Na dobrý zdravotní stav kočky, který charakterizuje kvalitní a lesklá srst, tělesná aktivita a chuť do života i ve vysokém věku, má kromě lásky, času a porozumění majitele obrovský vliv také strava. Krmivo renomovaných značek, jehož složení a technologie odpovídá posledním vědeckým poznatkům, je vyrobeno z kvalitních surovin, je prověřené a lehce stravitelné.

Investice do něj se rozhodně vyplatí, protože prevence zdraví je vždy levnější než řešení takových zdravotních problémů jako obezita, cukrovka, špatný vývin kostry, problémy s kůží a srstí, reprodukční problémy, průjmy nebo naopak zácpy.  

Instinktivní potravní chování

CatPotravní chování a zvyky koček jsou výsledkem evoluční adaptace související s prostředím, zkušenostmi a dostupností zdrojů potravy. Domestikace na potravní chování a skladbu stravy koček vliv neměla. Kočky byly zdomácněné pouze jako spolubydlící druh, ne jako typické domácí zvíře. Nejstarší průkazné materiály svědčí o domestikaci koček 9 000 let před naším letopočtem na Kypru a 5 000 let před naším letopočtem v Egyptě. Hlavním úkolem koček bylo chránit zásoby a úrodu proti malým hlodavcům na zemědělských usedlostech. Na rozdíl od psů, kteří byli chováni k ochraně stád, kteří dostávali zvláštní stravu, a proto se postupem času vyvinuli ve všežravce, kočky zůstaly výhradními masožravci.

Kočky jsou výhradní masožravci a jejich metabolizmus je přizpůsoben tomu, aby dokázal získat co nejvíce živin z těl hlodavců, ptáků a ryb. Například kočka o hmotnosti 4 kg potřebuje k pokrytí svého energetického požadavku 4-6 myší denně. Kočky ale loví i ptáky nebo ryby, a proto mají poměrně pestrou stravu. Kočky jsou šelmy, lovci, milují potravu, která se hýbe. Loví malé kořisti, které spořádají celé. Potrava musí být čerstvá, proto ji neschovávají a nikdy nic nezahrabou. Rády loví, i když nejsou hladové, v rámci tréninku. Úlovek potom nesní, ale hrají si s ním.

V přírodě kočky loví osamoceně a nemají žádný konkurenční tlak na rychlost příjmu potravy. Proto když umožníte kočce volný přístup k potravě, má tendenci jíst jen malé porce, ale v pravidelných, poměrně krátkých intervalech, a to i v průběhu noci. Denní krmnou dávku (vlhkého a/nebo suchého krmiva) je tedy vhodné rozdělit na třetiny – 1/3 servírujte ráno, 2/3 večer plus po celých 24 hodin umožněte kočce přístup k misce s granulemi (jsou sice navíc, ale kočka jich tolik nespořádá).

Přirozený výběr optimální stravy

 Protože kočky jsou na vrcholu potravního řetězce, jejich organizmus si neumí vytvořit některé nepostradatelné látky a musí je přijímat prostřednictvím potravy. Kočky potřebují získat z potravy zejména esenciální aminokyseliny včetně taurinu, který umí jiná zvířata syntetizovat. Taurin je ve velkém množství obsažen v játrech myší, podílí se například na biochemii vidění nebo na přenosu vzruchu v srdci (bez taurinu by kočka oslepla a pak by se jí zastavilo srdce). Výzkumné veterinární centrum Waltham, které se zabývá výživou a péčí o malá zvířata, objevilo taurin v 60. letech a od té doby ho přidávají do svých receptur všichni výrobci krmiv pro kočky.

Strava koček musí v první řadě uspokojit jejich energetickou potřebu, nicméně důležitou roli hraje také skladba. Kočky umí poznat, jestli potrava obsahuje potřebné látky, a preferují tu, která je pro ně v tomto směru vhodná (schopnost koček rozlišit krmivo podle obsahu jednotlivých složek prokázaly výzkumy anglického veterinárního centra Waltham). A protože každá živina něco stojí (získání, přeměna, uložení, vyloučení metabolitů), kočky se stejně jako další zvířata adaptovaly na získání optimální stravy, která co nejlépe pokryje jejich fyziologické požadavky s vynaložením co nejmenšího úsilí.

Přirozenému chování zvířat se snaží přizpůsobit výzkumné veterinární centrum Waltham.
V posledních pěti letech probíhaly ve Walthamu studie zaměřené na přirozené potravní chování koček, na skladbu jejich stravy v přírodě. Výsledkem je receptura napodobující potravu, kterou by si kočka instinktivně vybrala sama. Průmyslově připravované krmivo, za kterým stojí výzkumné centrum Waltham, tak odpovídá přirozenému výběru optimální stravy koček, pokrývá všechny fyziologické potřeby koček, podporuje jejich zdraví, je lehce stravitelné a chutné.

Ideální profil živin

 Jak by vypadal kočičí jídelníček, kdyby si ho mohly kočky sestavit samy? Na tuto otázku odpověděly výsledky preferenčního testu, provedeného ve výzkumném veterinárním centru Waltham. Patentovaný výzkumný postup spočíval v určitém způsobu podávání zvířatům 3 různých receptur – receptury A (proteiny), B (tuk) a C (uhlohydráty). Po dobu 7 dní byla kočkám podávána ve stejný čas současně receptura A, B i C. Dalších 24 dní jim byla každý den podávána jen jedna receptura (1. den A, 2. den B, 3. den C, 4. den A atd.). Posledních 7 dní byla kočkám opět podávána současně receptura A, B i C a zvířata si sama vybrala živiny vyprofilované podle jejich metabolických požadavků.

Preferenční test výzkumného veterinárního centra Waltham ukázal ideální profil živin pro kočky. Pokud by si kočky mohly samy sestavit jídelníček, vybraly by si krmivo, v němž 50 % energie pochází z proteinů, 40 % z tuků a 10 % z uhlohydrátů. Tento profil hlavních živin (Macro Nutrient Profile = MNP) zahrnuje vysoký obsah proteinů, tuk na kontrolované hladině a omezené množství uhlohydrátů. Kvalitní krmivo pro kočky by tedy mělo být připraveno tak, aby se jeho receptura co nejvíce blížila tomuto ideálnímu profilu živin.

Perfect Fit minitest

Na základě vědeckých poznatků vyvinul tým dietologů, specialistů na chování zvířat a veterinářů z výzkumného veterinárního centra Waltham ve spolupráci s celosvětovými vědeckými institucemi a univerzitami super prémiové krmivo Perfect Fit. Jedinečný metabolický profil živin tohoto krmiva byl navržen tak, aby poskytoval vyvážený poměr proteinů, tuků a uhlohydrátů a zároveň respektoval individuální stravovací nároky různých typů koček s ohledem na věk, způsob života, tělesnou aktivitu a zažívání.

Krmivo Perfect Fit testovalo v loňském roce 14 veterinárních lékařů a chovatelů. Po dobu dvou měsíců krmili svoje vlastní kočky recepturou Perfect Fit, a to variantou, kterou si sami zvolili jako nejvhodnější pro aktuální fázi života jejich kočky. V průběhu a na konci testu majitelé koček subjektivně sledovali jednotlivé ukazatele, jako je chutnost, trávení, vliv na kůži a srst a vitalita zvířete. Původně bylo 65 % testovaných koček krmeno některou ze super prémiových značek a 35 % prémiovými značkami.     

  • Chuť Téměř u všech koček se ukázalo, že jim receptura Perfect Fit velmi chutnala a že ji výborně přijímaly. S palatabilitou tedy nebyly žádné problémy. Třetina majitelů koček uvedla, že kočkám krmivo chutnalo více, ostatní kočky ho přijímaly se stejnou chutí jako krmiva předešlá. Pouze v jednom případě se majitel domníval, že jeho kočka přijímá krmivo o něco méně než to předešlé.
  • Trávení Výsledky trávení byly hodnoceny velice dobře. Trus byl správně formovaný, v některých případech ho bylo i méně, než při krmení původní recepturou, ani jednou nedošlo ke zhoršení. Celkově byl výsledek působení krmiva na gastrointestinální trakt stejný nebo lepší.
  • Kůže Za dva měsíce krmení jinou značkou se mohou projevit změny i v kvalitě kůže a srsti.

Ve dvou případech došlo k viditelnému zlepšení srsti, která byla lesklejší a hustší. Více než polovina účastníků testu uvedla, že k žádné změně nedošlo, kůže i srst byla stejná jako u předešlého super prémiového krmiva. To je velmi dobrý výsledek, protože při dlouhodobém krmení některou ze super prémiových značek by kvalita kůže a srsti měla být velmi vysoká a její případné zlepšení jinou super prémiovou značkou by se projevilo pouze při detailním laboratorním či dermatologickém vyšetření. Naopak, pokud by v nové receptuře byl nějaký problém, ke zhoršení kvality srsti by došlo velmi rychle.

  • Vitalita U žádné z koček zařazených do testu nebyla zaznamenána změna týkající se chování. Zvířata byla stejně vitální jako při krmení předešlou recepturou.

Pokud byly kočky krmeny některou ze zavedených super prémiových značek, podle subjektivního hodnocení veterinárních lékařů a chovatelů nedošlo při přechodu na značku Perfect Fit k žádné viditelné změně, která by souvisela s výživou. V některých případech se dokonce zlepšily některé parametry jako například kvalita výkalů, což svědčí o dobré stravitelnosti receptury Perfect Fit. Viditelnější změny se objevily u koček, které byly před testem krmeny pouze prémiovou značkou. U nich bylo zlepšení výraznější, a to zejména v kvalitě srsti a také v množství výkalů.

Ani v jednom případě nebyla registrována jakákoli odmítavá reakce zvířat nebo nedůvěra jejich majitelů k testovanému krmivu. Receptura Perfect Fit splnila očekávání veterinářů, která jsou kladená na super prémiovou značku, především z pohledu její chutnosti, stravitelnosti, vlivu na celkové zdraví zvířete a zdraví jednotlivých orgánů (v tomto případě zejména na gastrointestinální trakt a kůži), a proto ji rádi budou svým kočkám podávat i nadále nebo ji alespoň doporučovat svým klientům.

MVDr. Leoš Železný

veterinář, odborník na výživu psů a koček,
 spolupracovník anglického výzkumného centra Waltham

Reklama