ritual

V magii většinou není třeba pojídat nebo zabíjet cokoli živé, ale jsou kouzla, která to vyžadují a jsou lidé, kteří takovou magii provozují…

Rituály provázely člověka od nejstarších dob. Fungovaly jako soubory pravidel, kterými se řídil život při různých příležitostech.

Šlo například o narození dítěte, přechod od dětství do dospělosti, svatební obřady nebo pochovávání mrtvých.

Celá řada rituálních obřadů byla spojena s uctíváním bohů a dalších nadpřirozených bytostí či zvířat k přivolání té které události bylo často nutno cosi obětovat, nebo to i sníst.

Někde to platí stále.

Mezi nejvýznamnější rituály patří – iniciační obřady a rituály spojené s lidskými nebo zvířecími oběťmi.

Nejčastěji se obětovalo bohům.

Lidé, kteří věnovali bohům oběť, za to očekávali určité výhody. Zejména příznivé životní podmínky, úspěšný lov, ukončení dlouhého období sucha nebo naopak déšť.

V některých společnostech bylo tohle jednání díkůvzdáním bohům za jejich přízeň. Mělo i magický charakter jakési očisty a upevnění vztahů mezi živými členy a jejich předky.

Za příklad může sloužit rituál, při němž kmen zabil své totemové zvíře, nabídl vnitřnosti bohům a zbytek snědl.

Nejčastějšími obětními zvířaty byli v závislosti na životním prostředí beran, had, želva nebo medvěd.

Pozoruhodné je to, že tato zvířata určená k obětování byla vesměs považována za posvátná a podle toho se s nimi zacházelo během celého rituálu, před jejich zabitím i po něm.

Proti tomu nelze cokoli namítat.ritual

Rituály krve ale nejsou jen otázkou kmenovou a vzdálenou

Jsou mezi námi lidé, kteří provozují krvavé rituály nikoli z důvodu víry, nejde o tradici a rodový zvyk. A nejde ani o magii. Jde jen o zvrácenost.

Při shromážděních pomatených satanistů jsou i dnes obětována zvířata a bohužel nejen ta. To ovšem s rituály kmenovými nesouvisí prakticky ani náznakem, protože jádro je jiné.

Kupříkladu se jedná o krev, která je vylévána na páry, které hromadně souloží, a potom je vypita. Tak to není model pietní. Je to nebezpečné chování. Jde o fanatismus, nikoli tradici.

V roce 1969 dal vůdce satanistů Manson příkaz k zmasakrování sedmi lidí, což je akt vraha a zvráceného jedince. Nikoli šamana.

Krvavé rituály satanistů nelze chápat ani jako magii. Nic to celku nepřínáší. Jde o uspokojení jednotlivců.

Žába proti uhranutí

Existují magické rituály, které počítají se snědením zvířete a přes to je nelze chápat jako zvrácené. S tvory se jedná humánně jsou uctíváni a celý akt je vykoupen omluvami.

Prostě pohnutka je jiná.

Nejčastěji jde o záchranu života člověka, drtivou většinou dítěte. Tady to odnese kohout, případně kuře. Celý akt je provázen zaříkáním a množstvím koření vhazovaným do horkého popela.

Před smrtí je zvíře hlazeno, přikládáno na tělo nemocného a podobně. Je s ním rozmlouváno, je mu vysvětleno co se děje a proč. Vím jistojistě, že v Arménii a části Chorvatska je to stále běžné.

Ale i jinde.

  • Například v části Británie se stále věří, že snědené srdce žáby může odvrátit prokletí.
  • V Itálii budou lidé přísahat, že žena otěhotní, pokud s pomocí čarodějky vypije krev březí ovce. Ta ovšem zůstává naživu. Prostě jde o lidovou sedimentaci a nikomu se nic nestane.

I u nás můžete vyzkoušet kouzlo. Ovšem jeho účinnost vyzkoušenu nemám a ani se nechystám.

Chcete-li učinit nepřítele neškodným a získat navždy nad tím člověkem převahu, musíte si najít zmiji.

Té je nutno vysvětlit, že potřebujete její energii, na co jí potřebujete, a že je to opravdu nutné. Rituálně pak zmiji zabalíte do něčeho, co je oné osoby a následně ji useknete hlavu.

Hada pak musíte sníst. Celého!

Tento rituál pochází z Bavorska. Nepříteli se tím nic nestane, neumře, ale začne se vás bát.

Tak nevím, ale myslím, že není rituál, jako rituál. V každém případě je mnoho kouzel a magických praktik, které zabíjení nevyžadují.

Ale kdyby mi šlo třeba o dítě, zblajznu zmiji na posezení, kdyby mu to mělo pomoci.

Reklama