Bulvár

Rozvádíme se!

Muž a žena byli, alespoň podle Bible, stvořeni jeden pro druhého - tedy přesněji řečeno žena byla stvořena pro muže - alespoň podle jednoho ze dvou popisů stvoření, které najdeme v knize Genesis. Co svět světem stojí se však muž a žena nejen milovali, ale i hádali - a tak nejen uzavírali sňatky, ale také se rozváděli.

Děti jako majetek rodičů
Židé měli pro případ rozvodů takzvaný rozlukový lístek, který dal muž ženě, a tím se s ní rozvedl. Žena se rozvést nemohla. Ve starověkých říších bývalo manželství - a tím i rozvod - privilegiem vyšších vrstev. Šlo především o uzavírání majetkových smluv mezi rodinami, a tak podnět k rozvodu nemohla podat žena - a mnohdy ani muž - ale jen jejich rodiče.

Rozvody v Římě
V Římě existovalo několik forem manželství, a tím i různé varianty rozvodů. Takzvané divortium bylo v podstatě dohodou obou manželů o rozchodu, zatímco repudium bylo rozvodem na žádost jednoho z manželů. Zatímco volnější manželství mohla končit jak divortiem, tak repudiem na žádost kohokoliv z manželů, manželství přísnější končila buď divortiem, nebo repudiem na návrh manžela a v jistém období i na návrh jeho otce, aniž by do toho mohl syn zasahovat. Rozvedení samozřejmě mohli uzavírat další manželství. Za nemorální se považovalo rozvádět se bezdůvodně a navrhovatel neoprávněného repudia mohl být dokonce potrestán pokutou, přesto byla rozvodovost poměrně vysoká.

Nerozlučitelné manželství
Zásadní změnu v náhledu na rozvod přineslo křesťanství - oproti židovské tradici rozlukových lístků prohlásilo manželství v podstatě za nerozlučitelné, vyjma smilstva manželky nebo případů, kdy by jeden z partnerů nebyl křesťanem a bránil druhému ve víře. Z počátku bylo toto ustanovení především ženami vnímáno jako obrovský pokrok - už jim nehrozilo, že skončí na ulici, když se manželovi zalíbí jiná a mladší, ovšem vzhledem k tomu, že byla manželství stále uzavírána především z majetkových důvodů, mohlo být soužití manželů krajně problematické. Přínosem naopak bylo, že se lidé naučili své vztahy postupně budovat - nevzdávat se při objevení prvních překážek a nepředpokládat, že manželské štěstí je samozřejmostí, která přichází bez práce.

Církev kvůli rozvodu
Po celý středověk byly rozvody výjimkou - v podstatě nebyly možné, ale papež mohl prohlásit manželství za neplatné. Činil tak obvykle z politických důvodů. A stejné politické důvody ho vedly k tomu, že anglickému králi Jindřichovi VIII. rozvod nepovolil, ač spolu byli ve velmi dobrých vztazích - nechtěl si totiž pohněvat mocný rod, z něhož pocházela Kateřina Aragornská, kvůli jakési bezvýznamné Angličance Anně Boleynové. Pohněval si ovšem krále Jindřicha, a ten se prohlásil za hlavu Anglické církve a založil tak vlastně církev anglikánskou, na papeži nezávislou. A rozvedl se.

Svátostné manželství
Neutěšené mravy i politická situace vedly k postupnému rozvoji reformace - a ta s sebou přinesla nejen povolení sňatků kněžím, ale i povolení rozvodů. Sice se stále ještě přihlíželo především k důvodům rozvodů, ale zdaleka už nešlo o takovou výjimku. Protitahem ze strany katolické církve bylo vyhlášení manželství za svátost - došlo k němu sice už dříve, ale plné podpory se této myšlence dostalo až na tridentském koncilu. Manželství se tak dostalo zcela pod vliv církve - nemohlo být bez její asistence ani uzavřeno, a už vůbec ne rozloučeno.

Světská manželství
Těžkou ránu církevnímu vlivu na soukromý život člověka zasadil humanismus a Velká francouzská revoluce. Rozvody, relativně běžné v zemích protestantských, začaly pronikat i do zemí katolických. Manželství už nebylo záležitosti církve, ale státu - začala se uzavírat takzvaná světská manželství.

Rozvody v Čechách
V České republice došlo k výraznému nárůstu rozvodovosti zejména po přijetí nového zákona o rodině v roce 1963, kdy přestala být posuzována vina na rozvodu. V roce 1965 pak byl umožněn i rozvod bez souhlasu nevinného manžela či manželky. Roku 1969 se počet rozvodů vyšplhal pře 30 tisíc. K mírnému poklesu rozvodovosti došlo v roce 1999, kdy se podmínkou rozvodu stalo vypořádání práv a povinností k nezletilým dětem. Zároveň byl ovšem uzákoněn smluvní rozvod, a tak rozvodovost brzy narostla. V roce 2004 bylo rozváděno 49 % procent z uzavřených manželství. Od té doby rozvodovost mírně kolísá v závislosti na krajích. Klesá ovšem počet uzavřených manželství, což výsledky statistik zkresluje.

Výhodou snadno dosažitelného rozvodu je, že nikdo není nucen žít v nevyhovujícím partnerském vztahu - zásadní nevýhodou je ovšem skutečnost, že si lidé navykli přijímat i manželství konzumně - když jim nevyhovuje, prostě ho vymění. Úsilí o budování a rozvíjení vztahu a vědomí, že na fungujícím manželství je třeba pracovat, se stává přežitkem.

Jste rozvedená? Kolikrát? A co Vaši rodiče? Myslíte si, že rozvody jsou normální? Byla byste pro nějakou změnu legislativy v oblasti rozvodů? Myslíte, že rozvod poškozuje děti, nebo je naopak poškozuje snaha udržet manželství?

   
23.05.2007 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [70] Jupíí [*]

  Andula: jé Andula vylezla, kde se skrýváš, že tě není vidět?
  Já tam jen prezentuju svůj názor a nikomu jeho neberu

  superkarma: 0 24.05.2007, 13:08:35
 2. [69] Rikina [*]

  belinda.x: upřímně doufám, že nikde nemohou být tak podivné zákony.

  superkarma: 0 23.05.2007, 22:48:44
 3. avatar
  [68] risina [*]

  belinda.x: A když se chce v Rakousku rozvést žena?

  superkarma: 0 23.05.2007, 20:32:59
 4. avatar
  [67] Suzanne [*]

  belinda.x: 27: manželství není plnící pero, ale ani tetování, které ho se nelze zbavit

  superkarma: 0 23.05.2007, 19:41:43
 5. avatar
  [66] Suzanne [*]

  Jsem podruhé vdaná. Rozvod byl to nejlepší, co jsem pro sebe a pro dítě mohla tenkrát udělat, díky Bohu. Rozvod tudíž považuji za jeden z nejlepších vynálezů, protože udělat chybu ve výběru partnera může každý a život je příliš krátký na to, aby si člověk mohl dovolit zahodit jej kvůli společenským normám.

  superkarma: 0 23.05.2007, 19:27:07
 6. avatar
  [65] evelyn [*]

  belinda.x: jaka jeho rodina to musi hradit? To je trochu pritazeny za vlasy ne?

  superkarma: 0 23.05.2007, 18:07:21
 7. avatar
  [62] OlgaMarie [*]

  Kadla: A největší ZLO je,když se planě vyhrožuje : ještě jednou a ...Pak jde a udělá to znovu,protože se nic nestalo.

  superkarma: 0 23.05.2007, 16:01:09
 8. avatar
  [61] OlgaMarie [*]

  Monďas: Mé kolegyni prodal manžel byt a noví majitelé přišli s papíry.Na vrácení peněz se složili její příbuzní.Naštěstí pro ni to manžel prodal za nižší částku než běžnou.V jakým srabu byla, se nedá popsat.Kluky ale zvládla vzorově.

  superkarma: 0 23.05.2007, 15:56:05
 9. avatar
  [60] Kadla [*]

  OlgaMarie: Vždy je třeba volit menší zlo. A Monďas zvolila dobře.

  superkarma: 0 23.05.2007, 15:47:34
 10. [59] Monďas [*]

  OlgaMarie: Já vím, že si to syn ponese sebou,ale myslím si, že je lepší odejít teď (je mu sedm), než aby žil v prostředí, které je pro mě i pro něj čím dál nesnesitelnější-dluhy manžela, hrozba exekuce, hádky...

  superkarma: 0 23.05.2007, 15:41:08
 11. avatar
  [58] OlgaMarie [*]

  Monďas: Přečti si č.15.Dítě,i když bude po rozvodu v klidu,těžce si životem ponese,že měl otec raději hospodu a kamarády.A možná bude dlouho trvat,než pochopí,z čeho má potíže různého charakteru.

  superkarma: 0 23.05.2007, 15:34:10
 12. avatar
  [57] Kadla [*]

  Já mám taky predispozice ... Možná bychom se s tím měly jít někam léčit... Třeba do psychoporadny

  superkarma: 0 23.05.2007, 15:01:41
 13. avatar
  [54] Vivian [*]

  Jsem 1x rozvedená. Díkybohu za smluvní rozvod :-) Byla to otázka dvaceti minut.

  superkarma: 0 23.05.2007, 14:38:35
 14. [53] Rikina [*]

  Rozvedená bych byla, jednou. Rodiče nikoliv, jsou spolu již více než 45 let, což závidím, anžto jsem si jako mladá dívka rovněž přála vdát se jednou provždy a navždy za toho pravého a jediného. Taky jsem s tím rozváděním nespěchala, až to vzbudilo podiv u paní soudkyně, že s manželem již 8 let nežijeme ve společné domácnosti a rozvádíme se až teď... od toho již uplynuly další 4 roky, a za tu dobu jsem si zvykla, ostatně snubní prstýnek jsem nikdy nenosila... ale stejně to beru jako určité selhání, i když si myslím, že víc už jsem pro zachování manželství nemohla udělat.

  superkarma: 0 23.05.2007, 14:34:03
 15. avatar
  [52] prece ja [*]

  tak právě odpověď či spíš návrh belindy mě tedy fakt pobavil.Já byla s exe v poradně , pak už jsem chodila jen já, neb jemu řekla, že jako gembler už je na léčebnu.je pravda, že rozvod byl zoufalým činem.Vše jsem platila jen ze svého a ještě dělal dluhy a lhal kudy chodil. ALe věta" Rozvod bych povolila pouze v případě, že je o děti velmi dobře postaráno." mě teda dostala do kolen. Jak bys to chtěla udělat? Nedával mi nic před rozvodem, teD nechodí do práce a exekuci má nařízenou.Přesto asi neuvidím ani kačku.To jako jsem se neměla tedy rozvádět?Nebo jsem si měla dopředu sehnat nějakého sponzora? A věř mi, že ted si sakra dávám pozor, abych nenarazila ne dalšího takového. Tak proč máš pocit, že spěju k dalšímu rozvodu?

  superkarma: 0 23.05.2007, 14:23:41
 16. [51] Monďas [*]

  Rozvedená zatím nejsem, ale za měsíc mám první stání. Žít s alkoholikem a člověkem, který nepřispívá na domácnost, na potřeby našeho dítěte, prostě dál nejde. Jen mě mrzí,že jsem si to rozmýšlela tak dlouho.I přesto to ale neberu jako výhru.Když jsem se před 14 lety vdávala, myslela jsem, že je to na pořád a vše je jinak. Náš syn sám vidí,že to není v pořádku,že tatínek je raději s kamarády v hospodě,že nedodrží nic z toho, co mu slíbí.Chci to mít za sebou,ale dobrý pocit z toho nemám. Ještě nedávno jsem si vše dávala za vinu sama,než mi otevřel oči náš společný kamarád.

  superkarma: 0 23.05.2007, 13:44:53
 17. avatar
  [50] ad.astra [*]

  omlouvám se, dřív mi to nedělalo když jsem zaktualizovala, dnes to má nějaký mouchy

  superkarma: 0 23.05.2007, 12:42:59
 18. avatar
  [49] ad.astra [*]

  belinda.x: si mě fakt rozesmála nepotřebuju k tomu, abych měla vlastní názor mít posvěcení od státu ve formě psychoanalytika. Ještě poraď státu, kde na to ty prachy vezme a jak znám stát, třeba by toho psycho uzákonil, ale musela bys ho zacvakat sama Takovýmto myšlením bys akorát dospěla k tomu, že už by se brali fakt je blázni, aby si udělali zahradní párty. Jinak jednou rozvedený člověk si to hodně rozmyslí, než vstoupí do dalšího svazku, a jsem přesvědčená o tom, že málokdo by se rád vrátil - leda tak ten, co mu to vyhovovalo - ale například týraná ženská tutově ne, ta, co měla ochlastu a děvkaře - tak ta také ne, maximálně máš částečnou pravdu v tom, že si někdo po rozvodu nahrábne stejného týpka a po čase řeší stejný problém

  superkarma: 0 23.05.2007, 12:42:09
 19. avatar
  [47] Kadla [*]

  Kassy:

  superkarma: 0 23.05.2007, 12:32:57
 20. avatar
  [46] Kassy [*]

  Kadla: Nebo by se mohlo zavést nové povinné pojištění kromě zdravotního a sociálního - ještě rozvodové. A z toho by se pak platil ten psycholog, soud a nějakou dobu třeba podpora dětem. To by bylo zajímavé, ne?

  superkarma: 0 23.05.2007, 12:31:13

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [45] Kadla [*]

  Kassy: Jo, existují. Ale v tom scénáři, kdy by to bylo před rozvodem povinné (jak navrhuje belinda), by se z většiny bezplatných určitě rázem staly placené

  superkarma: 0 23.05.2007, 12:18:19
 2. avatar
  [44] Kassy [*]

  Dámy dovoluji si vás upozornit, že bezplatné manželské a rodinné poradny existují a není jich málo. Nicméně nutit někoho, kdo nemá zájem, aby šel k psychologovi, obvykle nemá smysl, protože takový člověk pak nespolupracuje a nemá to žádný efekt.

  superkarma: 0 23.05.2007, 12:15:35
 3. avatar
  [43] Andula [*]

  belinda.x: fakt bych ti to nepodepsala

  superkarma: 0 23.05.2007, 12:12:27
 4. avatar
  [42] Amálie [*]

  carrom: Už celých 7! Teď jsem navíc zjistila, že můj zákonný žije v Německu. Ach bože, nakonec se ke smluvnímu rozvodu prostě nedopracujem a nedopracujem a já fakt podám žalobu o rozvod.


  Chápu, že pro konzervativnější / slabší povahy je to silné sousto (i například pro mou matku ), ale mě to v ničem neomezuje. Navíc vypadám velmi mladě, takže působí na klienty seriozně a lidi se kácí, když můžu říct: Já už jsem 8 let vdaná.

  superkarma: 0 23.05.2007, 12:06:30
 5. avatar
  [41] Amálie [*]

  Evikus: Když píšu "ještě ne" a že bych brala rozvod pouze na základě písemné žádosti, myslím, že z toho vyplývá, že mě to čeká.

  superkarma: 0 23.05.2007, 11:58:57
 6. avatar
  [39] ad.astra [*]

  belinda.x: si mě fakt rozesmála nepotřebuju k tomu, abych měla vlastní názor mít posvěcení od státu ve formě psychoanalytika. Ještě poraď státu, kde na to ty prachy vezme a jak znám stát, třeba by toho psycho uzákonil, ale musela bys ho zacvakat sama Takovýmto myšlením bys akorát dospěla k tomu, že už by se brali fakt je blázni, aby si udělali zahradní párty. Jinak jednou rozvedený člověk si to hodně rozmyslí, než vstoupí do dalšího svazku, a jsem přesvědčená o tom, že málokdo by se rád vrátil - leda tak ten, co mu to vyhovovalo - ale například týraná ženská tutově ne, ta, co měla ochlastu a děvkaře - tak ta také ne, maximálně máš částečnou pravdu v tom, že si někdo po rozvodu nahrábne stejného týpka a po čase řeší stejný problém

  superkarma: 0 23.05.2007, 11:32:12
 7. avatar
  [37] Kadla [*]

  Manx: To je ono! Se divím, že na to nikdo dřív ještě nepřišel! Možná by chlapi mohli nosit ty.. - jak se tomu říká v Iránu - burky!!!! Aby nebylo vidět jejich mužné vnady a nesváděly je mladé holčiny... To vogo, to je fakt nápad .

  superkarma: 0 23.05.2007, 11:28:13
 8. avatar
  [34] Lilinka [*]

  belinda.x:

  superkarma: 0 23.05.2007, 11:01:57
 9. avatar
  [33] Kadla [*]

  belinda.x: To mě podrž. A jak chceš řešit případ, kdy ten druhý prostě žádné problémy řešit nechce? Jak chceš dospělého člověka donutit, aby udělal něco, oč nemá zájem? Jak přesvědčíš alkoholika, aby přestal pít? Jak donutíš násilníka, aby přestal svou ženu a děti mlátit? "Odborné řešení", které navrhuješ, mi přijde směšné. Já chodila se svým bývalým do poradny a on prostě po dvou sezeních přestal chodit, protože na jeho chování shledala psycholožka chyby - a on odmítal cokoli změnit. Co pak? Nepřipadá ti ten tvůj názor poněkud dogmatický?

  superkarma: 0 23.05.2007, 11:00:00
 10. avatar
  [31] ad.astra [*]

  1/ rozvedená jsem 1x
  2/ naši také
  3/ ano - řekla bych že je nenormální s někým žít jen pro to, že se to má a tím de facto trpět
  4/ ano - rozvést až po vypořádání majetku
  5/ ano i ne

  superkarma: 0 23.05.2007, 10:56:42
 11. avatar
  [30] carrom [*]

  Evikus: Právě že její, když se na něj chystá tolik let a pořád nic

  superkarma: 0 23.05.2007, 10:55:53
 12. avatar
  [24] Laura.xy [*]

  Jupíí:

  superkarma: 0 23.05.2007, 10:22:14
 13. avatar
  [23] Andula [*]

  Jupíí: fakt i nemyslím, že pro děti je lepší být s rodiči, když vztah mezi nimi není s ideální. Dokonce si myslím, že je tenhle názor kapitální pitomost Jasně, nějaké malé rozpory asi stojí za to překonat, ale co když se z jendo partnera třeba vyvine naprostej vůl?

  superkarma: 0 23.05.2007, 09:46:28
 14. avatar
  [22] kareta [*]

  ne
  0
  ne
  nevím
  jak kdy

  superkarma: 0 23.05.2007, 09:42:10
 15. [20] boon [*]

  Nejsem
  Nejsou, jsou spolu 34 let
  Jsou normální, když citíte že s tím druhým už nemůžete být tka poč s ním zůstávat
  ne.
  Záleží na tom jak se chováte před dětmi, ale podle mého názoru dítě pochopí že není něco v pořádku a tím trpí.

  superkarma: 0 23.05.2007, 09:30:57
 16. avatar
  [19] kočka123 [*]

  moji rodiče se rozvedli, když jsem byla malá, ale bydleli spolu a pořád si nadávali a kuli proti sobě pikle, bylo to k

  superkarma: 0 23.05.2007, 09:23:54
 17. avatar
  [15] OlgaMarie [*]

  Nejsem rozvedená.Rodiče ano po 23letech manželství a v dalších letech nám dětem slovně podsouvali vzájemné negativy o partnerovi.Zatím není rozvud normální.Normální bude,až projde rozvodem většina manželství.V legislativě bych změnila sociální zabezpečení dětí a partnera po rozvodu.Jsem pro předmanželské smlouvy.Pokud se neumí domluvit o financích ,majetku a dalším v době,kdy se milují,domluví se těžko s pocitem křivdy až nenávisti.U nás je trpěno mnohoženství, a to nikoliv současné,ale postupné bez ohledu na zabezpečení předchozí rodiny.On si to předem nikdo z partnerů nespočítá,kolik žen a dětí je vůbec schopen současně uživit,aniž by kdokoliv ze zúčastněných trpěl nedostatkem. Rozvod vždy děti poškodí.Byť by to bylo celoživotní trauma,že tomu z rodičů,o kterém se domnívá,že ztrátu pevného bodu ve vesmíru-rodiny-zavinil,nestál za změnu způsobu života,aby byl doma klid.A nejhorší pro dítě je,když v dospělosti zjistí,že s ním rodiče manipulovali .A pozor model chování v rodině se odkoukává a i když se snažíme chovat jinak než rodiče,podvědomě se dopouštíme stejných chyb.

  superkarma: 0 23.05.2007, 08:47:41
 18. [14] Lindaa [*]

  Rozvedená (zatím) nejsem, máma byla 2x, tchýne je potretí vdaná. Nez nefungující vztah s hádkami je lepsí být sama a to i pro deti, rodice se ale musí prenést pres vztek, nenávist k sobe a komunikovat spolu aspon pred detmi. JInak co je normální?
  Mám pocit, ze v dnesní dobe je nenormální být dlouhodobe vdaná. Zrovna vcera jsem se snazila dceri (10roku) vysvetlit, ze mámu má jenom jednu a ona mi klidne odpovedela, ze skoro vsichni ve tríde mají dve a tak kde je problém. Byla to tezká diskuze. Opravdu dneska je tezký se v tom vyznat - to je pravá máma/táta, to je nová máma/táta, to jsou prarodice, to je nová babicka .... Deti se v tom jakz takz vyznají, ale porádat napr. den detí nebo detskou oslavu kam pozvete i rodice je na infarkt. A to nemluvím o tom, ze si díte po nejaké akci vyzvedávají, to jsou pak na rade ne práve príjemné otázky - pro koho si jdete Vy? A kdo vlastne jste? Mám zatelefonovat "pravému" rodici, jestli si tento "náhradní" muze vyzvednout díte?

  superkarma: 0 23.05.2007, 08:40:51
 19. avatar
  [13] Pentlička [*]

  Jsem rozvedená necelý rok a ač jsme se rozváděli dohodou, já se ve skutečnosti rozvádět nechtěla. Když jsem se vdávala, bylo to navždy. Bohužel, BM měl jiný názor a milenku, se kterou chtěl žít. Naši se nerozvedli, tátu umřel po 39 letech manželství. Rozvody považuji za určitou životní prohru, ale zakázány by být určitě neměly. A jestli děti trpí spíš rozvodem nebo za každou cenu zachovávaným manželstvím nelze obecně říct. Pokaždé je to jiné.

  superkarma: 0 23.05.2007, 08:39:02
 20. avatar
  [11] risina [*]

  Nejsem rozvedená, naši se taky nerozvedli a byli spolu 47 let, do tátovy smrti. Myslím, že rozvody jsou normální, pro změnu legislativy nevidím důvod.
  Ta poslední otázka se nedá zodpovědět jednoznačně. Obecně si myslím, že KAŽDÉ manželství vyžaduje určitou snahu o udržení, takže při odpovědi "ano" na druhou část by se dalo vyvodit, že KAŽDÉ manželství děti poškozuje.

  superkarma: 0 23.05.2007, 08:33:24
 21. avatar
  [10] rek11 [*]

  Jupíí: nesouhlasím

  superkarma: 0 23.05.2007, 08:29:22
 22. avatar
  [9] SENSITIVESKIN [*]

  Jupíí: Tak na to zapomeň... co je na tom super, když se rodiče podvádějí, pomlouvají, nadávají si a sem tam padnou i facky....v tom se dětem opravdu nejlíp nežije.
  Na druhou stranu, v dnešní době je nějak moderní vyměnit partnera jen tak, ze dne na den...

  superkarma: 0 23.05.2007, 08:29:01
 23. avatar
  [8] Lilinka [*]

  Jupíí: Není, věř mi, že není

  superkarma: 0 23.05.2007, 08:24:47
 24. [7] Radka JS [*]

  Rozvedená nejsem, jsem čerstvě vdaná a už 8 rok v partnerském vztahu.
  Rodiče jsou spolu 33 let. Manželovi asi 42.
  Rozvod je normální pro toho, kdo ho potřebuje. Je asi v pořádku mít možnost volby. Nelíbí se mi ale, jak je s tímhle právem nakládáno. Takže se lidi rozvádějí bez velkého přemýšlení a bez snahy o řešení partnerských problémů, které jsou všude a i naši rodiče je měli nebo mají!
  Myslím, že pokud se to dětem umí vysvětlit a rodiče jsou i nadále schopni komunikovat a dělit se o péči o děti, je rozvod lepší než soužití za každou cenu s napětím, hádkami a stresem.

  superkarma: 0 23.05.2007, 08:21:31
 25. avatar
  [6] Jupíí [*]

  No , je to smutné čtení. Myslím, že pro děti je lepší být s rodiči, i když vztahy mezi nimi ejsou ideální.

  superkarma: 0 23.05.2007, 08:03:13
 26. avatar
  [5] Evikus [*]

  Amálie: V článku kostlivci ve skříni píšeš že tvůj kostlivec je rozvod - ale zřejmě nemyslíš rozvod svůj, ale koho?

  superkarma: 0 23.05.2007, 07:55:36
 27. avatar
  [4] Amálie [*]

  * Ještě ne.
  * 0 x.
  * Jsou.
  * Kde je nějaká směrnice, co je normální?
  * Ano. Abych se mohla rozvést jen písemnou žádostí a nemusela podstoupit tu komedii.
  * Děti nemám, neřeším. Dospělí by měli s dětmi komunikovat, vysvětlit a umět se před nimi udržet na rozumné komunikační úrovni. Pro dítko je určitě lepší mít rozvedené rodiče, než nasávat špatnou atmosféru. Čehož jsem výjimka, naši byli v pohodě, dokud nebylo po rozvodu.

  superkarma: 0 23.05.2007, 07:30:21
 28. avatar
  [3] Májík [*]

  moje máti je rozvedená celkem 3x a myslím,že mě to dost ovlivnilo,takže já zatím rozvedená nejsem a pevně doufám,že to nezažiju, vdaná jsem 17 let

  superkarma: 0 23.05.2007, 07:12:41
 29. avatar
  [2] MEK [*]

  jsem rozvedená a nikomu bych to nepřála

  superkarma: 0 23.05.2007, 06:56:55
 30. avatar
  [1] Evikus [*]

  * nejsem a doufám že ani nebudu
  * moji rodiče jsou spolu 28 let
  * co je to za otázku? Normální není zůstávat s člověkem, se kterým být nechci
  * ne ani tak v oblasti rozvodů jako spíš v oblasti péče o děti po rozvodu - tam si myslím máme dost velké nedostatky, když matka, která znemožňuje otci vídat jeho děti, není vůbec postižitelná

  superkarma: 0 23.05.2007, 06:51:06

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme