Vztahy

Sobecký gen aneb proč jsou muži nevěrní


Darwinovu teorii o vývoji druhů známe všechny. Některé z nás ji považují za bernou minci, některé za nesmysl, většina o ní prostě nepřemýšlí. Málokdo ale ví, že tato teorie není rozhodně slepou vývojovou větví – i ona sama se vyvíjí, je pozměňována a rozšiřována. V posledních letech bývá nejčastěji skloňována její modifikace známá jako teorie sobeckého genu, jejímž autorem je Richard Dawkins.

Přirozený výběr
Stejně jako Darwin operuje i Dawkins s pojmem přirozený výběr, přesouvá ho ovšem do subtilnější roviny. Už nejde o jen to, že přežije a dále se množí silnější či adaptabilnější organismus jako v případě evoluční teorie. Tím, komu „jde o přežití" jsou geny. Úkolem přirozeného výběru je tedy co největší rozšíření genů jedince, nikoliv přežití a už vůbec ne štěstí jednotlivce. Nesmíme samozřejmě přirozený výběr či geny personifikovat a přičítat jim jakési volné jednání - jedná se čistě o mechanismus náhodných mutací a přizpůsobování se okolí, provázený nesčetným množstvím omylů a slepých vývojových větví.

Naše geny pamatují pravěk
Genetické základy člověka se formovaly v lovecko-sběračských společenstvích dávné minulosti, a mnohdy ještě dříve. Život moderního člověka je z hlediska vývoje druhu pouhým zlomkem. Naše genetické vybavení tedy počítá se životem v malých, většinou příbuzenskými pouty provázaných tlupách, v podstatě ve velkých rodinách, nikoliv ve velkoměstech, kde těsná fyzická blízkost ostře kontrastuje s tím, že prakticky každý, koho potkáváme, je pro nás cizí člověk.

Morálka je genetický kód
Zastánci teorie sobeckého genu tvrdí, že prakticky veškerý náš život se řídí genetickými faktory, a přes původ v pradávné minulosti jsou to faktory přizpůsobivé, reagující na prostředí. Přitom platí, že většina našich instinktů nejlépe funguje, když si je neuvědomujeme - lži jsou nejpřesvědčivější, když jim sami věříme. Proto jednou z adaptací našich genů je skutečnost, že se většina jejich impulsů skryla do podvědomí. Dawkins a jeho následníci říkají, že velká část našich morálních zásad je pouze dovedně vytvořenou rouškou, která má skrýt skutečné záměry našich genů prosazované v rámci přirozeného výběru.

Proč jsou muži nevěrní
Nejzřetelněji se tlak sobeckého genu projevuje ve vzájemném chování mužů a žen. Zatímco v zájmu každé „samice“ je především kvalitní genotyp jejího partnera - to jest získání co nejlepších genů pro svého potomka, protože jeho donošení a výchova jí zabere mnoho času a doba její plodnosti je omezená, je zájmem každého samce oplodnit co nejvíce samic a dosáhnout tak maximálního rozšíření genů. Člověk je ovšem druhem s vysokou mírou otcovských investic, muži se také starají o své potomky, především o ty legitimní, a tak je lidská společnost poněkud specifická. Žena sice pro zplození potomka usiluje o geneticky co nejkvalitnějšího partnera, ale zároveň hledá muže, který jí i jejím dětem věnuje co nejlepší péči. Největší obavou mužů je naopak to, že budou svůj čas a úsilí investovat do cizího potomka, a tak si jako stálé partnerky vybírají ženy, které jim zaručí přiměřené množství vlastních kvalitních potomků. Nevěra žen je tak vzácnější a jejím cílem je získání kvalitních genů bez rizika ztráty muže - pečovatele. Přitom muži na tuto fyzickou nevěru reagují velmi negativně, protože ohrožuje to nejpodstatnější - staví je před riziko, že pečují o potomka s cizími geny. Sami muži jsou přitom nevěrní poměrně často a snaží se rozsévat svůj genom kde mohou, ženy pak fyzickou nevěru mužů obvykle snáze tolerují, ohrožující je pro ně, když si muž začne s jinou ženou „rozumět“ - obávají se odchodu partnera - pečovatele.

Děvka nebo madona
Z těchto základů vychází většina velkých etických systémů - ženy jsou v nich děleny na děvky, s nimiž muži spí, a madony, které si berou za manželky. Žena se pak může rozhodnout, bude-li madonou se zabezpečenými, ale možná méně kvalitními potomky, nebo děvkou, s potomky možná kvalitními ale s nutností zabezpečit si je sama. Některá menší společenství matriarchálního rázu se však dala zcela cestou „děvky“ - ženy si v nich vybírají nejkvalitnější muže a o potomky se stará celý kmen. Je tak dosaženo přežití kvalitních potomků - a protože kmen je obvykle příbuzensky provázán, vlastně i přežití a šíření jeho genů.

Monogamie jako smlouva
Šíření genů a zároveň zabezpečení žen a jejich potomků ve větších společnostech nejlépe vyhovovala polygamie. V jejím důsledku však zůstávalo mnoho nezadaných mužů, obvykle z chudších vrstev - a tito muži měli tendenci chovat se agresivněji, než muži zadaní. Dawkins a jeho zastánci proto tvrdí, že monogamie je společenskou smlouvou, vzniklou právě na nátlak mužů, na které se nedostávalo žen - proto je tolik prosazována v křesťanství, které se obracelo především k chudším vrstvám. Moderní trend rozvodů a jakýchsi postupných monogamních svazků však poškozuje jak ženy, tak sociálně níže postavené muže a spojuje nevýhody obou systémů - jak striktně monogamního, tak polygamního.

Morální zvíře
Zdálo by se, že podle zastánců teorie sobeckého genu je člověk vlastně zvíře, jehož veškerá morálka je jen berličkou pro snahu genů a přežití a rozšíření se. Jeden z popularizátorů této teorie, Robert Wright, však podotýká, že přirozené nemusí nutně znamenat správné a že uvědomění si pravých motivů našeho jednání nám může pomoci posílit pozitivní a potlačit negativní složky našeho genetického dědictví. Nebude to lehký boj, už proto, že přirozený výběr nás obdařil bohatou škálou sebeklamů, ale je to jediná cesta, jak se stát alespoň do určité míry „morálním“ zvířetem - jak vymanit svou morálku z pout instinktů a nevědomých tlaků. Tato takzvaná „evoluční etika“ tak prohlubuje míru pochopení a tolerance, staví se proti rasismu a xenofobii, podporuje lásku mezi lidmi a dává člověku do značné míry svobodu volby.

 

Jak se vy stavíte k nevěře?
Připadáte si ovládány svými geny, nebo máte pocit, že se rozhodujete na základě vlastní svobodné volby? Souhlasíte se zastánci teorií sobeckého genu?
Myslíte si, že muži jsou „rozsévači genů“? Jste spíše „děvky“ nebo „madony“?

S využitím knih Morální zvíře od Roberta Wrighta a Sobecký gen od Richarda Dawkinse

   
12.07.2006 - Láska a vztahy - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [354] jjandula [*]

  takže nevěra je v genech?Ať jsem samička jakkákoli není to omluva,ale pokud to neklape i v jiných oblastech manželství či vztahu k nevěře a útěkům se stejně schyluje...

  superkarma: 0 22.08.2006, 10:49:49
 2. avatar
  [347] malenina [*]

  rek11:

  superkarma: 0 13.07.2006, 10:36:57
 3. avatar
  [346] rek11 [*]

  malenina: ty taky já respektuji tvůj názor a postoj tak prosím respektuj ty můj.......

  superkarma: 0 13.07.2006, 10:31:42
 4. avatar
  [345] malenina [*]

  rek11: Na tohle už se nedá reagovat Jsi jak kolovrátek, reaguješ na něco o čem jsem vůbec nepsala

  superkarma: 0 13.07.2006, 08:41:09
 5. avatar
  [344] rek11 [*]

  evusche:

  superkarma: 0 13.07.2006, 08:26:06
 6. avatar
  [343] rek11 [*]

  malenina: no já se o tom už moc nebavila....na čem partnerství a manželství stojí či nestojí si rozhodují ti dva sami........a pokud to jeden poruší...a tím nemíním jen věrnost...je to věc těch dvou....A já to jako klad tedy fakt nevidím....vím z okolí nejeden příklad nevěry a nevšimla jsem si že by to někomu prospělo......pak ti dva spíš vedle sebe přežívali.....já to prostě nedokážu přejít a vím to........a není to jen tou nevěrou ale i tím okolo...lži podvod...to já prostě špatně snáším...jestli si chcete lhát a podvádět se je to vaše věc ...ale já už do života nic takového nechci......

  superkarma: 0 13.07.2006, 08:25:04
 7. avatar
  [342] malenina [*]

  rek11: 305: Nechce se mi číst vše zpětně, ale pokud si pamatuji, nikdo tady nepsal, že by mu nevěra partnera nevadila A že ji dokáže odpustit? Tohle je klad a je jedno, zda to udělal muž nebo žena. Manželství nestojí jen na věrnosti, to si doufám nemyslíš

  superkarma: 0 13.07.2006, 06:34:18
 8. avatar
  [341] evusche [*]

  jsem si to myslela, že tohle může napsat jenom chlap

  superkarma: 0 12.07.2006, 19:48:45
 9. avatar
  [340] rek11 [*]

  Vivian:

  superkarma: 0 12.07.2006, 17:39:09
 10. avatar
  [339] Vivian [*]

  hlavně si to mít jak zdůvodnit

  superkarma: 0 12.07.2006, 17:29:22
 11. avatar
  [338] rek11 [*]

  grizzly: mě by se ta čarodějka líbila proti ní nic nemám ani kvůli zahradníkovi

  superkarma: 0 12.07.2006, 17:23:49
 12. avatar
  [337] rek11 [*]

  grizzly: 332 a to je co?

  superkarma: 0 12.07.2006, 17:22:12
 13. avatar
  [334] k@tchabinka [*]

  na to ze je to nevedomi je to pomerne obsahly :)))

  superkarma: 0 12.07.2006, 16:51:38
 14. avatar
  [330] rek11 [*]

  grizzly: to zní zajímavě stejně si mylsím že mě těžko zaškatulkuješ

  superkarma: 0 12.07.2006, 16:39:59
 15. avatar
  [326] rek11 [*]

  grizzly: řekni to mladýmu

  superkarma: 0 12.07.2006, 15:47:52
 16. avatar
  [324] rek11 [*]

  grizzly:

  superkarma: 0 12.07.2006, 15:36:45
 17. avatar
  [323] rek11 [*]

  teď mě tak napadlo že jsem něco mezi děvkou a madonnou.... pro to tam název nemají

  superkarma: 0 12.07.2006, 15:32:41
 18. avatar
  [322] rek11 [*]

  grizzly: já si nepamatuju kam řekl že to pro holky nebude vhodný tak to neřeším a vymyslím nám jinej fair plán

  superkarma: 0 12.07.2006, 15:18:57
 19. avatar
  [321] rek11 [*]

  grizzly: 320 no asi jo jen nevím jestli jejich nebo moje

  superkarma: 0 12.07.2006, 15:18:00
 20. avatar
  [318] rek11 [*]

  grizzly: jo jestli rebelie nebo dobití ráje to nevím ale ptali se jestli nemám kostým že jim chyběj baby na znásilňování tak prej musím do první řady...njn ale já kostým nemám tak jsem zase přišla zkrátka

  superkarma: 0 12.07.2006, 15:14:14
 21. avatar
  [317] rek11 [*]

  <grizzly: bylo měli tam velký ptáky.....tedy myslím opeřence dali jsme si tam zmrzku...byla výborná anežka si tam namalovala keramický srdíčko a jana permanentně posedávala uprostřed silnice

  superkarma: 0 12.07.2006, 15:08:39
 22. avatar
  [314] rek11 [*]

  grizzly: honza se teď chystá ne nějaký hrad ale říkal že to tam nebude pro děti vůbec tak asi pojedu s prckama jinam

  superkarma: 0 12.07.2006, 15:01:42
 23. avatar
  [313] rek11 [*]

  grizzly: nemá moc rychle roste nestíháme...ale asi pořídím...my jsme byly na slavnosti krále jiřího.......ono to má výhodu když mi ta staršíz toho vyroste dám to té mladší

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:57:30
 24. avatar
  [311] rek11 [*]

  grizzly: amen......já taky spřádala ale pak jsem si řekla že si nebudu kazit pleť a začala si užívat života...jj to byyly doby

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:52:46
 25. avatar
  [310] rek11 [*]

  grizzly: no vidíš tak zkušenost...no on se už bez helmy nerve.....a nevím jestli jeho taťka má ten samý meč je možný že jo.....ale nejvíc mě pobavila představa jak ho šijou a na chodbě vedle sebe sedí můj dvoumetovej tchán a má tehdy devadestáticentimetrová holčička a šoupe nohama.....ona totiž chodí s honzou minule jsme byly na bitvě už všichni i s tou jeden a půlroční

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:51:07

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [308] rek11 [*]

  korytar: jo tááááááák já tu ještě běhám kolem dětí tak asi i špatně čtu...nebo že by tam byl můj nick

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:48:54
 2. avatar
  [306] korytar [*]

  je to byla otazka na grizzlyho

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:45:58
 3. avatar
  [305] rek11 [*]

  korytar: ale ne prostě jsou lidi co jim to nevadí a jsou lidi co jim to vadí a tohle je zažitý a těžko změníš názor diskuzí

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:45:12
 4. avatar
  [304] korytar [*]

  rek11: jako myslíš, že je to těžká přetvářka jo?

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:43:35
 5. avatar
  [303] rek11 [*]

  grizzly: jo a má štich na hlavě nechtěl si vzít helmu rval se s tátou a už to bylo......

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:41:05
 6. avatar
  [302] rek11 [*]

  grizzly: jůů no zatím má prošívku a kryty na ramena a lokty......
  od kováře.....neštěstí brnění ne...by se v tom ztratil no nevím jakou školu tady je ta tělocvična od nás kousek chodí dvakrát týdně...a je to na něm vidět

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:38:45
 7. avatar
  [299] rek11 [*]

  Meander: samozřejmě to platíi obráceně pokud já ho podvedu nemůžu po něm chtít aby zůstal.........a on by nezůstal....to vím....

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:33:21
 8. avatar
  [298] rek11 [*]

  Meander: podívej se na začátku vztahu si lidé stanovují pravidla...a některá jsou pro ně důležitá a některá méně pro mě je věrnost prostě důležitá i pro mého muže oba to víme a dohodli jsme se na tom....takže pokud tuto dohoru poruší tak poruší i slib a nemúže mě nutit zůstat....ale platí to i obráceně pokud se dohodnete na volném manželství je to vaše věc.........

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:32:24
 9. avatar
  [297] rek11 [*]

  Meander: když odejdu tak ho přeci nebudu vlastnit ne?je to trochu obráceně nemyslíš?

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:29:56
 10. avatar
  [296] Meander [*]

  rek11: Nezaměňuj hrdost za majetnictví

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:28:49
 11. avatar
  [295] rek11 [*]

  Meander: no já nemám deficit v sebevědomí a taky nemám deficit v hodnotách a v hrdosti

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:22:24
 12. avatar
  [294] rek11 [*]

  korytar: mě ani ne podívej se na populaci.....ženský blbnou s dětma kolem 40.........a všichni mají pocit že jim něco utíká a snaží se to chytit.....a když se ti náhodou něco nezdaří tak nevadí se to přejde......ale já jsem přecházela chování svých rodičů 15let a už t nikdy dělat nebudu......

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:15:18
 13. avatar
  [293] Meander [*]

  korytar: Souhlas. Člověk, který nemá deficit sebevědomí, nevěru nepovažuje za něco, co by ho mohlo ohrozit

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:14:03
 14. avatar
  [292] rek11 [*]

  leny2607: jééééééé ahoj taky mě to napadlo...myslím to že když se zahýbá tak se to na něco svést musí

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:12:13
 15. avatar
  [291] korytar [*]

  rek11: chápu, ale upřímně mě udivuje, že se nás tady objevilo tak málo z názorem, že nevěru zavrhujeme.Já si to nedovedu a ani nechci představit. Snad budeme mít to štěstí, že nás to v životě nepotká a nebo se o tom alespoň nedozvíme. Taky si myslím, že je to i o tom kolik ti je let. Čím si starší tím se názor mění a zřejmě k tomu, že nevěra není tak hrozná.A samozřejmě taky sebevědomí hraje velkou roli

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:10:31
 16. avatar
  [290] leny2607 [*]

  super článek ach jo ty geny na něco se to svést musí

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:10:31
 17. avatar
  [289] Suzanne [*]

  Tak tohle už nejsem schopná dočíst

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:09:55
 18. avatar
  [288] rek11 [*]

  atani: jestliže se takhle muži chovají nemohou se divit že řada z nich vychovává nevědomě své nebiologické děti a křivka lidí s aids jde vzhůru.......

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:09:44
 19. avatar
  [286] rek11 [*]

  korytar: to já taky ne ale je to věc názorů genů a ještě jedný věci...zkušeností..tzn.kde a s kým jsi vyrůstala a tak.....a každý má všechny tyhle věci jiný jinak je prožíval a vzal si z toho jiný zkušenosti i předsevzetí....takže názor nemůže být stejný a vlastně ani diskuze na tohle se prostě nedokážeme schodnout

  superkarma: 0 12.07.2006, 14:02:40
 20. avatar
  [285] korytar [*]

  No ale tady jsou přece ženy které to hravou zadní zvládnou. To nechápu a nikdy zřejmě nebudu. Já bych to nepřekousla.

  superkarma: 0 12.07.2006, 13:58:59
 21. avatar
  [284] rek11 [*]

  korytar: třeba jí dojde že každý jsme jiný a nevěra bolí sama o sobě tak se o ní nechce prostě nikdo bavit

  superkarma: 0 12.07.2006, 13:55:05
 22. avatar
  [283] korytar [*]

  Jsme nějak změnili téma z toho nebude mít autorka článku radost

  superkarma: 0 12.07.2006, 13:53:26
 23. avatar
  [282] rek11 [*]

  korytar: hups

  superkarma: 0 12.07.2006, 13:52:11
 24. avatar
  [281] korytar [*]

  hm tak vzhledem k tomu, že mám monitor tak blbě daný, že mi na něj uvidí každý kdo otevře dveře tak o nebývalý zájem zřejmě nepůjde

  superkarma: 0 12.07.2006, 13:50:46
 25. avatar
  [280] rek11 [*]

  korytar: copak?culíš se na komp?přičou to nebývalému zájmu o práci

  superkarma: 0 12.07.2006, 13:47:35
 26. avatar
  [279] korytar [*]

  oni mě dneska vyhodí.

  superkarma: 0 12.07.2006, 13:41:51
 27. avatar
  [278] rek11 [*]

  korytar: ne já mám 4 prsa a manžel tvrdí že se vlním....a jednou když jsem čekala první holku jsem měla potřebu si přepudrovat nos a docela velkou....jeli jsme autem muž zastavil a já vyhupla přeběhla silnici a přeskočila pangejt....a manžel nacpanej na okýnku mužova verze ...cituji....vyrazila a ne že by ten pangejt přeskočila ona ti ho převlnila

  superkarma: 0 12.07.2006, 13:35:41
 28. avatar
  [277] korytar [*]

  Já jsem tady z těch komentářů tak zmatená, že už ani neumím psát

  superkarma: 0 12.07.2006, 13:33:48
 29. avatar
  [276] korytar [*]

  běh

  superkarma: 0 12.07.2006, 13:32:54
 30. avatar
  [275] korytar [*]

  rek11: To bylo tak užásný běf a nebo

  superkarma: 0 12.07.2006, 13:32:43

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme