V bytových domech žije 57 procent Čechů. A přibližně 32 procent obývá panelové domy, které se často nacházejí ve velmi špatném technickém stavu. Mnoho domů by potřebovalo novou střechu či okna, zateplení, rekonstrukci balkónů či výměnu výtahu.

Jak poznat, že náš bytový dům opravdu potřebuje rekonstrukci?
Některé opravy jsou nutné. Tak je tomu například v případě výtahů mnoha bytových domů. Dle statistik Unie výtahového průmyslu ČR přibližně 40 tisíc výtahů v České republice vykazuje vysoká provozní rizika. Jiné rekonstrukce možná nejsou tak nezbytné, ale vyplatí se. Patří mezi ně například zateplení obvodových stěn, výměny oken, střechy, rozvodů elektřiny, vody a tepla. Všechny tyto úpravy mohou pomoci ušetřit na energiích.rekonstrukce

Proč by měla být výměna starých výtahů prioritou? Náš výtah jezdí.
Důvody jsou především bezpečnostní. Pokud by se ve výtahu kvůli zanedbané údržbě kdokoliv zranil, padá vina na majitele domu jako provozovatele výtahu. A např. ve výtahu bez dveří se můžete zranit celkem snadno. Majitele domu by v takovém případě čekaly velké obtíže, proto je potřeba těmto skutečnostem předcházet právě pravidelnou údržbou a servisem.

Jaké změny potřebují domy nejvíc, aby obyvatelé ušetřili?
Podle našeho výzkumu veřejného mínění vnímají majitelé nemovitostí jako nejpotřebnější úpravu zateplení domu. Dosud ho provedlo 58 % majitelů bytových domů. Nezateplený dům bývá příčinou značných úniků tepla a zvýšených výdajů za energie. Další úsporu může přinést výměna oken, která dokáže snížit náklady na energie až o 20 %. Pokud bytový dům není zateplen ani nejsou vyměněna okna, je nejvhodnější vše realizovat najednou. Aby však došlo k výraznějšímu šetření výdajů za energie, musí následovat další rekonstrukční kroky, jako například modernizovat topný systém a správně nastavit jeho křivku. Bez této dodatečné regulace nebudou nikdy úspory optimalizovány.

rekonstrukceVrátí se nám investice do rekonstrukcí?
Návratnost investice do rekonstrukce lze očekávat už do deseti let. U bytových domů platí téměř přímá úměra – se stářím domu obvykle rostou náklady na jeho vytápění. Největšími žrouty peněz jsou bytové domy postavené v letech 1964 až 1983. Více než dvě třetiny těchto bytových domů vytáhnou z peněženek svých obyvatel minimálně 12 tisíc korun ročně jenom za teplo. Lidé s rekonstrukcí z finančních důvodů často váhají. To ale může být krátkozraké, protože pokud by ji provedli, ušetřili by ve výsledku daleko víc.

Jak prosadit úpravy v bytovém domě? Musí vše schválit členská schůze?
Požadavky na jakékoli úpravy týkající se vašeho bytového domu je v prvé řadě potřeba zařadit do programu jednání Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo Bytového družstva (BD) a následně představit na společné schůzi, resp. shromáždění. Pokud návrh nebude předem avizován v programu, ale přesto se bude na schůzi probírat, nelze o něm hlasovat. Kdokoli z nepřítomných by takové hlasování mohl napadnout s tím, že pokud by věděl, že se o změnách bude hlasovat, tak by na schůzi přišel.

Jak odhlasovat změny?
Po projednání opravy, rekonstrukce či investice domu následuje hlasování. Pro každý záměr je zapotřebí různý počet hlasů. Podmínky schválení návrhu jsou uvedeny ve stanovách daného družstva nebo společenství vlastníků. Po odsouhlasení daného záměru může statutární orgán družstva či společenství vlastníků /tj. představenstvo či výbor/  začít oslovovat firmy, které by požadovanou úpravu provedly. Statutární orgán by měl členům na schůzi, resp. shromáždění předložit minimálně nabídky tří různých stavebních firem s vysvětlením a doporučením stavební firmy. Následně by měla být odsouhlasena stavební firma včetně maximálních nákladů na rekonstrukci. Průběžně by všichni měli být informováni o probíhající rekonstrukci, a to ideálně např. na další schůzi. Pokud to není ve stanovách uvedeno jinak, pro schválení úvěru musí hlasovat  2/3  členů družstva či spoluvlastníků společenství.

Jaký příspěvek do fondu oprav je podle vás optimální měsíční částka? A co a je a není možné z tohoto fondu hradit?
Fond oprav je určen prioritně k údržbě a rekonstrukci bytových domů včetně jejich společných částí. Co vše se z něho hradí, však záleží vždy individuálně na rozhodnutí Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo Bytového družstva (BD). Peníze z fondu oprav slouží často nejen na drobné opravy, ale i na úhradu pojištění, správy domu, daně z nemovitosti apod. Výše příspěvků se liší, ale panuje názor, že u starších bytových domů by se měsíční platba jedné domácnosti měla pohybovat mezi 25 – 30 Kč/m2. Při průměrném bytu 3+1 o rozloze 75 m2 to je kolem 1 500 Kč.

Co dělat, když peníze z fondu oprav nestačí na rekonstrukce?
Pokud naspořené prostředky ve fondu oprav nestačí na financování rekonstrukce, může si BD i SVJ zažádat o úvěr. Bytovým družstvům a Společenstvím vlastníků jednotek se vyplatí zjistit si podmínky financování u několika institucí a ty porovnat. Základními parametry rozhodování by měly být výhodný úrok a možnost dlouhodobého rovnoměrného splácení (až 25 let), které jednotlivé domácnosti zatíží jen minimálně. Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek nabízí Raiffeisen stavební spořitelna dva úvěry speciálně šité na míru – jsou to úvěry KREDIT a KREDIT PLUS.

rekonstrukce

Reklama