Metoda biologické zpětné vazby se v neurologii dostává na výsluní. Pomocnou ruku podávají terapeuti pracující s neurobiofeedbackem nejen dětem se syndromem ADHD nebo pacientům s chronickými bolestmi hlavy. Stejně úspěšně dokáží díky této metodě stimulovat mozek vrcholových manažerů, studentů i sportovců v rámci mentálního tréninku k lepším výkonům.

sport

Trénink vrcholových sportovců nespočívá pouze v trénování svalů a zvyšování fyzické zdatnosti. Podstatnou roli hraje také schopnost koncentrace a soustředění. Pro sportovce napříč různými typy sportů je zásadní schopnost rychlé reakce, která představuje zásadní výhodu a posouvá sportovce k lepším výsledkům. A právě zde je metoda neurobiofeedbacku ideálním pomocníkem.

Neurobiofeedback je přístrojová metoda využívající energii mozku a známá je nejčastěji jako léčba ADHD dětí nebo chronických bolestí hlavy. Již méně se však ví, že metoda je vhodná pro celou řadu potíží a pomáhá také sportovcům ke zlepšení soustředění a sportovních výkonů.

tenis

Jak to probíhá?

Neurobiofeedback je přístrojová metoda využívající biologickou zpětnou vazbu s pomocí elektrické energie mozku – EEG.Při terapii neurobiofeedbackem je pacient přes elektrody umístěné na hlavě propojen se speciálním přístrojem,terapeut sleduje aktivitu mozkových vln, zatímco pacient na obrazovce “hraje” videohru, která je poháněna právě mozkovou aktivitou. Pacient je při terapii odměňován za správné „myšlení”. A to vizuálně i audiálně, aby byly reakce okamžitě vstřebatelné a sám mohl být motivován k lepším výsledkům a “správnému naladění” mozku.Terapeut vidí na počítači, jak klient reaguje na podněty na monitoru a vede jej ke zlepšování výsledků.

Mozek je tímto způsobem „učen“ správnému fungování a “vyladění” mozkových vln. Neurobiofeedback dokáže tímto způsobem u sportovců vylepšit pozornost a soustředění, pomůže uvolnit napětí, naučit správnému uvolnění i zklidnit mysl. U sportovců a závodníku je takto možné odbourat předzávodní stres. Cvičením se díky této metodě zdokonalují také kognitivní funkce, pozornost, nálada a dochází k odbourávání úzkosti.Cílem této léčby je vyladění, dokonalé soustředění, sladění myšlenek, a to za pomocí biologické zpětné vazby. Více informací k metodě neurobiofeedbacku naleznete na www.neurobiofeedback.cz.

Biofeedback (konkrétně Biofeedback Procomp Infiniti) zaznamenává významné úspěchy u zahraničních sportovců, trenéři jej často používají jako součást tréninku u svých svěřenců.“Procomp Infiniti a Flexcomp Infiniti od Thought Technology se softwarem Biograph Infiniti jsou základní složky sportovní vědy, používané laboratoří klubu AC Milan. Naše možnosti monitorace svalové únavy, stejně jako psychologické a fyziologické připravenosti našich sportovců v Mindroomu jim umožnily pohybovat se výkony na špičce svých možností a zároveň umožnily týmu snížit počet zranění o 90%,“ uvedl Bruno de Michelis, PhD., hlavní psycholog milánské laboratoře AC Milan, nyní Chelsea FC. Biofeedback byl úspěšně použit také pro podmořský tréninkový projekt NASA.

Reklama