Podle odhadů trpí celosvětově osteoporózou, neboli řídnutím kostí 7–8 % populace. Celý život se v kosti odbourává stará kost a její poškozená struktura a zároveň se buduje z vápníku a dalších důležitých stavebních prvků struktura nová. Tento proces závisí na našem pohybu, stravě, zdraví a dalších faktorech.

Každých 26 minut si v důsledku osteoporózy v ČR jeden pacient zlomí krček kosti stehenní

graf
Osteoporóza vede k mnoha komplikacím. Nejzávažnější z nich je zlomenina krčku stehenní kosti, po níž až 20 % pacientů během následujícího roku zemře na další komplikace. Zlomeninu související s osteoporózou utrpí ve svém životě 30-50 % žen a 15-30 % mužů, ženám přitom hrozí více než dvojnásobné riziko ve srovnání s muži

„Ženám je osteoporóza nejčastěji diagnostikována po přechodu, kdy ztrácejí ochranu poskytovanou ženskými pohlavními hormony, estrogeny, které řídnutí kostí zpomalují,“ vysvětluje prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Po přechodu se u žen velmi často objeví prudký pokles hustoty kostí, u některých už 2 až 3 roky po klimakteriu, nejčastěji však přibližně po 5 až 8 letech.

Nemluvme jen o postmenopauzální osteoporóze

Osteoporóza může provázet mnohé jiné choroby a zhoršuje jejich průběh i kvalitu života nemocných. V tom případě se hovoří o tzv. sekundární osteoporóze. Patří sem jak onemocnění zažívacího traktu, tak revmatická onemocnění a všechny chronické zánětlivé choroby. „Vysoký počet nemocných má osteoporózu vyvolanou vedlejšími účinky léků, které musejí brát kvůli jiným nemocem, například pro léčbu autoimunní choroby. Nemocní, kteří například dlouhodobě užívají vyšší dávku glukokortikoidů, mají mnohonásobně vyšší riziko vzniku osteoporotických zlomenin, než ženy s „běžnou“ postmenopauzální osteoporózou,“ upozorňuje prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. a dodává: „Pokud jsou tito pacienti včas podchyceni, může se těmto zlomeninám zabránit.“

Osteoporóza se nevyhýbá ani mužům

Většinu pacientů s osteoporózou tvoří ženy, ale osteoporózu mívají i muži. Podle statistik se s ní potýká každý 5. muž po padesátém roce života. „Léčba osteoporózy u mužů je sice dostupná, ale obtížněji. Ne u všech léků souhlasily regulační orgány ČR s jejich používáním v praxi pro mužské pacienty. Mnohdy jde přitom o nemocné, kteří mají tzv. sekundární osteoporózu, tedy doprovázející jiné choroby, mnohdy nádorové onemocnění prostaty a další,“ uvádí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Diagnostice a léčbě osteoporózy se stále nevěnuje dostatečná pozornost

Přes závažnost choroby a jejích důsledků je situace v její diagnostice a léčbě celosvětově stále nedostatečná. „Je potřeba zlepšit výuku osteologie na lékařských fakultách, aktivovat vládní i nevládní organizace a přesvědčit plátce zdravotní péče (zdravotní pojišťovny), že prevence se vyplácí. Česká Společnost pro metabolická onemocnění skeletu se připojila k celosvětové akci „Call to Action to Address the Crisis in the Treatment of Osteoporosis“, kterou do dnešního dne podepsalo 33 organizací po celém světě,“ uvádí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Sekundární prevence – sami dbejte na zdraví svých kostí

Současný systém nemá dost sil ani prostředků pokrýt primární prevenci osteoporózy v plném rozsahu všech rizikových skupin. V současné době se s osteoporózou léčí jen 24 % žen a dokonce jen 12 % mužů. Proto by lidé měli dbát na prevenci také sami. Jedná se o tzv. prevenci sekundární.

Reklama