Dvě ženy, které jsou mnoha lidem neznámé. Přesto v historii sehrály svou nezapomenutelnou roli. Spojuje je jen místo narození, „proslavení se“ během druhé světové války a rok úmrtí - 2009. Seznamte se s Barbarou Lee Podoski a Dinou Gotlieb-Babbitt.

Dne 22. 4. 1914 se v Brně narodila Božena Hauserová. Zpočátku žila celkem obyčejným životem. Dva roky před vypuknutím druhé světové války (r. 1937) ukončila studium práv na brněnské univerzitě a získala titul JUDr. Den po začátku nacistické okupace Československa se vdala za Charlese Lauwerse, Američana belgického původu. Seznámili se díky své práci pro Baťu. Když roku 1939 vznikl Protektorát Čechy a Morava, byla Božena i se svým manželem na pracovní cestě do belgického Konga. Odtud o něco později odcestovali do Ameriky. Zde dva roky (od roku 1941) pracovala na československém velvyslanectví ve Washingtonu, na pozvání Jana Masaryka. V den, kdy získala americké občanství, vstoupila do americké armády.
Byla to první Češka, která sloužila v americké armádě.

Božena Hauserová
Kvůli jazykové bariéře si změnila své české jméno Božena na americké Barbara. Ve službě armádě uplatnila své jazykové znalosti, mluvila plynně česky, francouzsky, německy a anglicky, a pomáhala s tzv. psychologickou válkou. Pracovala pro Úřad strategických služeb (Office of Strategic Services - OSS), což byl předchůdce dnešní CIA. Během války byla v Alžíru a poté v Itálii. Tam se jí krom jiného podařil jeden velmi kuriózní kousek. Když se dozvěděla, že na německé straně bojují i česky mluvící vojáci, sepsala letákovou výzvu. Letáky poté rozhazovaly americká letadla. Na 600 vojáků s „jejím“ letákem v kapse opustilo německou armádu.
Přišly i další akce, jejichž cílem bylo demoralizovat německé vojáky. Například falešné prohlášení německých žen, že se rády pomilují s každým německým vojákem, který si na klopu připíchne srdíčko. Prý aby je tím povzbudily v dalších bojích a zvýšily porodnost. Měly si říkat Liga osamělých žen. Německé vojáky bojující na frontách představa nevěrných manželek samozřejmě nenechala klidnými.
Roku 1944 přišlo první ocenění - Bronzová hvězda.

Méně úspěšná byla v soukromém životě. Rozpadlo se jí manželství.

Po válce se vrátila do rodné vlasti, ale práci tu sháněla jen těžko. Nakonec se odcestovala zpět do Washingtonu, který se jí stal novým domovem. Pracovala pro Hlas Ameriky a poté v Kongresové knihovně. Zde se seznámila se svým druhým manželem, polským aristokratem Josephem Junoszem Podoskim.
Další cenou, kterou získala, byla Gratias Agit Jana Masaryka - cena, která se uděluje těm, kteří šíří dobré jméno své země v zahraničí.
Roku 2003 jí byl udělen titul Významná česká žena ve světě.
Krátce před její smrtí jí prezident Václav Klaus udělil pamětní medaili u příležitosti jejích 95. narozenin.
Zemřela necelé čtyři měsíce poté, 16. 8. 2009. Za velkých poct byla pohřbena na slavném Arlingtonském hřbitově.


Druhá brněnská rodačka, Dina Gottliebová, se narodila až po první světové válce, 21. 1. 1923. Také studovala v Brně jako Barbara Podoski, ale ze studií byla už za války vyloučena pro svůj židovský původ. Brzy následoval transport do koncentračního tábora. Spolu s matkou prošly několika tábory. Před plynovou komorou je zachránil Dinin velký malířský talent, kterého si všiml „Anděl smrti“ - Josef Mengele, německý lékař SS. Pro většinu lidí znamenal zájem Mengeleho krutou smrt, pro Dinu však ne. Mengele chtěl své „vědecké“ pokusy na lidech-Romech co nejlépe zdokumentovat, chtěl zachytit výrazy jejich tváří, barvu kůže... Pro tyto účely ale byla černobílá fotografie nedostačující. Chtěl portréty - a ty mu mohla nakreslit právě talentovaná Dina. Její podmínkou ale bylo, že bude ušetřena i matka. Mengele svolil. Dina Gottliebová se svou prací nijak nepospíchala, neboť správně tušila, že dokud ji Mengele bude potřebovat, může si zajistit trochu lepší životní podmínky a snad i přežít.
To se také stalo a po osvobození se přestěhovala do Paříže. Zde se seznámila s animátorem Artem Babbittem. Jejím dalším domovem se poté stalo USA. Našla si tu práci jako animátorka - pracovala například pro společnost Warner Bros.

Dina Gottliebová
Byla spoluautorkou několika známých kreslených postaviček, například žlutého ptáčka Tweetyho či Willieho E. Kojota.
Zemřela 29. 7. 2009 ve věku 86 let na rakovinu.
Některá její díla pro Mengeleho se zachovala. Sedm jejích obrazů je vystaveno v Terezíně. Dina Gottliebová-Babbitt se snažila získat je zpět, ale soud nevyhrála.

Dvě ženy, které se narodily v Brně. Kolik lidí u nás je zná?

Jejich životní osudy se zvláštně proplétaly. Místem, kde se narodily. I přes mnohá nebezpečí přežily druhou světovou válku. Ze své rodné země emigrovaly do USA a zde se poté proslavily.


Zdroje, kde se můžete dočíst víc:

lupa

Reklama