Bulvár

Smutný svět očima obětí nedobrovolné sterilizace

 

Jabloň, která už nemůže dávat plody. Tak popsala jedna z romských žen své pocity, které ji provázejí od doby, kdy jí byla provedena nedobrovolná sterilizace. Fotodokumentace zachycující bezprostřední okolí takových žen, jak je vnímají ony samy, je v současné době k vidění v Atriu Poslanecké sněmovny. Vernisáž výstavy Svět očima obětí nedobrovolné sterilizace se uskutečnila v pondělí. Předtím byla výstava postupně instalována na dvou místech – v brněnském Muzeu romské kultury a v ostravské městské knihovně.

Na výstavě jsou zachyceny pocity šesti žen, sdružených ve Spolku žen poškozených sterilizací. Všechny z nich vystoupily veřejně, ukázaly svou tvář. Spolek vznikl na podzim roku 2004, v reakci na stížnosti k Veřejnému ochránci práv podané obecnou zmocněnkyní jménem obětí nedobrovolné sterilizace. Spolek v současnosti čítá na 30 členek, z nichž 10 dochází pravidelně jedenkrát měsíčně. Výstava se koná pod záštitou poslankyně Kateřiny Jacques (SZ). „Tato výstava fotografií nemá umělecké ambice. Jejím cílem je ukázat členky Spolku žen poškozených sterilizací jako lidské bytosti, jejichž životy nadobro změnil lékařský zákrok provedený bez poskytnutí informovaného a svobodného souhlasu. Připomenout veřejnosti, že autorkami jsou nejen ženy, které žalují nemocnice v ČR za provedení nedobrovolných sterilizačních zákroků, ale především osoby, jejichž životy se podobají našim životům s jednou významnou odlišností – jejich tělesná i duševní integrita byla narušena nechtěným lékařským zákrokem,“ řekla.  

Podle občanského sdružení Vzájemné soužití, které poskytlo fotografie, výstava představuje jen zlomek toho, co ženy zdokumentovaly. Do fotografií se nevešlo vše, co prožívají ode dne, kdy byly sterilizovány. Tyto „fotosondy" však podle sdružení skýtají možnost nahlédnout do soukromí žen, které část společnosti odsuzuje za jejich neschopnost mít děti a část je podezřívá z úmyslu získat finanční odškodnění. Podle Vzájemného soužití je soubor vystavovaných fotografií rovněž sociálním poselstvím, poukazujícím na přetrvávající neochotu českých politiků a institucí formálně uznat, že sterilizace, k nimž docházelo před i po roce 1990, byly protiprávní, a podniknout zákonodárná, metodická a odškodňovací opatření, která by zajistila spravedlnost pro všechny oběti nedobrovolné  sterilizace. „K české společnosti by tak byl konečně vyslán signál, který by alespoň částečně napomohl změnit postoj veřejnosti k takto postiženým ženám a rozvířil by přinejmenším debatu o informovaném souhlasu a právech pacientů,“ zdůraznila Jacques.   

Členka Spolku žen poškozených sterilizací Elena Gorlová na vernisáži vyprávěla o cestě žen, jak vystoupily ze stínu anonymity: „Nejprve nebyla chuť ukazovat se v televizi, fotit se. Pak vše povolilo – důležité je, aby se dalším ženám nestalo to, co nám. Proto je nutné ukázat se a promluvit.“ Dodala, že se jí chce plakat, když si vzpomene na dobu, kdy jí bylo 21 let a po provedení nedobrovolné sterilizace se dozvěděla, že už nikdy nebude moci mít děti. Další nedobrovolně sterilizovaná žena, Vlasta Holubová, řekla, že se do spolku přihlásila především proto, aby se generaci dcer poškozených žen už nestalo to, co jejich matkám. Marta Pušková dodala, že poškozené ženy žádají především omluvu a vysvětlení. Návštěvníci a návštěvnice vernisáže se mohli/y též seznámit například s příběhem paní Jiřiny: „Sterilizace mi byla provedena v roce 2001 ve věku 35 let. Mé pocity byly nepříjemné. Vím, že již nemohu manželovi porodit další dítě, které bych si moc přála. Jak vidím někoho s kočárkem, hned mi začne bušit srdce a velice mě bolí ten pocit, že já už své dítě nikdy v kočárku nepovezu… Po provedeném zákroku mám silné bolesti hlavy a bolesti v podbřišku. Stejně tak mě bolí jizva, kterou po zákroku mám. Nikdy se nesmířím s tím, že již nemohu mít děti.“ Smutný je i příběh paní Heleny – té byla sterilizace provedena v jejích 25 letech, v roce 1992, a to bez jejího vědomí: „Mám psychické problémy – neustálé problémy v manželství, kdy mi je vyčítáno, že již nemohu mít děti… Mám silné bolesti hlavy a kloubní potíže. Necítím se ve své kůži, jako bych to nebyla já.“

Zástupkyně Veřejného ochránce práv Anna Šabatová řekla, že nedobrovolné sterilizace byly vůbec nejkomplikovanějším případem, kterému se kancelář ombudsmana (na základě stížnosti asi deseti žen, které zastupovala obecná zmocněnkyně Michaela KopalováLigy lidských práv) kdy věnovala. Systematicky na něm pracovali dva právníci. Směrnice z roku 1971, určující za jakých podmínek může být sterilizace provedena, je totiž celkem moderní normou. Horší to je s její aplikací v praxi. V té se totiž stává, že ženám je dán k podepsání jakýsi souhlasný formulář ve stavu třeba bezprostředně po porodu, provedeném císařským řezem. Aniž by věděly a někdo je informoval o tom, co vlastně podepisují. Nejedná se tedy o tzv. informovaný souhlas. Podle normy (a nové vyhlášky ministerstva zdravotnictví platící od listopadu letošního roku) musí být ženě poskytnut čas na rozmyšlenou a vše jí musí být důsledně vysvětleno – s tím, že má být zdůrazněno, že se jedná o nezvratné rozhodnutí, po kterém již nelze otěhotnět. Veřejný ochránce práv zaslal v prosinci 2005 svá zjištění, týkající se porušení tzv. informovaného souhlasu, na nejrůznější státní instituce včetně vlády. Dočkal se ale jen povrchní odpovědi z Ministerstva zdravotnictví. V roce 2004, kdy se ombudsman začal stížností zabývat,  se o nedobrovolných sterilizacích žen v ČR z období před i po roce 1989 začalo veřejně hovořit vůbec poprvé.

Američanka Gwendolyn AlbertLigy lidských práv v této souvislosti ocitovala jeden bod ze Závěrečného doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen při OSN ze srpna letošního roku směrem k České republice: „Výbor je obzvláště znepokojen zprávou ombudsmana (Veřejného ochránce práv) z prosince 2005, která se týká neinformované a nedobrovolné sterilizace romských žen a nedostatečnými okamžitými aktivitami vlády k realizaci doporučení vyplývajících z ombudsmanovy zprávy a k přijetí legislativních změn v otázce informovaného souhlasu ke sterilizaci, jakož i k zajištění spravedlnosti pro oběti těchto činů, provedených bez souhlasu.“ Kumar Vishwanathan, jenž dlouhodobě pomáhá romské komunitě, řekl, že velmi obdivuje šest odvážných žen, které překonaly bariéry a představily veřejnosti své příběhy. „Dík patří také ombudsmanovi Otakaru Motejlovi, který se stížnostem žen poctivě věnoval, i Kateřině Jacques, jež téma poprvé dostala na půdu sněmovny. Nedobrovolné sterilizaci se věnuji dlouho. Od roku 1978 je situace bohužel stále vážná. Jsem rád, že alespoň jedna žaloba na nemocnici slavila úspěch,“ dodal v rámci vernisáže.

Na vernisáž výstavy bylo pozváno i mnoho poslanců, poslankyň, senátorů a senátorek. Vedle Jacques, která ji zaštiťovala, se jí však zúčastnili jen předseda SZ a poslanec Martin Bursík a bezpartijní senátorka Jitka Seitlová. Jinak byl o vernisáž velký zájem – navštívilo ji kolem osmdesáti hostů, jiné sněmovní vernisáže se s tak vysokou účastí nesetkávají.

Autorka je interní redaktorkou gitY.
Tisková a informační agentura gitA, www.ta-gita.cz

Foto: Vzájemné soužití, o. s.

   
22.12.2006 - Společnost - autor: Markéta Breníková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [211] blami [*]

  Fem:

  superkarma: 0 12.01.2007, 21:45:11
 2. avatar
  [209] blami [*]

  sahleb: A když se jich tak moc zastáváš, doufám, že už máš nějakou tu jabloň i s jabkama doma.A staráš se o jejich práva a povinnosti.Protože oni je docela určitě plnit nebudou.Oni umí jen řvát a kecat a neplatit a rodit další a další jabka.O které se pak někdo musí postarat.Doufám, že jsi to ty, když je tak miluješ!!!!A ne jen daňoví poplatníci v Dětských domovech.

  superkarma: 0 01.01.2007, 13:39:37
 3. avatar
  [208] blami [*]

  sahleb: Tak ti nevím, žiješ vůbec v ČR? Proč se nikdo nenaváží do Vitnamců, Ukrajinců,Poláků či Rusínu či černochů a jiných etnických skupin?Proč jen každý nadává na Romy.Asi to není tím, že bysme tu byli rasisiti, to bychom odsuzovali šmahem VŠECHNY!!!Ale pouze romové řvou a hřeší na to, že se jich každý bojí. Už jsi viděla vietnamce, který jen chodí po socálkách, vyřvává o diskriminaciji a s odpuštěním,hOVNO DĚLÁ? Já ne.Ale romy na každém rohu!!!Až se budou slušně chovat, pracovat jako každý jiný člověk(bílý,žlutý, zelený),budou si plnit své povinnostu vůči společnosti jako všichni, a pak se jim bude dít křivda, teprve pak budou mít NÁROK vyřvávat něco o diskriminaciji.Pořádně česky mluvit neumí,ale o co se můžou přihlásit, to ví moc dobře.To najednou umí číst i mluvit.Ale když mají paltit, tak najednou jsou hluší, slepí.

  superkarma: 0 01.01.2007, 13:35:52
 4. [207] sahleb [*]

  Pro nektere prospevatelky

  Paragraf 196 trestního zákona.

  „Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci,

  odstavec 2:
  Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich politické přesvědčení, národnost, příslušnost k etnické skupině, rasu, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“

  superkarma: 0 31.12.2006, 21:31:36
 5. avatar
  [206] Babetka [*]

  Zdenka04: S tím souhlasím,vždyť ony jen rodí děti,ale už se nestarají kdo je bude živit,od toho je přece stát,aby je nenechal zhebnout.Víte,co se za stara říkalo - pánbůh dal,pánbůh se postará.Můžu přece mít jen tolik dětí,kolik uživím a o kolik se dokážu dobře postarat.A v tom postarání je i dát dětem vzdělání a pomoct jim,postavit se na vlastní nohy.Ne,nejdřív se oni musí přizpůsobit a naučit se starat sami o sebe a své děti a pak můžou vykřikovat cosi o diskriminaci.

  superkarma: 0 31.12.2006, 19:58:28
 6. [205] Zdenka04 [*]

  a jak tu bylo psáno dávky do 3 dětí u všech černý, žlutý modrý

  superkarma: 0 31.12.2006, 14:52:46
 7. [204] Zdenka04 [*]

  můj názor je , jak je to na Slovensku soc. dávky do 10.000 Kč a i to je moc na to ,že nikdy dělat nebudou . povinnosti oni žádné jen a jen výhody stále za každého režimu. Opravdu už mě to se..

  superkarma: 0 31.12.2006, 14:50:57
 8. avatar
  [202] blami [*]

  Evik8: Naprosto souhlasím.

  superkarma: 0 29.12.2006, 12:05:32
 9. avatar
  [201] Evik8 [*]

  Každá žena má právo mať deti,to je pravda,ale nie je sterilizácia dobrá v prípade soc.slabších rodinách,kde sa deti rodia len preto,aby boli nejaké prídavky od štátu?Máme susedu,ktorá nikde nerobí,jej manžel je alkoholik a nerobí nikde.Minule sa pokúsil z garsónky vyhodiš svoje dve deti vo veku 5 a 3 rokov,lebo chcel večeru.Majú 5 detí a ona čaká šieste! To,že deti sú špinavé,neustále hladné,že hádky a bitka je u nich na dennom poriadku,je toto správne,aby rodila ďalšie deti a privádzala ich do takých pomerov?Čo bude z tých detí ak vyrastú?Preto som za sterilizáciu v určitých prípadoch-ako je nap.táto rodina..už len pre tie nenarodené deti,aby nemuseli žiť horšie ako určité zvieratá.

  superkarma: 0 29.12.2006, 08:47:51
 10. avatar
  [200] blami [*]

  kareta: Máš recht!!!Kdybysi slyšela, co tam chtěli vědět? Jestli si dojde sama na WC a jestli se ještě sama utře.Jestli se sama nají.Jestli chodí na procházky sama.Jestli si sama pere.Jestli se umí sama posadit a vstát.Jestli si sama vaří a takové věci.Jsou to

  superkarma: 0 28.12.2006, 18:22:07
 11. avatar
  [199] kareta [*]

  Blami: děkuji, tobě taky. Seřvěte revizního doktora- ti píšou doporučení. Babičce nedali lázně a když jela za revizákem, řekl jí, že je stará a letos si už vybrala moc úkonů . No nevím, až na vysoký krevní tlak a problémy s nedokrvováním končetin a prvního můstku v životě (v 82 letech) jí nic nedělali. Revizáci pojišťoven jsou hajzli!!!!!!!!Mor na ně.

  superkarma: 0 28.12.2006, 12:37:53
 12. avatar
  [198] blami [*]

  kareta: Jak říkám, neznám nikoho.Záleží to i na lidech na soc.Dhodou okolností dostala dneska babička ten příspěvek pro bezmocnost k důchodu.Bude dostávat měsíčně 400 Kč.Samo se může odvolat, ale bude jí to houby platné.Věřím tomu, že kdyby byla romka, tak má min. 3x tolik.Ale to si tu můžeme popisovat donekonečna. dokud tam budou sedět ty ženské a lidi, co tam sedí, a nebudou posuzovat VŠECHNY!!!! jedním metrem, tak nebude klid nikdy.Tak že to chce zatím pevné nervy a do nového roku ti přeji všechno nejlepší.

  superkarma: 0 28.12.2006, 12:00:54
 13. avatar
  [197] Evča [*]

  Vivian: jabloň ...

  superkarma: 0 28.12.2006, 08:33:16
 14. avatar
  [196] kareta [*]

  Blami: já ti nevím, moje bílá sousedka odmítla stát fronty na sociálce kvůli příspěvkům, seřvala je tam a od té doby chodili za ní s papírama, aby se jen obtěžovala jim to podepsat. Jo, a měla 5 dětí. Je možné, že od určitého počtu dětí se na sociálce k tobě chovají jinak- moje kamarádka ze základky (5dětí) má taky s nima dobré vztahy a před 3 dětmi na ně nadávala a popisovala, co všechno cigoši (bydlí vedle nich) dostanou.....

  superkarma: 0 28.12.2006, 08:21:03
 15. avatar
  [195] Motiva [*]

  Hitler by měl radost

  superkarma: 0 27.12.2006, 23:33:17
 16. avatar
  [194] Kadla [*]

  Jé, z toho je člověku blivno...

  superkarma: 0 27.12.2006, 18:04:53
 17. avatar
  [193] blami [*]

  kareta: Jo, a pokud chceš vědět, proč v Praze, tak to musí babička podat žádost na Odboru soc. věcí, u nás v Opavě,ti to pak pošlou naší dokterce na vypsání a posouzení zdravot, stavu a následně to pošle zpátky do Opavy a ta to posílá na posouzení do Prahy.Sociálka v Opavě na to má měsíc, pak měsíc lékařka a Praha 3 měsíce.

  superkarma: 0 27.12.2006, 16:53:05
 18. avatar
  [192] blami [*]

  fox: Co se divíš, dyť oni přece ,,,chudáčci", vůbec nevědí, že podepsali nějaký dekret a že by měli něco platit.Dyk přece neumí číst .Ale prašulky, to si vemou, to jo!!! Přece, když jim je někdo ,,dá", tak proč by je nevzali, ne?!!

  superkarma: 0 27.12.2006, 16:43:56
 19. avatar
  [191] blami [*]

  kareta: To je sice pravda, že je to vina sociálky, ale já ve svém okolí neznám jediného bílého, který dokázal vyžvyt to, co oni.Holt jim to prostě nedají.Já mám 85 letou babičku, na kterou jsme žádali příspěvek pro bezmocnost.Jestli se pánům v Praze milostivě uráčí, tak možná něco dostane.Kdyby byla romka, věřím tomu, že to má už od 60 a možná i spíš.Stačilo by jí zařvat, že ,,to je diskriminacija" a bylo by vymalováno.Ale protože jsme jen obyčejní lidé, kteří nemají na strkání doktorce a ouřadům do kapsy, tak máme kulové .A o tom to je.Dokud se jich na sociálkách budou bát a strkat hlavu do písku a dokud se jim bude tolerovat nezplácení a neplacení, tak je nikdy nikdo nebude brát jako sobě rovné.Ve všem.

  superkarma: 0 27.12.2006, 16:40:44
 20. avatar
  [190] Z_U_Z_U [*]

  Docela by mne zajímalo odůvodnění toho, že dostávají byty i když neplatí nájem... podle mne kdyby po tom šel nějaký právník, mohl by se kdokoli z nás " nevyvolených" napadat sociálku za diskriminaci

  superkarma: 0 27.12.2006, 10:16:07

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [189] standa1 [*]

  Jitkamarsalkova: Naprostý souhlas.

  superkarma: 0 27.12.2006, 09:31:40
 2. [187] jitkamarsalkova [*]

  když chce někdo práva, měl by plnit povinnosti

  superkarma: 0 26.12.2006, 20:45:14
 3. avatar
  [186] kareta [*]

  Blami: já vidím chybu na sociálce- ta má ze zákona přistupovat ke všem stejně, to, že to nedělá není chyba romů Btw- znám i bílé, co si umějí vyřvat na sociálce to co cikáni

  superkarma: 0 26.12.2006, 19:48:34
 4. avatar
  [185] blami [*]

  kareta: A ty dostaneš na sociálce, to co cchceš?! Všechno?! Byt,prachy na ošacení,na vymalování, na každou, s odpuštěním, kokotinu?!Tobě se tak akorát vysmějí, jak tady uvedla jedna s níže podepsaných holek.Ty nemůžeš vyřvávat, že to je ,,diskriminacija", že ti nedají na bydlení přídpěvek, například.Ty, když zmlátíš na soc. ženskou, že ti nevypsala prachy na něco, tak jdeš sedět, až zčernáš.U nich se jen to trochu zmedializuje, a podruhé jim dají 2x tolik.Přece byli ,chudáčci,rasově diskriminováni, že to nedostali, že?!

  superkarma: 0 26.12.2006, 18:55:39
 5. avatar
  [184] kareta [*]

  jezu: není jejich chyba, že si bílí neumí vyřvat na sociálce to co oni

  superkarma: 0 26.12.2006, 16:38:25
 6. avatar
  [182] blami [*]

  Vivian:

  superkarma: 0 26.12.2006, 11:03:26
 7. avatar
  [180] paníliška [*]

  Samozřejmě, ombudsman má pravdu, je to odborník na slovo vzatý a přesně ví, kdy je a kdy není nutný císařský řez, proto vše, co píše je 100% pravda. Ale aby se zastal např. bílé matky, které soud odebral děti a poslal do ciziny, to ne.

  superkarma: 0 25.12.2006, 21:46:32
 8. avatar
  [179] Vivian [*]

  sahleb: k těm případům se vyjadřovat nechci, ty informace jsou poněkud dost kusé a úplně v nich chybí stanovisko lékaře, ale víš, co by se mohlo stát, kdyby paní J. po třech "císařích" znovu otěhotněla? Víš, že by ji to taky mohlo stát život?

  Navíc ty informace jsou místy trochu zvláštně naformulované. Například: "Těhotenství bylo bez komplikací. Přesto lékaři rozhodli, že porod bude proveden císařským řezem s odůvodněním, že má rodička úzkou pánev." - v laikovi takováhle formulace (zvláště pak použití toho slůvka "přesto") vyvolá dojem, že lékaři se pro SC rozhodli chybně (nebo schválně!), přitom je naprostý nesmysl se domnívat, že probíhá-li těhotenství bez komplikací, bude automaticky stejně nekomplikovaný i porod, navzdory úzké pánvi

  Ad zákon: Nezpochybňuji, že lékař je povinen pacienta informovat o zamýšleném výkonu a vyžádat si před ním jeho souhlas. Lékaři bohužel nejsou na tuto praxi dosud zvyklí a pokud pacient zaujímá postoj typu "podrobnosti mě nezajímají, já panu doktorovi věřím", tak se s vysvětlováním nezdržují a rovnou řežou. To jim může zakládat trestněprávní nebo občanskoprávní odpovědnost . Ale pokud pacient řekne, že něco asi podepsal, ale že neví co, no tak k tomu snad opravdu není co dodat

  superkarma: 0 25.12.2006, 18:31:06
 9. avatar
  [178] Vivian [*]

  honuska: jabloň se o svoji sklizeň přece nestará... naplodí kupu jablek a tím to pro ni končí.

  superkarma: 0 25.12.2006, 18:02:46
 10. avatar
  [177] honuska [*]

  sahleb: to co píšeš je zajimavé, ale působí to na mě jako názor jedné strany. Mě by zajímalo, co by na to řekl lékař.
  A pokud chtějí být "plodné jabloňě" měly by se i svou sklizeň umět postarat a splnit jen jednu ze základních povinností - zajistit povinnou školní docházku. To bych je pak nepotkávala u obchoďáku.

  Víte, že pokud příjde róm na městský úřad s paragonem, dostanou proplaceny i malířské barvy na vymalování bytu? Příjd tam já tak se pobaví na můj účet.

  superkarma: 0 25.12.2006, 17:55:49
 11. avatar
  [176] blami [*]

  Z_U_Z_U: Naprosto souhlasím.Jak slyším ,,to je rasová diskriminacija" a ,,copak my nejsme lidi?" tak se mi otevírá nůž v kapsa.Oni umí jen brát, ale když dojde na placení, oni nic neví, neznají, případně ani neumí číst ani psát.Ale kdo teda podepsal ten který papír, ví asi Pánbůh!!!

  superkarma: 0 25.12.2006, 17:45:53
 12. avatar
  [175] blami [*]

  sahleb: To je sice pravdy,co tu píšeš,ale na to, že mi nikdo nic neřekl, se vymlouvají jen romky.Pokud se ozve ,,bílá" mamina nebo i černá, myslím tím opravdu černošku nebo vietnamku a pod., tak se s tím nedělá nic.Mi první dítě zemřelo po 1/2 roce.Narodilo se vinou přírody a neschopných lékařů, kteří nebyli ochotni provést potřebné vyšetření, postižené a proto muselo umřít.Mělo vadu neslučitelnou s životem.Jen nás vyšetřili a holt, je to populační vada, to se prý může občas stát.Umíš si představit, kdyby se tohle stalo romce?! Ten kravál a odsuzování lékaře atd.,atd.!!!!!???Když se jich tak zastáváš, tak běž mezi ně bydlet, a myslím, že hezky rychle změníš názor!!!!!Protiprávní sterilizace je ostudná, ale u všech, ne jen u romek.A dokud to nebudou úřady rozlišovat, tak budou proti rpmům čím dál víc lidí.Protže jim se dá všechno,protže se jich úředníci bojí a romové to moc dobře ví!!!

  superkarma: 0 25.12.2006, 17:40:09
 13. avatar
  [174] Z_U_Z_U [*]

  sahleb: tak bezva, já podepíšu papír, aniž bych koukala co podepisuju, nevím co to jsou splátky, nerozumím tomu slovu, shrábnu peníze a až po mne někdo bude chtít abych půjčku splácela, budu si stěžovat a křičet že to je diskriminace

  superkarma: 0 25.12.2006, 17:01:51
 14. avatar
  [173] Gwendy [*]

  sahleb: k třetímu příběhu - ano, možná lékaře nenapadlo, že neví, co je to sterilizace....ale má pusu, aby se zeptala.
  Předchozí dva...to je pěkné, že těhotenství bylo bez problému, ale o poloze plodu se nic neřiká a že někdo operoval poprvé- no to musel jednou i špičkový odborník.
  A přepsané to vypadá jinak, než skutečnost. Pokud to chces odsuzovat, zkus si neco zjistit. Problémy v porodnicích mají i bílé spouobčanky a nikdo z toho takové haló nedělá. Děti, které podle názoru matek jsou postižené jen díky nedbalosti lékařů nebo sester, či kvůli tomu umřou. Jenže jsou z diskriminované většiny, takže se na ně kašle.

  superkarma: 0 25.12.2006, 15:16:03
 15. avatar
  [172] Meander [*]

  sahleb: Nenapadlo tě třeba, že jsou to kecy?

  superkarma: 0 25.12.2006, 14:13:12
 16. [171] sahleb [*]

  neco ze zpravy ombudsmana

  Ve svém podání paní J. uvedla, že má čtyři děti. První dvě porodila vaginálně, další dvě císařským řezem. Neví, proč rodila císařským řezem, žádné zdravotní komplikace neměla. V průběhu posledního těhotenství jí gynekoložka sdělila, že je vše v pořádku a porod bude přirozenou cestou.

  Dne 11. února 1991 porodila císařským řezem. Poté, kdy se probrala z narkózy, ji zdravotničtí pracovníci informovali, že už nebude mít další děti, že jí byla provedena sterilizace. Nikdo jí nesdělil důvod zákroku, možná rizika, ani nebyla poučena o reparabilitě zákroku. Den po porodu ji navštívil v nemocnici její druh, kterému o provedené sterilizaci řekla. Paní J. i její druh uvedli, že pokud by byli informováni o povaze zákroku, nikdy by s ním nesouhlasili.

  nebo:
  Ve svém podání paní F. uvedla, že dne 10. října 2001 ve věku 19 let porodila své druhé dítě. Těhotenství bylo bez komplikací. Přesto lékaři rozhodli, že porod bude proveden císařským řezem s odůvodněním, že má rodička úzkou pánev. Lékařka, která porod vedla, byla mladá a paní F. byla její první pacientka. Těsně před porodem přišel na sál primář a sdělil pacientce, že společně s porodem jí chtějí provést sterilizaci a zeptal se jí, zda s tím souhlasí. Současně jí sdělil, že pokud sterilizaci nepodstoupí, tak zemře, protože další porod by již nepřežila. Primář ji vyzval, aby udělila ústní souhlas se sterilizací, a to velmi krátce před porodem, v okamžiku, kdy již byla pod vlivem injekce. Paní F. žádala, aby kontaktovali jejího manžela, aby se k tomu také vyjádřil. Primář jí sdělil, že povinnost kontaktovat manžela nemá a ať se rozhodne sama, ale jestli zákrok neprovedou, zemře. Paní F. nakonec ústní souhlas udělila. V průběhu těhotenství docházela na prohlídky do stejného zdravotnického zařízení a nikdo jí nikdy před druhým porodem neinformoval o tom, že by pro ni těhotenství bylo spojeno s takovým rizikem, nebyla jí sdělena diagnóza její nemoci ani prognózy vývoje. Lékaři ji rovněž neinformovali o reparabilitě zákroku a o tom, co by bylo zapotřebí, kdyby chtěla mít ještě dítě.

  Ve svém podání paní B. uvedla, že v roce 1992 ve svých 25 letech po několika samovolných potratech otěhotněla. Od začátku těhotenství měla v těhotenském průkazu uvedeno, že je u ní nutné provést sterilizaci, jelikož všechna těhotenství byla riziková. Nevěděla, co znamená termín sterilizace, domnívala se, že se jedná o zavedení antikoncepčního tělíska, protože o této možnosti s lékařem již dříve hovořila. O sterilizaci jí nikdo potřebné informace neposkytl. Při poslední těhotenské prohlídce (asi dva týdny před porodem) ji gynekolog informoval, že má být provedena sterilizace. Nevysvětlil jí ale, co tento zákrok znamená, a ani si nevyžádal její předchozí souhlas. Na dotaz pacientky ohledně důvodu zákroku, aniž byla seznámena s jeho charakterem a důsledky, jí lékař sdělil, že důvodem je rizikové těhotenství. Na další informace se lékaře nedotazovala, neboť mu podle svých slov důvěřovala. Nepamatuje si, že by udělovala písemný souhlas se sterilizací, ale je to možné, jelikož před porodem podepisovala nějaké dokumenty, ale neví, co bylo jejich obsahem. Porod proběhl dne 13. listopadu 1992 a sterilizace byla provedena zřejmě dne 15. listopadu 1992. Teprve po provedení zákroku v listopadu 1992 byla informována o tom, že už nikdy nebude mít děti.

  To jsou priklady a pripady, ktere se ve zdravotnictvi nebo demokraticke zemi nesmi stat.

  Nikdo vas nesmi operovat bez VASEHO suhlasu. Tem zenam se to preci mohlo vysvetlit, mohli se sterilizovat muzi, mohli brat antikoncepci. To je duvod proc protestuji. Cesko si v zahranici urizlo peknou ostudu.
  Kdyz nejaky cikan krade (jsou to opravdu JENOM cikani, kteri kradou?), tak to neni duvod , provadet na komkoliv tak zavazny zakrok.
  To proste protizakonne je a zustane.


  To co se taky predvadi ,likvidace lidi kalasnikovem, je trestny cin.

  superkarma: 0 25.12.2006, 13:06:23
 17. avatar
  [170] prece ja [*]

  bohužel musím souhlasit s většinou názorů. Náš stát se opravdu stará, jenže jen o ty, co nejvíc řvou. U nás ve městě je panelák. Bydlí v něm jen romové. Dělá jen jeden a ten je na vozíčku. Tuhle stály zřejmě kámošky venky a povídaly si. Bílá si stěžovala , že nemůžou sehnat byt. Romka jí říkala, ať jde na výbor, že jí ho dají. hrozně se divila, že jí kámoška řekla, že nedostala nic. ona prostě věděla(romka) , že tam stačí jít, udělat humbuk a hotovo. Ještě jedna perlička:jednou jsem šla na soucialku žádat o nějakou mimořádnou dávku. Paní se mi skoro vysmála, že stejně nic nedostanu. Za mnou šel rom. Už ho znala jménem, byl venku 2*rychleji a prachy si nesl. Tak kdo je vlastně v tomhle státě disktiminovanej?

  superkarma: 0 25.12.2006, 11:47:27
 18. avatar
  [169] jiti [*]

  Nela17: vem si jich pár domůůůů prosííím!!! živ je, postarej se o ně když máš takový názor! Mě už nebaví odvádět daně na jejich haranty

  superkarma: 0 25.12.2006, 10:31:56
 19. avatar
  [168] Blueberry [*]

  Gwendy: K protestu se nepripojim, neb a) za svym rozhodnutim stojim a jak jsem psala, byl to velice moudry cin, protoze az potom jsem mohla mit opravdu jistotu, ze me sexualni hratky zustanou bez nasledku, b) delali mi to v Kanade. Pripada mi primo sebevrazedne setrvavat 20 a vice let na hormonalni antikoncepci.

  superkarma: 0 24.12.2006, 21:15:54
 20. avatar
  [167] Gwendy [*]

  bonda: Musíš najít Romky, kterým se stalo totéž a přidat se k jejich protestu

  superkarma: 0 24.12.2006, 20:43:55
 21. avatar
  [166] Gwendy [*]

  Mánička: teda o Romech jsem toho slysela hodne, ale to ze jsou blby se o nich moc neriká - vychcaný to jo, líní, nemakačenko,lemplové.... a myslíš, že žádná blondýna nebyla sterilizovaná? A pokud je to ze zdravotních důvodů je to taky nedobrovolné? Ono pohle malých dětí na sídlišti si troufám tvrdit, že většina Romek sterilizovaná nebyla. Samozřejmě určitě to byl pokus vyhladit Romy - na to evidentně zabere, když pár Romek necháš podepsat papír a ony nemůžou mít děti...Jen mi to postupné vymírání Romů asi uniklo díky nově přistěhovaným rodinám ze Slovenska.

  superkarma: 0 24.12.2006, 20:42:03
 22. avatar
  [165] kareta [*]

  A co takhle zákaz sterilizovat romky po 3 SC? Když chtějí na oltář mateřství položit život dobrovolně, proč jim v tom bránit??? Utahají se sami

  superkarma: 0 24.12.2006, 16:43:48
 23. avatar
  [164] bonda [*]

  No já jsem přišla o dítě "díky"nedbalosti doktorů v socialistickém zdravotnictví. Bylo mi řečeno na ředitelství nemocnice, že sice mám právo si stěžovat, ale že to nemá smysl, protože je to předem prohrané, protože doktoři vždy drží při sobě. Napadá mě, že kdybych teď podala ústavní stížnost, nikdo si mě ani nevšimne, protože nejsem Romka.

  superkarma: 0 24.12.2006, 16:14:13
 24. avatar
  [163] Vivian [*]

  Aniž bych schvalovala nedobrovolné sterilizace, tak tvrdím, že falešná humanita se nám (této společnosti) jednou velice nepěkně vymstí. A možná to už nebude trvat dlouho.

  superkarma: 0 24.12.2006, 14:29:33
 25. avatar
  [162] Z_U_Z_U [*]

  Mánička: co třeba projít pár cikánskejch baráků, kojeneckých ústavů a než začnu něco vykládat, juknout se jakých dětí tam je nejvíc? Jedna ze sousedek tchánovců taky řve že byla neprávem sterilizovaná ...ale nějak už opomíná dodat, že má tři děti v kojeňáku a ty dvě starší co má doma už několikrát dotáhli policajti kvůli krádežím. Mám návrh...vy které se jich tak zastáváte... sbalte si věci, kabelku s peněženkou a mobilem, máte-li, tak svoje děti a jděte se společně projít do Chánova. Uděláte to? myslím že ne...a pak se tedy ptám PROČ NE???

  superkarma: 0 24.12.2006, 13:59:07
 26. avatar
  [161] Mánička [*]

  Co takhle začít třeba sterilizovat blondýny? O těch se taky říká, že jsou blbý

  superkarma: 0 24.12.2006, 13:40:51
 27. avatar
  [160] Mánička [*]

  TO je teda diskusička

  superkarma: 0 24.12.2006, 13:39:50
 28. avatar
  [159] blami [*]

  pokrač. Když jsme u té lidskosti, zkus měsíc dva neplatit nájem, vodu,plyn apod. Tak tě natošup odpojí a vystěhují.Třeba pod most.Když je to rom, tak mu dají sice chlívek, ale aspo%n něco.Ve Vsetíně udělali rázný konec a je to dobře.Ať si sami postaví barák, jako mnoho z nás, sami si ho udržují a chovají se slušně.Pak jim nikdo nebude nic říkat.Kde se já mám jít stěžovat, že je ve třídě 30 dětí.ONI TAM MAJÍ 8 A JEŠTĚ JIM TO VADÍ.tOHLE JE DISKRIMINACE NARUBY.zKUS JÍT COKOLIV ŽÁDAT NA SOCIÁLKU.pOKUD NEJSI ROM, NEDOSTANEŠ NIC.Až si to všechno prožiješ, pak mluv o lidskosti.Proti Romům nemám nic, pokud mi oni sami nedávají důvod.Je hodně slušných, to už poznáš podle mluvy, a je ještě víc těch ........., kvůli kterým je hážou do jednoho pytle.

  superkarma: 0 24.12.2006, 13:23:44
 29. avatar
  [158] blami [*]

  Nela17: Víš, oni si to víceméně dělají sami, tu pověst, kterou mají.Ty máš děcko, pipláš se sním,o jakýkoliv soc,příspěvek se musíš DOPROŠOVAT.Oni jen zakřičí,,To je rasová diskriminacija!!" a mají, na co jen ukážou.Když něco chtějí, dobře, ale taky musí ukázat ,že něco umí i dávat, a ne jen brát.Vloni v Ostravě se narodilo 1 děcko roku romce.Hned po porodu jí bylo odebráno.To bylo křiku a stížnosti na porušování lids.práv.Co ona už nemá pro ni nakoupené a atd.atd.Proč? Protože měla holčička dostat jako první občánek 10 000Kč.Ale že ta její ,,milující maminka" má v děcáku odebráno už 5 starších dětí pro nestarání se i ně, to už nikdo neslyšel.Romi(samo, že ne všichni, ale většina!), slyší na peníze.A dokud to budou ostatní tolerovat, tak si to ,,diskriminacijou" vydupou všechno!

  superkarma: 0 24.12.2006, 13:18:31
 30. avatar
  [157] Gwendy [*]

  Nela17: Ne spíš jde o to, že jen Romky nevěděly, co je to sterilizace, s čím souhlasí a jen ony neměly čas na rozmyšlenou? Myslíš, že nikomu jinému se to nenabízelo? Po porodu císařem a už několikátém dítěti? Jenže ostatní jsou buď spokojené, nebo bílé - takže se o ně nikdo nestará

  superkarma: 0 24.12.2006, 11:02:59

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme