Jste unavená a máte pořád žízeň? Špatně se vám hojí byť i jen drobné ranky na kůži? Z úst se vám line nepříjemný zápach? Přestaňte být v klidu a raději rychle vyhledejte lékaře. Mohlo by se totiž jednat o první příznaky cukrovky, neboli diabetes mellitus.

Cukrovka je chronické autoimunitní onemocnění metabolismu cukrů způsobené poruchou tvorby inzulínu ve slinivce břišní. Projevuje se zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Zároveň však postihuje i hospodaření s ostatními živinami, a ovlivňuje tak celkově přeměnu látek v organismu.

Typy cukrovky:
1) Diabetes I. typu – juvenilní diabetes (propuká náhle v dětství nebo v mládí). Je způsoben narušenou tvorbou inzulínu díky nefunkčnosti Langerhansových ostrůvků. Tento typ je závislý na podávání inzulínu.

2) Diabetes II. typu – diabetes dospělých (propuká nejdříve po 30. roce života). Je způsoben porušením uvolňování inzulínu ze slinivky nebo pouze částečnou funkcí slinivky. Propuká pozvolna. Tomuto typu může předcházet porušená tolerance glukózy v organismu.

3) Těhotenský diabetes – objevuje se pouze v těhotenství u žen, které nikdy diabetem netrpěly, a po skončení těhotenství odeznívá, bez další léčby a komplikací.

4) Porušená tolerance glukózy – nejde o cukrovku, avšak někdy cukrovce (především II. typu) předchází.

Příčiny:
1) Diabetes I. typu – nefunkčnost beta buněk Langerhansových ostrůvků slinivky produkujících inzulín. Příčinou je pravděpodobně kombinace genetických vlivů, autoimunitního systému organismu a spouštěče, kterým může být např. infekce. Podle posledních výzkumů svůj vliv může sehrát i předčasná konzumace kravského mléka u kojenců. Děti s diabetem I. typu jsou většinou štíhlé postavy.

2) Diabetes II. typu – je dáván do souvislosti s genetickými vlivy, nezdravou výživou, stresem, nedostatečným pohybem a zejména s nadváhou, je-li nadbytečný tuk uložen v pase (typ jablko).

3) Těhotenský diabetes – souvisí s působením těhotenských hormonů v kombinaci s dědičnými dispozicemi. Nadváha může rovněž sehrát svoji roli, ovšem tento typ diabetu se vyskytuje i u štíhlých žen. V těhotenské poradně je ženě pravidelně kontrolována hladina cukru v krvi. Prvním varovným příznakem může být urputné zvracení, které přetrvává i po ukončení I. trimestru. V případě diagnostiky těhotenského diabetu žena navštěvuje rovněž diabetologickou poradnu v porodnici či gynekologii větších nemocnic.

Příznaky:
1) Diabetes I. typu - U menších dětí většinou převažuje abnormální žízeň, časté močení, opětovné noční pomočování, únava a pocit hladu. Vyskytuje se náhle u dětí, které byly dosud zcela zdravé a jejichž nemocnost byla minimální. Vzhledem k tomu, že se jedná o autoimunitní onemocnění, sdružuje se rovněž s onemocněními stejného typu, jako jsou například celiakie, poruchy štítné žlázy apod.
2) Diabetes II. typu - Mezi hlavní příznaky patří zamlžené vidění, změna pocitu sladké chuti, svědění kůže a typická suchá svědivá ložiska, žízeň, únava, časté močení. Nezanedbatelným faktorem je pomalé a nehojící se rány, mravenčení dolních končetin (postižení nervů).

Jak se diabetes léčí, se dozvíte ve čtvrtek.

Setkala jste se s cukrovkou (diabetes) ve své rodině? Myslíte, že jde spíš o „mužskou“ nebo „ženskou“ nemoc? Může být cukrovka dědičná? Trpí jí pouze otylí lidé?

Reklama