Zdraví

S lékařkou na téma meningokokové infekce

Zanechává meningokokové onemocnění trvalé následky? Kdo může meningokokem onemocnět? Jaké věkové skupiny jsou ohroženy nejvíce? To se dozvíte z následujícího rozhovoru.
Na téma meningokokové infekce nám odpovídala MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová, praktický lékař pro děti a dorost z Plzně.

lékařkaČetla jsem o onemocnění jménem meningokoková meningitida a meningokoková sepse. Co je to vlastně za nemoc? A je opravdu tak závažná?
Jedná se o dvě nejzávažnější onemocnění, které meningokoky mohou způsobit.

Meningokoková sepse je vlastně tzv. „otrava krve meningokoky“. Jedná se o velmi rychle a agresivně probíhající onemocnění. Meningokok se dostává do krve a během několika hodin způsobuje celou kaskádu život ohrožujících pochodů. Postupně umí vyřadit z funkce životně důležité orgány - dochází k selhání dýchání, srdečního oběhu, jater i ledvin. Až ve čtvrtině případů může tato infekce skončit úmrtím, které může být velmi rychlé. To, co může být prvním varovným signálem, jsou tzv. petechie - prokrvácená místa v kůži.

Meningokoková meningitida je zánět mozkových blan způsobený meningokokem. Projevy této infekce jsou horečka, zvracení, bolest hlavy, neklid, porucha vědomí, křeče. Jeho smrtnost není tak vysoká jako u meningokokové sepse, může ale způsobit doživotní následky.

Zanechává meningokokové onemocnění trvalé následky?
Bohužel až u pětiny těch, kteří invazivní meningokokové onemocnění přežijí, může způsobit trvalé následky. Při meningokokové sepsi dochází nezřídka i k úmrtí. Pokud je onemocnění včas rozpoznáno a léčeno, může se obejít i bez následků. Pokud dojde při onemocnění k rozvoji šoku a krvácení do kůže, mohou prokrvácená místa nejčastěji na končetinách odumřít a být následně důvodem k amputacím části prstů či končetin. Meningokokové onemocnění může způsobit i opoždění mentálního vývoje či následnou hluchotu.

Následky způsobí meningokok rovněž celé rodině, jejíž člen onemocní meningokokovým onemocněním, rodina prožije enormní stres a strach o život blízké osoby. 

Slyšela jsem, že při onemocnění meningokokem je důležitá co nejvčasnější hospitalizace. Jak tedy můžeme tuto nemoc rozpoznat?
Na začátku probíhá velmi nespecificky, příznaky mohou být jako u jiné méně závažné infekce. Onemocnění může začínat horečkou, bolestí hlavy, zvracením, případně velkou únavou až změnami vědomí. Velmi varovným příznakem může být kombinace těchto příznaků a projevy krvácení do kůže, tzv. petechie. Nebezpečná a zákeřná je, ale rychlost s jakou následně dochází k rozvoji těžkého stavu tak, že ani při podání vhodné léčby už při prvních příznacích nemusíme dokázat onemocnění vyléčit. Proto i při sebemenším podezření, je potřeba okamžitě zahájit léčbu antibiotiky, která musí vždy probíhat v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

Co způsobuje meningokokové onemocnění?
Onemocnění způsobuje bakterie Neisseria meningitidis. Jedná se o baktérii, která se vyskytuje běžně v populaci. Najdeme ji v nosohltanu až u deseti procent populace, ale jen velmi vzácně způsobí závažné onemocnění. Rozlišuje se několik skupin této baktérie, které mohou být nebezpečné. Jejich výskyt je na jednotlivých kontinentech různý.  Aby došlo k onemocnění, musí se meningokok dostat z nosohltanu do krve nebo do mozkomíšního moku. K tomu dochází vzácně, přispívá k tomu ale celkový stav organismu - vyčerpání, předchozí infekce, pobyt ve velkém kolektivu nebo kouření, případně pobyt v zakouřených prostorách. Tyto okolnosti usnadní této zákeřné bakterii cestu do prostředí, které je jinak sterilní a dojde k závažné infekci, která je i pro léčeného člověka velmi nebezpečná.

Jak lze léčit meningokokové onemocnění?
Meningokokové onemocnění se musí především včas rozpoznat, což není vždy snadné. Na začátku probíhá velmi nespecificky, příznaky mohou být jako u jiné méně závažné infekce. Nebezpečná je, ale rychlost s jakou následně dochází k rozvoji těžkého stavu. Léčba musí vždy probíhat za pobytu v nemocnici, na jednotce intenzivní péče. Podávají se vysoké dávky antibiotik do žíly a další podpůrné prostředky podle aktuálního stavu. Meningokok umí být velmi zákeřný a rychlý a někdy ani při včasném rozpoznání infekce a dobré léčbě nedoženeme jeho náskok a onemocnění může skončit úmrtím.

Slyšela jsem o závažnosti meningokokové meningitidy. Jak je možné této nemoci nějak předcházet?
Meningokoková meningitida, stejně jako ostatní invazivní meningokoková onemocnění, je velmi vzácná. Bohužel ale nelze výskyt tohoto onemocnění předvídat. Jsou popsány rizikové faktory, které mohou vznik onemocnění usnadnit. Jsou jimi například věk (do čtyř let věku a v adolescenci bývá výskyt vyšší), pobyt v kolektivu, fyzické vyčerpání, kouření, vdechování zakouřeného vzduchu. Ale ani při jejich znalosti neumíme určit kdy a na koho meningokok zaútočí.

Proto jedinou spolehlivou ochranou je očkování. Nejširší ochranu poskytuje kombinovaná očkovací látka proti meningokokům skupiny A, C, Y, W-135. Je určená už pro děti od jednoho roku, podává se jedna dávka, vakcína je obvykle dobře snášena. Vhodná doba pro podání vakcíny je například při preventivní prohlídce u dětského lékaře v 18 měsících věku dítěte, kdy jej obvykle nečeká žádné jiné očkování.

Bohužel není dosud dostupná očkovací látka proti meningokoku skupiny B.

Vím, že existují vakcíny proti meningokoku pro dospívající. Existuje nějaká vakcína už pro malé děti?
Nyní už jsou dostupné vakcíny i pro malé děti. Vakcína proti meningokoku typu C je dostupná už pro kojence od dvou měsíců, v prvním roce života je ovšem nutné ji podat ve třech dávkách. Pro děti starší jednoho roku je již dostupná kombinovaná vakcína proti meningokokům A, C, W-135 a Y. Očkování je vhodné provést co nejdříve, protože ve věku dětí do 4 let je popisován zvýšený výskyt meningokokových onemocnění. Děti navíc vstupují do prvních kolektivů – plaveckých kurzů, mateřských škol atd., kde stoupá riziko infekce

Takže vlastně každé dítě, by si mohlo tuto vakcínu přát ke svým prvním narozeninám. Vhodná doba pro podání vakcíny je také například při preventivní prohlídce u dětského lékaře v 18 měsících věku dítěte, kdy jej obvykle nečeká žádné jiné očkování.

Doporučila byste 18měsíčnímu dítěti očkování proti meningokoku?
Určitě ano. Výskyt meningokových onemocnění je u nás naštěstí vzácný, nicméně se jedná
o velmi závažné onemocnění, které může způsobit doživotní následky a nezřídka i úmrtí. Proto je dobré se chránit dostupným očkováním. Existuje několik vakcín proti meningokokům. Pro 18měsíční dítě je dostupná vakcína proti meningokoku typu C nebo lépe kombinovaná vakcína proti typům A, C, Y, W135, která poskytuje nejširší dostupnou ochranu.

Co je to ten meningokok a jak se šíří?
Meningokok je vlastně baktérie Neisseria meningitidis. Jedná se o baktérii, která se vyskytuje běžně v nosohltanu až u deseti procent populace, ale jen velmi vzácně způsobí závažné onemocnění. Přenáší se kapénkovou cestou z člověka na člověka, tedy podobně jako například chřipka. Rozlišuje se několik skupin této baktérie, které mohou být nebezpečné. Jejich výskyt je na jednotlivých kontinentech různý. Aby došlo k onemocnění, musí se meningokok dostat z nosohltanu do krve. K tomu dochází vzácně, přispívá k tomu ale celkový stav organismu - vyčerpání, předchozí infekce, pobyt ve velkém kolektivu nebo kouření. Ohroženější skupinou jsou děti do čtyř let věku a adolescenti.

Kdo může meningokokem onemocnět? Jaké věkové skupiny jsou ohroženy nejvíce?
Onemocnět může kdokoliv. Existují rizikové faktory a rizikovější věkové skupiny. Vyšší výskyt meningokokových onemocnění je u dětí do 4 let a u adolescentů.

Děti do půl roku věku jsou částečně chráněny protilátkami přenesenými od matky, následně postupně přebírá ochrannou funkci imunitní systém, který ale ještě není zcela vyzrálý. Nákaza je tedy u malých dětí snazší.

U adolescentů jsou typické rizikové faktory, které by se daly shrnout do jednoho hesla - „pobyt na diskotéce“. Bakterii musí nejprve konkrétní jedinec získat, následně se musí usídlit v nosohltanu, k tomu je právě rizikový pobyt s vysokým počtem lidí na jednom místě. Aby meningokok vyvolal sepsi nebo meningitidu, musí se dostat z nosohltanu „hlouběji“ do krve nebo mozkomíšního moku. Přechod do krve mu velmi usnadní podrážděná sliznice - například z pobytu v zakouřeném prostoru a samozřejmě i aktivní kouření. Celkově nástup onemocnění usnadní i fyzické vyčerpání a nedostatek spánku...tedy vlastně vše, co se „odehrává v prostoru diskotéky“.

Připadá mi, že s malým dítětem lidé nikam nechodí… Kde se mohou malé děti nejčastěji nakazit meningokokovým onemocněním?
Vzhledem k přenosu kapénkami se malé dítě může nakazit od svých nejbližších i za předpokladu, že nepřichází do kontaktu s větším množstvím osob. Baktérie způsobující meningokoková onemocnění často osídluje nosohltan naprosto zdravých lidí. Proto mohou zdraví rodiče, kteří mají v nosohltanu meningokoka, přenést tuto baktérii na své dítě. To ale zdaleka neznamená, že každé takové dítě musí onemocnět. Většina osob nakažených tímto způsobem se stává na kratší či delší dobu tzv. nosiči, stejně jako osoba, od které infekci získali. 

Jaký má vliv na onemocnění například kouření rodičů?
Samotné kouření onemocnění nezpůsobí. Ví se ale, že pokud se jedinec setká s meningokokem, je k propuknutí onemocnění nezbytné, aby se meningokok dostal ze sliznice dutiny ústní do krve. Toto právě usnadňuje jakékoliv podráždění sliznice, tedy i podráždění z kouření nebo kouře, který by dítě vdechovalo v kuřácké domácnosti. Ve studiích bylo prokázáno, že pokud kouří oba rodiče, zvyšuje se riziko meningokokového onemocnění dítěte až 8x, kouří – li jen jeden, pak 3x. Stejně působí na sliznice například i nedávné virové onemocnění.

Kdy je nejvhodnější doba na očkování?
V určitém slova smyslu je každá doba vhodná. Pokud není Vaše dítě proti meningokokům očkované, je dobré ho nechat očkovat kdykoliv. Vakcína proti meningokoku C je dostupná i pro kojence. Kombinovaná vakcína proti čtyřem skupinám meningokoka je dostupná již pro děti od jednoho roku věku. V té době má dítě za sebou povinná očkování hexavakcínou a je tedy prostor pro očkování proti meningokokům. Tato doba je asi pro malé děti k očkování nejvhodnější, protože jsou chráněny co nejdříve (zvýšený výskyt meningokových onemocnění je u dětí do 4 let věku a adolescentů).  Děti navíc v této době obvykle již vstupují do prvních kolektivů – na plavání, na cvičení, do mateřské školy apod., kde je vyšší riziko infekce.

Vysoký výskyt meningokokových onemocnění je pak ještě v adolescenci, jak již bylo zmíněno, v době, kdy adolescenti vytváří nové kolektivy a stýkají se hromadně například na diskotékách. Rodiče všech adolescentů by měli být připraveni spolu s kapesným na diskotéku „věnovat svému dospívajícímu dítěti“ vakcínu proti meningokokům.

Rovněž před zahraničními studijními pobyty, dobrodružnými cestami a případnou vojenskou službou je očkování „téměř povinností“.

Vím, že je více skupin meningokoků. Proti kterým je možná ochrana a v jakém věku je nejvhodnější?
Existuje více skupin meningokoků, jejichž zastoupení v různých zemích je různé a navíc se může v čase měnit. V České republice v současnosti nejvíce případů závažných meningokokových onemocnění způsobuje typ B. Proti němu je vakcína teprve ve vývoji a čeká se na její registraci. Druhým nejčastějším typem je meningokok skupiny C, proti kterému již máme dobrou ochranu očkováním. Lze očkovat vakcínou pouze proti meningokoku C, ale lepší je pro děti od jednoho roku věku použít vakcínu proti čtyřem typům meningokoka - A, C, Y, W-135. Jednou vakcínou tak ochráníme i proti méně častým typům, se kterými se může jedinec setkat při kontaktu s cizinci, při cestování, ale v ojedinělých případech i v běžných kolektivech. Tato vakcína je již dostupná pro děti od jednoho roku věku.

   
13.11.2012 - Nemoci - autor: (red)

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [34] jithule [*]

  je to svinstvo

  superkarma: 0 20.12.2012, 23:37:12
 2. avatar
  [33] danap [*]

  z toho mám vždycky hrůzu...

  superkarma: 0 19.11.2012, 10:24:13
 3. avatar
  [32] kapkamore [*]

  přesně tak, chce to očkovat..

  superkarma: 0 14.11.2012, 22:20:48
 4. [31] Evuš [*]

  Tato nemoc mi vždy naháněla hrůzu, určitě je nutné očkovat.

  superkarma: 0 13.11.2012, 22:06:44

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [30] Evuš [*]

  Tato nemoc mi vždycky naháněla hrůzu, měla jsem strach, aby někdo z rodiny neonemocněl.

  superkarma: 0 13.11.2012, 22:05:38
 2. avatar
  [29] saruz [*]

  Jsem pro očkování, meningitida je hodně zlá nemoc.

  superkarma: 0 13.11.2012, 21:13:18
 3. avatar
  [28] capkova [*]

  je to hrozný strašák ...

  superkarma: 0 13.11.2012, 19:11:54
 4. avatar
  [27] Jindriska8 [*]

  tajnostii — #26 Jsem taky pro očkováníSml22

  superkarma: 0 13.11.2012, 17:54:11
 5. avatar
  [26] tajnostii [*]

  Chce to očkovatSml22

  1. na komentář reaguje Jindriska8 — #27
  superkarma: 0 13.11.2012, 16:46:14
 6. avatar
  [25] ToraToraTora [*]

  Nechala jsem své děti očkovat. Meningitida je na vzestupu díky velkému přílivu cizinců poslední dobou. Vzhledem k tomu že žiji v relativně velkém městě, je šance chytit meningitidu celkem vysoká, šance na to u dítěte včas přijít naopak velmi nízká. meningitida tu je poměrně dlouho, ale dříve spíš sporadicky. navíc nebylo očkování a není ani dnes, je jen na určitý typ, ale pořád lepší něco nežli vůbec nic.

  superkarma: 0 13.11.2012, 14:18:56
 7. avatar
  [24] ekleinovka [*]

  Proti meningokoku bych je určitě očkovat dala

  superkarma: 0 13.11.2012, 13:21:23
 8. [23] Saritka [*]

  Také si říkám, že dřív tolik očkování nebylo na vše možné a děti jsou zdravé. A  to nemluvím o čistotě, venku je nikdo neuhlídal.Sml80

  superkarma: 0 13.11.2012, 12:55:31
 9. avatar
  [22] hubajda [*]

  Hanula — #21 to by byl clovek opichan stale drive se take tolik neockovalo a nic se nedelo a zijem stale

  superkarma: 0 13.11.2012, 12:21:09
 10. avatar
  [21] Hanula [*]

  Sml16když si vezmete - kolik je druhů očkování - já vím, že je to důležité, ale není toho už nějak moc?

  1. na komentář reaguje hubajda — #22
  superkarma: 0 13.11.2012, 11:58:19
 11. avatar
  [20] ladouch [*]

  Je to hnusná nemoc, ale už nemám děti, pro které by byla vakcína určena, už jsou dospělí.Sml22

  superkarma: 0 13.11.2012, 10:58:18
 12. [19] doginka [*]

  Už aby byla ta proti Béčku

  superkarma: 0 13.11.2012, 09:47:41
 13. [18] Roland [*]

  gerda — #12 Případá mi, že dříve nebylo tolik nemocí. Možná byly, ale nepsalo se o nich tolik a byly zase jiné.

  superkarma: 0 13.11.2012, 09:45:20
 14. avatar
  [17] rusalka2008 [*]

  mediatrust — #16 díky, mrknu na ČPZP

  superkarma: 0 13.11.2012, 09:30:46
 15. [16] mediatrust [*]

  rusalka2008 — #15 Aktuální výši doplatku najdeš u své  pojišťovny. Každá to má jinak, vakcína stojí cca. kolem 1000 Kč. Pojišťovna VOZP mi zaplatila půlku.

  1. na komentář reaguje rusalka2008 — #17
  superkarma: 0 13.11.2012, 09:14:43
 16. avatar
  [15] rusalka2008 [*]

  zvažuju, jestli nenechat mé pubescenty (16 let) očkovat, nevíte někdo, jaký je doplatek?

  1. na komentář reaguje mediatrust — #16
  superkarma: 0 13.11.2012, 09:11:10
 17. [14] magic11 [*]

  gerda — #12 možná bylo, ale určitě se o tom tolik nemluvilo, očkování nebylo a kdo ví, třeba se tomu i jinak říkalo. Encefalitida byla dříve taky jen "obyčejný" zánět mozkových blan, který podle řečí nevypadal tak nebezpečně a přitom to byla hrůza Sml22

  superkarma: 0 13.11.2012, 08:59:52
 18. avatar
  [13] ivory [*]

  ten rozhovor je opravdu strašný...třikrát ty samé otázky, odpovědi...připomíná mi to americký dokument, kdy během pěti minut všechno desetkrát zopakují Sml30

  jinak je to hrozná nemoc...kamarádka ji měla a na půl roku ji to vyřadilo z provozu

  superkarma: 0 13.11.2012, 08:58:16
 19. avatar
  [12] gerda [*]

  Mně by hodně zajímalo, od kdy se toto onemocnění vyskytuje vůbec. Nemůžu si vzpomenout, že tohle bylo i za mého dětství. Nebo ho tehdy nepoznali?Sml80 Léta šedesátá - nic si nevybavuju.

  1. na komentář reaguje magic11 — #14
  2. na komentář reaguje Roland — #18
  superkarma: 0 13.11.2012, 08:01:20
 20. [11] jithule [*]

  strašná nemoc

  superkarma: 0 13.11.2012, 07:54:03
 21. [10] mediatrust [*]

  O toto téma se hodně zajímám a docela mě potěšila stránka s komplexními informacemi: www.ockujse.cz. Sml67 Je tam i dobrá poradna odborníka

  superkarma: 0 13.11.2012, 07:42:36
 22. avatar
  [9] blesksoft [*]

  já syna nechala očkovat tou novou vakcínou proti několika typům - Menveo

  superkarma: 1 13.11.2012, 07:36:54
 23. avatar
  [8] Žofie [*]

  Hrozná nemoc Sml15

  superkarma: 0 13.11.2012, 07:32:10
 24. [7] step1 [*]

  lidicka — #1 Chybí mi tam zmínka o očkování dospělých.

  superkarma: 0 13.11.2012, 07:28:44
 25. avatar
  [6] lenig [*]

  mnoho jsem o tomto onemocnění slšela, snad se nám v životě vyhne i našim blízkým Sml80 totéž přeji všem ženám i mužům-inSml79

  superkarma: 1 13.11.2012, 07:20:55
 26. [5] Ivushka12 [*]

  Kolegovi také zemřela dcera. Je to děs!

  superkarma: 0 13.11.2012, 07:17:13
 27. [4] Trefa [*]

  Trefa:vim ze to vetsinou dostanou mladi lide.hodne nekazy je na diskotekach.

  superkarma: 0 13.11.2012, 06:54:07
 28. avatar
  [3] Kytinkak [*]

  mé kolegyni zemřela dcera na meningokoka, je to strašné

  superkarma: 0 13.11.2012, 06:47:49
 29. [2] kf [*]

  rozhovor je fakt sileny..

  ja ockovana jsem (teda nevim, jestli je ockovani jeste platne, ale nekdy v -nácti jsem ockovana byla), mamka ma v praci kolegu, kteremu na meningokoka zemrel syn-vecer si sel lehnout, ze mu neni dobre a do rana byl mrtvy..Sml15

  superkarma: 0 13.11.2012, 06:16:05
 30. [1] lidicka [*]

  Dlouhý rozhovor, ale prakticky se v něm skoro na každou otázku odpovídá to saméSml22

  1. na komentář reaguje step1 — #7
  superkarma: 1 13.11.2012, 02:30:25

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme