V rámci projektu „V Teplicích je budoucnost“ proběhla na základních školách v Teplicích a okolí studie, zaměřená na volnočasové aktivity dětí v tomto regionu. Seznamte se s jejími výsledky, které mají jistě celorepublikový přesah.

děti

Víte, co dělají vaše děti ve volném čase? Většina rodičů se snaží své ratolesti nějak zaměstnat, aby se „jen tak nepoflakovaly“. Jsme rádi, když děti sportují, když mají kamarády a jejich volný čas je naplněn něčím do budoucna užitečným, ale zároveň i zábavným. Výsledky rodičovského snažení odráží pak různé dotazníky, jeden takový nedávno proběhl na základních školách v Teplicích a okolí. Jeho vyplňování se zúčastnilo 1624 dětí ve věku od osmi do patnácti let. Z poloviny kluci a z poloviny holky.

Jak jsme se dozvěděli od Petra Štindla, manažera celého projektu „V Teplicích je budoucnost“, cílem dotazníku bylo „zjištění náplně volného času školních dětí, jejich zájem o sportovní vyžití, preferované sporty a podněty, které je mohou přimět ke sportování a aktivnímu životnímu stylu.

Co dotazník odhalil?

Nejzajímavější skutečnosti, které jsme z dotazníku vyčetli, jsou tyto...

Jednoznačně nejoblíbenějšími aktivitami je navštěvování přátel, sport a hraní her na PC.

 • Nejraději ve volném čase navštěvuje kamarády 51 % dětí, což nemá rádo pouhých 5 % dotázaných.
 • Nejraději ve volném čase hraje počítačové hry 50 % dotázaných dětí a 10 % to vůbec nemá rádo.
 • Nejraději ve volném čase sportuje 49 % dotázaných dětí a 7 % sport vůbec nemusí.
 • 38 % dětí jezdí rádo s rodiči na výlety.
 • 37 % dětí chodí do kroužků, ale zároveň 32 % to nemá vůbec rádo.
 • Největším propadákem se stala televize, kterou sleduje nejraději 23 % dětí, a celých 36 % neví, co si o sledování televize myslet, 12 % dotázaných nemá televizi rádo.

Dále se dotazník zaměřil na důležitost sportu, a zde je zřejmé, že si děti uvědomují, jak je sportování pro život důležité. „Nejvíce respondentů oceňuje přínos sportu pro zdraví, kondici a tvarování postavy,“ řekl nám Petr Štindl. Alarmující však je, že i když téměř všichni dotázaní v odpovědích uznávají zdravotní přínos sportu, pravidelně sportuje pouze 44 % dětí. „Nejoblíbenějším sportem je jednoznačně fotbal, následován cyklistikou, in-line bruslemi, volejbalem, basketbalem a hokejem,“ dodává Štindl.

Další zajímavé výsledky studie...

 • 4/5 žáků udává, že v jejich okolí je mnoho možností sportovat.
 • ¾ dětí udává, že rodiče je při sportu podporují.
 • 2/3 dětí udává, že jejich rodiče také sportují.
 • ½ Skoro polovina respondentů udává, že sportování je velmi drahé.
 • ¼ respondentů tvrdí, že rodiče nechtějí, aby sportovali
 • 1/5 dětí udává, že, je sport vlastně nebaví a že sportují kvůli rodičům.

Jak zapojit více lidí do sportování?

Poslední otázka dotazníku zněla: Máš nějaký nápad, co by se dalo udělat, aby lidé více sportovali?

„Nejčastější odpovědi na tuto otázku byly,“ uvádí Štindl, „více sportovišť, zlevnění sportu a sportovních potřeb, propagace sportu, zrušení televize a počítačů, nějaké odměny lidem za sportování (udávali například možnost nižších plateb za lékaře), více amatérských soutěží, více klubů zdarma, vymyšlení nového zábavného sportu a další...“

Co dělají vaše děti ve volném čase?

Čtěte také...

Reklama