Zvláštní pocity v končetinách - mravenčení, necitlivost, svědění či bolest. Poruchy chůze nebo rovnováhy, zhoršení zraku na jednom oku, dvojité vidění, slabost v jedné končetině… to všechno jsou první příznaky „EReSky“. Dobrou zprávou pro všechny pacienty je zahájení provozu nové, v ČR jediné akreditované laboratoře, která vydatně přispěje pomocí moderního laboratorního vyšetření k zefektivnění léčby.

Základní informace o „EReSce“

Roztroušená skleróza je nepředvídatelné autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, kdy si tělo tvoří protilátky proti vlastní nervové tkáni. Postihuje osoby mladšího až středního věku, zhruba mezi dvacátým až čtyřicátým rokem života (nejvíce případů začátku RS je mezi 31 a 33 let). Dvakrát více si tato nemoc oblíbila ženy než muže. Zajímavé je, že se nejčastěji vyskytuje v zemích mírného a studeného pásma. V  tropickém a subtropickém pásmu je výskyt téměř výjimečný.
RS zatím bohužel patří do kategorie nemocí, které nelze vyléčit. Choroba však není smrtelná v tom smyslu, jak to mnozí chápou u jiných závažných onemocnění, vede však k citelnému ovlivnění kvality života pacienta. V nejzávažnějších případech směřuje k trvalé invaliditě nebo upoutání na vozík či na lůžko. Počet osob, pro které je RS osudová, se díky dobré  a včasné lékařské péči neustále snižuje.
V ČR je přibližně 10 000 až 13 000 pacientů s touto diagnózou. Odborníci toto onemocnění nepovažují přímo za dědičné, v příbuzenské linii se však mohou  ve větší míře vyskytovat jiná autoimunitní onemocnění např. štítné žlázy a kloubů. Zdá se tedy, že někteří jedinci mohou být k této chorobě geneticky více vnímaví. Pokud je v rodině člen s RS, jeho blízcí příbuzní nesou riziko 1:100 až 1:50, že se u nich RS vyvine. U jednovaječných dvojčat je toto riziko dokonce 1:3. V ostatní populaci je šance na rozvoj RS 1:1000. Prevence tak, jak je chápána u jiných civilizačních onemocnění (cukrovka, kardiovaskulární onemocnění apod.), není zatím známa. Léčení pacienti by se měli vyvarovat virových či jiných infekcí a stresu. Důležité je i dodržování vyvážené životosprávy s dostatkem rostlinných produktů obsahujících nenasycené mastné kyseliny a vitaminy C, B a E. Ženy by měly vhodně naplánovat své těhotenství. Nastávajícím matkám se doporučuje užívání vitamínu D a řádné doléčení infekcí močových cest.

 

Mezi možné příčiny vzniku roztroušené sklerózy patří:

Genetická predispozice

Důsledek virové infekce u geneticky vnímavých jedinců.

Dlouhodobý stres

Důsledek přemnožení kvasinek (candidy).

Alergie na gluten (lepek).

 

Rozhodující je včasnost léčby

Léčba léky první volby, mezi které patří např. velmi nadějné interferony, ovlivňuje přirozený průběh RS, snižuje počet i tíži ataků a progresi nemoci. Publikované studie potvrzují, že čím dříve je podávání interferonů zahájeno, tím lépe lze zabránit nárůstu definitivního poškození nervového systému, což již bohužel neplatí u pokročilých stadiích RS. Výjimku tvoří pacienti s četnými obdobími zhoršení choroby. Z těchto důvodů je důležité časné stanovení diagnózy a brzké zahájení léčby. Organismus si však proti zmíněným látkám může po nějaké době vytvořit neutralizační protilátky (podobně jako je tomu např. u antibiotik), jejichž vinou přestává být terapie efektivní. Moderními laboratorními postupy lze v odebraném vzorku krve tyto protilátky najít a  neúčinné léky včas nahradit účinnějšími. Taková přímá detekční metoda dosud v ČR bohužel neexistovala.

 

Nová unikátní laboratoř v ČR pomůže zefektivnit léčbu

Začátkem příštího roku zahájí svůj provoz nová akreditovaná biologická laboratoř v Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a univerzitní nemocnice Motol. Jak uvedl Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., přednosta Neurologické kliniky dospělých 2. LF a FN v Motole:  „Dostupnost vyšetření protilátek proti interferonům je podle doporučení vydaného Evropskou neurologickou společností nezbytnou podmínkou pro sledování účinnosti tohoto druhu léčby. Čeští pacienti byli však dosud vyšetřování jen ojediněle v některé z osmi laboratoří pracujících v zemích EU.“

„Existence laboratoře pro výzkum neutralizačních protilátek má pro úspěšnou terapii projevů roztroušené sklerózy neocenitelný význam. Na klesající účinnost nasazených léků mohou díky ní přijít lékaři včas – tedy v době, kdy se ještě průběh onemocnění nezhorší a dosavadní kvalita života nemocného není narušena,“ řekl MUDr. Tomáš Kótka, senior produkt manager farmaceutické společnosti Richter Gedeon, která přispěla na vybavení nové laboratoře a odborné školení jejího personálu. Služby laboratoře může využívat jakékoli MS centrum (specializované centrum pro léčbu RS) v ČR.

„Po zavedení metodiky bychom chtěli o úhradě vyšetření neutralizačních protilátek jednat s pojišťovnami,“ konstatovala MUDr. Eva Meluzínová, vedoucí MS centra při neurologické klinice 2. LF UK a FN v Motole.

Na závěr je dobré podotknout, že pro pacienta vyšetření obnáší pouze podstoupení běžného odběru krve a výsledky jsou k dispozici již za jeden týden. Odběry je doporučeno zopakovat znovu po třech měsících.

Zdroje: Materiály z tiskové konference za účasti Doc. MUDr. Martina Bojara, CSc.; Doc. MUDr. Evy Havrdové, CSc.; MUDr. Jany Pikové a  MUDr. Tomáše Kótky

 

A co vy, milé ŽENY-IN, slyšely jste už o této zákeřné nemoci?

Znáte někoho s tímto onemocněním?

Reklama