Novinky

Složila jste včera maturitu?

Přináším správné odpovědi na včerejší maturitní otázky, i jaké číslo jste měly zapsat do odpovědního boxu.

Zde máte včerejší zadání. Tučně jsou zvýrazněny správné odpovědi. Pokud si to chcete ověřit, běžte na tento online test: Online test státní maturita

Úloha 1

Ve které z následujících vět je jazyková chyba?              

1             Proti zvyšování cen pohonných hmot toho příliš dělat nelze.    

2             Bez výzkumu v oblasti nových technologií nám svět uteče.       

3             Do moravské metropole každoročně míří spoustu turistů.       

4             S nemalými obtížemi dovezli ministryni na místo schůzky.


                VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2–3

Na kredenci trůní tmavohnědá papírová krabice s nápisem Elektrolux, zatížená starou knihou v kožených deskách. Žena vytrhne muži z ruky baterku. Je natolik fascinovaná papírovou hnědí, duchem nepřítomná, že muž svůj odpor spolkne. Blíží se ke krabici. Muž škobrtne o převrženou židli s protrženým, proplétaným sedátkem.
(R. Denemarková, Peníze od Hitlera)

Úloha 2

K čemu ve výchozím textu odkazuje spojení papírová hněď?   

1             ke krabici           

2             k deskám           

3             ke knize              

4             k sedátku


Úloha 3

Který z následujících úryvků výchozího textu obsahuje přívlastek postupně rozvíjející?

(Přívlastek postupně rozvíjející = několik nesouřadných shodných přívlastků   

1             krabice s nápisem Elektrolux    

2             převržená židle               

3             protržené, proplétané sedátko               

4             tmavohnědá papírová krabice                  


                VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Žádáme cestující, aby se za jízdy přidržovali.
(nápis v prostředcích městské hromadné dopravy)

Úloha 4

Která z následujících možností nejlépe vystihuje charakter výchozího textu?   

1             naléhavá žádost             

2             důležité upozornění     

3             zdvořilá výzva  

4             nezávazné doporučení


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 5–6

Kam v Evropě na víkend? Tipy na zajímavé eurovíkendy, co nevynechat a na co si naopak dát pozor? Dny se sice už krátí, sluníčka i teploty ubývá, ale pokud máte toulavé boty a zbylo vám pár dnů dovolené, nevěšte hlavu! Paleta krátkých „odskoků“ do různých oblastí Evropy je široká jako nikdy předtím. Přestože ***** letos trhá rekordy, zůstávají ceny za dopravu neslýchaně nízké, a když k tomu přidáte výhodné mimosezonní nabídky hotelů a penzionů, můžete na začátku podzimu prožít pár báječných dní za málo peněz.
(IN magazín Hospodářských novin 1. 10. 2008)

Úloha 5

Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam spojení nevěšte hlavu ve výchozím textu?   

1             nezahálejte      

2             nezoufejte        

3             neváhejte         

4             nepanikařte


Úloha 6

Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?              

1             dolar    

2             ropa     

3             burza   

4             elektřina


  Úloha 7

Ve kterém z následujících souvětí je jazyková chyba?  

1             Historicky oděné týmy složené z ceremoniářů, hudebníků a hostesek nabízely návštěvníkům možnost zahrát si hru vrhcáby.             

2             Platí ovšem, že čím méně tradiční prostory vybereme, tím náročnější je zpravidla celková příprava a vlastní realizace.           

3             Ukázalo se jako velmi dobré oslovit města, které se stala spolupořadateli, a využít jejich informační kanály směrem k občanům a zejména školám.              

4             Pustíte-li se do organizace takové akce sami, pravděpodobně si ji kvůli mnoha starostem moc neužijete.


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8–10

Jaký význam má fotodokumentace pro další průzkum? Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let. Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách. Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici? Odpovědět je velmi složité. Trvalé vystavení je krásná představa a dnes není problém památku bezpečnostně i klimaticky adekvátně ochránit. Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu. To je třeba respektovat.
(http://www.national-geographic.cz, 9. 10. 2008, kráceno)

Úloha 8

Který z následujících výrazů je v kontextu výchozího textu svým významem nejbližší slovu respektovat?          

1             vědět   

2             uznávat

3             zvažovat             

4             pochopit


Úloha 9

Ve které části výchozího textu je obsažena domněnka?             

1             Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let.     

2             Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu.                

3             Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici?  

4             Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách.         


Úloha 10

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem (ANO), či nikoli (NE):

10.1 Karel IV. si přál, aby koruna byla uložena blízko jeho hrobu.            

1             ANO     

2             NE

10.2 Když je koruna vystavena, lze ji ochránit před výkyvy teploty a vlhkosti vzduchu.

1             NE         

2             ANO

10.3 Koruna je na stálých expozicích zpřístupňována v určeném ceremoniálu.

1             NE         

2             ANO

10.4 Korunní komora je zpřístupněna jednou za pět let, a to jen pár lidem.       

1             NE         

2             ANO


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Velké počáteční písmeno se píše: A. Ve vlastních jménech a ve jménech užívaných jako vlastní Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti Jména hvězdářská a zeměpisná; označují

a) nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části
b) světadíly, země, krajiny apod.
c) útvary členitosti zemského povrchu, tj. ostrovy, poloostrovy, horstva, hory, roviny, nížiny apod.

Názvy, jejichž základem jsou jména kotlina, nížina, pánev a tabule, jsou vlastními jmény jen v terminologii zeměpisné, proto se píše např. Malá nížina uherská, ale slezská nížina, hornoslezská uhelná pánev (termíny geologické).

d) vodstva, tj. moře, jezera, řeky apod.
e) obce, městské čtvrti a oblasti, sídliště (jména místní)
f) ulice, náměstí, nábřeží, sady, zahrady, pozemky a jiná podobná prostranství
(Pravidla českého pravopisu, kráceno)

Úloha 11

Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána v souladu s pravidly uvedenými ve výchozím textu (ANO), či nikoli (NE):

11.1 Kdy už konečně zůstaneš stát nohama na zemi! Dej si pozor, aby ti tu tvou hlavu v oblacích nepřeválcoval Velký vůz.                

1             ANO     

2             NE

11.2 Nejrozsáhlejší nížinné území na Slovensku je Podunajská nížina. Na východě a na severu na ni navazuje podunajská pahorkatina, na západě sousedí s pohořím Malé Karpaty a jižní strana tvoří státní hranici s Maďarskem.            

1             NE         

2             ANO

11.3 Skvělou učitelkou, která nám ukazuje stav partnerství člověka a jeho civilizace s přírodou, je Krajina, která se rozprostírá všude kolem nás. Od této myšlenky se odvinul projekt Krajina za školou. Více informací získáte na internetu.                

1             ANO     

2             NE

11.4 V nabídce zajímavých turistických oblastí České republiky jsou mimo jiné i Dvořákovy sady v Opavě. Tvoří je poměrně úzký pruh zeleně.          

1             NE         

2             ANO


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12-14

Někteří lidé ohrnují nos, když vidí krysu, Bart Weetjens se však usmívá. Tento belgický designer vymyslel způsob, jak mohou často spílaní hlodavci pomáhat řešit globální problém: vyhledávat miny, jichž je v 69 zemích roztroušeno asi 60 milionů. Často se k jejich odhalování používají psi, „já jsem však věděl, že výcvik krys je jednodušší“, říká Weetjens, který tato zvířata v dětství choval. Krysy i málo váží, takže miny pod nimi nevybuchují. V tropických oblastech, kde je uloženo mnoho výbušnin, zůstávají zdravé a je levné je rozmnožovat a chovat.
(National Geographic 10/2008)

Úloha 12

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem (ANO), či nikoli (NE):

12.1 Bart Weetjens se usmívá, když vidí krysy, protože jejich chovem vydělává peníze.             

1             ANO     

2             NE

12.2 Psi se používají k odhalování min častěji, protože jejich výcvik je nejjednodušší.  

1             NE         

2             ANO     

12.3 Výhoda používání krys k odhalování min je v jejich nízké váze a levném chovu.     

1             ANO     

2             NE

12.4 Vyhledávání min je globálním problémem, protože miny jsou roztroušeny ve všech zemích.         

1             NE         

2             ANO     


Úloha 13

Který z následujících nadpisů je nejspíše titulkem výchozího textu?     

1             Krysy a miny     

2             Psi jsou nanic   

3             Spílaní hlodavci               

4             Miny v tropech               


Úloha 14

Který z následujících výrazů ve druhém souvětí výchozího textu je rozvíjen slovem často?       

1             jak         

2             mohou                

1             spílaní

2             pomáhat            


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

Hydratuje svrchní vrstvy pokožky rukou a chrání ji proti nepříznivým vnějším vlivům. Aplikujte denně oříšek krému na hřbet rukou. Masírujte, dokud se krém nevstřebá. Dermatologicky testováno.
(z obalu kosmetického výrobku)

Úloha 15

Který z následujících výrazů nejlépe vystihuje význam slova hydratuje ve výchozím textu?      

1             zavodňuje         

2             zjemňuje           

3             vyhlazuje           

4             očišťuje              


VÝCHOZÍ GRAF K ÚLOZE 16

Nejlepší představení z cyklu LiStOVáNí letošní sezóny

http://cesky-jazyk.okhelp.cz/maturita/statni/graf-maturity.png

Úloha 16

Která z následujících interpretací nejvíce odpovídá výchozímu grafu?  

1             Představení Doppler má v divácké anketě za necelé čtvrtletí náskok před ostatními představeními více než 50 % hlasů.  

2             Od konce dubna do poloviny července 2009 hlasovalo v anketě 115 lidí, z toho 65 pro představení Doppler.    

3             Smrtihlav Hezoun i Gottland se v divácké oblibě dostali do první trojice, obě tato představení překročila hranici 10 diváků, pro Smrtihlava hlasovalo téměř 14 diváků.         

4             Merekvice a Zimní bitva se v žebříčku LiStOVáNí drží na čtvrtém a pátém místě, dohromady obě představení získala 10 % z celkových 115 hlasů.


Čísla správných odpovědí tedy jsou: 3,1,4,3,2,2,3,2,4,2,2,1,1,1,1,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1

 A součet je: 45.

Všechny co, odpověděly 45, to mají správně…

Zde tabule cti: Tyto dámy odpověděly správně:

bleblemcy, cerekkk, dasena, jukl, Kytinkak, margot, RosaGloriaDei, saruz, ToraToraTora,

A k otázce 16 a správné odpovědi již nemám výhrady. Pořádně jsem si to přečetl, promyslel, pomyslel si něco o debilitě zadavatelů a uznal, že naprosto technokraticky mají pravdu. Jde o jednu z možných správných odpovědí… Ale dávat do maturitní zkoušky záludnosti je podlé...

A zcela objektivně lituju všechny, co museli tento test v lavici, ve stresu absolvovat…

Hezký den…

   
31.05.2013 - Redakční novinky - autor: Radek Kříž

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [52] *Lefff* [*]

  step1 — #39 Máš naprostou pravdu. Chybí tam označení procent, jsou tam jen čísla. Dosadila jsem si tam něco, co tam ve skutečnosti nebylo, a počítala s procenty. Nepozorná...

  Jen doufám, že po xtýdenní přípravě na maturitu, pořádně vyspalá a soustředěná bych dopadla líp než s teplotou, zánětem dutin a třemi malými dětmi, které mě přes den tak vyšťaví, že večer už pomalu nevím, jak se jmenuju.

  Ale stejně se stydím jak pes - podcenila jsem to a málo se soustředila. Výsledky jsem měla hrozivé.

  superkarma: 0 01.06.2013, 10:04:26
 2. avatar
  [51] tajnostii [*]

  nebyl časSml23

  superkarma: 0 31.05.2013, 22:19:35
 3. [50] helešicová [*]

  Nic moc.

  superkarma: 0 31.05.2013, 22:01:21
 4. avatar
  [49] risina [*]

  risina — #46 RosaGloriaDei — #43 Jé, omlouvám se, to měla být odpověď Rikině na Rikina — #42. S tebou naopak souhasím Sml22.

  superkarma: 0 31.05.2013, 15:42:50
 5. avatar
  [48] risina [*]

  Radek Kříž — #18 A jaká je tedy ta další moná správná odpověď?

  superkarma: 0 31.05.2013, 15:41:27
 6. avatar
  [47] risina [*]

  step1 — #44 To je právě to, co jsem tady říkala včera - že z mého ohleud tahle úloha ověřuje, tzv. "matematické kompetence", konkrétně umění číst grafy a tabulky. A kdo neumí odčítat, tak by se nemusel dopracovat ani k tomu, že první odpověď je správně.

  superkarma: 0 31.05.2013, 15:40:21
 7. avatar
  [46] risina [*]

  RosaGloriaDei — #43 Nesouhlasím s tebou. Něco jiného je účtovací období a něco jného skutečný čas. Teď máem kalendářně 22. týden, ale týden je taky prostě 7 dní a je jedno, jestli jsi byla na dovolené od středy do úterka nebo do pondělí do neděle, vždycky je to týden Sml22. Čtvrtletí je tedy čtvrt roku a chceš-li upřesnit, že ti jde o leden-březen, řekneš první čtvrtletí (ostatně, my ve škole máme čtvrtletí dlouhé dva a půl měsíce a to první je je od 1.září do 15. listopadu Sml58).

  1. na komentář reaguje risina — #49
  superkarma: 2 31.05.2013, 15:38:29
 8. avatar
  [45] risina [*]

  enka1 — #38 No vidíš, to jsem úplně přehlídla Sml22.

  superkarma: 0 31.05.2013, 15:32:45
 9. [44] step1 [*]

  Rikina — #41 Ano, ale jenom celkový - 115 hlasujících. Počet hlasujících pro jednotlivá představení je jenom v %.

  1. na komentář reaguje risina — #47
  superkarma: 0 31.05.2013, 15:09:49
 10. avatar
  [43] RosaGloriaDei [*]

  Rikina — #42 nj, ale finančáku hlásíš kromě slova čtvrtletí i jeho číselné označení, čímž je jasně dané, o které konkrétní měsíce se jedná...

  včera jsem maličko googlila a je fakt, že jsem nikde nenarazila na to, že by pojem čtvrtletí bez číslovky nutně znamenal leden-březen, duben - červen atd., i když je pravda, že já bych také květen-červenec nikdy čtvrtletím nenazvala

  1. na komentář reaguje risina — #46
  2. na komentář reaguje risina — #49
  superkarma: 0 31.05.2013, 15:07:01
 11. [42] Rikina [*]

  A s čtvrtletím taky nesouhlasím, není čtvrtletí jako čtvrtletí, chápat to jako jakékoli tři měsíce podle mě není správné. To bych chtěla vidět finančák, kdybych ho přesvědčovala, že čtvrtletí není leden - březen, ale například březen - květen. Sml57

  1. na komentář reaguje RosaGloriaDei — #43
  2. na komentář reaguje risina — #49
  superkarma: 0 31.05.2013, 13:56:14
 12. [41] Rikina [*]

  step1 — #39 počet hlasů a diváků je v tabulce uveden taky.Sml80

  1. na komentář reaguje step1 — #44
  superkarma: 0 31.05.2013, 13:53:53
 13. [40] step1 [*]

  Radek Kříž — #18 Čtvrtletí = čtvrt roku, tj. 3 měsíce (jakékoli). Pokud by bylo označeno např. 1. čtvrtletí, tak je to jasně leden - březen.

  superkarma: 0 31.05.2013, 13:45:40
 14. [39] step1 [*]

  *Lefff* — #14 Taky jsem volila název Spílaní hlodavci. Ale u 16 nemůže být správně 3, protože v ní se mluví o divácích, nýbrž z tabulky jdou vyčíst procenta. Počet diváků z toho nepoznáš. Možná poznáš nějakým výpočtem, ale to už by patřilo do matematiky. Tady šlo pouze o správné pochopení textu.

  1. na komentář reaguje Rikina — #41
  2. na komentář reaguje *Lefff* — #52
  superkarma: 0 31.05.2013, 13:41:24
 15. avatar
  [38] enka1 [*]

  risina — #36 ...města, která...?

  1. na komentář reaguje risina — #45
  superkarma: 0 31.05.2013, 13:02:24
 16. avatar
  [37] daska59 [*]

  Tak to bylo o jeden bodík Sml80

  superkarma: 0 31.05.2013, 12:54:52
 17. avatar
  [36] risina [*]

  Prozradíte mi prosím někd, kde je chyba v úloze 7?

  1. na komentář reaguje enka1 — #38
  superkarma: 0 31.05.2013, 12:35:13
 18. avatar
  [35] LudPa [*]

  tak jsem něco po....

  superkarma: 0 31.05.2013, 11:31:03
 19. avatar
  [34] Hanula [*]

  Sml16holky moc gratuluji - jste všechny dobréSml59Sml59Sml59

  superkarma: 0 31.05.2013, 10:34:53
 20. avatar
  [33] cicinka [*]

  margot — #30 Nanečisto to bylo před přijímačkama na gympl. Oni jsou malá soukromá škola, která má nižší i vyšší gympl. Takže pak to bylo vše o.k. Ale prostě ty výsledky mě neuspokojily. Ale ruku na srdce, já vlastně vím, kde má synek achilovu patu. Smrad jeden by nejraději pařil hry a čtení a třeba sledování dokumentů mu nic neříká. Za chvíli nebude umět ani pořádně mluvit.

  superkarma: 0 31.05.2013, 10:34:47
 21. avatar
  [32] marde [*]

  Nechtěla bych to dělat naostroSml23

  superkarma: 0 31.05.2013, 10:24:22
 22. [31] Rikina [*]

  Jsem se do toho ani nepouštěla. Radši. Sml57 Nicméně na první pohled mi přijde, že k výsledku 45 by se člověk mohl dostat i s "chybnými" odpověďmi. Sml80

  superkarma: 5 31.05.2013, 10:15:44

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [30] margot [*]

  cicinka — #28 literatura se dá půjčit normálně v knihovně - jen shánět ji bezprostředně před zkouškami je zbytečné, bývá beznadějně vymetená... dcera i já jsme dělaly testy přímo pod Sciem a na jejich servis si opravdu nemůžu stěžovat. ale jestli ty synovy testy na škole byly jen zkušební nanečisto, je možné, že k nim podrobné výsledky automaticky neposkytují - a pak to záleží na akceschopnosti učitele, co dokáže zjistit a aspoň třídu upozornit na části testu, co dětem dělaly nejvíce potíž vyřešit.Sml80

  1. na komentář reaguje cicinka — #33
  superkarma: 0 31.05.2013, 10:10:31
 2. avatar
  [29] Jindriska8 [*]

  Nezkoušela jsem,ale kdo udělal,tak gratuluji!

  superkarma: 0 31.05.2013, 10:06:04
 3. avatar
  [28] cicinka [*]

  margot — #22 No a toto vše co píšeš jsme se my ani nedověděli. Ohodnocení testů trvalo asi tři týdny. A pak jsem se mohla mrknout jen na ty percentily. Zkušební testy dělali ve škole. Ale já jsem matka zvědavá a akční, tak jsem chtěla vedět oč jde. No nedověděla jsem se. Kupovat testy nehodlám za ty peníze.....a výsledky nám právě nic neřekly. A nějaká oponentura? Cha chá....nic takového nám nikdo neřekl. Jo mohla jsem se zajímat, ale tak nějak předpokládám, že mě škola poinformuje.

  1. na komentář reaguje margot — #30
  superkarma: 0 31.05.2013, 10:00:59
 4. avatar
  [27] tauferova monika [*]

  Tak jsem se dvakrát sekla,nic mocSml68

  superkarma: 0 31.05.2013, 09:53:52
 5. avatar
  [26] lenig [*]

  ani jsem se do toho nakonec nepustila, byla jsem vyždímaná jao hadr na velkoplošnou podlahu Sml30Sml68

  superkarma: 0 31.05.2013, 09:50:56
 6. avatar
  [25] enka1 [*]

  risina — #23 Neříkalo se taky 1. kvartál,2. kvartál Sml30 - myslím ty přesně určené - leden, únor, březen..........

  superkarma: 0 31.05.2013, 09:47:32
 7. avatar
  [24] enka1 [*]

  risina — #20 Aha, v to doufámSml16

  superkarma: 0 31.05.2013, 09:43:01
 8. avatar
  [23] risina [*]

  Radek Kříž — #18 Čtvrtletí mi pro označení libovolných 3 měsíců nevadí. A už vůbec ne ve spojení "necelé čtvrtletí". Kdyby se něco dehrávalo od 15.5. do 10.6. / od čtvrtka do úterka, tak by se taky řeklo že to byl necelý měsíc/necelý týden... I když možná by méně zavádějící bylo spojení "za necelé tři měsíce"?

  1. na komentář reaguje enka1 — #25
  superkarma: 0 31.05.2013, 09:40:28
 9. avatar
  [22] margot [*]

  cicinka — #19 s testy Scio mám úplně jinou zkušenost - na mail chodí upozornění s odkazem na zveřejnění testu i klíče správných řešení, dále je otevřena několikadenní oponentura, kdy je možno vznést protest - to k oficiálním testům. dále lze na internetu najít staré testy, u Scia lze zakoupit tréninkové online testy, existuje přípravná literatura k těmto zkouškám. zkouška je rozdělena na verbální, analytickou a kvantitativní část, a výsledné percentily těchto oblastí dávají jasně znát, kde jsou mezery - pak se stačí zaměřit na řešení úkolů z těchto kategorií. bazírovat na řešení konkrétního příkladu, který s největší pravděpodobností už v dalším testu nepotká, je zbytečné.

  1. na komentář reaguje cicinka — #28
  superkarma: 0 31.05.2013, 09:34:38
 10. avatar
  [21] risina [*]

  MaVy — #11 My před lety psali jen slohovku a měli ústní zkušku, dnes mají studenti o tuhle část víc Sml22.

  superkarma: 0 31.05.2013, 09:34:37
 11. avatar
  [20] risina [*]

  enka1 — #10 Na praktické využití gramatiky a samostatné myšlení slouží další část maturtiy - slohová práce. A pak je ještě 3. část - ústní zkouška, kde si taky samostatné myšlení užijí Sml22.

  1. na komentář reaguje enka1 — #24
  superkarma: 0 31.05.2013, 09:33:28
 12. avatar
  [19] cicinka [*]

  RosaGloriaDei — #12 Ano i já jsem tipla název Spílaní hlodavci. Sml22 A tady je třeba ten rozpor mezi studenty a hodnotiteli. Oni si řeknou toto a ty máš po ftákách Sml24

  Můj součet je 47. A když vidím kolikrát jsem udělala chybu, tak stačilo dvakrát odpovědět jinak a měla bych taky součet 45. Takže jak se to pak hodnotí? Já se kouknu kde byla chyba a na příště si budu dávat pozor. Ale pokud mi někdo pošle jen ty debilní percentily (jako našemu synovi) tak vím houby. A o čem to pak je? Snad by pro člověka bylo dobré i poučení do budoucna, ne?

  1. na komentář reaguje margot — #22
  superkarma: 1 31.05.2013, 09:26:10
 13. avatar
  [18] Radek Kříž [*]

  RosaGloriaDei — #12 Ano, vadí mi čtvrtletí...

  Používá se to pro jasně daná období leden - březen atd... a většinou k němu patří i jaké čtvrtletí 1. 2. .... Tohle slovo v souvislosti s libovolnými třemi měsící se nepoužívá. Správnější a přesnější by byl výraz "za čtvrt roku"...

  To mne mátlo...

  1. na komentář reaguje risina — #23
  2. na komentář reaguje step1 — #40
  3. na komentář reaguje risina — #48
  superkarma: 0 31.05.2013, 09:11:59
 14. avatar
  [17] OlgaMarie [*]

  Za 1 bych to nedala, ale brečet pro to nebudu. Testy mi nejdou, začnu přemýšlet a vymyslím určitě nějakou krávovinu.Sml52

  superkarma: 0 31.05.2013, 09:04:04
 15. avatar
  [16] saruz [*]

  Složila, je vidět, že nějaké znalosti přece jen v té hlavě i po letech zůstaly. Sml16

  superkarma: 0 31.05.2013, 08:58:48
 16. avatar
  [15] blesksoft [*]

  ta  16 je spíš do matiky ne?Sml58

  superkarma: 0 31.05.2013, 08:54:15
 17. avatar
  [14] *Lefff* [*]

  Ještěže jsem ten test nepsala načisto. Zírám, co jsem udělala chyb. A to jsem kdysi maturovala za 1,1,1,1 a následně vystudovala VŠ.Sml23 Nevím, jestli se mi s léty tolik ztenčila šedá kůra mozková, nebo jestli ten test je tak divnej. U č. 16 bych volila spíš odpoveď č. 3 a název článku Krysy a miny by mě rozhodně nepřiměl si ho přečíst. Radši bych byla posléze příjemně překvapená obsahem článku nesoucím název Spílaní hlodavci. (plus nějaký podtitul).

  Blbě jsem se nechala nachytat s korunou. Musím lépe číst.

  Je tu někdo, kdo má maturu a třeba i VŠ za sebou, a přesto by udělal více než 3 chyby?

  To jsem si zase poránu uštědřila ránu do sebevědomí. Že já trubka ten test v noci vyplňovala. Mohla jsem jít o to dřív spát. Sml24

  1. na komentář reaguje step1 — #39
  superkarma: 0 31.05.2013, 08:50:19
 18. [13] maartiinkaa [*]

  Složila jsem, ale moje před osmi lety byla složitější

  superkarma: 0 31.05.2013, 08:43:29
 19. avatar
  [12] RosaGloriaDei [*]

  Musím se přiznat, že mně test těžký nepřišel (gramatické chyby či velká písmena bych zadala mnohem záludněji Sml57), dělala jsem si jej zde:

  http://cesky-jazyk.okhelp.cz/maturita/statni/test-1-otazka-1-16.php ,

  takže vím, že bych to nejspíš dala za jedna (otázka, jakou roli by sehrál stres a o polovinu nižší věk). Jen u 13 mi není jasné, proč je jediná správná odpověď "Krysy a miny" a nemůže být "Spílaní hlodavci", což by mi jako titulek přišlo kreativnější.

  Radku, s šestnáctkou jste mi nasadil brouka do hlavy, myslela jsem, že se dnes budeme "do krve hádat" Sml32. Nejdříve se mi zdála být odpověď zcela v pořádku, jediné, co mě pak napadlo, že je divný výraz "čtvrtletí" pro období 27. 4. - 14. 7.

  1. na komentář reaguje Radek Kříž — #18
  2. na komentář reaguje cicinka — #19
  superkarma: 0 31.05.2013, 08:40:46
 20. [11] MaVy [*]

  složila,ale s tou co jsem dělala před lety se to nedá srovnat,ta byla opravdu o českém jazyce -tohle je takový divnýSml15

  1. na komentář reaguje risina — #21
  superkarma: 0 31.05.2013, 08:40:14
 21. avatar
  [10] enka1 [*]

  risina — #4 Z matiky máš za pětSml30

  Jinak se mi zdá test maturity poněkud nevhodný a velmi sobecký vůči gramatice a samostatnému myšlení.

  1. na komentář reaguje risina — #20
  superkarma: 1 31.05.2013, 08:35:41
 22. avatar
  [9] ekleinovka [*]

  Kdepak, nejsou na to myšlenky

  superkarma: 0 31.05.2013, 08:31:44
 23. [8] Danulka K. [*]

  Já blb také na to zapomněla,škoda, mohla jsem mít druhou maturitu - možná.

  superkarma: 0 31.05.2013, 08:29:37
 24. avatar
  [7] Kytinkak [*]

  jupííííí, dala jsem to !!! Sml59Sml59Sml59Sml59

  superkarma: 0 31.05.2013, 08:27:54
 25. avatar
  [6] fulfy [*]

  Tak já říkal, že na to nemam - buňky mozkové,asi zamrzly

  superkarma: 0 31.05.2013, 08:25:51
 26. avatar
  [5] terezalah [*]

  Sml80

  superkarma: 0 31.05.2013, 08:24:47
 27. avatar
  [4] risina [*]

  A co jste si myslel, že je další možná správná odpovéď u č 16? 

  Jinak mně se na první pohled zdá, že mám všechno dobře (dokonce i úlohu 7, kde jsem fakt hádala a pořád tam tu chybu nevidím Sml80), ale vyšel mi součet 47 - tak asi fakt neumím sčítat Sml30.

  1. na komentář reaguje enka1 — #10
  superkarma: 0 31.05.2013, 08:20:56
 28. [3] doginka [*]

  2- Sml80

  superkarma: 0 31.05.2013, 08:20:41
 29. avatar
  [2] Věrulinka [*]

  Sml52 zapomněla jsem odpovědět, ach jo, ta moje hlava Sml52Sml68

  superkarma: 0 31.05.2013, 08:08:48
 30. avatar
  [1] Hanula [*]

  Sml15já jsem na to neměla trpělivostSml68

  superkarma: 0 31.05.2013, 08:07:05

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme