Magie

Síla kříže


Kříž je prastarý, snad jeden z nejstarších symbolů na Zemi. Mezi symboly má dominantní postavení a dnes je chápán jako znak mučednictví, připomínající cestu Ježíšova utrpení, bolesti a smrti. Má však bohatou a dlouhou předkřesťanskou historii.

Lidé ho užívali ji před mnoha tisíci lety a první křesťané ho dokonce považovali za symbol potupy a hanby. Po zmrtvýchvstání Ježíše se kříž změnil v symbol vítězství. Nutno říci, že v raném křesťanství měl větší důležitost  symbol ryby, odvozený od apoštola Petra, který byl původně rybářem.

V dnešní společnosti je kříž často nošen jako šperk z určité pózy, aniž mívá jeho majitel(ka) výraznou povědomost o jeho původním a dodnes živém významu. To je veliká škoda, protože sílu, kterou tento symbol má, do jisté míry dokládá fakt, že prochází mnoha kulturami a mnohým náboženstvím, a že si našel místo prakticky u všech generací i to, že je vlastně nejčastěji užívaným znakem vůbec.

Částečně je to naše podvědomí, co se ke kříži automaticky obrací. Křížíme ruce, když jsme nejistí, kříž malujeme na věci, pokud nechceme, aby se jich nepovolaný dotýkal, kříž obsahují zákazy – sem se nesmí.

Křížkem označujeme i to, čeho si má druhý všimnout, co chceme zdůraznit, co nemá zůstat přehlédnuto. Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že máme i v moderním životě k tomuto symbolu velmi úzký vztah, a že si jej vlastně už ani neuvědomujeme. Komu je kříž sympatický a rád by ho nosil, nabízím i stručný popis každého z jejich nepřeberného množství variant. Vždycky je přece dobré vědět, co a proč si věším na krk.

Řecký kříž – Původně měl kříž všechna čtyři ramena stejně dlouhá – to je tak zvaný řecký kříž. V této podobě jej obvykle užívá východní křesťanská církev.

Latinský kříž – Ten je nejužívanějším symbolem západní křesťanské církve a také v církevním umění.

Antonínský kříž – Lze se s ním setkat již na starých egyptských památkách. František z Assisi této podoby kříže užíval při svém podpisu. Rembrandt v proslulé kresbě Tři kříže použil právě tohoto symbolu. Kříž v podobě písmene T využívali Římané pro popravy ukřižováním.

Ondřejovský kříž – Připomíná řecké písmeno CH (psáno X) ze slova Christos. Podle legendy byl na kříži tohoto tvaru ukřižován Svatý Ondřej. Severská Runa Gebo(Gifu) tu jen dokládá jeho všestrannou povahu i cestu historií.

Petrův kříž – Podle pověsti se prý dal Petr ukřižovat hlavou dolů, protože se necítil hoden toho, aby zemřel po způsobu svého Pána. V moderní době jej používají jako jeden ze svých symbolů také satanisté jako symbol negace křesťanství.

Patriarchální kříž – Dnes platí tento kříž za biskupský. Kratší příčné břevno má naznačovat tabulku, na níž Pilát dal napsat jméno a vinu Ježíšovu. 

 

 

Pravoslavný kříž – Ukazuje pod dvěma vodorovnými břevny ještě jedno malé příčné břevno určené pro přibití nohou.

Papežský kříž – Je specifikem katolické církve.

Jeruzalémský kříž – Je takto nazýván proto, že je ve znaku města Jeruzaléma. Podle jiného výkladu je to kříž evangelistů. Velký kříž má být symbolem Ježíše Krista a čtyři malé kříže symbolem čtyř evangelistů.

Jetelový kříž – Malíři a sochaři během staletí obohacovali linie kříže různými ozdobnými formami. Tak vznikl například tento, jehož každé rameno je ukončeno jetelovým trojlístkem –- znamením svaté Trojice.

Kotvový kříž – Kotva je starý symbol pro naději.

Maltézský kříž – Původně to byl kříž řádu rytířů Johanitů. Maltézský kříž je jako symbol v současnosti používán zejména Maltézským řádem a řádem Johanitů a mimo ně i dobročinnými organizacemi, které byly těmito řády založeny.

Kříž nad zeměkoulí – Symbol kříže nad zeměkoulí se stal odznakem evangelických sdružení mládeže. Své místo má i v astrologii, kde v opačném postavení značí Venuši, jako obrácení k plodící zemi, tedy ženský symbol.


Lodička s křížem
– Má symbolizovat církev plující na vlnách světa. Tento znak se stal znamením moderní světové ekumenické práce.

 

Keltský kříž – Je to kříž, jehož střed obepíná kruh a má velmi bohatý rodokmen. Kříž i kruh patří mezi nejstarší tvary. Kříž symbolizuje čtyři světové strany a také tzv. světový strom. Ten svými čtyřmi paprsky drží pohromadě podsvětí, zemi i nebeskou klenbu, a brání tak vzniku chaosu. Kruh symbolizuje Slunce a ochranu. (podobně jako u kruhových opevnění)

Celek keltského kříže je harmonické spojení ženské a mužské složky. Průsečík ramen kříže je pak základní pátá síla. Každý kříž je poukazem na ducha obsaženého v hmotě

V každém směru ramen, která lze vlastně prodloužit až do nekonečna, najdeme symboliku věčného života.

Nilský kříž (Ankh, Anch, crux Aneta) – Je považován za jeden z hlavních duchovních symbolů starého Egypta. Na dobových památkách bývá zobrazen v souvislosti s bohyní Isis. Ta patřila k nejmilovanějším bohům starého Egypta; jako manželka boha Usira a matka boha Hora představovala patronku života. S představou života bývá spojován i samotný kříž. Představuje živly jako je voda a vzduch, také je v některých spisech zmiňován jako klíč k podsvětí. Tento kříž patří mezi jeden z nejsilnějších tvarových zářičů.  

Hákový kříž  Původně svastika má původ nesrovnatelně starší než byl nechvalně známý symbol nacistického Německa a vyskytovala se jako symbol v mnoha kulturách po celém světě. Lze ji najít u severoamerických indiánů (Navahové), stejně tak jako v Evropě u Slovanů, polabských Slovanů a Germánů. Vyskytuje se také prakticky ve všech filosoficko-náboženských učeních indického původu – v buddhismu, hinduismu i džinismu. Je to mnohoznačný symbol, obecně je však chápán jako symbol štěstí. Slovo svastika pochází ze sanskrtu (svástika) a označuje kříž se stejně dlouhými rameny, ohnutými (většinou v polovině) do (obvykle) pravého úhlu.

A pro zajímavost ještě nápisy na křesťanském kříži

Nápis INRI – znamená Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, tedy Ježíš Nazaretský, král Židů. Tabulky s tímto nápisem v aramejštině, řečtině a latině nechal na kříž připevnit Pilát Pontský.

Nápis XP – Římský císař Konstantin prý spatřil ve snu hořící kříž s těmito písmeny a přikázal jimi označit praporce a štít svých vojáků. Písmena XP tvoří první dva znaky řeckého slova Christus, X (=Chí) a P (=Rhó). Dvojice má ale starší, pohanský původ, jako atribut chaldejského boha nebes.

Nápis IHS – Jsou první tři písmena řeckého slova IHΣOYΣ (I = J), (H = E), (Σ = S), nebo také latinského výrazu Iesus Hominum Salvator, tedy Ježíš, Spasitel lidí.

Nápis R.I.P – Nemá s Kristem nic společného. Nápis znamená requiescat in pacem (nechť odpočívá v pokoji).

Komu je nošení kříže příjemné a kdo si jej vybral jako svůj amulet, ten vlastní velice silný zářič, a navíc teď třeba o něm mnohem více ví. Také je teď možná pro někoho snadnější si vybrat takový, který je jeho srdci nejmilejší. Protože jak vidno, jejich povaha a původ je rozmanitější, než si můžeme myslet.

Svého času jsem si vyzkoušela i malý test síly, kterou obyčejný kříž má. Do jaké míry jde o sugesci, posuďte sami.

Na jeden papírek si namalujte kříž a na druhý kolo. Papírky zamíchejte a bez dívání vezměte každý do jedné ruky. Potom rozpažte a požádejte někoho, aby vám pokud možno stejnou vahou zatlačil na každou paži. Zjistíte, že papírek s křížem se zdá být těžší, a to i v případě, že jej držíte aktivní rukou. Můžete to pak vyzkoušet na někom, kdo netuší, o co jde a jaký symbol drží v ruce. Je to zajímavé a funguje to, i když člověk není dopředu informován, což trošku zacloumá s tou sugescí.

   
08.10.2008 - Astrologie - autor: Michaela Kudláčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [35] xxxjakubxxx [*]

  dobreee

  superkarma: 0 22.07.2009, 11:05:55
 2. avatar
  [34] Michaela Kudláčková [*]

  meriamon: crux Aneta je uveden pro úplnost. Jde o latinský název, převzatý. V překladu to znamená do slova kříž z listu byliny, bylinný kříž. Asi myšleno jako symbol země. Pravda o tom, že v Egyptě je to doslova kříž života a věčnosti, se překladem pozvolna zkreslila.(dávali ho i na čelo mrtvých) Crux je ale rovněž název pro mučící nástroj, což dávní křestani věděli. Z toho vyplývá, že Římané to věděli rovněž, a tak je jasné proč kupříkladu Nero nechával křesťany ukřižovat. Měla to být jakási hanba. Snad jsem Ti pomohla.

  superkarma: 0 08.10.2008, 23:46:55
 3. [33] a.... [*]

  lukas.cejka: Pokud se použije termín "johanité" s největší pravděpodobností je tím vždycky myšlen řád ve středověku, do svého přestěhování na Maltu. Pokud chceš, aby ti bylo porozuměno, měl bys používat správnou terminologii, takže pro to, co jsi měl na mysli to je členové Aliance řádu sv. Jana.
  To, že se tímto názvem protestantské skupiny chtěly odlišit neodpovídá realitě, právě naopak, chtěly být záměrně spojovány s oficiálním řádem , a proto použily tento název, který je vlastně jen vytrženou částí oficiálního názvu Suverenního řádu. Co se týče symboliky, tak tu nemají podobnou, ale téměř shodnou, stejně tak jako své poslání a činnost, jak už jsem tu několikrát napsala,též se záměrem působit jako jeden celek.
  Takže shrnu-cílem Aliance není odlišit se, ale záměrně smást veřejnost, která ji má bez hlubší znalosti věci pokládat za součást Suverennního řádu.Vidím, že se to daří dokonale
  Též končím...ale že jsem si nemyslela, že to bude tak dlouhý!

  superkarma: 0 08.10.2008, 23:17:38
 4. avatar
  [32] Michaela Kudláčková [*]

  *daisy*:

  superkarma: 0 08.10.2008, 23:13:13
 5. avatar
  [31] Michaela Kudláčková [*]

  Tini: mmch - Také mám ráda keltský kříž. Je mi tak nějak nebližší

  superkarma: 0 08.10.2008, 23:12:08

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [30] Michaela Kudláčková [*]

  Tini: 3 - Promiň, že až teď. Všeho lze zneužít a svastika v tom není sama. (v Indii ji najdeš snad nad každým vchodem do domu). Takový Petrův kříž. Nebo pentagram hrotem dolů (ten je kupříkladu symbolem vyššího zavěcení a neměl chudák se satanisty nic společného). Jsem moc ráda, jestli Ti to něco dalo. To potěší, zvlášť, když to stojí úsilí.

  superkarma: 0 08.10.2008, 23:10:00
 2. avatar
  [29] Lukáš Čejka [*]

  a....: ty rady vznikly samostatne, ne jako aliance, to ze se nakonec sdruzily do nejake skupiny s jejich existenci nema co delat
  jako "spolecny" nazev se pro ne pouziva prave oznaceni rad johanitu, protoze to jsou Orders of St. John -> johanity, prave proto aby se odlisili od maltezaku
  takze kdyz se vratime na zacatek debaty - misa proste napsala pravdu a nespletla se, spravne odlisila existenci ruznych radu ktere maji podobnou symboliku
  a tim debata na toto tema pro me konci

  superkarma: 0 08.10.2008, 22:15:33
 3. [28] a.... [*]

  lukas.cejka: Teď nevím, co co ti jde. Nedorozumění vzniklo tím, že je nazýváš johanity. Pokud se máme vyjdřovat korektně, tak je máš nazývat členy Aliance řádů sv. Jana, protože každý jiný název je zavádějící. Ano Aliance nepodléhá Suverennímu řádu,i když by o to stála, má právní samostatnost a jak už jsem řekla kopíruje činnost řádu v charitativní oblasti, postrádá ovšem duchovní podstatu řádu.
  Ale vraťme se k osmihrotému kříži, od toho to začalo. Dalo by se říct, že Aliance používá symboliku řádu neoprávněně, protože tato symbolika náleží jen Suverennímu řádu.

  superkarma: 0 08.10.2008, 20:43:38
 4. avatar
  [27] Lukáš Čejka [*]

  a....: a protoze wiki neni pro kazdeho spolehlivy zdroj tak to tady http://www.orderofmalta.org/site/ordini_sangiovanni.asp?idlingua=5 mas primo od maltezaku, jsou to proste nezavisle rady, ktere jsou v soucasnosti spojene v alianci, nespadaji pod maltezaky, nejsou jejich soucasti

  superkarma: 0 08.10.2008, 20:20:01
 5. avatar
  [26] Lukáš Čejka [*]

  a....: ale ne, zadni heretici :-)
  ted jsem neco o tech radech nasel na wiki http://cs.wikipedia.org/wiki/Maltézský_řád - je tam o nich zminka na konci - jsou to proste samostatne rady ktere vznikly odstepenim od Maltezskych rytiru

  superkarma: 0 08.10.2008, 20:04:18
 6. [25] a.... [*]

  lukas.cejka: Ty patrně stále mluvíš o těchto hereticích
  http://alois-sassmann.wz.cz/johanite.pdf
  Jak si můžeš všimnout z jejich dějin ( pokud si je pročteš) jsou to pouze odpadlíci, kteří by byli rádi součástí řádu, kopírují jeho činnost. O nějakém novém řádu nemůže být řeč, jsou pouze samostatnými právními subjekty, kteří se ale cítí být součástí toho původního řádu

  superkarma: 0 08.10.2008, 19:35:30
 7. [24] a.... [*]

  lukas.cejka: Je mi velmi líto, ale konkrétně tato organizace,na kteroum odkazuješ, je opravdu jen podřízenou složkou Suverenního řádu. Nevím jak ti to už mám vysvětlit, snad si to v tom mém odkazu na oficiálních stránkách najdi, mě už to fakt nebaví.

  superkarma: 0 08.10.2008, 18:30:38
 8. avatar
  [23] Lukáš Čejka [*]

  a....: prosim precti si neco o tech radech co jsem ti poslal, to nejsou maltezaci, od tech se odtrhli, a to jsou ti dnesni johanite

  spis me mrzi ze u toho sybolu Misa neuvedla ciste cesky spitalni rad krizovniku s cervenou hvezdou

  superkarma: 0 08.10.2008, 18:28:54
 9. [22] a.... [*]

  lukas.cejka: Tak já budu hodná a ještě ti to vysvětlím.Územně působí řád v 35 státech a je rozčleněn do tří místních sdružení:
  -veklopřevorství, včele s veklopřevorem ( Řím, Lombardie,Benátky, Neapola,Sicílie,Čechy, Rakousko)
  -podpřevorství, řízená regentem
  -národní asociace-celkem 40
  součástí řadu je maltézská pomoc-zdravotnická organizace, která je velmi aktivní např. v Rakousku, Německu, Švýcarsku, provozuje nemocnice, záchrannou pomoc, hospice, v rozvojových zemích centra pro léčbu lepry, pomáhá při živelných katasrofách.
  Toto vše je Suverenní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémskéjo z Rhodu a Malty, všechny jeho složky jsou podřízeny velmistrovi sídlícímu v Římě

  superkarma: 0 08.10.2008, 18:23:23
 10. avatar
  [21] Lukáš Čejka [*]

  a....: katolicke rytirske rady podlehaly primo papezi, opravdu si myslis, ze by se v dobe nabozenskych valek v 17 stol. protestanti odstepily od katolickeho radu a pak zustaly pod vedenim toho radu? Ze by prijimaly prikazy papaze?

  Todle nejsou zadna prevorstvi nebo komnedy.

  superkarma: 0 08.10.2008, 18:17:33
 11. avatar
  [20] Lukáš Čejka [*]

  a....: ach jo http://www.allianceofstjohn.org/

  superkarma: 0 08.10.2008, 18:10:15
 12. [19] a.... [*]

  lukas.cejka: Je mi líto, ale tyto organizace jsou jen podčlánkem této:http://www.orderofmalta.org/english
  Tedy toho oficiálního řádu, který sídlí v Římě.

  superkarma: 0 08.10.2008, 18:07:29
 13. avatar
  [18] Lukáš Čejka [*]

  a....: pod nic takoveho nespadaj, jsou to samostane rady - nekatolicke, maji vlasttni stanovy, jsou to samostane rady, ktere se zabyvaji zdravotnickzma sluzbama, peci o prestarle atd.
  Je mozne ze v soucasne dobe spolupracuji v nejakem sdruzeni,ale jsou to samostane rady.
  par jsem ti jich nasel:
  http://www.johanniter.de/org/orden/deindex.htm
  http://www.orderofstjohn.org/

  tak uz pls nepros, je to zbytecne, to co pises ti proste odkyvat nemuzu , tentokrat ses pletla ty a Misa mela pravdu v tom co napsala

  superkarma: 0 08.10.2008, 17:59:53
 14. [17] a.... [*]

  lukas.cejka: Lukášku zřejmě máš na mysli národní asociace vzniklé v protestantských zemích ( nejen Anglii, ale např. Německu, Švédsku atd...)Ty jsou ovšem též součástí onoho Suverenního.....atd nebudu unavovat, který sídlí v Římě na via Condotti. Takže prosím laskavě a naléhavě, nemel blbosti.

  superkarma: 0 08.10.2008, 17:51:50
 15. avatar
  [16] Lukáš Čejka [*]

  a....: ale jedná se stále o tentýž řád. - takze nejedna

  superkarma: 0 08.10.2008, 17:30:23
 16. avatar
  [15] Lukáš Čejka [*]

  a....: pletes se, nejkdy v 17 stoleti se v protestantskych zemich odstepily od maltezaku casti radu, ktere jsou v cestine zname jako rad johanitu, v anglii je to prave Order of St. John, a jedna z jejich insignii je prave "maltezsky kriz"

  tak jak to napsala Misa, tak je to spravne
  1. - Původně to byl kříž řádu rytířů Johanitů. - pravda (dnes jsou to ti tvoji Suverenní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty)

  2.-Maltézský kříž je jako symbol v současnosti používán zejména Maltézským řádem a řádem Johanitů - pravda, viz. stepeni puvodniho radu

  superkarma: 0 08.10.2008, 17:29:45
 17. [14] a.... [*]

  lukas.cejka: milý Lukášku, chci tím říct, že rád sv. Jana, johanité, rhodští rytíři, maltézští rytíři je jeden název pro Suverenní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty. To je oficiální název této organizace, všechny ostatní názvy jsou neoficiální , ale jedná se stále o tentýž řád.

  superkarma: 0 08.10.2008, 17:24:41
 18. avatar
  [13] Lukáš Čejka [*]

  a....: nedelam, opravdu netusim, o co ti jde, co se snazis rict

  superkarma: 0 08.10.2008, 17:18:41
 19. [12] a.... [*]

  lukas.cejka: Teď fakt nevím, jestli si ze mě děláš srandu. Asi ano, jinak to není možné

  superkarma: 0 08.10.2008, 17:14:34
 20. avatar
  [11] Lukáš Čejka [*]

  a....: o co jde? vubec ti nerozumim

  superkarma: 0 08.10.2008, 17:07:43
 21. [10] a.... [*]

  lukas.cejka: Lukáši ty seš fakt střevo. Dělat tu osvětu mě ale unavuje
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_Military_Order_of_Malta
  http://www.orderofmalta.org/english

  superkarma: 0 08.10.2008, 16:58:50
 22. [9] Tini [*]

  prece ja: Aha...to jsem nejak prehledla ...rocky mistake

  superkarma: 0 08.10.2008, 15:41:08
 23. avatar
  [8] Lukáš Čejka [*]

  a....: protoze Misa pise "v současnosti používán", tak treba jde o Order of St. John a to zadny maltezaci nejsou

  superkarma: 0 08.10.2008, 15:20:55
 24. avatar
  [7] prece ja [*]

  TINI-
  to bude tím, že původní svatistiky byla obrácená, ramena směřovaly na druhou stranu.

  superkarma: 0 08.10.2008, 12:41:08
 25. [6] meriamon [*]

  Ehm... kde se vzalo u nilského kříže to "crux Aneta"?? Něco takovýho jsem nikdy neslyšela a ani strýček google mi nepomohl...

  superkarma: 0 08.10.2008, 12:32:32
 26. avatar
  [5] *daisy* [*]

  Jen pro doplneni, jak je to s tim symbolem ryby :)

  Ichthys - druhý obecně rozšířený symbol křesťanství je primitivní schéma ryby, v prvotní církvi byla symbolem nejrozšířenějším. Původ symbolu lze spatřovat v kombinaci dvou faktorů - jednak řada Kristových učedníků byla původem rybáři a Kristus svých dvanáct později označil za rybáře lidí, jednak řecké slovo Ichthys (Ι;Χ;Θ;Υ;Σ;, ryba) je zároveň zkratkovým slovem pro obrat Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel (Ἰ;η;σ;ο;ῦ;ς; Χ;ρ;ι;σ;τ;ό;ς;, Θ;ε;ο;ῦ; Υ;ἱ;ό;ς;, Σ;ω;τ;ή;ρ;)..

  superkarma: 0 08.10.2008, 11:39:50
 27. [4] a.... [*]

  Míšo už zase píšeš o tom, o čem víš kulový Maltézský řád je totéž co řád johanitů. Celý název toho to řádu totiž zní: Řád sv. Jana Jerutalémského z Rhodu a Malty. Maltézský se mu říká od doby, kdy velmistr Villiers de l''Isle-Adam přenesl sídlo řádu na Maltu. Výčet křížů je daleko širší než tu máš, jen tak namátkou- tlapatý,templářský německý atd...

  superkarma: 0 08.10.2008, 11:20:28
 28. [3] Tini [*]

  Zvlastni, ze svastika je vlastne sympolem stesti a pritom v minulosti prinesla tolik strachu a bolesti

  Jinak Miso, opet moc hezky clanek, zase jsem se neco priucila. Moc se mi zamlouva symbolika keltskeho krize! Vyjadruje to hodne mou zivotni filozofii

  superkarma: 0 08.10.2008, 10:54:03
 29. [2] karolinaa [*]

  Ve středu 8.10.2008 využijte zaváděcí 10% slevu v našem novém eShopu http://e-sperky.unas.cz Naleznete zde prvotřídní šperky a hodinky za příjemné ceny

  superkarma: 0 08.10.2008, 09:55:10
 30. avatar
  [1] kareta [*]

  ta svastika mě štve

  superkarma: 0 08.10.2008, 06:49:49

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme