„Vona se s ním znala teprve dva dny, a už mu dala…“ nechápavě vrtěla hlavou dáma nad šálkem kávy, její přítelkyně mlčky přitakávala. „Nu což,“ napadlo mě, „taky mu mohla dva dny dávat a teprve pak se s ním seznámit.“ Co vlastně v dnešní době přijde dřív – vztah, nebo sex?

Čím dál častěji je nám tvrzeno, že sex má ve vztahu neodmyslitelnou, důležitou roli. Jestliže si partneři nerozumí po sexuální stránce, dřív nebo později to bude mít na jejich vztah nepříjemný dopad. Tak to abychom si snad začaly své potenciální partnery pár dní, respektive nocí testovat, abychom věděly, do čeho jdeme.

Babička říkala…

Možná nejedna z žen, jež dospívala v padesátých letech minulého století, bude i ve svém seniorském věku zarputile tvrdit, že za jejich mládí bylo ve zvyku souložit až po svatbě a svůj „věneček“ si střežit co nejdéle. Bylo tomu skutečně tak, nebo mají mít tato tvrzení pouze výchovný účel? Před 30 lety, před 20 lety, před 10 lety i nyní je nejčastěji věk prvního pohlavního styku v české kotlině mezi 17.–18. rokem. Přihlédneme-li navíc k faktu, že mnoho svatebních obřadů bylo odedávna uspořádáno právě kvůli nenarozenému dítěti, měla by tvrzení o sexu po svatbě vzít za své.

„Myslím, že v posledních 40–50 letech to nebylo moc jiné. Jen ti starší rádi pronášejí soudy typu za našich mladých let… Dnešní dospívající, respektive mladí dospělí mají k sexu o něco odpovědnější vztah, než tomu bylo o generaci zpět. Projevuje se to nižším počtem sexuálních partnerů, které uvádějí ve věku kolem 20 let,“ míní odborník působící na serveru sexuálně.cz, Ondřej Trojan.

Historie je plná nezávazného sexu!

Podívejme se do historie. V pravěku například sex se vztahem neměl absolutně žádnou souvislost, alespoň to tvrdí nejnovější studie. Křesťanská společnost se snažila nastolit názor, že pravěké tlupy žily spořádaným rodinným životem. Z nynějších odhadů spíš vyplývá, že muži nemohli od svých „žen“ očekávat bezmeznou věrnost za to, že sem tam přinesou domů nějakého mamuta.

Ke stejným výsledkům bychom se mohli dopracovat v dobách antiky či renesance. Vzpomeňte například na proslulé antické lázně… I tehdy byly sex a vztah dvě odlišně věci, které spolu souvisely pramálo. Díky detailním popisům cestovatelů z 10. století jsou k dispozici konkrétní svědectví, jež popisují nevázané sexuální chování i v dobách, kdy se začínalo poměrně tvrdě postihovat. Jedno z řad svědectví zaznamenané jistým cestovatelem tvrdí, že ruští kupci, nebo cizí obchodníci na ruském území, souložili bez ostychu veřejně na trzích, před očima jiných. Zmiňuje se také o družinách, které pořádaly erotické zábavy.

Přestože se dodnes objevují názory, že dokonce i Bible je plná sexu, mělo křesťanství na sexualitu lidstva nevídaný vliv. V dobách, kdy se ve světě křesťanství začalo rozmáhat, by se mohlo zdát, že sex prostě neexistoval a vynalezli ho až po konci éry Viktoriánské. Zejména pak po 1. sv. válce se život zrychluje a v civilizovaných zemích ztrácí vliv křesťanské církve. Výsledkem je menší hodnota panenství a liberálnější přístup k sexu.

V průběhu 20. století pak vše vrcholí 60.–70. léty, kdy se datuje sexuální revoluce. Svým volným postojem k sexu se proslavilo především hnutí hippie.  Jako obvykle po výkyvu jedním směrem následuje opačný trend, označovaný jako sexuální kontrarevoluce, trvající od let osmdesátých. Tehdy totiž začala epidemie HIV. „Nicméně u nás rozhodně sexuální experimentování není něčím novým a porevolučním. Nezávazný sex bez vztahu byl dokonce dříve v dobách komunismu častější než dnes. Byla to totiž jedna z oblastí, do kterých se režim občanům moc nemíchal, ostrůvek svobody,“ dodává sexuolog.

Jak jsme na tom nyní?

Dnes i na tak malém kontinentě, jako je Evropa, jsou velké rozdíly. Na jedné straně třeba skandinávské státy, kde je sex otevřené téma mnoho desetiletí a sexuální výchova ve školách má více než stoletou tradici, na straně druhé například pokrytecké homofobní Polsko, kde jsou oficiálně prezentovány názory patřící někam do století XIX.

V milostném vztahu je lidem přirozené „konzumovat sex". Zamilovat se je snadné a lidé zkrátka k sobě vzájemně občas cítí sexuální přitažlivost. Pro někoho je existující vztah podmínkou potěšení ze sexu, z milování, ale někdo to má jinak. „Z lékařského hlediska tady platí, že není až tak důležité, co člověk dělá, ale jak. Tím mám především na mysli ochranu před nechtěným těhotenstvím, ale zejména před pohlavními nemocemi, hlavně HIV. Nárůst počtu nových případů v ČR za poslední léta je velmi alarmující,“ tvrdí Trojan. Tento fakt svědčí o podceňování rizik a je to výsledkem neexistující nebo nedostatečné sexuální výchovy ve školách i v rodinách.

Sex nebo vztah?

Pro trvalý vztah je důležité obojí. Poznat své i partnerovy lidské vlastnosti, ale i to, zda se nám spolu líbí milování. Když totiž v sexu něco neklape, dá se s tím většinou něco dělat. Například vyhledat právě sexuologa. Když ale něco neklape ve vztahu a ještě v sexu, bývá to signálem většího problému...

Sexuolog Trojan ještě dodává: „Myslím, že je rozumné nejít do postele na prvním rande, jinak jsem přesvědčen, že tady je třeba hodně dát na své vnitřní pocity. Prostě položit si otázku: Cítím to tak, že se s ním/s ní už chci milovat? A když oba dva najdou pozitivní odpověď, pak je vhodné se pobavit o tom, jak se budou chránit, a dohodnout se. Až pak je pravý čas.“ 

Vztah lidí k sexu je obecně vzato pozitivní (výjimky toto pravidlo potvrzují), ostatně kdyby tomu tak nebylo, asi bychom již vyhynuli.

Co podle vás dnes přijde dřív  vztah, nebo sex? Po jaké době známosti by měli partneři přistoupit k sexu?

Reklama