Rodina

Rozmar rodičů, nebo kvalitnější výuka? Takhle vypadá domácí vzdělávání v praxi

Domácí vzdělávání nebo klasická základní škola? Obě varianty mají své zaryté zastánce i odpůrce. Ne každý ale tuší, jak takové vyučování mimo školní lavice probíhá. Právě na to jsme se zeptali Markéty Klempířové, vystudované pedagožky a maminky dvou dětí, která má zkušenosti s oběma variantami. Jednoznačně se však přiklání k vzdělání individuálnímu. Proto také proto založila spolek Za výlohou a v září otevře svou vlastní domácí školu.

První otázka, která asi každého napadne, se týká izolace. Není dítě při domácím vzdělávání ochuzené o komunikaci s vrstevníky?
Lidé si představují dítě zavřené celé dopoledne doma. Pokud se však rodič rozhodně vzdělávat svého potomka sám, většinou je propojen s dalšími rodinami v okolí. Na sociálních sítích je poměrně velká komunita domácího vzdělávání, dokonce existuje i mapa s přehledem rodin vzdělávajících děti doma. Takže pak není vůbec složité se s nimi spojit a fungovat společně, třeba navštěvovat spolu muzea, střídat se ve vyučování - protože někdo je zkrátka lepší na matematiku, jiný zase lépe ovládá češtinu nebo přírodní vědy.

teacher

Takže neexistují rodiče, kteří vyučují své děti sami?
Určitě ano, ale trendem je spojovat se. Ale ani rodiče, kteří se nespojují s dalšími rodinami, nesedí se svými dětmi jen doma. Domácí vzdělávání přímo vybízí k přímému kontaktu se světem, který není jen zprostředkovaný učebnicí a učitelem. Většina dětí také chodí odpoledne na klasické kroužky, kde se setkávají s ostatními dětmi. Takže úplně odříznuté od svých vrstevníků nejsou.

Co musí rodič udělat, když chce své dítě vzdělávat doma?
Je nutné podat žádost ve škole, kde je dítě zapsané. Předkládá se společně s potvrzením od pedagogicko-psychologické poradny. Pro domácí vzdělávání musí být zvlášť závažný důvod a záleží na každém psychologovi, zda je pro něj chuť rodičů vzdělávat děti doma důvod dostatečný. Důležitý tedy je i jeho správný výběr. I když vám pak domácí výuku ředitel schválí, dítě zůstává zapsáno ve své škole. A sem také chodí dvakrát ročně na přezkušování.

Jak takové zkoušky vypadají?
Nikde to není standardizované, forma je na uvážení každé školy. Některá s tím zkušenosti má, jiná ne. U takové může přezkušování působit i jako trest. Rodina je zavalena úkoly navíc, které dohání po večerech, protože přes den se věnuje svému plánu. Přezkoušení prvňáka v takových školách bývá komisionální a může trvat i několik hodin, což mi připadá neúměrné. Naštěstí existují i školy, které model domácí školy podporují. Rodičům poskytují bohatý servis včetně toho, že na přezkoušení přijedou do místa, kde je dítě zvyklé. Přezkoušení probíhá formou rozhovoru nad portfoliem, které si dítě během daného půl roku vytváří. Píše si různé deníky a zakládá si práce, které udělalo. Učitel pak při zkoušce jasně pozná, jak žák učivo zvládl.

Rodiče při domácím vzdělávání postupují podle školních osnov?
Musí dodržovat státem daný Rámcový vzdělávací program a měli by se přizpůsobit i školnímu vzdělávacímu programu dané školy. Klasický rozvrh hodin svých kmenových tříd ovšem samozřejmě nedodržují. Pouze v některých případech třeba žák navštěvuje svou třídu jednou týdně. Neztratí tak zdaleka kontakt se školou, ani ona s žákem a jeho pokrokem. Pokud je potřeba, není při domácím vzdělávání problém učivo přesouvat - pokud dítě není připravené na psaní, může s ním začít později a naopak. V tom právě spočívá jeho výhoda. Dovoluje jít po linii, která dítěti v daný okamžik vyhovuje. Když ho něco zrovna baví, můžete se tomu týden věnovat. Dozví se tak mnohem víc, protože chce. Učivo, které zrovna potřebujete probrat, se totiž dá naroubovat na jakékoli téma. Ve věkově smíšené skupině domácího vzdělávání každý k tématu připraví to, co dokáže. Předškolní dítě nakreslí obrázek, prvňák může napsat krátkou větu tiskacími písmeny, někdo starší už napíše krátký referát.

To ale znamená, že se dítě naučí jiné věci, než by se naučilo ve škole státní.
To úplně ne. Ale rámcový vzdělávací program ukládá pouze rámec učiva, který je jen obecný. Vůbec neříká nic o tom, že se má dítě v první třídě naučit číst, psát a počítat. Určuje závazné výstupy až pro třeťáky, je tedy na každé škole, jak si vzdělávání dětí rozporcuje. Ani dvě státní školy nenaučí dítě v první třídě totéž. Já mám možná výhodu, že jsem vystudovaný a zkušený prvostupňový pedagog, takže vím, co by měly děti v kterém ročníku obsáhnout, ale může mě to také naopak svazovat. Je mi jasné, že děti se musejí v páté třídě dostat na gymnázia nebo do klasické základky. Vyučování tak nemůže být úplně mimo. Ale naštěstí dnes už nemusíme všichni probírat příklady na straně 16. Každé ráno si s dětmi povídáme. Když dojdou k nějakému zajímavému tématu, máme možnost říct to je super, to teď budeme dělat, zkoumat, na to se pojedeme rovnou někam podívat. O tom si může nechat učitel na tradiční škole obvykle jen zdát.

Není pro děti pak těžké přestoupit do systému klasického vzdělávání?
Co mám zkušenosti ze Školy Hrou, první polistopadové soukromé školy v Praze, nebyl s přechodem na klasickou školu problém. Dokonce bych i řekla, že děti byly lépe připravené pro navazování vztahů se spolužáky, méně se ostýchaly vyjádřit názor. A ve třídě byly oblíbené. Ten rozdíl v přístupu určuje kromě osobnosti učitele také prostý počet dětí ve skupině. Jinak jednáte se skupinou pěti dětí, jinak se skupinou třiceti. Kolikrát má možnost žák velké třídy vyjádřit při hodině svůj názor? Kolik takových příležitostí bude mít dítě v domácí škole?

Jaké jsou tedy hlavní výhody domácího, nebo komunitního vzdělávání?
Je to individuální přístup, v případě skupiny malý počet dětí v ní. A také věková smíšenost. Pro dítě je důležité, aby se učilo ve skupině. A nemusí bezpodmínečně jít o stejně staré spolužáky. Ani my v dospělosti už nikdy nebudeme pouze s vrstevníky. Musíme si zvyknout pracovat s různě starými kolegy a učit se od sebe navzájem. Pokud se rodiče ve vyučování střídají, velkou výhodou je poznávání jiných rodin a jejich zvyků, přirozené vytváření komunity, občanská angažovanost rodičů i dětí v ní. Děti nesedí zavřené v místnosti, poznávají svět přímo. Rodiče děti také obvykle neznámkují. Známku sice dostanou od školy na vysvědčení, pokud škola nevydává slovní hodnocení, ale domnívám se, že děti z domácích škol ji vnímají pouze formálně. Nejsou zvyklé pracovat pro jedničky, ale pro to, že je něco zajímá. To je na domácí škole největší kouzlo. Děti učení a poznávání světa baví. Je to totiž evolučně zcela přirozený jev, který školství umí v krátkém čase výborně potlačit a přetvořit ve sbírání známek a hon za jedničkami, které v dospělosti obvykle neznamenají nic. Jedničkáři nejsou prostě automaticky předurčeni k tomu být ve světě úspěšní. Přirozený zájem dítěte posiluje jeho odpovědnost za sebe a za výsledky své práce.

Co to znamená?
Vyučování by nemělo fungovat na klasickém modelu, kdy zodpovědnost má paní učitelka. Měly by ji mít i děti samy. Takto funguje například Daltonský nebo Jenský plán pocházející ze severských zemí. Děti si sestavují vlastní plány učiva, učí se pracovat samostatně a s každým problémem tak hned nepotřebují běhat za paní učitelkou. Ve třídě mají k dispozici návody, jak postupovat, když něčemu nerozumí ve zkoumání nové látky, když nepochytí vše napoprvé z výkladu spolužáka, když si sestavují svůj plán apod. Až když už žádný z mustrů nestačí, jde dítě za spolužákem, pak za svým tutorem (starší spolužák) a teprve když spolužáci nepomohou, zamíří za vyučujícím. Starší děti už jsou schopny pracovat úplně samy. Mám s tím výbornou zkušenost. Naučí se přemýšlet, být kreativní, analyzovat problém, najít řešení a nečekat, až ho za něj vyřeší paní učitelka. To je totiž velmi snadné - zvednete ruku, řeknete „já tomu nerozumím“ a hned to máte přeformulováno, předžvýkáno úplně bez námahy (až na tu zvednutou ruku)...

Čtěte také:

   
24.02.2015 - Učení - autor: Julie Hájková

Komentáře:

 1. [19] Spygame [*]

  když to vezmu z pohledu dítěte, asi bych nechtěla být 24 hodin děnně s tím jedním rodičem co mě učí. Myslím, že po měsíci bych měla opravdu slušnou ponorku. Jinak mi to přijde fajn, ale nějak si to pořád nedokážu představit. Mě například nebaví matika, kdybych měla domácí školu, řekla bych mamce/taťkovi že mě tohle zrovna nebaví a jdeme se učit radši přírodopis, protože miluji zvířátka. Opravdu nevím jestli bych se dokopala doma do té nenáviděné matiky, když by nademnou nestála ta učitelka a nemusela ji mít pravidelně podle rozvrhu.

  superkarma: 0 26.02.2015, 23:56:55
 2. avatar
  [18] pajda [*]

  gerda — #17 tak to se fakt nebojím...Sml57Sml57Sml57 reklamu chápu, ale v rozumných mezích.

  superkarma: 0 24.02.2015, 14:31:59
 3. avatar
  [17] gerda [*]

  pajda — #15to je velmi rozumný názor! Ale protože je z praxe, určitě nepůjde pod nos těm, co tady dělají už podruhé reklamu Výloze a nebudeš u nich oblíbenáSml57

  1. na komentář reaguje pajda — #18
  superkarma: 1 24.02.2015, 14:23:11
 4. [16] Maria28 [*]

  Severské země sem za příklad vůbec nedávejte!!

  superkarma: 2 24.02.2015, 12:10:44
 5. avatar
  [15] pajda [*]

  Každá z nás má někoho, kdo zůstal doma - většinou bez zaměstnání - a do půl roku z něj byl nepoužitelnný flákač. Tolik propagovaný home office také neznamená, že člověk jednou za půl roku předá práci, protože by ho nic na světě nedonutilo, aby ji průběžně dělal. Manžel tak pracuje osmý rok a denně v určenou hodinu předává reporty, já to měla také tak. Takže žádné "jednou za čas zkoušky".

  Jinými slovy: člověk se rodí jako líný sobec a výchovou se předělá na člena společnosti. Pokud na něj okolí netlačí, tyhle získané návyky rychle ztrácí. A tady se propaguje, že část dětí si je vůbec ani nemusí začít vytvářet. Proč asi? Že by tihle nadlidi nepotřebovali disciplínu?

  Chápu to u vážně nemocných, ale ti by se - podle většiny tohoto národa - měli nahnat do normálních škol, aby se o ně staralo okolí a oni se "integrovali". Ovšem ratolesti zazobaných rodičů se zjevně integrovat nemusejí.

  1. na komentář reaguje gerda — #17
  superkarma: 10 24.02.2015, 10:44:25
 6. [14] cilani [*]

  gerda — #8 no právě, já bych se v takovém prostoru cítila silně nepohodlně a nesoustředila bych se. Do restaurací, kde bych byla jak ve výloze, nechodím, vadí mi právě to nesoukromí..

  superkarma: 0 24.02.2015, 09:39:08
 7. avatar
  [13] Altamora [*]

  Já bych své děti doma neučila, nemám dost trpělivosti a nerada někoho nutím do věcí, které dělat nechce. Syn je dysgrafik, takže by asi neuměl psát, kdyby to bylo jen na mně.

  Neodsuzuji ty, kteří chtějí své děti učit doma, ale doufám, že to i nadále bude okrajová záležitost. Zvlášť v souvislosti s tím, jak se všichni vrhli na Zemana, když bránil zvláštní školySml57. Kde se ty doma učené děti naučí pomáhat těm duševně nebo sociálně znevýhodněným? Vlastně je to asi cesta, jak praktické školy zrušit. Kdo nechce, aby jeho dítě bylo bržděno, může si ho vzdělávat sám až do okamžiku, kdy ho dá na gymnázium. A tak budeme opět mít jen dvě skupiny dětí, ty z "lepších" rodin, které budou mít na to, aby jejich děti nemusely chodit mezi ostatní, a pak ty, kteří na to nebudou mít, protože jen málokdo umí žít z prány.

  superkarma: 1 24.02.2015, 09:20:51
 8. avatar
  [12] Altamora [*]

  ToraToraTora — #5Máš pravdu. Ani to, že nějaký předmět dobře umíš, neznamená, že ho umíš naučit jiné. Měli jsme kantora, který byl skvělý matematik, ve svém oboru špička, ale nenaučil nás nic. Vlastně učil hlavně proto, že čistou matematikou by se neuživil. Taky jsme měli kantora, který nebyl hvězda jako matematik, ale uměl nás naučit to, co jsme potřebovali umět.

  superkarma: 3 24.02.2015, 09:13:03
 9. avatar
  [11] janaa1 [*]

  myslím si že to není cesta správným směrem...

  superkarma: 2 24.02.2015, 09:07:20
 10. avatar
  [10] Suzanne [*]

  Myslím, že do tohohle se pouštějí rodiče po velmi zralé úvaze. Velmi pečlivě zvažují a tváří v tvář realitě se opravdu zamýšlejí nad tím, jestli na to mají nebo ne. A teď nemyslím čas a schopnost sebeobětování, ale talent.

  Osobně coby vystudovaná pedagožka jsem přesvědčená, že vysoká škola může naučit postupy, díky strávenému času umoní mladému studentovi dozrát a získat nadhled, ale na samotné učení nevybaví - to je otázka talentu a intuice. Tedy může být učitel se třemi vysokými školami a přesto ho nemůžeme označit za dobrého učitele. A naopak. Schopnost učit je podle mého otázka HLAVNĚ intuice a talentu. To je odpověď na to, že se některé učitelky dohánějí vysoké školy po večerech a tady do výuky fušují nevzdělaní rodiče. Dohánění škol může být spíš otázkou zájmu a priorit onoho učitele, což může logicky souviset s jeho oddáním se profesi. Ale není to záruka, že bude lepší než individuální přístup rodiče.

  Sama bych se však do domácího učení nepouštěla, neměla jsem vůči vlastnímu dítku tolik trpělivosti jako k cizím. Ani tu schopnost obětovat čas.

  risina — #3 Dobrá otázka Sml22

  superkarma: 0 24.02.2015, 08:51:15
 11. [9] prototype [*]

  Ne každý na to má, ToraToraTora — #5 řeklas to přesně Sml67

  superkarma: 0 24.02.2015, 08:35:05
 12. avatar
  [8] gerda [*]

  cilani — #6To bude asi ten trend open spaceSml30 Fakulta, kterou u nás nově postavili, má "výkladní skříně" v přízemí kolem dokola a všichni kolemjdoucí můžou pozorovat, jak se studenti snaží a co zrovna dělá pedagog. No, ale u vš studentů se už přece jen nějaká disciplína očekáváSml58 a ti nebudou koukat, kde co venku lítá. Stejně tak jsou pohledům zvenčí otevřeny třeba nové kavárny, restaurace...nic pro mě. Potřebuju séparé, intimčo a ne tam být coby exponát.Sml24

  1. na komentář reaguje cilani — #14
  superkarma: 1 24.02.2015, 08:30:46
 13. [7] Vivanka [*]

  Tohle uznavam jen když má dítě do nejbližší školy tak 100 km. Jinak mi to přijde totální ulet. Znám jednu holku od nás co šla učit a po měsíci dala decka zpátky do školy. Absolutně ji nerespektovaly, to bylo jen mami později teď ne. A největší ulet byl jejich tělocvik, chodili s babičkou do obchodu, to je fakt tělocvik!!!

  superkarma: 6 24.02.2015, 08:21:03
 14. [6] cilani [*]

  pořád mi to přijde jako reklama na ten spolek na výlohou. Copak nepedagog, který neovládá dokonale učivo min. základní školy může dítě učit doma? Jak holky níže píší, učitelé studují, specializují se na konkrétní předměty a rodič zvládne vše dokonale, byť to absolvoval před bůhví kolika lety? Osobně bych si na to netroufla tak samo, jako bych dítě nenechala učit se ve výloze, kde na něj kdokoliv bude moct čučet. Sml80

  1. na komentář reaguje gerda — #8
  superkarma: 2 24.02.2015, 07:59:54
 15. avatar
  [5] ToraToraTora [*]

  To, že jsem dobrý rodič neznamená, že budu dobrý pedagog.

  Dneska učitelky po večerech dohánějí vysokou školu, aby mohly učit. Takže svěřit výuku rodičovi, který nemusí mít ani střední školu je celkem zajímavé. V rozhovoru je uvedeno, že k domácímu vzdělávání se přistupuje v zvlášť závažných důvodech, zajímalo by mne, které to jsou.

  1. na komentář reaguje prototype — #9
  2. na komentář reaguje Altamora — #12
  superkarma: 8 24.02.2015, 07:43:30
 16. [4] manislava [*]

  Sml80

  superkarma: 0 24.02.2015, 07:21:51
 17. avatar
  [3] risina [*]

  Obdivuju všechny, kdo se do domácího vzdělávání pustí - neměl abych na to ani trpělivost, ani znalosti a dovednosti. Navíc by se mi zoufale nechtělo zůstáváat s dětmi dom a- stačlly mi mateřské...

  Ale tohle mě zarazilo:

  "Rodina je zavalena úkoly navíc, které dohání po večerech, protože přes den se věnuje svému plánu."

  Neměl by plán domácí výuky naopak vycházet z toho, co se probírá v klasické škole, a to domácí tam být přidáno navíc?

  1. na komentář reaguje Suzanne — #10
  superkarma: 3 24.02.2015, 07:16:33
 18. [2] lidicka [*]

  Jak ale bude učit dítě doma nepedagog? Dnes vyžadují na pozici učitele VŠ vzdělání, dále doplňované celoživotním vzděláváním,ale doma může učit kde kdo????Sml80 Sml15

  superkarma: 9 24.02.2015, 05:45:42
 19. avatar
  [1] gerda [*]

  A jsou situace, kdy dítě musí dělat i to, co ho nebaví? Myslím, že překonávat nechuť patří k dobré psychologické průpravě pro život. Myšlení bolí, to ví každý.Sml58

  superkarma: 7 24.02.2015, 05:06:14

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme