Nevěra, věčné téma snad každé partnerské dvojice, je vztahovým fenoménem, který stojí za mnohými rozchody a rozvody a je vděčnou předlohou umělecké tvorby ve všech svých podobách.

Jak ukazuje dlouhodobé sledování otázky nevěry v rámci populace ČR společností SANEP, největším problémem je, že si každý jedinec vytváří svá pravidla a hranice, kdy sám hodnotí, co je nevěra a co není, což nemusí vždy korespondovat s názorem partnera.

Podle zjištění aktuálního exkluzivního průzkumu společnosti SANEP zdánlivě neškodný flirt, který však nezřídka může vést k intimnímu seznámení, nepovažuje za nevěru více jak třetina domácí populace.

Více jak šestina Čechů pak nepovažuje za nevěru sex na jednu noc.

Exkluzivní internetový off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 22.listopadu –2.prosince 2010 na vybrané skupině 16.544 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let.

Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 190 tisíc registrovaných uživatelů 39.951 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Poněkud pokrytecky pak vzhledem k uvedeným zjištěním vyznívá skutečnost, že nadpoloviční část veřejnosti vnímá nevěru jako nejhorší partnerské provinění. Zajímavé je také, že většina veřejnosti věří ve věrnost svého partnera, stejně jako je stále většinově živá víra v existenci absolutně věrného partnerského svazku.  Ze zjištění exkluzivního průzkumu společnosti SANEP tak vyplývá, že i přesto, že jsme nevěrní, což si v mnohých případech nechceme připustit, chceme věřit v absolutní věrnost svého partnera a vkládáme do vztahů prvek partnerské důvěry.  

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP, který aktuálně v podstatě potvrzuje s menšími odchylkami zjištění provedená na stejné téma v loňském roce, aktuálně ukázal, že flirt nepovažuje za nevěru 39,6% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.        Sex na jednu noc není nevěrou pro 15,6% respondentů a sex po telefonu nevnímá jako nevěru 14,6% dotázaných. Nevěrou však není pro poměrně velké množství dotázaných (9,8%) ani líbání, jež je obecně považováno za velmi intimní akt. Erotické sms zprávy nejsou nevěrou pro 6,8% dotázaných. Sex s bývalým partnerem pak nevnímá jako nevěru 5,8% dotázaných a skupinový sex 3,6% respondentů, Poněkud extrémně vyznívá názor skupiny domácí populace, která nevnímá jako nevěru ani lesbický sex (3,4%), ale ani orální sex (0,8%).

Zajímavým zjištěním je, že většina Čechů (72,8%) je přesvědčena, že může existovat vztah, kde jsou si oba partneři věrni. To však, vzhledem k uvedeným zjištěním a k faktickému odrazu naší společnosti z pohledu sňatků a rozvodů, lze považovat za idylickou a ve většině případů neuskutečněnou představu o vysněném partnerském svazku.

Drtivá většina partnerů (81,9%) taktéž považuje své protějšky za absolutně věrné. Nicméně jak ukázala první z otázek tohoto průzkumu, nevěra je velmi relativní pojem, na který má každý z nás úplně odlišný názor, a tak se lze spíše domnívat, že i zde se jedná spíše o přání než o faktickou realitu.

Zavádějící je i zjištění, že nevěru svému partnerovi připouští pouze 35,3% dotázaných, což je však v přímém rozporu s předchozími zjištěními, a tak lze doplnit tento údaj dovětkem, že pouze tato více jak třetinová skupina lidí sama vnímá své chování jako projev nevěry. Faktické procento nevěry je však mnohem vyšší, a to ve vtahu k formě nevěry.

Snahu o nepřipouštění si partnerské nevěry dokládá i zjištění, že 62,3% dotázaných nemá obavy z partnerské nevěry.

Nicméně nevěra, ať už ji chápeme jakkoliv, je tím nejhorším projevem partnerského provinění pro 55,8% dotázaných.

Co nepovažujete za nevěru?

Flirt                                                                      39.6%
Sex na jednu noc                                                    15.6%
Sex po telefonu                                                       14.6%
Líbání                                                                      9.8%
Erotické sms zprávy                                                  6.8%
Sex se svým bývalým partnerem                                5.8%
Skupinový sex                                                          3.6%
Lesbický sex                                                             3.4%
Orální sex                                                                0.8%


Nakonec i tato statistika nám k tématu o nemocech dnes pasuje. Existují i pohlavní choroby, že? :-) M

Téma pro vaše dnešní příspěvky : Co vás trápí na vašem těle, případně na duchu? Co vás po ránu bolí, jak se snažíte – pokud se snažíte, bolest eliminovat? Jaké bolesti si nosíte z práce? A podobně…

... a už jste byli v Pelhřimově?

Pište, co vás k tématu napadá na redakce@zena-in.cz

Dnes nás čeká za chvíli nová soutěž, Borec a Chcípák a spousta vašich skvělých příspěvků, z nichž se rekrutuje jeden autor, který obdrží nějakou cenu - cenu k tématu? Napadají mě rakvičky a věnečky, ale to by si musel přijet :-)

Reklama