Na naše otázky odpovídala MUDr. Vlasta Vyhnánková, Ph.D. z brněnské kliniky, my jí za její odpovědi děkujeme.

Proč onemocnění hyperaktivního měchýře trápí především ženy?

Je to spojené s počtem porodů, opakovanými záněty močového měchýře a hormonálními změnami.


Může toto onemocnění postihnout ženy v jakémkoliv věku?

Asi v 5 % postihuje ženy ve věku do 25 let, poté jsou to ženy středního věku 40-60 let ( 31%), přičemž se zvyšuje s věkem a u osob nad 75 let se pohybuje v rozmezí 31-42 %. Vyskytuje se také u dětí.
 
Souvisí toto onemocnění s inkontinencí?

Inkontinence se objeví až v pozdějším stadiu, ale velice často doprovází urgence (náhlé nucení na močení). Pacientka na toaletu již „nedoběhne“.
 

Pokud vás trápí problém s inkontinencí nebo s hyperaktivním měchýřem, navštivte stránky www.musimcasto.cz, kde najdete mnoho užitečných a praktických informací včetně seznamu lékařů, na které se můžete obrátit.
Jak vůbec toto onemocnění vznikne? Sice trápí více osob v seniorském věku, ale výjimkou není ani dítě nebo mladý člověk.
Rizikové faktory onemocnění jsou nezdravý životní styl, obezita, věk, deprese, špatný režim močení, nesprávný pitný režim, užívání alkoholu, kofeinu a u žen i počet porodů.
 
Má toto onemocnění souvislost i se stresem?

Určitě je to jeden z faktorů, který k OAB přispívá. Nemožnost jít na toaletu pro pracovní nebo školské povinnosti, dlouhé cestování, rodinná krize kdy se odkládá potřeba vyprázdnit měchýř. To vše je velký stres.
 
Co je klíčovým příznakem?

Urgence (náhlé nucení na močení).
 
Je možné, že si pacientky díky pozvolna nastupující problémům ani nevšimnou, že je jeho stav vážný? 

Ony si ho všimnou, ale nejdříve svůj problém bagatelizují. Čekají že se to upraví nebo zkouší různé druhy samoléčby. Stav muže být delší dobu stacionární a pak se začne zhoršovat a přidá se inkontinence.
 
Vnímáte toto onemocnění jako tabu, o kterém se nemluví?

Ano, pacienti o tom primárně nemluví, stydí se. OAB snižuje kvalitu života, prohlubuje deprese, pacienti mají problémy v sexuálním  životě a svoje aktivity (osobní či profesní) podřizují tomuto onemocnění. Bojí se cestovat, omezují návštěvu kina, divadla, společenských aktivit. Proto se bojí o své nemoci mluvit.
 
Kdy je čas vyhledat odborníka? Je toto onemocnění léčitelné?

Návštěvu lékaře netřeba odkládat. Pacienta je nutno vyšetřit a vyloučit i jiné příčiny, které by mohly způsobovat obdobné příznaky jako OAB (záněty, nádory, cukrovka) a včas zahájit léčbu.
 
Je nějaká prevence?

Základem je úprava životního stylu, omezení kořeněných jídel, citrusových plodů, alkoholu a kávy.
 
Jak se dá syndrom hyperaktivního měchýře léčit?

K potlačení symptomů hyperaktivního močového měchýře je k dispozici řada léčiv, která ovlivňují nervová zakončení v močovém měchýři. Tyto léky se obecně nazývají spasmolytika (parasympatolytika, anticholinergika). Mají ale nežádoucí účinky a to je pocit sucha v ústech, zácpa nebo rozmazané vidění. Další novější možností léčby je lék ze skupiny  beta3agonistů, který ovlivňuje jiné receptory  a zmiňované nežádoucí účinky nevykazuje. Účinnost všech různých používaných léků je podobná. Při neúspěchu konzervativní terapie je ve vybraných případech možné též aplikovat botulotoxin přímo do močového měchýře.
 
Dá se onemocnění vyléčit, nebo díky léčbě se může stav zlepšit do takové míry, že je pacientka bez nechtěných obtíží? (Pokud by léky vysadila, vrátí se jí původní stav?)

Efekt farmakologické léčby se u hyperaktivního močového měchýře pohybuje mezi 70-85 %, kdy dochází k odstranění tohoto problému či jeho výraznému zlepšení. Léčba je většinou dlouhodobá.  Při vysazení farmakologické léčby, které by mělo být postupné, je vrácení do původního stavu závislé na úpravě životního stylu, věku, celkovém stavu, dietních návycích. Při zhoršení potíží se medikace může opět nasadit.

Na naše otázky odpovídala MUDr. Vlasta Vyhnánková, PhD z brněnské kliniky, my jí za její odpovědi děkujeme.
 


Co je hyperaktivní močový měchýř?


Hyperaktivní močový měchýř (OAB - overactive bladder) je podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS - International Continence Society) definován jako soubor příznaků dysfunkce dolních močových cest.
Měchýř funguje jako svalový vak, který u zdravých jedinců pojme až 600 ml moči. Jeho vyprazdňování je řízeno z centrální nervové soustavy. Obvykle se nucení na močení dostaví tehdy, když se močový měchýř naplní. Většina lidí dokáže na určitou dobu překonat pocit nucení na močení, dokud není k vyprázdnění měchýře vhodná příležitost.
Svaly v hyperaktivním měchýři se však stahují, i když močový měchýř není plný, a bez předchozího varovného signálu. Následuje náhlý a velmi urgentní pocit – nutkání na močení, které může někdy vést i k úniku moči.
Hlavní příznaky
·         Náhlá a nutkavá potřeba močit, kterou nelze překonat. Nazývá se urgence a je klíčovým příznakem hyperaktivního měchýře.
·         Časté močení, minimálně osmkrát denně (pollakisurie).
·         Únik moči kvůli nedostatku času dojít na toaletu (urgentní inkontinence).
·         Potřeba močit v noci – nykturie.
Syndrom hyperaktivního měchýře je třeba odlišit od jiných chorob, jako jsou například stresová inkontinence u žen a zvětšení prostaty u mužů, které mohou mít podobné příznaky.


Pokud vás trápí problém s inkontinencí nebo s hyperaktivním měchýřem, navštivte stránky www.musimcasto.cz.

Čtěte také:

Reklama