Exkluzivní průzkum varuje: povědomí českých žen o rakovině děložního čípku je velmi nízké. Jak jste na tom vy?

Rakovina děložního čípku je celosvětově druhou nejrozšířenější rakovinou u žen. V České republice je každoročně diagnostikováno 1000 nových případů a cca 400 žen na toto onemocnění zemře. Výsledky rozsáhlého výzkumu agentury STEM/MARK potvrdily, že za těmito alarmujícími statistikami stojí nízká informovanost o závažnosti tohoto onemocnění, jeho příčinách a možné prevenci.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK, realizovaného v dubnu 2006 pro společnost GlaxoSmithKline, je povědomí o rakovině děložního čípku a příčinách této nemoci velmi nízké. Průzkum byl prováděn na vzorku 600 žen, které byly rozděleny do tří věkových kategorií – matky dívek ve věku 13-19 let, mladší ženy ve věku 20-35 let a samotné dívky ve věku 15-19 let.

„Z rakoviny jako nemoci mají respondentky největší obavy. Převládá strach z rakoviny prsu, následně vaječníků a děložního čípku. Zároveň jen polovina žen obou věkových kategorií a pouze 1/3 dívek ví, k čemu slouží stěr z děložního čípku, který jim gynekolog pravidelně odebírá a který je zatím nejlepší prevencí posledně jmenovaného typu rakoviny,“ říká Mgr. Jan Lajka, koordinátor průzkumu agentury STEM/MARK. O existenci lidského papillomaviru (HPV), jenž rakovinu děložního čípku způsobuje, slyšela před průzkumem pouhá čtvrtina matek, 20 % mladších žen a pouze 14 % dívek. Celkem 13 % žen, 16 % matek a 10 % dívek uvedlo, že virus HPV způsobuje rakovinu, konkrétně pak rakovinu děložního čípku zmínilo jen 7 % žen obou věkových kategorií. Pouhá 2 % matek, 4 % mladších žen a 1 % dívek odpovědělo, že příčinou vzniku rakoviny děložního čípku je infekce virem HPV. 

„Obecně je známo, že povědomí o rakovině děložního čípku a možnostech prevence je velmi nízké. Tato situace je značně znepokojivá zvláště proto, že onemocnění lze v ideálním případě zachytit pomocí tzv. screeningového systému v prekancerózním (přednádorovém) stavu a zahájit léčbu včas, ještě před vznikem samotného zhoubného nádoru,“ říká as. MUDr. Marek Pluta z onkogynekologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Motole. Podle dr. Pluty došlo v zemích, kde byl systém pravidelných cytologických vyšetření povrchového stěru děložního čípku zaveden, k razantnímu poklesu počtu žen s tímto onemocněním. Třebaže je onkologická cytologie používána i v České republice, její účinnost v porovnání se světem je výrazně nižší. Je to způsobeno nejen samotnou citlivostí metody a nedostatečnou kontrolou kvality některých cytologických laboratoří, ale i nízkým pokrytím populace žen. Ty totiž nejsou k tomuto vyšetření zdravotním systémem nuceny nebo motivovány. Přitom každá sexuálně aktivní žena je ohrožena infekcí rakovinotvornými typy HPV. Proto je velmi důležité, aby pravidelně, tj. jednou ročně, navštívila svého gynekologa, který jí stěr z děložního čípku odebere. Tato metoda je v současné době jediným preventivním opatřením, které umí zachytit změněné buňky na děložním čípku.

V blízké budoucnosti bude možné předcházet nákaze virem HPV, tedy i rakovině děložního čípku, pomocí očkování. Vakcína, která bude k dispozici v roce 2007, poskytne ochranu
před nejagresivnějšími typy HPV nejen mladým dívkám, které ještě nezahájily pohlavní život,
ale také všem sexuálně aktivním ženám. Zabrání totiž opakovanému vzniku infekce a sníží pravděpodobnost vzniku rakoviny.

Více informací o rakovině děložního čípku, jejích příčinách a důsledcích, lze od června nalézt také na nových webových stránkách www.zdraviprozeny.cz. Čtenářky těchto stránek určitě ocení poradnu, v rámci které bude na jejich dotazy odpovídat gynekolog.   

 
Co možná nevíte…
 

·         Rakovina děložního čípku je celosvětově druhou nejčastější rakovinou u žen.

·         V České republice je ročně diagnostikováno 1000 nových pacientek, z nichž 400 na rakovinu děložního čípku zemře. 

 ·         Rakovina děložního čípku není dědičná. V téměř 100 % ji způsobuje vir zvaný lidský papillomavirus (Human Papilloma Virus, HPV).

 ·         Existuje více než 100 typů viru HPV. Pohlavním stykem se šíří okolo 40 typů.

 ·         Nejrizikovějšími typy viru HPV jsou typy 16 a 18. Ty jsou zodpovědné za více než 70 % rakoviny děložního čípku ve světě. Mezi další vysoce rizikové patří typy 31, 45, 35, 51 a 52.

 ·         Během svého života se s infekcí virem HPV setká až 80 % všech žen. U většiny žen infekce bez příznaků samovolně odezní. U některých žen však přetrvává. Tyto ženy mají vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny. V průběhu života ženy může docházet i k opakovaným infekcím.

 ·         Rakovině děložního čípku lze předejít. Přednádorový stav se vyvíjí několik let
a lze jej zachytit dříve, než dospěje do stadia rakoviny.

 ·         Důležitou prevencí rakoviny děložního čípku jsou pravidelné cytologické stěry z děložního čípku. Pomocí nich lze zachytit změněné buňky na povrchu čípku již v počátečním stadiu a zahájit optimální léčbu.

 ·         Rakovině děložního čípku bude možné předcházet očkováním. Na registraci teď čeká nová vakcína vyvinutá speciálně pro ženy. Očkování bude poskytovat ochranu před nejagresivnějšími typy HPV, které rakovinu děložního čípku způsobují.

 ·         Očkování bude určeno ženám bez rozdílu věku. Bude chránit nejen mladé dívky, které ještě nezačaly sexuálně žít, ale také ženy, které jsou sexuálně aktivní, protože může zabránit i opakované infekci virem HPV.

 ·         Ženy mají možnost se dozvědět více o rakovině děložního čípku na nových webových stránkách www.zdraviprozeny.cz. K dispozici je také on-line poradna gynekologa.

Reklama