Musím si trochu postěžovat. Ać jsem doufal v sílu dnešního tématu, mnoho příspěvků zatím nepřišlo. Proto jsem obešel redakci a zeptal se svých kolegyň na jejich setkání s obětavostí...

Předem této novinky bych chtěl napsat, že jsem se rozhodl čtenářkám, které dnes přispějí, udělit každé 500 bodů do říjnového kola naší Věrnostní soutěže 2012 (samozřejmě i těm, které již napsaly a jejichž příspěvek jsem již uveřejnil). Proč? Ačkoli jsem doufal v sílu tématu, příspěvků zatím mnoho nepřišlo, tak vás chci, milé dámy, ještě dodatečně k psaní motivovat.

Ale nyní již k tomu, co mi odpověděly kolegyně Dana Svobodová a Saša Stušková, když jsem se jich zeptal, s jakou největší obětavostí se v životě setkaly?

Alexandra StuškováSaša

To je těžké, ale asi nejobětavější člověk, se kterým jsem se setkala, byla moje babička. Od svých šestnácti let čekala 16 let na manžela, který odjel za prací do Belgie, aby vydělal peníze a uživil tak plánovanou rodinu. Pak se vzali a on po devíti letech zemřel. Babička už se znovu nevdala, byla mladá vdova a žila jen pro své děti dalších 50 let. Nevdala se pro to, že nechtěla dětem přivést nějakého jiného tatínka.

Dana SvobodováDana

Myslím, že je strašně tenká hranice mezi obětavostí a hloupostí. To, co by jeden člověk za hloupost považoval, může z jiného úhlu pohledu být skutečně velká obětavost. Třeba jedna moje kamarádka se obětovala svému partnerovi - sezónnímu alkoholikovi. Pořád na něj nadává a v obdobích, kdy pije, je na něj opravdu hodně naštvaná. Když jsem se jí zeptala, proč ho tedy neopustí (ostatně příležitosti by měla), řekla mi: „To bych nikdy neudělala, mohla bych, ale on by beze mě umřel.“ Znám je oba dva, a vím, že by to tak nejspíš dopadlo, že by se prostě upil k smrti. Je to hloupost, nebo obětavost? Já myslím, že to druhé...

Téma dne 1. 10. 2012: Obětavost

  • Jak vnímáte obětavost?
  • Je to, podle vás, kladná vlastnost?
  • Stal se ve vašem okolí nějaký případ extrémní obětavosti?

Své příspěvky k tomuto tématu zasílejte nejpozději 1.10.2012 do 15.00 hodin a e-mailovou adresu redakce (viz níže). Pokud chcete, aby váš příspěvek měl větší šanci na uveřejnění a tím i na možné získání sladkého dárku, ať je dlouhý, alespoň jako tento odstavec textu, lépe delší. Tím sladkým dárkem bude tentokrát velké balení čokolády Merci.

merci

Reklama