Jak nás informovala mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová, postupné rušení kojeneckých ústavů podporují mimo jiné i občanská sdružení. Zajímá nás váš názor, milé čtenářky

Záměry ministerstva práce a sociálních věcí na vytvoření kvalitní a dostupné sítě služeb rodinného typu a pěstounské péče s cílem postupně nahradit dosavadní praxi v umisťování dětí do ústavních zařízení, podpořily téměř tři desítky občanských sdružení v rámci veřejného prohlášení,“ informovala nás tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová.

Mimo jiné se v níže uvedeném prohlášení píše: „Jsme přesvědčeni, že je možné nastavit systém služeb pro rodiny, ve kterých hrozí odebrání dítěte tak, aby mohlo ve vlastní rodině zůstat. A pokud to není v zájmu dítěte, tak aby mohlo vyrůstat v náhradní rodině, nikoliv v kojeneckém ústavu.

Jak se k tomuto problému staví MPSV?

V první řadě usiluje o to,“ řekla Plívová, „aby děti nebyly odebírány z rodin z ekonomických či jiných důvodů, které je možné řešit jiným způsobem nežli pouhým umístěním do ústavních zařízení.

Dle jejího sdělení by v případech, kdy dítě musí rodinu opustit, by měla primárně nastupovat náhradní rodinná péče. Nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto záměru je vytvoření kvalitní a dostupné sítě služeb, které budou systematicky pracovat s rodinami a v rodinách. „Cílem je nasměrovat služby do terénu, k rodinám a skončit s praxí, kdy je dítě při problému v rodině odebíráno a tráví podstatnou část svého dětství v ústavu. Součástí systému bude vždy určitý počet pobytových zařízení pro děti se speciálními potřebami, mělo by jít však o zařízení s malou kapacitou, nebo o zařízení, umožňující, aby zde dítě pobývalo spolu s rodičem či rodiči. Velkými změnami projde rovněž pěstounská péče, která se bude postupně profesionalizovat. Pěstouni projdou náročnou přípravou a budou mít povinnost se průběžně vzdělávat,“ dodala Plívová.

Co si o tomto problému myslíte vy, milé čtenářky?

Prohlášení občanských sdružení...

Rádi bychom vyjádřili podporu krokům Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci jasného postoje a stanovení termínu ukončení činnosti kojeneckých ústavů ke konci roku 2013. Vítáme snahu převést kojenecké ústavy z gesce Ministerstva zdravotnictví pod Ministerstvo práce a sociálních věcí z důvodu užší vazby k sociální oblasti a faktu, že další ústavy pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou financovány státním příspěvkem z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

Rádi bychom při této zásadní změně systému péče o ohrožené děti podpořili využití odbornosti a zkušeností lidí pracujících v kojeneckých ústavech při budování nových a posílení stávajících ambulantně-terénních služeb pro podporu dětí a jejich vlastních či náhradních rodin. Usilujeme o naplňování Směrnice o náhradní péči o děti, kterou dne 20.11. 2009 formálně uznalo Valné shromáždění OSN, v každodenní praxi.

Zastánci zachování ústavní péče pro děti do 3 let věku považují zrušení kojeneckých ústavů za nereálný krok. A to vzhledem k nemožnosti zajistit pro všechny děti rodinné prostředí a i vzhledem k termínu, který byl pro zrušení kojeneckých ústavů stanoven. Jsme přesvědčeni, že je možné nastavit systém služeb pro rodiny, ve kterých hrozí odebrání dítěte tak, aby mohlo ve vlastní rodině zůstat. A pokud to není v zájmu dítěte, tak aby mohlo vyrůstat v náhradní rodině, nikoliv v kojeneckém ústavu. Preventivní služby pro rodinu a dítě v obtížné životní situaci, cílená kampaň na vyhledání nových pěstounů, kvalitní příprava zájemců, adekvátní finanční ohodnocení pěstounů a kontinuální ambulantně-terénní podpora a vzdělávání pro náhradní rodiny jsou předpoklady pro to, aby mohly být kojenecké ústavy zrušeny.

Vnímáme zásadní potřebu podpořit metodicky a personálně Krajské úřady a orgány sociálně-právní ochrany dětí, které hrají v systému péče o ohrožené děti klíčovou roli, pomáhají nastavovat podmínky k poskytování služeb pro rodiny včetně vyhledávání nových zájemců o náhradní rodinnou péči.

S odkazem na provedené analýzy systému péče o ohrožené děti jsme přesvědčeni, že ve výsledku změna nepřinese zvýšené finanční náklady, které nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na systém péče o ohrožené děti vynakládá. Změna však pomůže mnoha dětem a mladým lidem, které současný systém poškozuje a znevýhodňuje na celý život.

S prohlášením vyjádřily souhlas tyto organizace...

 • Amalthea o.s.
 • Asociace náhradních rodin ČR
 • Centrum pro rodinu Terezín, o.s.
 • Česká rada humanitárních organizací
 • Dětem rodinu a péči
 • Děti patří domů, o.s.
 • DOMUS - Centrum pro rodinu
 • Liga lidských práv
 • Lumos
 • Mikuláš, o.p.s.
 • Nadace Terezy Maxové
 • Nadační fond J&T
 • Náhradním rodinám, o.p.s.
 • NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti)
 • Občanské sdružení Janus
 • Občanské sdružení Salinger
 • O.s. Filadelfie - Přístav Oldřichovice
 • Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s.
 • Rozum a Cit
 • Sdružení pěstounských rodin
 • Sdružení SOS dětských vesniček
 • SES, SEbe -Spolu
 • Středisko náhradní rodinné péče
 • STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny
 • Šafrán dětem, o.s.
 • UNICEF ČR
 • Unie center pro rodinu a komunitu
 • V zájmu dítěte
 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Reklama