V turistických průvodcích se o Rijece, chorvatském přístavním městě, můžete dočíst, že nevyniká půvabem oproti jiným kvarnerským letoviskům. A není tak ideálním místem k trávení dovolené. Není to pravda!

Stačí vystoupat kopec Trsat, kde původně stál středověký frankopanský hrad, a rozprostře se před vámi pohled na město, které si vás získá nejen na pár dní, ale na celý život.

pohhedd

Rijeka je po Splitu druhým největším městem na jadranském pobřeží a má 170 tisíc obyvatel. Je nejen průmyslovým centrem širokého okolí, ale především významným námořním přístavem a důležitým dopravním uzlem, neboť je východiskem trajektů a lodních linek. „Luka Rijeka“ je největším chorvatským nákladním přístavem, který má význam v evropskému obchodu.

luka

Vede zde důležitá železniční trať, která spojuje hlavní město Záhřeb s Rijekou. Místní letiště leží na nedalekém ostravě Krk, těsně za vyústěním Krčského mostu na ostrov. Svůj přínos dopravě dala i dálnice ze Záhřebu do Rijeky, která byla otevřena v roce 2004. Zmínit musíme i tunel skrz pohoří Učka, který významně zkrátil cestu z vnitrozemí na Istrii.

Tarsatica - historie

Rijeka (tehdejší název měla Tarsatica) byla již za Římské říše důležitým obranným článkem. Ke konci 4. století zde byly vybudovány hradby, které měly zabránit pronikání barbarů do říše, a zároveň byly součástí vojenské hranice tzv. Liburnské hranice. Historikové předpokládají, že Tarsatica byla hlavním městem římské provincie Liburnia, která zde byla. Na opevnění navazují městské hradby, které jsou dobře patrné v samotném jádru, u „Titova náměstí (Titov trg)“. Proslavenou památkou z tohoto období je i tzv. římský oblouk.

obdldld

Centrálním náměstím ve staré části města je „Trg Republike Hrvatske“. Na východ od něj se nachází nejznámější pěší zóna Korzo, kde jsou nejvyhlášenější obchody, kavárny, restaurace a hlavně cukrárny s výtečnou chorvatskou zmrzlinou.

kododd

Dominantou Korza je Městská věž s hodinami, která je původní středověkou bránou. Byla dostavěna v baroku, kdy na její vrchol přibyla kopule.

kopula

Průchod v Městské věži vede do Starého města. Pokud se vydáte přímo nahoru, do kopce, tak se po chvíli dostanete na náměstí „Trg Grivica.“

dkdkkddZde stojí kostel svatého Víta, na kterém je zajímavá rotunda z roku 1638, imitující baziliku Santa Maria della Salute v Benátkách. Ke kostelnímu kříži se váže místní legenda: Jeden karbaník prohrál všechny peníze, a tak se rozčílil, že na kříž v kostele začal házet kameny. Brzy se pod ním rozevřela zem a on se tam propadl.

V severní části náměstí „Titov trg“ stojí barokní brána a začíná zde i dlouhé schodiště Petra Kružiče (uskocký velitel pirátů). Schody byly postaveny v roce 1531 a je jich 370.

stepenice

Vedou na kopec Trsat, kde původně stál v úvodu zmíněný středověký frankopanský hrad.

frddd

V první polovině 19. století ho ve značně zchátralém stavu koupil rakouský generál Laval Nugent a nechal ho přestavět do novogotického slohu. V současnosti je využíván zejména ke kulturním akcím. V jeho blízkosti nechal postavit hrabě M. Frankopan františkánský klášter a kostel Panny Marie Loretánské, který je významným poutním místem. V klášteře jsou pochovány důležité chorvatské osobnosti a je v něm i klenotnice.

Toto velmi zajímavé místo oplývá mystickou atmosférou a krásným výhledem. Rijeku máte před sebou jako na dlani. Jak se vám líbí?

dkdkddd

Foto zdroj: Facebook, Wikipedie

Reklama