Podzim je tady. Sychravé počasí, velké výkyvy teplot i nemocní kamarádi a kolegové kolem nás - to vše oslabuje lidský organismus. Zejména děti mohou být v tomto období mnohem náchylnější k onemocnění, významnou roli proto hraje správná a důsledná prevence. Kromě klasického nachlazení ale zdraví dětí ohrožují i další nemoci, např. rotavirová gastroenteritida nebo žloutenka, proti kterým se dá chránit očkováním. Řada rodičů nyní může svým dětem tato očkování poskytnout za výhodnějších podmínek. Do konce roku totiž Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v rámci svých preventivních programů nabízí pro své klienty příspěvky na vakcínu proti rotavirové gastroenteritidě (Rotarix) a žloutence typu A (Havrix Junior). Rodiče tak mohou chránit zdraví svých dětí a zároveň šetřit rodinný rozpočet.

baby

Rotaviry jsou velmi rozšířené viry vyvolávající průjem. Přenášejí se především kontaktem kontaminovaných předmětů (např. hraček) s ústy. Ani důsledná hygienická opatření nedokážou před nákazou spolehlivě ochránit. Především u kojenců mohou velice rychle, v řádu i pouhých několika hodin, zapříčinit dehydrataci organismu s následnou nutností hospitalizace. Spolehlivou ochranu malých dětí před nákazou může představovat očkování. Vakcína RotarixTM se dítěti podává ústy ve dvou dávkách již od šesti týdnů věku. Druhá dávka se aplikuje s minimálně čtyřtýdenním odstupem, nejpozději však do konce 24. týdne věku miminka.

VZP v rámci programu „Chraňte své dítě, my vás podpoříme“ nabízí rodičům dětí pojištěných u VZP možnost do konce roku zakoupit vakcínu proti rotavirům s příspěvkem v hodnotě 500 Kč. Program je určen kojencům ve věku od 6. do 24. týdne života.

Další z vysoce infekčních nemocí, která dokáže značně potrápit dětský organismus, je žloutenka typu A. Rizikovou skupinu mohou představovat především malé děti, jelikož nemoc se velmi snadno šíří ve větších kolektivech, zejména v prostředí mateřských a základních škol, kde se děti teprve učí systematicky dodržovat správné hygienické návyky. K nejúčinnějším způsobům ochrany proti žloutence typu A patří očkování. Vakcína Havrix 720 JuniorTM je určena dětem od jednoho roku a dospívajícím do 15 let.

Preventivní program VZP nazvaný „Neriskuj žloutenku“ je určen dětem ve věku od dvou do šesti let (až do jejich sedmých narozenin). Rodiče díky němu mohou nyní získat vakcínu Havrix 720 JuniorTM proti žloutence typu A výhodněji. Po aplikaci první dávky obdrží od Všeobecné zdravotní pojišťovny příspěvek ve výši 750 Kč.

Finanční příspěvek poskytuje VZP pouze svým pojištěncům, kteří obě dávky očkovací látky zakoupí do konce roku 2013. Zároveň musí být dítěti do 31. 12. 2013 aplikovány obě dávky v případě vakcíny RotarixTM a alespoň jedna dávka v případě vakcíny Havrix 720 JuniorTM.


I přes vysokou účinnost očkování proti rotavirům a /nebo hepatitidě typu A nemusí tato zajistit ochranu u všech

očkovaných, je proto důležité i nadále dodržovat hygienická opatření.

Vakcína RotarixTMje registrovaný léčivý přípravek pro prevenci rotavirových gastroenteritid, je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím se poraďte s dětským lékařem Vašeho dítěte a pečlivě si prostudujte příbalovou informaci, kterou najdete i na http://www.gskkompendium.cz/pil-rotarix-peroralni-suspenze.aspx.

VakcínaHavrix 720 Junior monodose je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím konzultujte vhodné užití vakcíny s lékařem či lékárníkem a pečlivě si prostudujte příbalovou informaci, kterou najdete i na http://www.gskkompendium.cz/pil-havrix-720-junior-monodose-injekcni-suspenze.aspx.

Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com.

Reklama