V dnešním dílu seriálu o první pomoci se nedozvíte konkrétní radu k žádnému ošetření. Zjistíte, co si možná myslíte, že zvládnete hravě, ale nemusí to tak být. Jak správně postupovat, při volání rychlé záchranné služby? Co si dopředu připravit?

ambu

Další díl seriálu o první pomoci by se mohl zdát trochu „odpočinkový“. Nebudeme nic obvazovat, nikoho rozdýchávat, zkrátka nedojde na teoretizování o ošetření žádného zranění. Dozvíte se, jak se správně volá rychlá záchranná služba a co si připravit před tím, než tak učiníte.

Ne, nedělám si legraci a je možné, že po přečtení předcházející věty jste z článku vyskočila s větou: „Blbost, to ví přece každý.“ No, když myslíte... ale pro ty, co tu se mnou zůstaly, jistě podobná informace užitečná je.

Následující informace pro magazín Žena-in zpracovala Markéta Matušíková, profesionální lektorka první pomoci a sestra resuscitačního oddělení kliniky anestezie a resuscitační péče 1. Lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze...

Jak postupovat při volání záchranné služby

Telefonní číslo 155 je přímo na dispečink záchranné služby a je možno na něj volat i bez kreditu, volání je zdarma.

Telefonní číslo 112 je používáno hlavně, pokud potřebujete i technickou pomoc (policii, hasiče), z tohoto čísla pak dispečer volá teprve na záchrannou službu, ale je na toto číslo možné volat i bez sim karty.

Jak postupovat?

  1. Vždy se představit.
  2. Říct, co se stalo (příklad: srážka chodce s autem, chodec v bezvědomí, auto ujelo, vidím že chodec krvácí z rány na hlavě).
  3. Počet osob, pro které žádám pomoc.
  4. Kde se příhoda nebo nehoda stala - na každém sloupu veřejného osvětlení je identifikační štítek, který dokáže určit Vaši polohu.
  5. Oznámit svoje telefonní číslo.
  6. Poslouchat dispečera a stručně odpovídat na jeho dotazy, mohou se například týkat první pomoci, kterou právě vedete, dispečer poskytne po telefonu rady, jak pokračovat dál.
  7. Upřesníme dispečinku příjezdovou trasu, pokud víme o nějaké překážce na trase, tak ji také sdělíme.
  8. Telefon nepokládáme nikdy první.

Další důležité rady

Jste li v domě, nezapomeňte někoho vyslat čekat ven na záchrannou službu, nemusí fungovat zvonky, nemusí být správné jméno na zvonku, číslo baráku není čitelné a podobně...

Pokud postiženého resuscitujete, nesmíte přestat ve chvíli, kdy záchranná služba vchází, ale pokračujete do té doby, než si lékař nebo člen zdravotního týmu resuscitování převezme a pokračuje sám.

Pozn.: Vzniklo ve spolupráci s Markétou Matušíkovou: www.matusikova.com (klikni)

Kam dál? Seriál o první pomoci...

Reklama