice v roce 1861 zrušeno, ale studovat na univerzitě dívky nemohou (ostatně nejen v Rusku). Jedinou možností je odjet do zahraničí, ovšem pouze se souhlasem otce, případně manžela. Sofia to tedy vyřešila po svém. Formálně se provdala za Vladimíra Kovalevského, budoucího slavného paleontologa a univerzitního profesora, který byl o osm let starší než ona. Tehdy to prý nebylo až tak neobvyklé. S manželem vycestovala do Heidelbergu, kde ale žili odděleně, i když Vladimír se do Sofie zamiloval a přál si, aby jeho lásku opětovala. Trvalo ale ještě dlouho, než k tomu došlo. Sofia se výhradně chtěla soustředit jen na studium.

Vlastně ani v Heidelbergu nemohly ženy oficiálně studovat. Sofia však požádala o výjimku a dostala ji. A svými schopnostmi všem vytřela zrak! Pak se rozhodla pokračovat ve studiu matematiky na univerzitě v Berlíně. Tam ji sice také nepřijali, ale svými znalostmi si získala „otce moderní matematické analýzy“ profesora Weierstrasse, který se stal jejím soukromým učitelem. Ve svých dvaceti čtyřech letech pak získala  v roce 1874 doktorát na univerzitě v Göttingenu. Ani doktorát či všechna doporučení jí nepomohla získat místo profesorky na žádné německé univerzitě.

Je velmi zklamaná. Vrátila se tedy do Ruska. I tam jí byl titul k ničemu. Tam nemohla učit ani na středních školách, jen možná malé holčičky primitivní počty. Rozhodla se odpočinout si od matematiky a začala se věnovat literární tvorbě. Psala divadelní recenze, vědecké úvahy, napsala i román. A hlavně – sblížila se s manželem, jejich formální vztah přerostl ve skutečnou lásku. Brzy se jim narodila dcera Sofia. Manžel se ve snaze zabezpečit rodinu vzdal své vědecké kariéry a vrhl se na podnikání. Jenže se dostává do finančních problémů.

A projevují se i první manželské problémy. Ty řeší Sofia po svém – odjíždí do Paříže. Tam se dozvídá, že manžel spáchal sebevraždu. Tato zpráva ji zdrtila, obviňuje se z manželovy smrti. Pak se znovu vzchopí a vrátí se ke své milované matematice. A dostává skvělou nabídku – profesuru na univerzitě ve Stockholmu. Zpočátku přednáší německy, ale velmi rychle se naučí švédsky.

Ve Stockholmu potkala i svou novou lásku, historika, právníka a sociologa Maxima Kovalevského, který tu byl na přednáškovém pobytu. Shoda jmen byla čistě náhodná a vlastně se díky ní seznámili. Maximovy poštovní zásilky totiž byly ve Stockholmu mylně doručovány na Sofiinu adresu. Původní přátelství přerostlo ve vášnivý vztah. Naposledy spolu strávili léto v roce 1890 v Maximově vile na Francouzské riviéře. Na podzim už ale u Sofie propukla tuberkulóza, které podlehla v únoru 1891. Bylo jí pouhých 41 let…

 

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

 

 

Reklama