Rodina

„Sociálku na ni!“ běsní Radana

Říká se, že lidé by neměli strkat nos do cizích věcí, ale co když máte pocit, že ve vašem blízkém okolí je někdo, kdo se nestará o děti, jak by měl? Přesně tohle zažívá Radana, která má sama malé dítě a výchova dětí její dobré kamarádky se jí nelíbí...

„Já to nechápu, děti by měly být pro matku na prvním místě, jenže Alena to má nějak přehozené, což mě dost vytáčí,“ rozčiluje se maminka dvouleté holčičky, která již několikrát své kamarádce naznačovala, že co se týká výchovy dětí, je to u ní celé špatně. „Už když měla Alena první dítě, jako matka pokulhávala, ale co se jí narodilo druhé, je to daleko horší. Když k ní přijdu, všude je bordel, děti lítají špinavé, jejich disciplína je nulová a nezájem Aleny je nepochopitelný. Já si nemyslím, že jsem dokonalá matka, ale vím, že se snažím ze všech sil, navíc když porovnám svou dceru a Aleniny potomky, je to nebe a dudy,“ dodává Radana.

Ta poslední dobou přemýšlí, že by svou kamarádku měla nahlásit na sociálku. „Poslední ťafka byla, když jsem k ní přijela na víkend a udiveně jsem koukala, že její malé děti lítají ještě v jedenáct hodin večer a řádí jako z divokých vajec. Když se je snažila zahnat do postele, vyváděly ještě víc. Alena se na mě jen podívala a řekla, že na to nemá nervy, takže tam křičely dlouho do noci. Co mě však nejvíce udivilo, byly četné modřiny dětí, kterých jsem si všimla, když jsme ležely na zahradě u bazénu. Alena mi jen odsekla, že ji občas vzteky ujede ruka, že jsou nezvladatelné a jako matka to prý musím znát i já. Ano, občas malé dám výchovnou, ale nikdy tak, aby měla takové modřiny. Její děti nemají disciplínu, to však neznamená, že by je měla takto mlátit, ony za to nemůžou. Navíc místo toho, aby si s nimi hrála a věnovala jim náležitou pozornost, tráví raději čas u tabletu nebo venku s cigaretou. Párkrát jsem se i zeptala, jestli nechce pomoci s úklidem, protože ten nepořádek byl do očí bijící, jen mávla rukou, že je to zbytečné. To, že preferují fastfoody, protože ty prý prcci milují nejvíc a ona nemusí vařit, je už takovou třešničkou na pomyslném dortu. Nechápu ani jejího muže, že mu to nevadí a nic jí neřekne, jen rezignovaně sedí a kouká na rozjařené děti.“

sousedka

Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly rodiče. To proto, že někteří rodiče se chovají tak, jako by neměli děti.
Leonid Nikolajevič Andrejev

Radana vážně koketuje s myšlenkou, že by kamarádku udala na příslušný odbor. My jsme k této záležitosti měli pár otázek, tak jsme kontaktovali Mgr. Daniela Hovorku z Odboru ochrany práv dětí MPSV, který nám poskytl vyjádření.

 • Je má povinnost nahlásit sociálnímu odboru, když se mi nezdá přístup matky k dětem v mém okolí?
  Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí nemáte povinnost, ale oprávnění upozornit na tuto skutečnost kterýkoliv orgán sociálně-právní ochrany dětí. V této souvislosti je ale nutné připomenout, že podle trestního zákoníku je každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví o tom, že byl na dítěti spáchán trestný čin týrání svěřené osoby, obchodování s lidmi, pohlavního zneužití nebo zneužití dítěte k výrobě pornografie nebo že se někdo těchto trestných činů na dítěti dopouští, povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Policii České republiky nebo státnímu zastupitelství anebo jinak překazit spáchání takového trestného činu. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti se dotyčná osoba vystavuje nebezpečí postihu za trestný čin nepřekažení trestného činu nebo neoznámení trestného činu.
 • Za jakých okolností to mám ohlásit?
  Dítě je z důvodu svého věku a závislosti na péči jiných osob zvýšeně ohrožené. Pokud je dítě vystaveno špatnému zacházení, děje se tak často v soukromí a nebývá snadné tyto případy odhalit. Všímavý soused tedy může být často jedinou šancí dítěte na pomoc. Proto jestliže se dozvíte o týrání, zneužívání nebo zanedbávání péče o dítě nebo máte důvodné podezření na jiné závažné porušování práv a zájmů dítěte, případně jestliže se dozvíte o dítěti, které se ocitlo bez potřebné péče přiměřené jeho věku, zdravotnímu stavu a rozumové vyspělosti, je třeba o tom uvědomit sociální pracovníky sociálně právní ochraně dětí.  Oznámení je možné učinit osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem, nejlépe na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.  V případě, že by se jednalo o týrání, pohlavní zneužívání, obchodování s lidmi nebo jiný trestný čin, na který se vztahuje oznamovací povinnost, tak i orgánům činným v trestním řízení, tj. policii nebo státnímu zastupitelství.
 • Můžu zůstat v anonymitě?
  Zůstanete v anonymitě. Totožnost oznamovatele nesmí být nikomu sdělena, a to ani rodičům dítěte nebo soudu či jiným orgánům, a nelze ji zjistit ani ze spisové dokumentace orgánu sociálně-právní ochrany dětí, neboť údaje o totožnosti oznamovatele jsou vedeny ve zvláštní oddělené složce mimo spis dítěte. Pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti osoby, která na ohrožení dítěte upozornila, ledaže je samotný oznamovatel povinnosti mlčenlivosti písemně zprostí. Povinnost mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele platí i v případě, že se podezření na ohrožení dítěte nepotvrdí. Údaje o totožnosti oznamovatele si může vyžádat pouze soud nebo státní zastupitelství pro případ, že by tyto údaje potřeboval vědět pro účely trestního stíhání.
 • Za jak dlouho od udání se dají věci do pohybu? Jaký je postup, když někdo ohlásí podezření k zanedbání péče?
  Sociální pracovníci sociálně-právní ochrany dětí začnou bezodkladně po přijetí oznámení prověřovat situaci. Důležité je zejména šetření v místě bydliště dítěte, pohovor s dítětem, jeho rodiči nebo dalšími členy rodiny. Vyžádají si také údaje od ošetřujícího lékaře, ze školy nebo předškolního zařízení. Na základě těchto informací posoudí, jaká opatření je nezbytné přijmout na ochranu dítěte. Může např. doporučit rodičům využití služeb nějakého poradenského nebo terapeutického zařízení. V případě nutnosti se pracovníci OSPOD obrací na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o úpravě výchovy dítěte.

Čtěte také:

   
07.09.2015 - Děti - autor: Markéta Škaldová

Komentáře:

 1. [26] cilani [*]

  Rikina — #25pravda, naši s námi zas byli furt na šití. U mě to začalo sotva jsem se naučila chodit. Bráchu šili během dvou měsíců 2x, nepočítám rozbité brady, odřeniny a zranění, která stačila doma zalepit či chytit "mašličkou"...

  superkarma: 0 08.09.2015, 07:47:11
 2. [25] Rikina [*]

  carmi — #15 Modřiny samy o sobě nic neznamenají. Sml80 Moji synci zdědili po mně dispozici ku snadné tvorbě modřin, takže prakticky celé dětství pořád nějaké měli. Kolikrát o tom ani nevěděli, i já sama dodnes občas překvapeně zjistím, že mám někde modřinu jako hrom a vůbec nevím, jak se to stalo. Kromě toho mí potomci chodili do skauta, na sportovní hry, venku blbnuli s našimi psy, a na chalupě dělali věcí... přirozený důsledek byla přítomnost nejrůznějších škrábanců, odřenin a všelijakých drobných šrámů a povrchových poškození. Ty větší jsem jim zalepila náplastí a ty mešní nechávala bejt, takže kdyby si někdo mocí mermo chtěl myslit, že ubohé ratolesti denně mlátím, jistě by si to myslit mohl. Sml80 Jistě existují i děti, které kam člověk postaví, tam je najde, neb si tiše způsobně hrají a žádné drobné úrazy si nezpůsobí, tudíž ani modřiny nemají, ale po pravdě já takové dítě neznám.

  1. na komentář reaguje cilani — #26
  superkarma: 0 07.09.2015, 22:13:08
 3. [24] MaVy [*]

  já si myslím, že paní dělá z komára velblouda Sml24, můj syn má disciplinu, chodí brzy spát a neřve, kamarádka prosazuje volnou výchovu, její dcera řve, spát chodí pozdě, kámoška před ní kouří- já chodím daleko, ale můj synek má modřin víc Sml80, já mám doma naklizeno, jí je to šumák, děti si rozumí a my si navzájem řeknem kadý má svou výchovu a tím to hasne

  superkarma: 1 07.09.2015, 21:14:26
 4. avatar
  [23] enka1 [*]

  v.poho — #22 Sml58

  superkarma: 0 07.09.2015, 15:26:01
 5. avatar
  [22] v.poho [*]

  enka1 — #21....nemluvě o tom, že když už tam má Alena takový bordel, tak se fakt divím, že k ní Radana klíďopíďo přifrčí na víkend. Až mě jímá hrůza, když si uvědomím, že s sebou jistě má i své hodné, způsobné a slušně vychované dítě.

  Nedejbože, aby tam něco chytlo.Sml58

  1. na komentář reaguje enka1 — #23
  superkarma: 1 07.09.2015, 15:02:10
 6. avatar
  [21] enka1 [*]

  v.poho — #18 cilani — #19 Sml22

  Stejně je situace taková zmatená

  R jezdí k A na víkend, tudíž v blízkém sousedství nejsou, dcera A sedí způsobně na židličce?? zatímco R děti jen řvou?? snad se přitom i pohybují, takže se k modřinám snadno dostanou, stejně jako naše děti a vnoučata o víkendech o prázdninách"řádí" do pozdních hodin......

  Týrané děti se většinou neprojevují přílišnou aktivitou, řvaním......

  Návštěvu, která by mi chtěla doma uklízet, aniž bych o to sama požádala bych už příště nepozvala.....atd

  1. na komentář reaguje v.poho — #22
  superkarma: 2 07.09.2015, 14:52:43
 7. [20] cilani [*]

  v.poho — #18vyjádřila jsi to lépe, akorát se mi nechtějí načítat příspěvky, tak jsem nejprve poslala ten svůj paskvil..

  superkarma: 0 07.09.2015, 14:13:05
 8. [19] cilani [*]

  Ano, neohlásit týrání je trestné, ale tvářit se jako kamarádka, lozit na návštěvu, důrazně se neohradit, že dané chování považuji za ohrožující to dítě a za zády volat orgány, to je podle mě na hlavu. Sml80

  1. na komentář reaguje enka1 — #21
  superkarma: 5 07.09.2015, 14:07:07
 9. avatar
  [18] v.poho [*]

  SandraAbigail — #16Tady jde spíš o to baziliščí: Já tě nahlásím, ale zůstanem dál kámošky,jo?! Když se jí nelíbí, jak se kámoška stará o děti, proč jí to Radana neřekne napřímo, když už za ní teda jezdí?Sml31

  V tomhle případě snad nejde o to, že by nahlášení bylo pro Radanu životu nebezpečné, tvůj postup bych aplikovala v případě, že mi půjde "o kejhák" a budu mít strach o sebe nebo své blízké.

  A co se týče anonymity: sama jsem někoho práskla jen jednou na policii a normálně jsem se podepsala, protože si za svým stojím. U výslechu mi sice nebylo sděleno o něm nic, ale papíry byly položeny tak ledabyle, že jsem pánovo jméno snadno viděla. Takže nepochybuji, že i on viděl později mé.Sml22 Hubu mi rozbít nepřišel a já jen doufám, že celá anabáze bude mít za důsledek jediné: že si pán příště ošklivě rozmyslí prohánět se s autem po cyklostezce.

  1. na komentář reaguje cilani — #20
  2. na komentář reaguje enka1 — #21
  superkarma: 1 07.09.2015, 14:01:29
 10. avatar
  [17] SandraAbigail [*]

  cilani — #13 mimochodem, neohlášení týrání dítěte je trestný čin, člověk má ze zákona povinnost to ohlásit. Jenže když přitom chce chránit sebe a své blízké před případnou pomstou (která může nastat ani se nenadějete, zvláště pokud jde o romy nebo jiné sociálně slabší existence), je nutné být v anonymitě. Ono stačí, když nedejbože něco takového bydlí s vámi v jednom domě a třeba vám to ničí schránku, strká sirky do zámku a podobně. Vy se bránit nemůžete, protože zákony chrání spíše svoloč než slušné lidi.

  superkarma: 0 07.09.2015, 13:51:44
 11. avatar
  [16] SandraAbigail [*]

  cilani — #13 samozřejmě že si za tím stojím když k tomu už dojde a zrovna tak si stojím za tím, že nevěřím úřadům v zachování anonymity. Navíc když má úřad údajně zachovat anonymitu, tak je přece jedno, jestli jim oznámím problém jako já nebo jako anonym, ten, kdo je nahlášený, se (údajně) stejně nedozví, kdo hlásil. Mimochodem, s kamarádstvím to nemá absolutně co dělat, pokud se někdo špatně stará o dítě a dokonce ho bije víc než je zdrávo, nemá právo to dítě vychovávat a je morální povinností každého takovou zrůdu nahlásit. Já jen říkám, že nevěřím, že by úřady dodržely anonymitu a z důvodu vlastního bezpečí bych to hlásila jedině anonymně. Pokud s tím někdo nesouhlasí, jeho problém, na faktech ale nic nezmění.

  1. na komentář reaguje v.poho — #18
  superkarma: 0 07.09.2015, 13:48:09
 12. avatar
  [15] carmi [*]

  Rikina — #4 Obecně máš pravdu, ale jestli Radana nekecá a děti mají modřiny, tak to je už přes čáru. To nevypovídá o pár výchovnejch na zadek.

  1. na komentář reaguje Rikina — #25
  superkarma: 2 07.09.2015, 11:57:22
 13. avatar
  [14] gerda [*]

  cilani — #13ano, takové falešné kamarádství je na dvě věci.

  superkarma: 1 07.09.2015, 10:53:47
 14. [13] cilani [*]

  SandraAbigail — #10 tak buď si za tím stojím, nebo to neohlašuji. Kamarádka není mafie, ne? To zavání tím, že za zády člověku dělám zle a do očí se mu tvářím jako rádoby kamarádka.. Sml80

  1. na komentář reaguje gerda — #14
  2. na komentář reaguje SandraAbigail — #16
  3. na komentář reaguje SandraAbigail — #17
  superkarma: 3 07.09.2015, 10:48:51
 15. avatar
  [12] gerda [*]

  SandraAbigail — #10pokud už něco oznámím, pak si za svým názorem budu stát a určitě se nebudu předem sichrovat.Sml57

  superkarma: 1 07.09.2015, 10:22:09
 16. avatar
  [11] RenataMor [*]

  Sml68

  superkarma: 0 07.09.2015, 10:15:49
 17. avatar
  [10] SandraAbigail [*]

  Co se týče anonymity, tak kdybych náhodou musela něco takového hlásit, tak logicky nikoliv pod svým jménem, poslala bych to e-mailem a hezky zabezpečeně, připojená přes free VPN, e-mail bych použila buď "10 minutes email" nebo bych založila nový na seznamu a už nikdy bych se k němu nevrátila, prohlížeč bych nastavila tak, aby se hlásil jinak než je to ve skutečnosti a zkrátka bych zametla maximálně stopy. To, že zákon ukládá mlčenlivost a osobní údaje jsou uložené v jiném spise je irelevantní, i na úřadech jsou jen lidi a "únik" informací není nic neobvyklého. Naštěstí jsem tedy nic takového ještě řešit nemusela a snad ani nebudu muset.

  1. na komentář reaguje gerda — #12
  2. na komentář reaguje cilani — #13
  superkarma: 0 07.09.2015, 09:25:45
 18. avatar
  [9] Beatrice [*]

  Jeden můj kamarád říká: bordel v bytě, šťastné dítě. Jinak řečeno - opačný extrém je taky špatně, ne-li hůř.

  superkarma: 0 07.09.2015, 09:00:05
 19. avatar
  [8] gerda [*]

  Pentlička — #7Přesně tak, dnes je pojem výchova chápán natolik doširoka, že bych opravdu nechtěla řešit, co ještě ano a co už ne.Sml80

  superkarma: 0 07.09.2015, 08:47:20
 20. avatar
  [7] Pentlička [*]

  Kdyby měla sociálka řešit každou matku, která správně nepečuje o děti a domácnost, tak by tam muselo být těch sociálních pracovnic 10x tolik!

  1. na komentář reaguje gerda — #8
  superkarma: 0 07.09.2015, 08:27:45
 21. avatar
  [6] cherinka [*]

  Ta Markéta ale zná samé divné lidi... A ještě se jí pletou. Sml80Sml80

  superkarma: 2 07.09.2015, 07:27:20
 22. [5] Rikina [*]

  monkee — #3 Jo, zhruba v půlce článku se nám holky nějak prohodily. Sml57

  superkarma: 0 07.09.2015, 07:09:04
 23. [4] Rikina [*]

  Mno, já bych paní Radaně doporučila přestat se s tou nemožnou Alenou kamarádit, jezdit k ní na víkendy a navštěvovat ji. Tím jí prokáže tu nejlepší službu, protože mít za kamarádku takovou všímavou a přemoudřelou osobu, co ví všechno nejlíp, a je ochotná běžet všechno hlásit, ovšem hlavně anonymně, to je za trest. Sml24 Paní Alena a její rodina si určitě významně oddychne. Sml57 No a já sama pak děkuji vesmírnému univerzu za to, že se v mém okolí žádná Radana nevyskytla v období, kdy mí potomci byli ještě malí a bylo dlužno je vychovávat. To bych možná nechala prchlivost cloumat majestátem a takové osobě sdělila nevybíravými slovy, aby se starala "vo svý". Nebo, jak řečeno v úvodu, nestrkala všetečný nos do cizích věcí. Sml68

  1. na komentář reaguje carmi — #15
  superkarma: 3 07.09.2015, 07:08:01
 24. avatar
  [3] monkee [*]

  Tak Radana nebo Alena? Někdo tady v tom má, zdá se, hokej.Sml32

  1. na komentář reaguje Rikina — #5
  superkarma: 1 07.09.2015, 07:03:59
 25. [2] kimil [*]

  Máme v rodině úplně stejný případ, jenom místo cigarety ještě SMSkujeSml15

  superkarma: 0 07.09.2015, 06:54:26
 26. avatar
  [1] gerda [*]

  Ta kamarádka je typická "šlampa" - líná osoba. Jen nechápu, proč se s takovou kamarádit. Co s ní má pisatelka společného? Dětskou minulost, sousedí spolu? Paní je typický produkt nové doby. Podle článku materiální chudobou netrpí, ale ta duševní je zjevná. Obávám se, že ani sociálka by tam nezjistila nic, kvůli čemu by měla rodině věnovat zvýšenou pozornost. Není přečin, když jsou děti rozežrané a lítají dlouho do noci mezi dospělými. Máme to tady taky, naproti je hospoda. Je to životní styl, nic nedělat, radši moc nemyslit, a konzumovat.Sml80

  superkarma: 0 07.09.2015, 06:07:26

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme