Hlasujte v anketě a rozhodněte, který z přístupů k výchově dětí školního věku je dle vás správný. Nechat je rozhodovat o svém volném čase, nebo jim ho zorganizovat podle vašich záměrů?

Najít jednoduchou anketní otázku k dnešnímu tématu dne byl pro mne problém. Proto vám nastíním, co těmi dvěma možnostmi myslím.

Varianta děti znamená – že se dětem do toho, co chtějí, nebo nechtějí, nemá mluvit. Když se rozhodnou, že chtějí chodit na kroužky, má se jim to dovolit. Když budou chtít přestat chodit, nemají se nutit.

Varianta rodiče znamená, že rodič s přihlédnutím k přáním dítěte rozhodne, který kroužek a kde bude dítě navštěvovat. V případě, že zájem dítěte ochabne, rodič v rozumné míře nutí dítě v pokračování docházky.

Nejde o extrémní situace. Jde o životní přístup k výchově. Samozřejmě, že čím je dítě starší, tak si více vybírá samo, co chce dělat, ale takový prvňák ještě vůbec netuší, co jej bude bavit nebo co pro něj může být prospěšné.

Dnes jsou tématem dne kroužky vašich dětí. Ne ty v nose a uších, ale vzdělávací, dovednostní, umělecké.

  • Vodíte děti do kroužků?
  • Je lepší dětem čas organizovat, nebo je nechat dělat, co je baví?
  • Chodila jste vy do kroužků? Nebo do Pionýra, do Sokola, nebo do Skauta?
  • Směřujete své děti kroužky za nějakým cílem, nebo je necháte, ať si vyberou samy?
  • Jste líný, nebo obětavý rodič?
  • A co si o těch „druhých“ rodičích myslíte?

Napište nám to do e-mailu:

redakce@zena-in.cz

a získejte krásnou květinu. Tu pošlu jedné z vás.

A dnes čekejte soutěž. Sledujte novinky…

Reklama