Děkujeme všem čtenářkám a čtenářům, kteří nezapomněli a přispěli do našeho sbírkového konta, které jsme založili ve spolupráci s nadací Život dětem. Tentokrát se skládáme na závěsný vozík za kolo pro devítiletého chlapce Kristiána Havlíka, který trpí nevyléčitelnou svalovou atrofií a je odkázán na invalidní vozík. Přičtěte si jeho příběh.

Speciální zpevněný vozík stojí 25 000 Kč. Díky vaší ochotě pomoci tomuto chlapci naše sbírkové konto utěšeně roste. Do dnešního dne se nám podařilo nastřádat částku 15 789 Kč. Takže zbývá necelých 10 000 Kč. Může se to zdát hodně, ale když se přidáte a přispějete byť malou částkou, věříme, že se nám společnými silami podaří splnit Kristinkovi jeho sen. Koupit závěsný vozík za kolo, a tím mu umožnit výlety do přírody.

Moc děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní a přispěli, nebo se chtějí přidat.

Pokud se k nám chcete připojit a přispět stejně jako my na vozíček pro Kristiána, svůj finanční příspěvek můžete posílat na sbírkové konto, vedené u České spořitelny, a. s., č. ú.: 83297339/0800 a variabilní symbol 2323.

Tímto variabilním symbolem je označeno sbírkové konto magazínu Žena-in, na které přispěje nejen redakce, ale věřímě, že i naše čtenářky. O výši částky vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme

Reklama