Čeští rodiče dluží 13 miliard korun na výživném pro své děti. Jak je mohou samoživitelky či samoživitelé vymoci? Těžko, napadne vás jako první? Možná totiž ani vy netušíte, že v Česku existuje bezplatná služba asistovaného vymáhání výživného. Často o ní nevědí ani úřady, přitom pomohla už tisícovkám rodičů.

Programy asistovaného vymáhání výživného jsou běžné v evropských sociálně vyspělých státech. Na severu Evropy jsou jejich garantem nejčastěji státní úřady, na západě pak neziskové organizace. Cíle programů jsou vždy stejné – zajistit rodičům rychlé vymožení dlužné částky pro jejich děti tak, aby se rodina nedostala do finančních problémů, a to zcela zdarma, bez zbytečné byrokratické zátěže a stresu.

vyzivne1

V České republice funguje takový program pod názvem VašeVýživné.cz od začátku roku 2016. Za dobu jeho existence se na něj obrátilo 6 500 rodičů, jejichž nárokovaná částka v součtu dosáhla hodnoty skoro 600 milionů korun. Přestože se částka může jevit jako obrovská, v porovnání s celkovým dluhem na výživném, který podle odhadů v ČR činí 13 miliard korun, je to stále pouze zlomek.

vyzivne2

Možná je to i tím, že povědomí o existenci programu asistovaného vymáhání je zatím minimální. A to i přesto, že program VašeVýživné.cz v prvních vyřešených případech vykazuje až dvoutřetinovou úspěšnost vymožení dlužné částky - tedy více, než je tomu u jiných vymáhacích cest. Z průzkumu, který Asociace neúplných rodin v září provedla mezi rodiči, kteří se na vymáhání alimentů chystají, vyplynulo, že o možnosti asistovaného vymáhání ví pouze dvě procenta z nich. A lépe na tom nejsou ani úřady a instituce, které při řešení problému spíše odkazují jedna na druhou.

Pokud si rodič na neplacení alimentů postěžuje například při vyjednávání dávek na úřadu práce nebo ČSSZ, úředníci ho nejčastěji odkáží na Policii České republiky. Ta však může pouze potrestat dlužníka, nikoli zajistit dlužnou částku, a zoufalé rodiče pak často odkazuje zpět na úřad práce nebo ČSSZ.

vyzivne

Zdroj foto: Shutterstock

„V současné době má rodič možnost využít hned několik způsobů, jak získat od partnera dlužné výživné, přičemž každý je vhodný pro jinou životní situaci. Naprostá většina z nich s sebou však nese nejen finanční, ale také časovou náročnost, navíc s nejistým výsledkem. Není tedy divu, že jsme se v České republice dostali do situace, kdy celá polovina rodičů, kterým partner dluží, od vymáhání upustila,“ uvádí předseda Asociace neúplných rodin Petr Sýkora s tím, že tyto problémy řeší právě program asistovaného vymáhání.

Reklama