Vztahy

Sexuální sny


Obecně je potřeba rozlišit, zda se jedná skutečně o sen, tedy o to, co se nám zdá, pokud spíme, či zda se jedná o fantazii, představu, která nám může sice mimovolně vytanout na mysli, ale pracujeme s ní aktivně tím, že ji potlačujeme či tlumíme. Tato fantazie pak může být základem přání, které ovlivňuje naše chování.

Sny, které se nám zdají v noci, jsou mimovolné, nemůžeme je ovládat vlastní vůlí a většinou se odehrávají na symbolické rovině. To znamená, že se nám na první pohled může zdát velmi erotický sen, který v symbolické rovině může znamenat například vztah k něčemu novému či touhu poznávat něco do hloubky a naopak. Může se nám zdát na první pohled zcela neerotický sen - jako je například jízda na koni, ale v symbolické rovině může tento sen představovat pohlavní styk. Výklad snů je však záležitost nevědecká, a tedy velmi závislá na teorii, ze které tento výklad vychází, na osobnosti interpretujícího a na osobě, které se sen zdá. V doslovném smyslu, když dva dělají totéž - výklad či snění - nemusí to totéž znamenat.

Sexuální fantazie je něco zcela jiného. Jde o představu, která se nám sice může objevit mimovolně, ale také ji zcela vědomě a vlastní vůlí můžeme vyvolat či dotvořit. To však neznamená, že by fantazie nemohla být symbolická. Sexuální fantazie vypovídají o naší sexualitě mnohem víc než sny. Pokud se podíváme na nejčastější sexuální fantazie žen, je možné je rozřadit do několika kategorií:

Podle způsobu:

- romantický sex

- lehce násilný sex

- znásilnění

- připoutání

- sex na veřejnosti, či takový, při němž je člověk přichycen

- orální sex

- anální sex 

Podle toho s kým: 

- sex s někým novým

- sex s vlastním přítelem či partnerem

- sex s více muži

- sex se ženou

- sex s někým slavným 

Obecně lze říci, že každá fantazie vyjadřuje něco z osobnosti, která si „sen“ či fantazii vytváří. Velmi pravděpodobně bude záviset na intenzitě představ. Převládající představa, která člověka ovládá, bude znamenat reálnou touhu ženy tuto svou představu uskutečnit. Sexuální struktura má biologický základ. Ženská sexualita více přesahuje do psychiky než sexualita mužská. Proto je oddělení psychické a biologické části fantazie u žen obtížnější. Intenzivní, převládající představy tedy vyjadřují biologicky podmíněnou touhu, a ta není vůlí ovlivnitelná. Například žena, kterou vzrušují pouze představy ponížení, znásilnění či ovládání, a tyto představy nenahrazuje žádná jiná fantazie, bude mít pravděpodobně masochistické sklony a vyvrcholení dosáhne pouze při takovýchto praktikách. Jinak je tomu u ženy, která si ve svých fantaziích představuje různé situace a občas se tam vyskytne i taková, v níž je například svázaná.

Tedy představy, které se odehrávají občas, mění se a neobjevují se při neerotických situacích, mohou být spíše vyjádřením symbolickým než vyjádřením reálného přání. Jako příklad může sloužit fantazie o znásilnění. Asi opravdu existují ženy, které touží po skutečném znásilnění, jde ale spíše o výjimku, raritu. Nicméně u většiny žen se v této představě objevuje nějaký pěkný muž (ne opilý pobuda z parku), který se ženy zmocní, a ta mu zcela bezmocně podlehne. Na psychologické úrovni může toto přání symbolizovat touhu ženy být pro muže naprosto neodolatelná, tak aby ji chtěl právě takovou, jaká je, a ona mohla být při aktu zcela pasivní a nemusela se nijak nutit, aby se muži v sexu zalíbila.

Při pátrání po tom, jaká skutečná přání vlastně sexuální fantazie mohou symbolizovat, lze z podobného úhlu pohledu rozebrat i ostatní sny. V následujících několika odstavcích budou předestřeny možné interpretace ostatních symbolických rovin. Důležité je si v té souvislosti uvědomit, že žádná interpretace není jediná správná a že někdy to může být pouze přání vyzkoušet něco nového, bez toho, že by to cokoli symbolizovalo.

Zajímavé jsou například sny, které se určitým způsobem dotýkají moci a bezmoci. V představách se mohou objevovat obě varianty. Častěji to je varianta bezmoci, kdy je žena například svázaná, znásilněná, vystupuje jako otrokyně či prostitutka a je zcela odkázaná na přání partnera. Obvyklá je i druhá varianta, kdy je žena dominantní a muže ovládá. Důležité je, že představa se od reality odlišuje tím, že muž v představě je většinou krásný, okouzlující, opálený a dělá to, co žena chce (i když v představě žena vnímá, že to chce muž sám). Žena si může dovolit být zcela pasivní a sex si pouze užívat. Skrytým přáním „bezmocné“ může být vyjádření touhy muže vůči ženě, možnost užít si sex bez nutnosti cokoli dát, pouze brát. Skrytým přáním „mocné“ může být touha muže ovládnout, a tím vyjádřit svou sílu.

V představách se také objevuje věková různost, kdy je žena „zaučována“ starším a zkušeným partnerem a může se chvíli cítit jako ta bezradná začátečnice. Vzácný není ani opačný scénář, kdy žena „zaučuje“ mladého a nezkušeného jinocha a je tou úžasnou a zkušenou. Představy zahrnují také různé nesrovnalosti postavení, například sex s nějakou významnou autoritou, která zatouží jen a jen po fantazírující ženě.

Podobná interpretace skrytého přání bude možná platit též o sexu s více muži. Žena je tak neodolatelná, že po ní touží oba a ona je může oba mít. Uskutečnění této fantazie je podobně problematické jako nevěra. Může významně zranit všechny zúčastněné. Málokdo umí prožívat sex bez emočního angažování, tedy alespoň ne dlouhou dobu, pokud chce navázat trvalý partnerský vztah.  

Sex na veřejných místech může mít také psychologický podtext. Často se jedná o touhu být přistižena a viděna právě s tímto mužem. Tím může žena například získat na hodnotě. A také být v roli někoho, kdo boří konvence, protože v situaci, kdy se nad ní mnoho lidí pohoršilo, je ona na svůj čin hrdá. 

Představy o bezmoci jsou představy o pasivitě, kdy má žena možnost pouze brát, nemusí nic dávat, nemusí se starat o to, jak vypadá. Nemusí ji trápit, zda náhodou není v poloze, kde nevypadá hezky, kdy je vidět nějaký ten nedostatek. Nemusí být aktivní a dělat věci, které narušují její vlastní prožitek, nemusí se starat o to, zda se její aktivita partnerovi líbí. 

Nicméně nesmíme zapomenout na další skutečnost, která je u sexuality důležitá, a tou je potřeba či přání experimentovat. Lidé se mezi sebou navzájem liší. Každý máme jiné osobnostní vlastnosti. Mnoho autorů se věnovalo tématům popisu osobnosti, aby vytvořili nejlepší soubor charakteristik, podle kterého by se jednotliví lidé mezi sebou mohli rozlišovat. Jednu z teorií vytvořil americký lékař R. Cloninger. Rozdělil jedince z hlediska jejich temperamentu a temperamentové vlastnosti rozdělil do čtyř kategorií. První kategorií je vyhledávání nového, druhou charakterizuje vyhýbání se poškození, ve třetí lze sledovat závislost na odměně a čtvrtou kategorií je vytrvalost. Zjednodušeně řečeno na příkladu: Ve chvíli, kdy má žena velký podíl vlastnosti „vyhledávání nového“ a malý podíl „vyhýbání se poškození“, bude mít pravděpodobně spíše sklon svá přání a fantazie uskutečňovat ve všech oblastech života, a experimentovat tedy i v sexualitě. To, zda přání a realita budou korespondovat, ale bude záviset na mnoha dalších okolnostech.

Každý snad zná a pamatuje si to erotické dusno v začátku vztahu a lidé s výraznou potřebou nových zážitků si tyto vášnivé chvíle často chtějí zopakovat například i za cenu narušení dlouhodobého vztahu.

Uskutečnění - realizace - konkrétní fantazie tedy bude záviset na intenzitě přání. Velmi naléhavá představa bude ženu pobízet do akce a naopak fantazie symbolizující nějaké přání na psychické rovině bude spíše sloužit jako vzrušující podnět či myšlenka. Dále uskutečnění závisí na temperamentu ženy, zejména při sklonech k experimentování, a také na osobnostních charakteristikách, které jsou propojeny s morálkou a hodnotami. Hranice toho, co již je v sexualitě nepřípustné, je pro každého z nás jiná. Společnost a kultura k tomu velice přispívají. V současné době padají mnohá tabu a spoustu dříve zakázaných a zcela nemyslitelných věcí v sexualitě se dnes stává módou. Je však dobré si uvědomit spirálu tohoto vývoje - děti generace hippies a sexuálních revolucionářů jsou daleko zdrženlivější v sexuálním životě, než byli jejich rodiče. Ne vše, co je módou, je dobré, mnohé z toho může být naopak velmi zraňující. Ne vše, co je módní, je obdivuhodné a následováníhodné. Někdy pak člověk spíše působí nezdrženlivým dojmem a nekulturností či neúctou k hodnotám.

A tady jsou některé sexuální sny očima odborníků:

Často toužím po zkušenosti s vibrátorem, ale obávám se, že by se to u nás doma neutajilo, tak s jeho pořízením váhám.
Komentář: Toto přání není možné než povzbudit. Vibrátor na rozdíl od nevěry nezraní city Vašeho manžela či přítele. Je to intimní zkušenost s Vaším tělem a možná to, co při použití objevíte, můžete potom vyzkoušet či naučit svého partnera. 

Jsem ve středověku hradní paní a můj muž odjel do bitvy. Jeho místo samozřejmě ihned zastoupí potulný pěvec.
Komentář: Kouzlo moci a kouzlo žádoucnosti pro více mužů. Také kouzlo zakázaného ovoce. 
 
Milování na letní rozkvetlé louce, kde nepíchá tráva, nehrozí pylové alergie ani bodnutí klíštětem.
Komentář: Propojení romantiky a reality. Vtipné.

Je mi líto, ale v mém věku už mám úplně jiné starosti, než jsou sexuální fantazie.
Komentář: Je škoda, že někdo dojde do stavu - ne věku! - kdy opustí sexuální sny. Domnívám se, že věk k tomu samozřejmě přispívá, ale i ve zralém věku je možné si sex užít, jen vědět, jak na to.

Být bezmocná, spoutaná, ale s mužem, kterého chci já.
Komentář: Bezmocná, ale v bezpečí.

Mám sen, a to milovat se se svým lékařem, ale bohužel, život není jako v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Můj lékař je milý, krásný, sympatický, ale víc nic.

Komentář: Vzrušení z nedostupného. Přece jen většina z nás cítí, že mezi lékaři a pacienty je jistá bariéra, jejíž překročení může být lákavé, trochu pocit zakázaného ovoce…


Chtěla bych zažít noc s Bradem Pittem nebo Georgem Cloonym. Připadají mi hodně romantičtí a pozorní.

Komentář: To je představa, kterou sdílí mnoho žen… snad proto jsou ti pánové tak populární. Bylo by jistě zajímavé zjistit, jak by milování s celebritami vypadalo ve skutečnosti…


Řídit velkou rychlostí na dálnici auto a jako spolujezdce mít krásného chlapa, který mě bude pomalu svlékat a dráždit tak, že nebudu téměř schopná řízení.
 

Komentář: Laškování s nebezpečím, kombinace sexuálního vzrušení a adrenalinu 

 

Pozorovat svého muže, jak se mazlí s jinou ženou, zatímco mně by se v průběhu věnoval jiný muž a nedošlo by ke střídání. :o) 

Komentář: Mnoho žen o tom sní, ale ve skutečnosti je to pro vztah riziko…


Ráda bych někdy zkusila milování se ženou, přítel by se mohl koukat, případně se potom připojit, ale začátek pouze se ženou. Jemné dráždění se, svázané ruce šátkem, hmmm, no snad se jednou dočkám. :)
 

Komentář: To je sen i mnoha mužů… to byste u přítele mohla prosadit


Bavilo by mě „přepadnout" přítele v práci a pomilovat se s ním přímo na pracovním stole.  
 

Komentář: Hlavně nepomačkat důležité dokumenty a nezvrhnout sklenici s vodou na klávesnici! 


Jednou se mi zdál sen, který si občas rád znovu vybavuji :o) - večer jsem se musel vrátit do kanceláře, protože jsem tam zapomněl nějaké papíry. Bylo zamčeno, ale už po odemčení jsem slyšel nějaký zvuk... šel jsem tedy opatrně... před počítačem jsem zezadu viděl sedět svou (samozřejmě velmi krásnou:o)) kolegyni. Slastně vzdychala a zezadu jsem viděl jen její roztažené nohy... no a to bylo vše, co mi sen umožnil vidět:o)... ale stačilo to, naopak to možná tím náznakem bylo o to víc vzrušující.
 

Komentář: Je krásnější toužit, než mít!

 
Baví mne, když jsem ve snu mladá, krásná a žádoucí. A ne stará a tlustá, co jsem teď.
 

Komentář: Jo jo. Málokomu věk přidá, že jo!


Docela mě vzrušuje gynekologické vyšetření - v mých fantaziích se při něm odehrává leccos, co je ve skutečnosti nemožné!!!!!

Komentář: Tzv. „klinický sex“ je dost oblíbeným tématem… i námětem erotických filmů. Nicméně svého gynekologa asi nepřemluvíte. I když…

   
22.10.2007 - Láska a vztahy - autor: Odborný článek

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [40] Kassy [*]

  Já erotické sny občas mívám, většinou v nich hraje hlavní roli nějaký pěkný sexy záporák, temný mág, démon nebo tak. Do erotického vzrušení se míchá odpor a strach a bývají to moc fajn sny

  superkarma: 0 22.10.2007, 22:22:37
 2. avatar
  [39] Suzanne [*]

  Tobbi: přesně

  superkarma: 0 22.10.2007, 18:46:16
 3. avatar
  [38] Meander [*]

  Tobbi: Vole!

  superkarma: 0 22.10.2007, 17:43:18
 4. [37] Tobbi [*]

  Hm, takže svoje erotické sny s Brumbálem si můžu po dnešním velkém odhalejí JKR škrtnout

  superkarma: 0 22.10.2007, 17:38:58

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [36] Suzanne [*]

  ellinor: Tak v reálu se mi to stalo hoooodně kdysi dávno.

  superkarma: 0 22.10.2007, 17:19:45
 2. avatar
  [35] ellinor [*]

  Suzanne: jo, zrovna nedávno se mi zdálo, že si se svým 7miletým synem hraju na doktora, fakt divný.
  "Najednou koukám, že souložím" - to se mi někdy stává v reálu, to když spím a najednou koukám, že...že přišel manžel a vykládá si mé mlčení jako souhlas

  superkarma: 0 22.10.2007, 16:39:42
 3. avatar
  [34] Suzanne [*]

  Mně se zdálo o sexu asi třikrát v životě a nikdy to nemělo erotický náboj Vyznělo to jako "nějaká činnost" bez jakékoli emoce, jakože něco dělám, najednou koukám, souložím V tom snu to vědomě ukončím, protože si řeknu, že toho člověka neznám.
  Jen jednou by se v tom dalo hledat "cosi hlubšího", taky to nebylo vůbec erotické, ale byl tam můj syn Z toho mi bylo poměrně divně minimálně 5 minut po probuzení.
  Ale opět se mě netýká žádný z odborníky popsaných případů

  superkarma: 0 22.10.2007, 16:34:00
 4. avatar
  [32] olafka [*]

  Já sny o sexu mám a hýčkám si je

  superkarma: 0 22.10.2007, 15:31:35
 5. avatar
  [31] fructia [*]

  Ani jsem to nečetla, stačilo prvních pár vět...

  superkarma: 0 22.10.2007, 15:15:19
 6. avatar
  [30] Kelly [*]

  chuanita: tssssss ....

  superkarma: 0 22.10.2007, 15:08:37
 7. avatar
  [27] Z cluster [*]

  tyrkys: sny o porodu !! to mi připomnělo jednu knihu od Stanislava Grofa s ilustracemi jeho pacientů a pacientek na tripu. Bylo tam velice realisticky znázorněno jak rodí sebe sama ... zkusím ty obrázky vygůglit.

  superkarma: 0 22.10.2007, 14:39:44
 8. avatar
  [25] Rybulka [*]

  Číst se to nedalo, dlouhý a blbý
  Jinak sny o sexu chci a nemám!!!

  superkarma: 0 22.10.2007, 13:57:30
 9. avatar
  [24] tyrkys [*]

  Kelly: Meander: myslím, že je nás víc

  superkarma: 0 22.10.2007, 12:40:40
 10. avatar
  [23] Kelly [*]

  Meander: Ty už taky?

  superkarma: 0 22.10.2007, 12:38:58
 11. avatar
  [22] Meander [*]

  chuanita: Tys to dokázala přečíst? Já už čtu většinou jenom diskuse.

  superkarma: 0 22.10.2007, 12:36:46
 12. avatar
  [20] Ni-ka [*]

  Nejhorší jsou ty sny,kdy člověk už čeká na .... a v tom zazvoní budík,pak už si toho hezkého chlapa do snu nikdy nepřiženu.Dneska se mi zdálo o beďarech,super.Jinak na koni jsem taky jezdila,super:))))

  superkarma: 0 22.10.2007, 12:21:25
 13. avatar
  [19] Kelly [*]

  ellinor: JO !!! Také jsem se přistihla, že nedám ani ve snu

  superkarma: 0 22.10.2007, 12:19:16
 14. [18] gentiana [*]

  Teda, článek mi zní jako seminární práce z prvního ročníku na Institutu základů vzdělanosti, který vznikl běhen dvou večerů na kolejích. Nad kýblem nějakého alkoholu s kamarádkama. V druzích sexu například autorka zcela pominula sex se zviřátky a sex s neživými předměty, v kategorii s kým sex s významnými lůzry.
  A výklad odbroníka vypadá jako věštění z lógru skřížené s humorem putyky šesté cenové skupiny. Jestli to nebyl odborník ze sousedního pokoje na kolejích....:D
  Jinak, dneska se mi zdálo cosi o architektuře. Ne o procházce po sídlišti, ale o designu. O designu se mi zdává často, orgasmus z toho nemám a je to fajn. Občas si to pak kreslím......

  superkarma: 0 22.10.2007, 12:18:25
 15. avatar
  [17] átéčko [*]

  Meander: Zdává se mi o hrobech, náhrobcích, o tom, že mi zemřelo novorozeně.....To jsou ale sny, nevěštící nic zlého. Horší byl sen, v němž jsem našla kladivo.

  superkarma: 0 22.10.2007, 12:13:44
 16. avatar
  [16] tyrkys [*]

  Sny o sexu jsou super, většinou jsou nějakým způsobem trochu zvrhlé .
  Nejhorší jsou sny o porodu, naštěstí už se mi takový dlouho nezdál.
  Včera se mi zdálo, že mě drží nějaký šílenec na lodi, jako rukojmí. Nakonec to byla docela zábava.

  superkarma: 0 22.10.2007, 12:04:35
 17. avatar
  [15] Ťapina [*]

  Sny o sexu bych mohla spočítat na prstech jedné ruky, ale taková jízda na koni mě ve snu párkrát přivedla k orgasmu

  superkarma: 0 22.10.2007, 11:57:50
 18. avatar
  [14] ellinor [*]

  Mě se zdá o ženách i mužích, ale i ve snu mám takovou autocenzuru, že to moc daleko nedojde. Ráno se vzbudím celá vzteklá, že aspoň v tom snu jsem si to mohla užít!

  superkarma: 0 22.10.2007, 11:54:26
 19. avatar
  [12] femme [*]

  Kelly: to mi povídej takový sny jsou snad za trest zajímavý na tom je, že to dítě je vždycky holka a měří přinejmenším 160 cm

  superkarma: 0 22.10.2007, 11:32:28
 20. avatar
  [11] Meander [*]

  Mně se dneska zdálo o fanatické chůvě, co uváděla nějaký televizní pořad, kde pořád vyprávěla svoje slabomyslné pohádky. Pak umřela, ale tak moc chtěla pokračovat ve vyprávění slabomyslných pohádek, že vstala z mrtvých a chodila v noci po městě s ksichtem od hřbitovní prsti a vykládala a vykládala. Probudila jsem se s jekotem. Docela horor, fujky.

  superkarma: 0 22.10.2007, 11:26:21
 21. avatar
  [10] Kelly [*]

  femme: Pane Bože, to se mi zdálo snad 2x za život a horší sen jsem snad neměla. Zlatý krvelačný horror ... Tenkrát jsem se fakticky zděšená posadila na posteli a děkovala tomu "nahoře", že to byl jen sen ... brrr. A že se mi už zdály sny! I Hitchkok by se ode mne mohl učit ...

  Pavla_b: i prd. Ještě tak toto ... Ale někdy mne štve, že si člověk nemůže sám naprogramovat (nebo neumí), o čem by se mu mělo zdát
  Jó, to by bylo něééécóóó ...

  superkarma: 0 22.10.2007, 11:15:50
 22. [9] Pavla_b [*]

  Kelly: a je to pro tebe erotické? nad tím bych se už možná zamyslela

  superkarma: 0 22.10.2007, 10:47:55
 23. avatar
  [8] OlgaMarie [*]

  Kelly: Měla jsem období,kdy jsem ve snu navštěvovala jakési krematorium.A když ve snu mluvím se zemřelým,vím,že je mrtvý a ještě se tomu divím.A na mou otázku,co tam dělá,když je mrtvý,mi jen řekne,že to ví a prý se musel jít projít.

  superkarma: 0 22.10.2007, 10:47:48
 24. avatar
  [7] femme [*]

  Kelly: dobrý mně se zase každou chvíli zdá, že rodím

  superkarma: 0 22.10.2007, 10:24:11
 25. avatar
  [6] wich [*]

  paji: Si uděljete čas na sex ráno

  superkarma: 0 22.10.2007, 10:22:41
 26. avatar
  [5] paji [*]

  Sex!?Tak to je pro nás s manželem poslední 3 měsíce sci-fi,protože já pracuji jako realitní makléřka,RHB poradce a dealerka kosmetiky někdy až do 22h a on jako PC grafik do 19h někdy i o víkendu.Zato fantazii se meze nekladou ani při práci

  superkarma: 0 22.10.2007, 10:16:59
 27. avatar
  [4] Kelly [*]

  Sakra, a mně se pořád zdá o mrtvolách ...
  Tu poslední jsme přikládali na oheň

  superkarma: 0 22.10.2007, 09:30:50
 28. avatar
  [3] wich [*]

  OlgaMarie: Vibrátor raní mužské ego? A proč jej většina žen dostává právě od muže?

  superkarma: 0 22.10.2007, 09:28:02
 29. avatar
  [2] Věrulinka [*]

  OlgaMarie: s tím pocitem na čůrání,je nás asi více

  superkarma: 0 22.10.2007, 09:21:34
 30. avatar
  [1] OlgaMarie [*]

  Nevím,nevím,zda opravdu potřeba vibrátoru u sexuální partnerky,nezraní mužské ego.
  Co se týče gynek.vyšetření,tak se spíš soustředím na to,jak je možné,že se mi chce vždy čůrat,ažkoliv jsem těsně před vyšetřením byla.

  superkarma: 0 22.10.2007, 08:11:01

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme