O tom, že si máme provádět preventivní prohlídku prsou se samozřejmostí, s jakou si čistíme zuby, některé z nás ví. Mnohdy však nedbají a prohlížejí se nepravidelně nebo vůbec. (Jsem přeci ještě mladá, existuje mamograf...). Mamograf je sice doporučován starším ženám, ale nádory prsou se mohou vytvořit i u mladé ženy. Když se zachytí včas, není třeba se ničeho obávat. Většinou jde vyléčit tak, že se prs nemusí odstranit zcela.

Samovyšetřování je nejjednodušší metodou včasného záchytu rakoviny prsu. Provádíte si jej sama, a to nejlépe jedenkrát do měsíce. Má to výhodu v tom, že své prsy znáte velmi dobře, snadno poznáte, co je normální a co ne. Každopádně – začínáte-li s touto metodou, měla byste provádět samovyšetřování zpočátku každý den.

 

Na vyšetřování byste si měla zvyknout tak jako na každodenní hygienu.

 

Nejvhodnější doba pro samovyšetřování je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy prsy jsou bez veškerého napětí. Pro ženy, které nemenstruují, je vhodný kterýkoliv snadno zapamatovatelný den, např. první den v měsíci. Vhodné je provádět ho po sprchování, kdy je kůže nahřátá a vláčná.

Samovyšetřování se provádí následovně:1. Postavte se před zrcadlo s volně spuštěnými pažemi, velice pečlivě sledujte oba prsy (obr. 1). Všimněte si jejich symetrie, tvaru a změny tvaru, eventuálně důlkovatění či změny na kůži. Část žen má lehkou asymetrii prsů (jeden prs větší), další část má vtaženou bradavku již od puberty. Toto prohlížení provádějte jak zepředu, tak z boku pravého i levého. Dívejte se do zrcadla a vzpažujte nad hlavu, poté paže založte za hlavu a tlačte je dozadu.

 


2. Další fáze - založte ruce v bok, svěste ramena a nepatrně svěste hlavu, lokty mírně dopředu (obr. 3). V těchto polohách jsou opět prsy symetrické bez tvarových změn. Za patologických okolností můžeme pozorovat důlkovatění, vtahování kůže atd. Následující dvě fáze lze dobře provádět po večerní koupeli, protože po vlažné sprše jsou bradavky i kůže vláčné.


3. Zvedněte levou paži a bříšky prstů pravé ruky prohmatejte velmi pečlivě a opatrně levý prs postupně v dolním zevním a obou vnitřních kvadrantech (obr. 4). Pohybujte prsty v malých soustředných kruzích okolo prsního dvorce a okolo celého prsu. Speciální pozornost věnujte oblasti mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky a do jejího vrcholu. Buďte pozorná na jakoukoliv bulku nebo nepravidelnost v podkoží. Toto vyšetření pak doplňte vyšetřením oběma rukama proti sobě. Poté totéž opakujte na druhé straně. To znamená zvedněte pravou paži atd...


 4. Jemně uchopte bradavičku mezi dva prsty a dívejte se na jakékoliv nepravidelnosti (obr. 5). Totéž opakujte na druhé straně. Všímejte si možné sekrece (výtoku) z bradavky. Poslední dvě fáze (obr. 6) jsou prováděny v poloze vleže.5. Položte se na záda na rovnou podložku. Pravou paži založte za hlavu nebo v bok a rameno si podložte polštářem nebo složenou osuškou. V této poloze dojde ke zploštění prsu a k jeho rozlití. Tím se zjednoduší jeho prohmatání. Použijte týchž krouživých pohybů, jako jsme popsali v poloze vestoje. Zopakujte tytéž manévry, totéž vyšetření na straně levé.
V případě, že najdete při vyšetření něco abnormálního, vyhledejte lékaře. Vyšetřovací metoda je jen první laická diagnostika, která potřebuje ještě odborné vyšetření a samozřejmě případnou včasnou léčbu.

 

Onemocnění prsou není infekční záležitostí, a proto nemůžete nikoho nijak nakazit.


Část žen, trpících nádorovým onemocněním prsu, udává ve svém předchorobí úraz, úder do prsu nebo jiné drobné poranění. Souvislost poranění a vzniku nádoru prsu nebyla prokázána.


Zdroj: Státní zdravotní ústav: doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., kresby: Jana Nejtková

 

Reklama