Bulvár

Samoúčelná krvavá podívaná, nebo kulturní čin?

Dobře načasované uvedení filmu The Passion of The Christ na předvelikonoční čas ještě znásobuje rozporuplné přijetí tohoto filmu jak odborníky, tak diváckou obcí. Světově uznávaný herec Mel Gibson se rozhodl, že na téma umučení Ježíše natočí film, jenž bude jeho osobním pohledem. Na malém časovém úseku – posledních 12 hodinách před ukřižováním - ukázal režisér tragédii lidské malosti i velikosti, která se pak ukázala být božskou.

Téma smrti Mesiáše je u evangelistů popsáno ve smyslu duchovní oběti Ježíše, který se obětoval za hříšné lidstvo. V 18. a 19. století se objevují literární podoby romantického charakteru, kde nejdůležitější je silně expresivní zjevení fyzického utrpení Ježíše. Nejvýraznější je to v Mysteriích Kateřiny Emerichové, německé duchovní, jejíž vidění zaznamenával přední romantický básník Clement Brentano. Tady je myšlenkový zdroj, který určitě inspiroval producenta a režiséra M. Gibsona a spoluautora scénáře Benedikta Fitzgeralda, i když přiznávají pouze ovlivnění všemi čtyřmi evangelii – Matoušovým, Markovým, Lukášovým i Janovým.

Kromě skutečnosti, že jak Gibson, tak i další tvůrci projektu jsou aktivními katolíky, jistě k vášnivým diskusím přispěl fakt, že projekt, kterému nikdo před jeho realizací nevěřil, vydělal už teď několikanásobek vložených prostředků. A to se ve filmovém byznysu nepromíjí.

Nechme však stranou mimoumělecké okolnosti a pojďme si odpovědět na otázku položenou v titulku tohoto článku.

Na počátku se ocitáme spolu s Kristem v Getsemanské zahradě zalité měsíčním světlem. Ježíš se zde modlí, jeho učedníci však spí. On už tuší zradu a následnou smrt a čelí nástrahám ďábla, který v podobě androgynní bytosti jej zrazuje od dalších činů víry. Malomyslní lidé sní svůj sen a začátek konce živého Boha provází už jenom syčení hada.
Už v těchto prvních minutách filmu registrujeme několik zvláštností, které se ukážou jako silný a promyšlený významový prvek: všechny dialogy jsou vedeny v starých mrtvých jazycích – v rekonstruované dobové aramejštině, která se používala v době Krista v Palestině, a ve staré latině, kterou mluví římští vojáci.

Další nepřehlédnutelnou nebo spíš nepřeslechnutelnou kulisou je silná zvuková složka. Režisér ve zlomových momentech nechá zaznít ruch pádu tak silně, že ve spojitosti s detailem kamery, která sleduje výbuch písku zpod sandálu, jsme svědky emocionálního sdělení.

Součástí příběhu o postupném týrání je i druhý dějový plán. Prožité jednotlivosti v přítomnosti otevírají dveře do minulosti hlavního hrdiny. V souvislosti s přímou realitou – dřevo kříže, kameny dláždění, na které padá, voda, v níž si Pilát myje ruce - vybavují se Ježíšovi vzpomínky na hezčí období života – tesařská práce v dílně, setkání s Marií Magdalenou, silný moment blízkosti s matkou, která mu omývala po práci tvář atd.

Ve velmi autentickém prostředí, filmovalo se v jednom středověkém městě na jihu Itálie, jsme svědky velice věrného obrazu doby 33 let po Kristovi. Ježíš je veden před Piláta, ten však nevida na něm viny a chápaje, že jde o politický vnitrožidovský spor, předá jej králi Herodovi. Už cestou zpátky k Pilátovi se roztáčí kolotoč násilností vůči Božímu synovi, které jsou někdy vskutku pro slabší povahy nestravitelné. Přiznávám, že mnohé scény jsem sledovala škvírou mezi prsty.

Základním výrazovým prostředkem filmu je důsledné realistické zachycení všeho dění. Tato realističnost je neustálým akcentováním všeho odpudivého na lidském zevnějšku (zkažené zuby a hrubé rysy vojáků, odpudivé škleby zfanatizovaného davu apod.) i na jednání člověka (Jidášovo poznání o vlastní zradě se děje nad rozkládající se mršinou) vedena do maxima. Myslím tím scény fyzického násilí, které stojí v konfrontaci s bujarým veselím římských vojáků a s nepředstavitelným utrpením Matky Marie.

Scény bičování zde jsou vskutku krvavá jatka a chvíle, kde po utýraném Ježíši zůstávají na dlažbě kaluže krve, jsou i při všem popuzení něčím vysvobozujícím, neboť alespoň pro tuto chvíli něčím konečným.

Strach židovského establišmentu jde tak daleko, že zmanipuluje dav k tomu, aby si jako propuštěného vězně pro dobu svátků vybral vraha Barabáše místo nevinného Ježíše, který ale hlásá odpuštění a lásku. Proto je nutné ho zabít. Ukřižovat!

Cesta na Golgotu je nesmírně dramatická a zpomalené zachycení pádu pod křížem je velmi sugestivní. Toto strastiplné divadlo sleduje z jedné strany zdrcená Marie, z druhé strany výsměšná tvář Ďábla.

Rovněž vnímání této otřesné pouti očima Ježíšova pomocníka s křížem – Šimona z Kyrény – je dalším pohledem na krvavé běsnění. Už v tomto místě však vznesu námitku proti názorům, že zobrazované násilí je ve filmu samoúčelné. Žijeme v době, kdy se staly násilí a zprávy o smrti součástí každodenního života. Gibson pouze ukázal, že lidská zrůdnost a bezbřehé jednání jsou konstantně přítomny ve všech dobách a že jsou stejně nesmyslné v době Kristově, tak i dnes. A tak jsme svědky reálného přibíjení na dřevo, včetně převrácení kříže s už přibitým Kristem, kdy váha jeho těla mu trhá šlachy.

Bohužel míra exprese se někdy režisérovi vymkla z rukou a původně zamýšlený silný obraz působí kýčovitě: zločinec po Kristově levici si jej dobírá, a tak z nebe bíle zazáří blesk a nad zlosynem se objeví černý havran, který mu za trest vyklove oči. Stejně tak i dokumentární závěr, kdy vidíme všechny chronicky známé situace z Pašijí: metání losu o Ježíšův plášť, roztržení chrámové opony, atd.

Velmi sporně na mě působilo několik idealizujících pohledů na mučicí nástroje – na trnovou korunu a hřeby. O to silněji však vyznívá finále, které je jediným dlouhým záběrem na pietu. Bez hudby a jakéhokoliv zvuku sledujeme bolestnou Matku s mrtvým Synem v náručí. Jednoduché a úderné. Proto se už zcela zbytečným jeví snaha o metaforické ztvárnění zmrtvýchvstání Ježíše. Říká se zde podruhé něco, co už bylo jednou lépe a sugestivněji vyřčeno: Kristus nezemřel, je tady stále s námi.

K největším pozitivům filmu patří skvělé herecké obsazení. Gibson se svým dílem nijak nekalkuloval, a tak nepřizval žádné hvězdy.

Do role Ježíše obsadil ne příliš známého Jamese Caviezela, kterého diváci viděli ve filmovém zpracování Hraběte Monte Christa. Jeho pojetí postavy jde přesně v duchu představení Ježíše jako pozitivního mladého muže, který si je vědom svého poslání. Herec, sám hluboce věřící, byl plně oddán práci na filmu, jehož natáčení znamenalo pro něj mnohé fyzické strádání a zdravotní potíže.

Úžasná herecká kreace Mají Morgenstern, která pouze gestem, mimikou a očima, zcela beze slov, vytvořila pravdivou studii bolestné Matky, patří k tomu nejlepšímu ve filmu.

I další herci v charakterních polohách a taky davové situace nepostrádali autenticitu. Vedle přesně vedené kamery Caleba Deschanela je potřeba vyzdvihnout velice emotivní hudbu Johnyho Debneyho.

Jak jsem už poznamenala, kolem filmu se spustila lavina protestů z různých náboženských seskupení, a neopomenutelné je, že uvádění filmu „prý“ několik lidí odneslo kolapsem a pár jich dokonce zemřelo. Současná doba je na straně jedné silně přepolitizovaná a na straně druhé překomercionalizovaná. Věřím, že tvůrci ani s jedním momentem při tvorbě svého filmu nekalkulovali. Ve stálém napětí, které panuje na blízkém Východě, se každá formulace rozkrývající dějiny tohoto území, i ty nejstarší, může někomu jevit jako atak na Židy.

Film Passion of The Christ není protižidovský! Je to hluboce upřímná výpověď o nesmyslnosti násilí a o síle vůle a víry. To, co mě však znepokojilo, jsou snahy komerčně zneužít úspěch tohoto díla. Zprávy o obrovském prodeji křížků, křížů, krucifixů různorodé velikosti a provedení opět vypovídají, jak jsme jako lidé nepoučitelní. Móda a zcela nepochopitelně masově distribuované symboly ukřižování nejen celý příběh dehonestují, ale mohou být podnětem k zcela jinému druhu netolerance. Při té příležitosti mě napadá, že lidé, kteří takto přijímají kříž, by si klidně mohli zavěsit na krk šibenici.

Závěrem se podělím se čtenáři o zážitek, který byl pro mě fantastickým potvrzením, že jsou věci mezi nebem a zemí, jejichž smysl se nám časem vyjeví. Vedle mě na novinářské projekci seděl starý kněz. Měl černou kutnu a zcela bílé vlasy. Přijel z vesničky u Terezína. Nevěděla jsem, v jakém periodiku budu o filmu referovat, a ani jsem netušila, zda toho budu schopna. Domluvili jsme se, že si napíšeme, jak jsme společně zhlédnutý film, vnímali. Jsem moc ráda, že vám můžu tento text nabídnout a jemu ho vytisknout a poslat.

   
09.04.2004 - Společnost - autor: Mária Uhrinová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [66] Kocicka [*]

  moc se na ten film těším,ale taky nevím jestli na něj nebudu koukat jen skrz prsty

  superkarma: 0 13.04.2004, 12:36:14
 2. avatar
  [64] *modrá [*]

  Tak jsem v pátek Umučení Krista viděla a naliskala bych všem novinářům co odrazujé lidi titulkama typu "Potoky krve tečou z plátna" ! Je to krásnej, silnej film a byla jsem z něho spíš hodně dojatá než znechucená.

  superkarma: 0 13.04.2004, 08:38:38
 3. avatar
  [63] Dudlajlama [*]

  Lucylle , Kladivo na carodejnice, otresny zazitek a cely film zadna nadeje na to, ze se zapoji rozum a dobro zvitezi, cira beznadej.

  superkarma: 0 12.04.2004, 19:40:30
 4. avatar
  [62] Lucylle [*]

  Capelucita: Kladivo na carodejnice je tusim od Vaclava Kaplickyho...

  superkarma: 0 12.04.2004, 18:03:28
 5. avatar
  [59] Lucylle [*]

  Capelucita: To byli,videla(nebo cetla) jsi Kladivo na carodejnice!?

  superkarma: 0 12.04.2004, 16:13:26
 6. avatar
  [57] pajda [*]

  Mária, něco tak pěkného jsem už dlouho nečetla...napsala jsi to krásně.

  superkarma: 0 11.04.2004, 16:43:29
 7. avatar
  [55] Lucylle [*]

  Jeste musim dodat-fakt skvely clanek

  superkarma: 0 10.04.2004, 09:18:01
 8. avatar
  [54] Lucylle [*]

  Ma ten film doma na DVD(kvalita dost dobra ,odnekud z netu stazeno ),tak mrknu v nedeli,zatim jsem videla jen kousicek a dost brutalne Jezise bicovali

  superkarma: 0 10.04.2004, 09:09:44
 9. avatar
  [53] kosmokosmo [*]

  super clanek....... diky

  superkarma: 0 10.04.2004, 07:11:36
 10. avatar
  [52] Dudlajlama [*]

  Recenze vyborna, tak nejak si predstavuju kritiku (cehokoliv). Na film nepujdu, stacil mi nepomerne lehceji pojaty muzikal JCH Super Star a brecela jsem i u nej. Na ukrizovani v te nejrealistictejsi podobe se divat nemuzu, on to nebyl jenom Jezis, ukrizovani bylo tehdy modni zalezitosti a kdyz si predstavim, ze cela Via Apia byla lemovana krizi s polomrtvymi a mrtvymi lidmi, brrr.

  superkarma: 0 09.04.2004, 21:04:02
 11. avatar
  [50] k@tchabinka [*]

  Na zpravy, kde umiraji lide opravdove a naporad se divame bez mrknuti oka. Proc odsuzovat krev a brutalitu ve filmu, pokud to neni jen ucelove krvaceni ?
  Zpusob, jakym Gibson ukazal ve Statecnem srdci boj muze proti muzi se sekyrou v ruce byl syrovy a predpokladam pravdivy. Neutnes ruku ? Utnu ji ja tobe. Takovy je zakon preziti.

  Jezis pravdepodobne nesmirne trpel, proc se tomu vyhybat a klast plenty pres organy. To uz koneckoncu dela cirkev dlouho.

  btw : vazeny-a pane - pani duben. Stane se, ze dlouhym odloucenim od vlasti clovek ztraci kontakt se svym jazykem. Jeste jsem ale neslysela o ztrate kontaktu se svym pohlavim

  superkarma: 0 09.04.2004, 20:05:49
 12. avatar
  [48] Landriel [*]

  hanaa: souhlasím, taky mi připadá zvrácené libovat si v tak brutálních scénách a filmech.

  superkarma: 0 09.04.2004, 15:41:53
 13. avatar
  [47] Silveig [*]

  já myslím že tenhle film JE přehnanej...mimochodem kdo z vás by se šel podívat na naturalistický film posledních pár hodim třeba vězně v koncentráku...

  Tohle JE úchylný a není to tím že je to o Ježíšovi...možná takhle natočit film o nějaké brutální vraždě tak by to tvrdili i mnozí z těch co říkají teď opak...

  superkarma: 0 09.04.2004, 14:42:58
 14. avatar
  [46] Margarita [*]

  Taky bych to asi nezvládla. Nesnáším pohled na násilí, vlastně nesnáším násilí samotné, nejen pohled na něj a toto je dost silné kafe. Já si taky myslím, že kdyby to bylo bez té krve, tak by na to nešlo tolik lidí. Ale v tomto případě si myslím, že si v tom nejdou libovat ale spíš jsou zvědaví. jinak celkem pěkný chlap - ten herec co haje Ježíše

  superkarma: 0 09.04.2004, 13:52:29
 15. avatar
  [45] xantypa [*]

  hanaa: myslim ze na tomhle filmu neni nic perverzniho
  takze treba u filmu
  Zachrante vojina Ryana - to byla taky perverznost? vzdyt to byla skutecnost? takhle ty vojaci opravdu umirali, a takhle dopadli lide kteri byli zbicovani a ukrizovani
  no nevim
  jinak vsem krasne velikonoce na zadek polstar a uivat 3 dny volna

  superkarma: 0 09.04.2004, 13:45:23
 16. avatar
  [43] Veruška [*]

  Skvělá recenze Na okamžik jsem zatoužila film vidět, ale ukázky mě drží při zemi. Nezvládla bych to.

  superkarma: 0 09.04.2004, 13:02:14
 17. avatar
  [42] medved [*]

  vyborna recenze presto na film nepujdu nesnasim krvavou podivanou...uz statecne srdce na me bylo silny kafe a tohle je urcite jeste 100x horsi

  superkarma: 0 09.04.2004, 12:06:06
 18. avatar
  [39] Vicki [*]

  Mária . Chci jít na film dnes, i přestože jsem na něj do dneška četla jen negativní recenze, neodradí mě to a za žádnou sadistku se taky nepovažuju. Vždyť kolik je filmů, ve kterých je stejné násilí a nikdo se nad tím nepozastavuje, ale když jde o náboženské téma, tak se ozývá spousta kritiků s tím, že je to nevhodné!

  superkarma: 0 09.04.2004, 11:25:35

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [38] Křečkomyš [*]

  Ano, chystám se na to. Alespoň mě to na pár dní donutí přemýšlet o jiných věcech, než jsou naše "důležité" problémy. Výborná terapie.

  superkarma: 0 09.04.2004, 10:10:18
 2. avatar
  [37] xantypa [*]

  Lucimo: ted ho davali na nove a bylo to sileny jak tam zarval svoboda jeste k tomu desny dabing
  ale mas pravdu u originalu jsem uronila proste me to dostalo

  superkarma: 0 09.04.2004, 10:04:26
 3. avatar
  [35] Lucimo [*]

  xantypa: U téhle scény jsem brečela jak želva... a v češtině mu ta svoboda vůbec nesedí do pusy. Freedoooom je mnohem...hm...no přišlo mi to takové z celého srdce...

  superkarma: 0 09.04.2004, 09:48:32
 4. avatar
  [34] evusche [*]

  xantypa: aháá, já už jsem myslela, že to jako doopravdy

  superkarma: 0 09.04.2004, 09:42:28
 5. avatar
  [33] xantypa [*]

  evusche: ne to jde jen o shodu nahod ze jsme se bavili o umuceni krista a presli jsem az k snuffy

  superkarma: 0 09.04.2004, 09:31:19
 6. avatar
  [32] evusche [*]

  Jupíí: tím chceš říct, že ten herec, co hrál Krista byl OPRAVDU umučen??? tomu nevěřím. A nebo tě asi nechápu. Samozřejmě vím, co je snuff. (Jen nechápu, co to má společného s tímto filmem. To v něm někdo ve skutečnosti zemřel? ) Já nevím, proto se ptám, film jsem ještě neviděla, ale asi bude dost dobrý, hodně realistický...

  superkarma: 0 09.04.2004, 09:27:32
 7. avatar
  [31] xantypa [*]

  Lucimo: to jsme si nerozumeli ja mela namysli primo snuff ne umuceni krista
  statecne srdce- tam me dostal ten zaver, ale koukam na filmy originalni kdyz zarval freedom , v cestine to neni ono

  superkarma: 0 09.04.2004, 09:17:57
 8. avatar
  [29] Jupíí [*]

  xantypa:1. Statečné srdce byl skvělý film (ale pro mě zbytečně krvavýa detailní)
  2. Myslím, že převládá názor, že i snuff je jenonom film, tedy "jako", že je to jenom dokonale zahrané.

  superkarma: 0 09.04.2004, 09:05:32
 9. avatar
  [28] Lucimo [*]

  xantypa: Samozřejmě jsem měla na mysli "Umučení krista" - film...

  superkarma: 0 09.04.2004, 09:04:25
 10. avatar
  [27] Lucimo [*]

  xantypa: Já vím co je snuff! A právě proto si nemyslím, že umučení by bylo snuff...

  superkarma: 0 09.04.2004, 09:03:12
 11. avatar
  [26] xantypa [*]

  http://kino.tiscali.cz/filmy/f_foto.asp?film_id=7459
  zkuste se mrknout at aspon vite na co jdete

  superkarma: 0 09.04.2004, 08:58:41
 12. avatar
  [25] *modrá [*]

  myslím že ten film by neměl hodnotit nikdo kdo ho neviděl

  superkarma: 0 09.04.2004, 08:55:31
 13. avatar
  [23] xantypa [*]

  Lucimo: ptoste tu osobu ubodaj, umlatej, rozsekaj atd.. je to ta nejhrosi perverznost

  superkarma: 0 09.04.2004, 08:49:06
 14. avatar
  [22] xantypa [*]

  Lucimo:
  videla jsi film s Nicholasem Cagem 8mm? tam to vysetroval

  superkarma: 0 09.04.2004, 08:48:12
 15. avatar
  [21] Lucimo [*]

  Jupíí: Umučen? To jakože ten herec zemřel?

  superkarma: 0 09.04.2004, 08:44:43
 16. avatar
  [20] *modrá [*]

  Já na to jdu dneska a moc se těším a jsem zvědavá jaký bude můj pohled.

  superkarma: 0 09.04.2004, 08:42:33
 17. avatar
  [19] xantypa [*]

  Jupíí: Statecne srdce byl skvely film

  superkarma: 0 09.04.2004, 08:38:49
 18. avatar
  [18] Jupíí [*]

  Onehdá nějaký kritik Gibsona nařknul, že je skrytý sadista.Ono už Statečné srdce bylo na můj vkus přehnaně kruté. Některé věci se prostě dají vyjadřit i jinak než realistickými potoky krve. Také jsem se dočetla, že "Umučení" je podstatě snuff( tedy Sado-masofilm, při kterém je v reálu umučen člověk .) Takže já nepůjdu

  superkarma: 0 09.04.2004, 08:19:18
 19. avatar
  [17] xantypa [*]

  film jsem videla a muzu vrele doporucit, jsem atesista, ale tohle je velice emoitivni, hudbou pocinaje tak dejem ktery je jako by hororovy takova hra svetel a stinu, a dabel vypada taky velice dobre. Opravdu meto dostalo, kam se hravbe pan prstenu. Mele si

  superkarma: 0 09.04.2004, 08:06:51
 20. avatar
  [14] mirrea [*]

  vyrazím na něj hned jak se vátím z Velikonoc vítej na Ženě-in Marienko

  superkarma: 0 09.04.2004, 07:13:04
 21. avatar
  [13] Léthé [*]

  Taky uvažuji jestli na tento film jít nebo ne. Ale asi nenajdu odvahu po té,co jsem viděla ukázky. Na mě je tam příliš moc krve....nechci být další divácká oběť .

  superkarma: 0 09.04.2004, 06:38:18
 22. avatar
  [11] Žížala [*]

  Viděla jsem ukázky a rozhodně mě tam nikdo nedostane, dvě třetiny filmu bych strávila se zakrytýma očima a ještě měsíc bych měla děsivý sny.

  superkarma: 0 09.04.2004, 06:13:33
 23. avatar
  [10] jasmina [*]

  *Kotě*: Podle kritiku to vzdy vypada jinak. Ja spis koukam na to co si o tom mysli normalni lide.

  Vsichni moje znami mi rikali, ze to bylo hodne dobry .

  Ja na muceni moc nejsem, jinak bych na to sla.

  superkarma: 0 09.04.2004, 03:48:49
 24. avatar
  [9] *Kotě* [*]

  trdlo: víš, ono by mě to zase tak netrápilo...

  superkarma: 0 09.04.2004, 03:45:52
 25. avatar
  [8] trdlo [*]

  nikdy, samozrejme :)

  superkarma: 0 09.04.2004, 03:36:00
 26. avatar
  [7] trdlo [*]

  Kote, a kdyz nepujdes, tak se nokdy nedozvis, jestli to za to stalo nebo ne, tak mazej!

  superkarma: 0 09.04.2004, 03:35:29
 27. avatar
  [6] *Kotě* [*]

  Za článek moc děkuju, protože se právě rozhoduju, zda mám na film jít. Četla jsem velmi, velmi rozporuplné reakce a recenze a snažím se rozhodnout, jestli mi to stojí za to vidět či nikoli.

  Jako věřícímu člověku mi pochopitelně Kristovo utrpení nezůstalo utajeno, takže paradoxně mě film jako nástroj víry nebo dokonce nějaké svědectví vůbec nezajímá. Zajímá mě umělecké ztvárnění a o tom mám právě velice rozporuplné informace. Zatím podle nich mírně převažuje rozhodnutí NEJÍT, ale Máriin článek byl zajímavý a možná to ještě přehodnotím.

  superkarma: 0 09.04.2004, 03:20:21
 28. avatar
  [5] Eva_CZ [*]

  Nejsem profik, ale me tohle pripada jako uzasnej rozbor - Mario, diky! Senzacni!

  superkarma: 0 09.04.2004, 02:10:45
 29. avatar
  [4] Suzanne [*]

  Nošení křížků a dehonestování...my lidé už jsme takoví Po tomhle článku se půjdu určitě podívat, i když jsem to neměla v plánu. Díky!

  superkarma: 0 09.04.2004, 02:09:58
 30. avatar
  [1] Vivian [*]

  Vida... a já podle nadpisu myslela, že už vyšel Merylčin článek o naší akci "Daruj krev s Ženou-in"

  superkarma: 0 09.04.2004, 00:11:15

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme