Vztahy

Šikana z pohledu učitele

Než se pustím do nějakých „hutných informací“, pokusím se vám popsat to, co asi vidím ze své pozice učitelky. A vás chci o něco poprosit: až si přečtete část, psanou kurzívou, nečtěte dál, ale zkuste samy za sebe poctivě rozhodnout a zvážit, jak byste rozhodly. Příběh je pravdivý, změněná jsou jen jména a rozuzlení se samozřejmě dozvíte.

Byla žila jedna paní učitelka. Měla svoji třídu - třicet malých piškuntálků, o které se bála, protože byli živí a čiperní. Vodila je jako kvočna a pořád si s nimi povídala, pokud mohla. Jenže často nemohla - musela kreslit a psát na tabuli, chystat pomůcky, vysvětlovat látku, rozdávat odměny, vpisovat do sešitů a občas si i odskočit ze třídy, i když jenom na chvilku, a o přestávce. A dvakrát za týden měla službu na chodbě - to, když její třída šla na tělocvik.

Jednou se takhle dívala, jak děti pěkně zacházejí za roh, uspořádané ve dvojicích, a byla na ně moc pyšná. Tělocvikářka šla vedle nich, ani ne moc vpředu, protože by neviděla na ty poslední, ani ne moc vzadu, aby ti první někam nevrazili. Najednou se zpoza rohu ozval zoufalý křik:”On mě mlátí, paní učitelko!” Obě učitelky se rozeběhly k posledním dvojícím. Pavlík mlátil Vojtu po hlavě! Rychle Pavlíka odtrhly a pak se ptaly, co se stalo. “Já nevím, on se najednou otočil a začal mě zničehonic mlátit!” plakal Vojta. “To není pravda, Vojta mi chtěl vyházet sešity z aktovky a já jsem se jen bránil!” ozýval se ublíženým hlasem Pavlík. Na zádech měl skutečně rozepnutou aktovku. Vedle Vojty stál Honza. Paní učitelka se ho zeptala, co viděl. “Bylo to tak, jak říká Vojta!” potvrdil Honza. “Ta aktovka byla rozepnutá už ve třídě!” To rozhodlo. Pavlíka paní učitelka pokárala, protože si musí dávat na věci větší pozor a Vojtu pohladila po hlavě. Jinak nechala všechno být - děti se rvou pořád, zvlášť malí kluci.

O měsíc později byly děti na vycházce. Najednou se ozval zase pláč - tentokrát zpoza houští. Tam přece děti vůbec neměly co dělat! Pavlík se rval s Honzou! Učitelka byla pořádně rozzlobená, tím spíš, když jí Honza řekl, že byl bit, protože se kdysi zastal Vojty. Ona už na celou věc zapomněla, a teď tohle! “Počkej ve škole, dostaneš poznámku!” pohrozila Pavlovi. Děti se mu ještě chvíli posmívaly, ale už byl klid. Poznámku nakonec nedostal - paní učitelce se zdálo, že je dost vytrestaný posměchem spolužáků.

Za týden psali diktát. Děti se moc snažily, ve třídě bylo ticho jako v kostele. Najednou se ozval výkřik, z jedné lavice vyletělo do vzduchu pero a pak se ozval hlasitý pláč. Hanička, nejhodnější holčička ze třídy, právě přišla o pero, které jí maminka koupila k narozeninám! Hanička nebyla k utišení. O pero by nebylo, ale nedávno jí zemřel tatínek a ještě pořád byla hrozně plačtivá. “Pavle, cos to udělal?!!!” obořila se paní učitelka na jejího souseda. “Pojď se mnou do kabinetu!” V kabinetu se snažila z Pavlíka dostat, co ho to, proboha, popadlo, ale on s ní přestal mluvit. “No nic, pozvu si rodiče!” a to také udělala.

A teď ta chvilka na přemýšlení o tom, co jste právě dočetly a jak byste asi postupovaly…

A jedeme dál.

Jak to vlastně je se zodpovědností školy a s možností šikanu vyšetřit? Škola je za žáky zodpovědná po celou dobu, kdy jí jsou děti svěřeny: nejen ve třídě, ale i v šatnách, o přestávkách a na obědě. Tam všude by měly být dozory - tedy dospělí, kteří se starají o klid a pořádek. (To je jedna z věcí, podle které můžeme “vytipovat” vhodnost školy pro naši ratolest.) Pořádkem se rozumí dodržování zákonů dané země, školního řádu a zásad slušného chování - což, mimochodem, platí i pro učitele. Jakmile dítě opustí budovu, odpovědnost školy končí.

Dodržování zásad slušného chování by mělo být zakotveno ve školním řádu, a tak je možné jejich porušení sankcionovat - nejčastěji důtkou třídního učitele, důtkou ředitele školy, dvojkou nebo trojkou z chování. V závažných případech lze u starších dětí nařídit převedení jinam, kde se jim mohou více věnovat.

Porušování zákonů se u šikany objevuje také - buď ve smyslu občansko-právním jako způsobená škoda, újma (i psychická!) nebo ve smyslu trestního zákoníku - dochází k loupežím a ublížení na zdraví, někdy i s trvalými následky. Někdy dokonce agresoři přesvědčí oběť, aby spáchala sebevraždu. Pokud se něco podobného prokáže, je samozřejmě postihnut i pedagog, který se o děti měl starat a s ním i ředitel školy.

A jak je to s možností šikanu vyšetřit? Protože šikana je zpočátku velice nenápadná, tak počáteční stadia pozná většinou jen odborník, zabývající se vztahy ve skupině. Závěrečná stadia, kdy už jde “do tuhého” poznat jdou, ale nebývá zájem je účinně řešit. Pokud totiž má učitel podezření na spáchání trestného činu, je povinen svoje podezření hlásit na policii. Jestliže se trestný čin prokáže, stává se zodpovědným za to, že děti neuhlídal! To je, myslím si, vysvětlení toho, na co se mnohé z vás ptaly - proč učitelé šikanu neradi připouštějí. Navíc správné vyšetření nemocné třídy je náročné a liší se od běžných postupů asi jako pečení koláče od umývání nádobí. Stejně tak i terapie je dlouhodobá - a vyžaduje spolupráci cizích lidí, což školu nutně poškodí. Namísto toho, aby rodiče řekli “To je dobrá škola, tam nestrkají před problémy hlavu do písku a nebojí se ani koukání pod pokličku.”, řeknou  “Tam to vyloženě nezvládli, když na něco tak běžného musí zvát lidi zvenčí!”. A je na dlouhou dobu o potíže postaráno.

Tak, něco jsme si pověděli - a teď se vrátím k našemu příběhu - tentokrát o tom, co prozradilo pečlivé šetření ve třídě.

Vojta a Honza byli kamarádi už od školky. Protože ale byl jeden malý a druhý velký, paní učitelka je hned druhý den rozesadila - do poslední lavice vedle hřmotného Vojty posadila Pavlíka. Vojtovi se to vůbec nelíbilo - Pavel odstrčil jeho nejlepšího kamaráda! A navíc ani nemá mobil!!! Jeho starší brácha ho ale uklidnil. Vysvětlil mu, že to je právě ono - můžou si s Honzou perfektně hrát do ruky: když jeden něco provede, druhý ho může krýt. Oba kamarádi udělali Pavlovi ze školy peklo. Neustále mu něco brali, ničili mu věci, dupali po oblečení. Po zákroku paní učitelky, která v sehrané scénce na chodbě dala za pravdu agresivní dvojici, si troufali ještě mnohem víc. Honza, který propadl dojmu, že Pavel vůbec nemá právo chodit do normální školy nebo se dokonce bránit, Pavla zkusil zbít na školním výletě. I když to nezvládl, byla pomsta sladká - posměšky, výhružky a Pavlíkovy slzy mu úplně stačily…A Hanička? Sedla si vedle Pavlíka ze soucitu. Bála se otevřeně postavit proti dvěma nejhorším klukům ze třídy, tak aspoň Pavlíkovi pomáhala jak se dalo. V onen osudný den to však neodhadla - v Pavlově diktátě zahlédla hrubou chybu. Aniž by něco naznačila, protáhla ruku s perem těsně kolem Pavlova obličeje s úmyslem chybu opravit. Vyděšený chlapec pero zachytil a trhl s ním…

       
   
06.06.2003 - Láska a vztahy - autor: Herta

Komentáře:

 1. avatar
  [32] Irena1 [*]

  mamča: kupovala bych mu polárku pravidelně

  superkarma: 0 25.06.2003, 11:53:42
 2. avatar
  [26] pajda [*]

  Ivanka: tyhle věci se udály během první třídy - první v říjnu, poslední v prosinci.

  superkarma: 0 06.06.2003, 21:52:46
 3. avatar
  [25] Ivanka [*]

  ..chtěla jsem napsat "i povahou"...povahou umět člověka odhadnout....a samozřejmě hlavně o přístupu

  superkarma: 0 06.06.2003, 20:48:17
 4. avatar
  [24] Ivanka [*]

  sapho: taky souhlasím

  tomas: možná že to trochu je jak říkáš, že ve většině případů vítězí a jsou na tom líp ti co jsou vyčůraní a lstivý podrazáci, ale přeci nemůžeš říct "ať si pavlík zvyká" ???? to je trochu drsný nemyslíš? to řekneš jednou svýmu synovi až přijde nedejbože s tím že ho ve škole trápí??? Jestli ano, tak snad raději žádný děti neměj! děti se přeci musí chránit a "vychovávat", vést ke správným věcem. jak takový malý dítě má vědět co si počít?

  Ještě k té učitelce...nevím jak dlouho ty děti učí, ale pokud už víc než jeden rok a pokud je má na většinu předmětů, jezdí s nimi na výlet, tak by už ty děti měla znát. Měla by vědět kdo jaký je, měla by do nich trochu vidět..... Nechci ji napdat, vím že to není jednoduché, ale je to její volba a měla by pro děti udělat maximum....
  V tomhle vycházím jen z vlastních zkušeností. mám známého co učí. Učí farncouzštinu ahudební výchovu a mimo vyučování má děti ještě na sbor, hraní na nástroje, francouzštinu nepovinnou a vodácký oddíl. V létě s nimi jezdí na tábor. Tráví s nimi spoustu času a má ty děti takřka přečtené. první třídu během pár týdnů....ale asi to bude povahou

  superkarma: 0 06.06.2003, 20:44:44
 5. avatar
  [22] mirrea [*]

  Ijka: ne všechny, Ijko

  superkarma: 0 06.06.2003, 15:00:50
 6. avatar
  [21] emma [*]

  tomáši, tomáši, nechtěl bys nám konečně napsat něco o sobě? myslím, že bys měl bezkonkurenční návštěvnost. ty zvíře!

  superkarma: 0 06.06.2003, 14:34:50
 7. [19] xenie [*]

  pro Sárku : pokud budete učitelka, tak snad víte že se píše "za chvíli"...

  superkarma: 0 06.06.2003, 13:46:12
 8. avatar
  [15] Lucimo [*]

  Nejak me hned z kraje napadlo, ze se ti dva zcuchli...
  Je to tezky...

  superkarma: 0 06.06.2003, 12:16:37
 9. avatar
  [9] pajda [*]

  tomas: zkus se naučit pořádně číst - kdyby si to přečetl hned napoprvé, asi bys zjistil, že vždycky,když se Pavel začal bránit, přišel zásah shůry - tedy od paní učitelky. V takových případech totiž zákon výběru nefuguje právě proto, že "inteligentní a civilizovaná" pravidla znemožnují boj o přežití - o tom to celé je: v případě šikany vyhrávají ti, kteří by jinak neměli šanci...

  superkarma: 0 06.06.2003, 09:48:27
 10. avatar
  [8] pajda [*]

  Neblbněte, nebrečte...příště si povíme, co máte v podobném případě dělat...můj syslík se taky uzdravuje!

  superkarma: 0 06.06.2003, 09:39:04
 11. avatar
  [5] Lhasa [*]

  Na mě z toho padá beznaděj

  superkarma: 0 06.06.2003, 09:08:18
 12. avatar
  [4] megrin [*]

  ach jo

  superkarma: 0 06.06.2003, 09:05:29
 13. avatar
  [2] Landriel [*]

  superkarma: 0 06.06.2003, 07:39:35
 14. avatar
  [1] kosmokosmo [*]

  superkarma: 0 06.06.2003, 06:22:32

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa: Výživa v nemoci
Hledáme čtenářky, které rády čtou knihy
Anketní otázky pro čtenářky, které chtějí testovat Canesten Intim Gel
Anketa: Bolí vás záda?
Anketa pro maminky

Náš tip

Doporučujeme