Věčně zelená pastvina, krásné místo, kde se prohání božská stáda a duše mrtvých okouší blaženost. Tak vidí podsvětí staří Slované. A právě zde vládne magický rohatý bůh Veles. Smrt není zlá, je přece přirozenou součástí života.

Bojíte se smrti? Ano, v silně zakořeněném křesťanském podvědomí je k tomu důvod, protože možnost Očistce a Pekla – tedy dvou veskrze nepříjemných míst – je hodně zastrašující. Tam se žádný člověk dostat nechce. V chápání starých Slovanů je ale smrt přirozeným koloběhem a podsvětí krásnou loukou plnou klidu a hojnosti. Nad dušemi zemřelých vládne ve svém věčně zeleném království mocný bůh Veles. V merku má ale i stáda, bohatství a magii.

Rohatý bůh

Představa boha s býčími či beraními rohy, oděného v houních, disponujícího nezměrným bohatstvím a vládnoucího magickým silám zcela pochopitelně konotuje s představou Ďábla. Pro křesťanství nebylo nic jednoduššího, než ztotožnit Velese právě s ním. V některých případech (nejspíš tam, kde se nepodařilo vštípit zlou pokušitelskou povahu) pak dostává Veles podobu například Svatého Mikuláše.

Veles je tedy rohatý, chlupatý a vlasatý bůh. Černá ovčí vlna, do které se odívá, má souvislost nejen s jeho ochranitelskou mocí nad stády, ale také s magickými schopnostmi a čarodějnými praktikami.

Jak to má s ostatními bohy?

Jako bůh podsvětí je zdánlivě přirozeným protikladem hromovládného boha Peruna. Podle Ivanova s Toporovem je dokonce činným při stvoření světa jakožto podsvětní had a bůh, který svedl Perunovu manželku Mokoš (viz legenda v článku o Perunovi). Ale moderní badatelé soudí, že jde až o současný výklad a podsvětního hada spíš ztotožňují s démonem Zmejem. Chápání slovanského podsvětí není v kontrastu s nebem ani stvořením a tedy není důvod přisuzovat Velesovi protivenství s Perunem.

Je nejspíš manželem bohyně Živy, která naučila slovany hospodařit a například i dojit mléko. Tvoří spolu pár, který symbolizuje muže a ženu, stejně tak i koloběh života a smrti. Ostatně právě první klasy, které si rolníci o slavnostech vázali a stavěli do kouta sednice, představovaly Velesovy vousy. Na konci žní k nim přibyly klasy věnované jeho ženě (viz tradice popsaná v článku o Živě).

Z dalších tradic je Velesovi zasvěcen jako bohu mrtvých konec roku – Velesova noc. Protože se při této slavnosti v Rusku (Velja noc) zpívají koledy, soudí se, že by mohl být Veles i bohem hudby.

Zmiňují ho česká pořekadla

Nejstarší písemné doklady uctívání Velese pochází z rusko-byzantských smluv z let 907 a 971, kde ho zmiňují jako Volose – boha skotu a majetku, který trestá křivopřísežníky zezlátnutím (zřejmě žloutenkou). Život sv. Vladimíra popisuje mimo jiné svržení Velesova idolu v Kyjevě a Život sv. Abraháma Rotovského zase poukazuje na jeho uctívání Slovany i Finy v Rostovu, kde měl dokonce kamennou modlu, kterou křesťané nahradili kostelem.

Zmiňují ho některé česká pořekadla, třeba „jít za moře k Velesu“ značí zemřít a odejít do země věčného jara a příjemných zelených pastvin. V místopise ho najdeme nejen v moravských Velešovicích, ale i v makedonském městě či v bosenské hoře Veles. Na obloze je mu přisuzováno souhvězdí Plejád.

Kam dál?

Reklama