Mnoho lidí v aktivním věku, u nichž propukne některé ze zánětlivých revmatických onemocnění či psoriáza, je v důsledku těchto závažných nemocí nuceno opustit časem své zaměstnání. Tito pacienti jsou postupně vyřazeni ze společenského života a nezřídka končí v invaliditě. Přitom správné rozpoznání onemocnění spolu s včasným využitím všech možností účinné léčby, včetně biologické, může pro postižené pacienty znamenat novou naději na návrat do normálního života.

 

Zánětlivá revmatická onemocnění jako jsou revmatoidní artritida (RA), psoriatická atritida (PsA),  ankylozující spondylitida (AS, Bechtěrevova nemoc) či autoimunní onemocnění psoriáza (PS) se vyskytují i u lidí v mladším a středním věku. Kromě toho, že nesmírně zatěžují nemocného a jeho blízké, jsou nemalým břemenem i pro sociálně-ekonomický systém státu. U zánětlivých revmatických onemocnění či psoriázy hraje čas v prognóze pacienta rozhodující roli. Pokud je doba od určení diagnózy k nasazení účinné léčby příliš dlouhá, u pacienta dochází k nevratnému poškození jeho pohybového aparátu a v mnoha případech i vnitřních orgánů. Právě včasná využitelnost vhodné účinné léčby je cesta, jak zpomalit či zcela zastavit a zvrátit agresivitu onemocnění.

 

Cílem projektu Šance na návrat je nejen osvěta, ale i snaha ve spolupráci s odbornými lékaři maximálně zkracovat dobu od určení diagnózy k nasazení účinné léčby u pacientů v produktivním věku a dokázat, že tak lze pacienty dříve navracet do aktivního společenského, ale také pracovního života. Organizátorem projektu, který je od roku 2007 postupně uskutečňován i v dalších zemích Evropské Unie, je společnost Abbott.

 

Projekt Šance na návrat následně může v lokálních podmínkách potvrdit výsledky mezinárodní klinické studie PROWD*, a prokázat tak možné úspory státu na dávkách sociálního zabezpečení a dalších nákladech spojených s dlouhodobou pracovní neschopností. Pacientům může projekt přinést podstatné zlepšení kvality života a usnadnit jim cestu k opětovnému zapojení do práce.

 

Od 20. listopadu 2008 budou mít pacienti, kteří trpí revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou, psoriatickou artritidou či psoriázou, možnost přihlásit se do projektu prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách www.sancenanavrat.cz. Přihlášky pacientů, kteří splní vstupní kritéria, budou posouzeny odbornými lékaři dané specializace a ti následně doporučí další postup péče o pacienta.

 

„Projekt je určen pro pacienty v produktivním věku, kteří jsou postiženi některou z uvedených nemocí a mají vážný zájem vrátit se do aktivního pracovního života,“ upřesňuje Marie Hrudková, mluvčí a hlavní koordinátorka projektu. Do projektu se mohou hlásit pacienti, kteří jsou nezaměstnaní nebo déle než tři měsíce v pracovní neschopnosti z důvodu svého onemocnění a projeví vůli a ochotu vrátit se do práce, jakmile to jejich zdravotní stav opět dovolí. „Těmto pacientům bude nabídnuto i psychologické a odborné poradenství před nástupem do původního či při hledání nového zaměstnání,“ dodává Marie Hrudková.

 

V České republice se revmatoidní artritida vyskytuje u 0,8 % populace, psoriatická artritida u 0,2 %, ankylozující spondylitida u 0,6 % a psoriáza u 2 % populace. U revmatoidní artritidy by bylo vhodné využít biologickou léčbu asi u 2000 pacientů. Ve skutečnosti ji dostane asi 1000 pacientů,“ říká prof. Karel Pavelka, předseda České revmatologické společnosti. Především z důvodu vysoké finanční náročnosti je předepisování biologické léčby v České republice přísně regulováno a léčba je tak pro mnoho pacientů nedostupná. Odborné lékařské společnosti zpracovaly kritéria podávání biologických léků a ty jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Pacienti, kteří již biologickou léčbu užívají, jsou evidování v tzv. registru pacientů zvaném ATTRA.

 

Mezi spolupracující partnery projektu Šance na návrat patří Česká revmatologická společnost, Dermatovenerologická klinika 3. LF FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika FN Na Bulovce, Česká asociace pro revmatické choroby (CARD) sdružující Klub Bechtěreviků, Revma ligu v ČR a Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků. Dalšími partnery je Infopharm, a. s., Psychologická poradna PhDr. Z. Sládečkové a personální agentura Openn.

Reklama