Magie

„S hlubokou úctou, Kriste, ráda bych s Vámi jednou mluvila.“

Člověk v Něho nemusí věřit, člověk může být absolutní ateista a přesto k Němu má každý z nás nějaký vztah.

jesus

Snad nejsilnější postava dějin lidstva.  

Jeho jméno má, řekla bych, všeobjímající energii, Jeho odkaz prakticky prochází nikoli tak písemnostmi, jako hlavně lidskými srdci a duší.

A přesto jsem přesvědčená, že mnozí si z Jeho osoby a osobnosti udělali byznys, využili Jeho schopností k vlastní cestě k moci a dost pravděpodobně značně překroutili Jeho učení a myšlenky ve svůj prospěch.

Když necháme stranou všechno, co křesťanská církev vložila do Jeho osudu, když se pokusíme zase odhrnout všechno, co se nabalilo na osobu Ježíše Krista, zbude nám pár, podle mého soudu, faktů.

Narodil se, žil, nebyl to zdaleka jen tak někdo a zemřel. I když, zemřel...

ZEMŘE?

V průběhu století církev usilovala o vytvoření obrazu Ježíše podle svých představ, jimiž jsou v zásadě názory Pavla z Tarsu, tedy toho, jenž je opěvován a chválen ve „Skutcích...“ a později představován jako apoštol Pavel.

Pavel, který Ježíše, máme-li se opřít o staré texty, nepotkal, nepoznal, neviděl!

Narodil se…

jesusRanní křesťané uvádějí Jeho narození v různých datech mezi dubnem a květnem.

Církev pak vybrala 25. prosinec, protože tento den lid oslavoval boha slunce a zimní slunovrat (u nás je to 21. 12. ).

Oba Kristovy rodiče - Marie i Josef pocházeli z královských, bohatých rodin.

Z Lukášova evangelia se dozvíme, že hned po narození dal Josef s Marií Ježíše pokřtít v chrámu.

Ježíš vyrůstal jako normální židovský chlapec, který pomáhal svému otci při výrobě nábytku. K Ježíšovým přátelům už tehdy patřila Máří Magdaléna, která pocházela z velmi zámožné rodiny.

Ježíš byl vzděláván v židovském právu a hebrejštině. Kdyby Ježíš nebyl z královské rodiny, těžko by ho nechali poslouchat Starší ve chrámě či vůbec tam studovat.

Už okolo patnáctého roku se Ježíš rozhodl, že chce cestovat a studovat, a skutečně odchází.


jesusPokud navštívíte Turecko a zeptáte se na Ježíše, lidé se s vámi budou hádat, když popřete, že tam Ježíš byl.

Z Byzancie se Ježíš vydal se svým doprovodem dál na východ do Mezopotámie, dnešního Iráku, konkrétně do města Babylon.

Z Babylonu pokračoval do Persie a přes Afghánistán do antické Indie.

Nikoli Bible, ale staré svitky tvrdí, že tady pobýval skoro deset let a navštívil nejen oblast Kašmíru, ale i Tibet, kde se setkal s nevyššími mistry a učiteli.

Zasvětili ho do učení Budhy.

Postupně se Ježíš seznámil s džinismem a brahmanští kněží ho naučili číst a „vykládat vědy“.

Ještě i dnešní Indové vám budou přísahat, že tady získal jogínské schopnosti, díky nimž pak přežil popravu na kříži a pak vrátil se do Indie!

Zajímavé, že?

jesus

Existují tucty textů z Indie, které potvrzují Ježíšův pobyt zde.

Ve městě Srinagar se nachází dva monumenty Roza Bal, kde se dozvíte, že sem Ježíš přišel po jeho ukřižování, žil do 120 let a je tu pohřben!

Druhý monument se nalézá na kopci ve městě Takhat Sulaiman, na kterém je prastarý nápis:

„V roce 54 zde byl Ježíš, prorok dětí z Izraele.“

Pro tyto dva monumenty nemají věrozpytci žádné rozumné vysvětlení.


Někdy v době kolem svých třicátých narozenin se rozhodl pro návrat a vydal se zpět na cestu do Nazaretu.

Je zajímavé, že jedno z největších náboženství na světě, Islám, uznává Krista jako proroka a Božího posla.

Navíc Muslimové věří, že Ježíš přežil své ukřižování a nezemřel na kříži.

TAK ZEMŘEL?

Ježíš měl schopnost pomoci druhým, a to bylo patrně pro Něho přednější než svátky. 

jesusLéčil a „konal zázraky“ i na židovský svátek Pesach. Popudil tak proti sobě hlavně kněze ze Sanhedrinu a Farizejové začali tlačit na římskou vládu, aby Ježíše postavila před soud.

Rozhodli se požádat Pontiuse Piláta o Ježíšovo zatčení pro rouhání a pobuřování.

Ježíš byl skutečně zajat a předveden před Piláta. 

Když si člověk pročte Lukášovo evangelium(23:7-12), nemůže se zbavit pocitu, že ten Pilát měl snad Krista rád, že „na něho držel“.

Že se Pilát možná skutečně snažil Ježíše zachránit, se dozvíme zase od Lukáše.

Pilát Ježíše poslal k Herodovi, ale ani ten nechtěl mít žádnou zodpovědnost a poslal ho zpět.

Pilát pak ještě  zkusil tradiční osvobození, kdy měl dav zvolit mezi Ježíšem a vrahem Barabasem.

Dav byl ovšem složený převážně ze Sanhedrinských, a ti propustili Barabase.

Na závěr Pilát objednal mísu s vodou a před davem si umyl ruce!!!

„Neshledal jsem na něm nic, co by zasluhovalo smrti.“

„Čist jsem od krve spravedlivého tohoto.“ (Matouš 27:24).

Často si říkám, čím se jim tak znelíbil?

Když si člověk představí, jak velmi musel tento muž trpět, není mu z toho právě dobře. Přiznám se, že z filmu „Umučení Krista“ jsem odešla.

jesus

Dnešní necírkevní a poněkud objektivnější historikové se domnívají, že kříž, který byl Kristus nucen nést, mohl být vysoký tři a půl metru a vážit v případě, že bylo použito syrové dřevo, zhruba devadesát kilogramů.

Ježíš ho měl asi střídavě opřený o pravé či levé rameno a jeho konec zřejmě vláčel po hrbolaté jeruzalémské dlažbě.

Cestou ještě „dobráčci“ z davu Ježíše polévali vodou se solí, což je velmi bolestivé, ovšem zároveň to spolehlivě zmírňuje krvácení.

Samotná křížová cesta na Golgotu byla dlouhá asi 700 az 760 metrů.

Je s podivem, že byl tento muž vůbec schopen tímto projít. Možná, že mu pomohlo učení z Indie, že se dokázal dostat do stavu něco mezi meditací a hypnózou. Kdo ví...

Pakliže léčil nemocné a dokázal i jiné skutky, proč by své vědomosti  nepoužil také pro sebe?


Vojáci, kteří Ježíše přibili na kříž, měli od Piláta nařízeno nezasáhnout žádnou tepnu a pro větší podporu ho v podpaždí podvázat provazem.

Také mu dali i odpočívadlo pro nohy.

Ježíši navíc nebyly nohy zlomeny, jak bylo zvykem!

Podle Evangelií je Ježíš na kříži kolem tří hodin.

Ukřižování je za normálních okolností velmi pomalá smrt, která trvá několik dní.

V momentě, kdy je Ježíš sundán z kříže a Josef z Arimatei s Máří Magdalénou a Nikodémem ho odnášejí, ON stále krvácí!

Kdyby byl Ježíš Kristus v té chvíli mrtev, nekrvácel by přece z ran.

Tady je výňatek z knihy Mircea Eliade: „Jsi posvátný, sporýši, protože rosteš na zemi. Poprvé tě našli na hoře Kalvarie. Vyléčil jsi našeho vykupitele a zacelil jsi jeho krvácející rány.“


mariSnad je tohle tvrzení jen vírou člověka, který věřit chce, ale jsem hluboce přesvědčená, že Kristus na kříži nezemřel.

Že Máří Magdalena byla ženou, kterou Kristus nejen dlouhá léta znal, ale kterou také miloval. Protože to byl, vedle velmi pokrokového a vzdělaného člověka, také především muž.

Ona s ním zůstala přes všechno Jeho utrpení a ona se o něho také spolu s nejbližšími hned postarala.

Ona se pravděpodobně následně podílela na Jeho léčení všemi znalostmi, které jí dal.

Tyhle věci dělá člověk nejen z úcty, ale předně z lásky.

To vedle Magdaleny Kristus usínal a ona držela Jeho hlavu v dlaních.

Je to Magdalena, která na Da Vinciho obraze sedí po Jeho boku.

Kristus byl tak morálně vyspělý člověk, že by se jistě dokázal přenést i přes fakt, že by byla Magdalena dříve prostitukou, ovšem tomuhle tvrzení PÁNŮ křesťanů dnes snad už nevěří nikdo.


Tento článek není rouháním nějaké neznabožky, ale naopak hlubokou poklonou. Je psán s obdivem, vírou, pokorou a velkou úctou k velkému člověku.

„Kdyby to šlo, moc ráda bych s Vámi, Kriste, o tom všem mluvila. Měla bych opravdu mnoho otázek.“

   
24.06.2010 - Záhady současnosti - autor: Michaela Kudláčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [101] aninas [*]

  Lukáš Čejka — #100 OK, jak se rika - zasmodrchany, ale nas Sml79

  Sml57

  superkarma: 0 01.07.2010, 06:22:20
 2. avatar
  [100] Lukáš Čejka [*]

  aninas — #99 jj jsem cely zasmodrchany Sml54

  1. na komentář reaguje aninas — #101
  superkarma: 0 30.06.2010, 12:48:05
 3. avatar
  [99] aninas [*]

  Lukáš Čejka — #98 ajajaj Sml2 A to jsem si myslela, ze jses jenom rejpalSml37 a pritom ty jses takhle zasmodrchanej Sml79

  No hlavne, ze mas jasno Sml30

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #100
  superkarma: 0 29.06.2010, 06:04:48
 4. avatar
  [98] Lukáš Čejka [*]

  OlgaMarie — #86 Doufam, ze ne.Sml54

  aninas — #89 Nepocte, jako konzervativni republikan katolickeho vyznani mam v techto otazkach naprosto jasno - vesmir vznikl z Bozskeho prdu. Sml57

  1. na komentář reaguje aninas — #99
  superkarma: 0 28.06.2010, 12:27:48
 5. avatar
  [97] OlgaMarie [*]

  OlgaMarie — #96 Prsten sundán, ale ještě nejsem ve stavu, dát tu operaci k lepšímu. Bruska, malé štípačky, kamarádka hubující manžela, do čeho se chce pustit a mně radící obrátit se na hasiče. Do zvuku brusky  provolávala kamarádky maminka, že je čas k obědu...

  superkarma: 0 27.06.2010, 12:43:44
 6. avatar
  [96] OlgaMarie [*]

  Michaela Kudláčková — #95 Sice to už nebolí, ale asi půjdu hledat někoho, kdo by uměl přeříznout snubák. I když s ním otáčím, mám ho zařízlej a znervózňuje mě to.

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #97
  superkarma: 0 27.06.2010, 11:42:52
 7. avatar
  [95] Michaela Kudláčková [*]

  OlgaMarie — #92 ... to ráda slyším. Tedy, to, že lidé nebyli lhostejní...jak je? Už je to lepší?

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #96
  superkarma: 0 27.06.2010, 11:29:38
 8. avatar
  [94] OlgaMarie [*]

  aninas — #93 Protože na mě sedá lenora a nechce se mi nic dělat. Tak mě pánbu ruce potrestal. Ale zase jsem se dozvěděla, že je dobré mít doma štípačky na zlato, abych sundala prstýnek. Mně bylo blbě, aleSml43pes.

  superkarma: 0 27.06.2010, 06:49:25
 9. avatar
  [93] aninas [*]

  OlgaMarie — #92 A ted je potreba se zamyslet, proc se ti to stalo, protoze NIC se nedeje bez priciny.Sml79 A to, ze te podtrhl pesan, to neberu Sml23

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #94
  superkarma: 0 27.06.2010, 01:56:02
 10. avatar
  [92] OlgaMarie [*]

  Michaela Kudláčková — #91 Potloukla jsem si ruce, bojím, bojím, že ještě pojedeme do špitálu. Píšu s potížemi. Pes mě podtrhl a ještě jsem ležela na betonu a vedle mě zastavilo auto hned první a zda potřebuju pomoc nebo někam dovézt i se psem. Víc lidí je dobrých!Sml79 

  1. na komentář reaguje aninas — #93
  2. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #95
  superkarma: 0 26.06.2010, 19:08:52
 11. avatar
  [91] Michaela Kudláčková [*]

  OlgaMarie — #90 ...tohle je strašně nadlouho a s Tebou a ještě pár jedinci tady se na tohle téma moc prima mluví.

  Mám za to, že vedle "buňečné paměti" existuje ještě jakási vnější "knihovna, databanka" nebo zdroj, kam je lidské vědomí schopno se napojit a odtud čerpat.

  Buďto na úrovni nevědomé - náhlý nápad, něco člověku dochází a nikdo mu to neříkal a není to jeho zkušenost, nebo pak vědomě, cíleně, ale i tak si vědomí, zpravidla ve vlastním zájmu, bere jen "po lžičkách", aby to byl člověk schopen bez úhony zpracovat a pojmout.

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #92
  superkarma: 0 26.06.2010, 11:54:18

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [90] OlgaMarie [*]

  aninas — #89 Víš, ono znát podstatu vzniku vesmíru a života z pohledu současné vědy a nám známých fyzikálních zákonů, je celkem jednoduché. Jenže ani to ti neobjasní např. paměť, když všechny buňky našeho těla se časem obměňují. Proč si tedy pamatujeme, co se událo před spoustou let, byli-li všechny naše buňky mnohokrát v našem životě obměněny? Podle studií z fakulty lékařství Yalské university obnovu buněčné struktury kontroluje pole "L" (pole života od slova life). A toto pole vytváří nový materiál v té podobě, jakou měl materiál starý.  Pole "L" při smrti mizí. Ale kam? Do prostoru, času, hmoty?  I život musel vzniknout ve chvíli, kdy vznikl vesmír, což nám tvrdí už 1. kniha Mojžíšova, kap.1. Ono je v Bibli víc pravd, ke kterým se naše věda bude muset teprve dopracovat.

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #91
  superkarma: 0 26.06.2010, 07:51:51
 2. avatar
  [89] aninas [*]

  Mno, nevim, jestli to sem patri, ale zminka o Bohu tam je. Neumim vlozit odkaz tak, aby se dalo na nej rovnou kliknout, kdyz tak si to zkopirujte. Sml24

  Lukas si urcite pocte Sml57

  http://polach.blog.idnes.cz/c/142424/Myty-a-fakta-o-vzniku-vesmiru.html

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #90
  2. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #98
  superkarma: 0 26.06.2010, 05:05:29
 3. avatar
  [88] OlgaMarie [*]

  aninas — #87 Ne. Máš pravdu. Pak snad i já uvěřím v zázrak nebo se setkám s jevem, který ani já nebudu schopna vysvětlit.Sml15

  superkarma: 0 25.06.2010, 16:05:52
 4. avatar
  [87] aninas [*]

  OlgaMarie — #86 uz jsi neco takoveho videla-zazila? Sml37 Kazdy muzsky je porad jako male dite Sml30

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #88
  superkarma: 0 25.06.2010, 15:53:56
 5. avatar
  [86] OlgaMarie [*]

  aninas — #85 Myslíš, že někdy dospěje?Sml79

  1. na komentář reaguje aninas — #87
  2. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #98
  superkarma: 0 25.06.2010, 15:43:09
 6. avatar
  [85] aninas [*]

  OlgaMarie — #83 ale jinak je to vcelku neskodnej muzskej Sml37Sml57

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #86
  superkarma: 0 25.06.2010, 15:38:08
 7. avatar
  [84] aninas [*]

  OlgaMarie — #83 Sml52Sml52Sml52

  Ja si myslim, ze to dela schvalne, aby vyhecoval k reakcimSml57

  superkarma: 0 25.06.2010, 15:35:33
 8. avatar
  [83] OlgaMarie [*]

  aninas — #80 Dobrosrdečně?Sml80Na mě působí dojmen, že je ve Straně mírného pokroku v mezích zákona. tam úvodní projevem začínal nějak takto:

  "Jelikož nemám co říci, rád se ujímám slova."

  Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57Sml57

  1. na komentář reaguje aninas — #84
  2. na komentář reaguje aninas — #85
  superkarma: 0 25.06.2010, 15:07:44
 9. avatar
  [82] ToraToraTora [*]

  aninas — #81 To ne, to je k zamyšlení Sml22

  superkarma: 0 25.06.2010, 14:15:04
 10. avatar
  [81] aninas [*]

  ToraToraTora — #79 hm.... chtela jsem se tomu uprimne zasmat, ale ted premyslim, jestli vubec nejake svedomi maji a to uz teda k smichu neni Sml23

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #82
  superkarma: 0 25.06.2010, 14:10:10
 11. avatar
  [80] aninas [*]

  YvetteSi — #64 zrejme jsi Lukase nepochopila, on se opravdu nehada, jenom dobrosrdecne rypeSml57

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #83
  superkarma: 0 25.06.2010, 14:07:51
 12. avatar
  [79] ToraToraTora [*]

  aninas — #78 Máš pravdu...v tom případě tam tlačí svědomí Sml24

  1. na komentář reaguje aninas — #81
  superkarma: 0 25.06.2010, 14:05:52
 13. avatar
  [78] aninas [*]

  ToraToraTora — #70  Vzhledem k tomu, kolik knezich, biskupu, arcibisupu a vsech moznych pohlavaru ma deti s hospodynemi, jeptiskami ......kolik je pripadu zneuzivani malych chlapcu, tak ani moc zdrcle nebudeSml23

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #79
  superkarma: 0 25.06.2010, 14:04:20
 14. avatar
  [77] ToraToraTora [*]

  OlgaMarie — #76 Některým lidem se divím, že nedají pokoj ani u štědrovečerního stolu. Mají 364 dní na to, aby nám dokázali, na jaké jsou výši. Tak by 24.12 mohli výjimečně držet hubu. Což?

  superkarma: 0 25.06.2010, 12:36:32
 15. avatar
  [76] OlgaMarie [*]

  OlgaMarie — #71 Manžela ateistu, děti nepokřtěné jsem naučila před štědrovečerní večeří počkat, až se pomodlím, ale moje máma vždy začala jíst, když byla u nás, aby dala najevo, že ji Bůh zklamal a v životě nepomáhal. Spíš si ale myslím, že chtěla vyprovokovat nějakou diskuzi a počastovat nás monologem, jak svinský život měla.

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #77
  superkarma: 0 25.06.2010, 12:32:34
 16. avatar
  [75] Michaela Kudláčková [*]

  ToraToraTora — #74 ..ona jí pak statečně dojedla Sml24Sml24

  ...taky jsem přesvědčená, že Bůh i Ježíš mají smysl pro humor...Sml57

  Občas je to poznat na tom, co nám servírují za překvapení. Se musí dobře bavit.

  superkarma: 0 25.06.2010, 11:56:17
 17. avatar
  [74] ToraToraTora [*]

  Michaela Kudláčková — #73 Určitě smíchy řval, i on by si přál, aby lidi byli jako lidi a ne kamenné sochy s dramatickým výrazem. A le polívky škodaSml52

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #75
  superkarma: 0 25.06.2010, 11:37:51
 18. avatar
  [73] Michaela Kudláčková [*]

  OlgaMarie — #71 ...Dávám ho u štedrovečerního stolu a patrně se u toho tvářím jako blbec, neb má vždycky některé z mých dětí potřebu se z mého procítěného projevu dusit smíchy.

  Jednou jsem za to dala dokonce Pavlíně pohlavek. Ta spadla hubou do sváteční polívky a celá rodina řvala smíchy ještě u stromečku.

  Myslím, že i Ježíšek řval smíchy.Sml30

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #74
  superkarma: 0 25.06.2010, 11:10:12
 19. avatar
  [72] Michaela Kudláčková [*]

  ToraToraTora — #70 Sml52Sml67

  superkarma: 0 25.06.2010, 11:06:17
 20. avatar
  [71] OlgaMarie [*]

  Michaela Kudláčková — #69 ToraToraTora — #68 Viz. moje příspěvky 5 a 58.

  Kdy se začalo rokovat o zavedení celibátu lze vygůglovat. Nezapomínejte, že prvotní ponět k celibátu bylo myšlenkové soustředění na Boha, aby je nic neodvádělo od rozjímání. Cesta rozšiřování křesťanství  byla velmi krvavá a zavádění údajných svatých je v podstatě nesmyslné, přesto jsem u hrobů "svatých", které jsem navštívila, ten Otčenáš také dala.Sml16

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #73
  2. na komentář reaguje OlgaMarie — #76
  superkarma: 0 25.06.2010, 10:45:24
 21. avatar
  [70] ToraToraTora [*]

  Michaela Kudláčková — #69 Kdyby zrušili celibát kněžích, netlačilo by jim zdrclé sperma na závity a třeba by se přestali snažit křečovitě přepisovat evangeliaSml54

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #72
  2. na komentář reaguje aninas — #78
  superkarma: 0 25.06.2010, 10:34:53
 22. avatar
  [69] Michaela Kudláčková [*]

  ToraToraTora — #68 ..i to je možný...něco jako zmínka na ten způsob by se našla někde ve starém zákoně...teď přesně nevím v jaké souvislosti.

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #70
  2. na komentář reaguje OlgaMarie — #71
  superkarma: 0 25.06.2010, 10:07:49
 23. avatar
  [68] ToraToraTora [*]

  Michaela Kudláčková — #67 Třeba reinkarnaci a příští životy umožňovalo a slibovalo i křesťanství, než se s ním začalo politikařit a chytla to pevně do rukou církev

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #69
  2. na komentář reaguje OlgaMarie — #71
  superkarma: 0 25.06.2010, 10:02:01
 24. avatar
  [67] Michaela Kudláčková [*]

  OlgaMarie — #66 ...ano, prakticky by to trochu hrálo teorii o Jeho spojení s Indií a vírou v reinkarnaci...

  Ano, máš pravdu,  evangelia, jednotlivá, možná můžeme dílem pokládat za nejautentičtější a co do informační hodnoty za hodně cenné.Sml22Sml22

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #68
  superkarma: 0 25.06.2010, 10:00:37
 25. avatar
  [66] OlgaMarie [*]

  Michaela Kudláčková — #65 Stále se luští a překládají průběžně nalézané svitky, ale větší problém dělají nalézaná evangelia od Ježíšových současníků, o nichž není pochyb, že pocházejí z 1. století. Jidáš je zřejmě obětí manipulace s písemnými záznamy z oné doby, což si myslím, že takovou obětí v našich dějinách je i Boleslav I., který položil základy našeho státu.

  Osobně na mě celý životní příběh Ježíše působí tak, že Ježíš věděl, že byl a zase bude.

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #67
  superkarma: 0 25.06.2010, 09:41:37
 26. avatar
  [65] Michaela Kudláčková [*]

  OlgaMarie — #63 ..souhlas ..dala bych hodně za původní model Bible tak, jak jí sepisovali původní autoři. Je to prakticky kronika, jenže od originálu bude mít na hony daleko.

  Možná se povaluje někde v archívech ve Vatikánu a zapadaná prachem čeká, až ....

  ..no, tak to kdybychom věděli.. Sml58

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #66
  superkarma: 0 25.06.2010, 09:12:07
 27. [64] YvetteSi [*]

  Lukáš Čejka — #28 Je evidentní, že Ty stojíš spíš o hádky než o polemiky a tak "sosáš" od lidi energii. "Hádat se s Tebou nebudu, musíš něco zažít abys mohl o tom psát.

  1. na komentář reaguje aninas — #80
  superkarma: 0 25.06.2010, 08:56:29
 28. avatar
  [63] OlgaMarie [*]

  Michaela Kudláčková — #62 Ono je také docela směšné obhajovat jakkoukoiiv víru, která si za základ bere Bibli, zvlášť Nový zákon. Těch už je dnes tolik, že jsem ani já nezvládla jejich proč si ten nebo onen verš vykládají tak, jak vykládají. Stejně ti pak řeknou, že v Bibli je varování, že budou falešní proroci apod.

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #65
  superkarma: 0 25.06.2010, 08:52:57
 29. avatar
  [62] Michaela Kudláčková [*]

  aninas — #61 Sml67Sml22...souhlas - jak někdo trvrdě obhajuje nějakou víru a aktivně popírá jiný názor, zavání to demagogií, násilím a fanatismem.

  To pak není duchovní vyspělost, ale naopak slabost a potřeba opírat vetché jsoucno o vůdce.Sml22

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #63
  superkarma: 0 25.06.2010, 08:44:35
 30. avatar
  [61] aninas [*]

  Rikina — #59 myslim si, ze je lepsi nebyt organizovan v zadne cirkvi. Clovek je vice doopravdy svobodny, nespoutany zadnymi regulemi te ktere cirkve ci nabozenstvi. Kdyz je nekdo katolik, tvrde obhajuje katolictvi, kdyz je nekdo muslim, tvrde obhajuje zase to svoje a kazde nabozenstvi se tak tvrde obhajuje az dochazelo-dochazi a bude dochazet na zbrane, dokud se lidstvo neznici.Sml15

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #62
  superkarma: 0 25.06.2010, 00:47:52

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme