wustenrot

Všechny pojišťovny v České republice budou od prosince letošního roku nuceny upravit svou nabídku životního pojištění s ohledem na pravidlo stejného přístupu k oběma pohlavím, který zavedla Evropská unie. Doposud pojišťovny přihlížely k faktu, že se ženy dožívají v průměru vyššího věku, a na základě toho jim stanovovaly nižší pojistné než mužům.

Ženy od prosince prodělají

Pojišťovny tak budou muset uplatňovat pravidlo stejného přístupu k oběma pohlavím, což se výrazně promítne do cen pojistného. V praxi to tedy znamená, že bude jediná sazba pro muže i ženy. Vzhledem k aktuální situaci to povede k výraznému růstu sazeb rizikového pojištění u žen a naopak pravděpodobně ke snížení sazeb u mužů. Záleží samozřejmě na tom, jakou cenovou strategii pojišťovna zvolí. Někteří odborníci odhadují zdražení pro ženy řádově až o 40 až 80 %, zatímco zlevnění u mužů se příliš neočekává.

Poslední šance na sjednání výhodnějšího pojištění pro ženy

Ženám tak zbývá už jen pár měsíců na to, aby si uzavřely pojištění za stávajících výhodných podmínek. Pokud do budoucna uvažují o sjednání rizikového životního pojištění, neměly by dlouho váhat. Pojišťovna Wüstenrot například v souvislosti s touto skutečností připravila pro ženy (a nejenom pro ně) ještě další zvýhodnění produktů životního pojištění v podobě úrazového pojištění dětí zdarma  s názvem „Úrazového pojištění Dětství“. To se vztahuje na děti pojištěného od 6 měsíců věku do okamžiku dosažení 18 let. Úrazové pojištění Dětství je součástí rizikových pojištění ProSichr a ProSichr k úvěru, kapitálového pojištění ProBudoucnost a investičního pojištění ProInvest.

Tento bonus spočívá v tom, že pokud si pojištěný sjedná v rámci uvedených pojištění připojištění trvalých následků úrazu, tělesného poškození organismu následkem úrazu a denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci, jsou jeho děti zdarma pojištěny na ta připojištění, která si dospělá osoba uzavře.

wustenrot

 

Více informací naleznete na www.wustenrot.cz.

Reklama