Malebné Ribe na západním pobřeží Jutlandu je nejstarším městečkem nejen v Dánsku, ale v celé Skandinávii. Již v osmém století bylo baštou Vikingů, později sídlem prvních dánských králů. Je úzce spjato s manželkou krále Valdemara II. - Dány milovanou královnou Dagmar, dcerou prvního českého dědičného krále Přemysla Otakara I. Dnes má pouhých 8 000 obyvatel.

Ribe

Pokřivené původní hrázděné domky idylického městečka

Město začalo vzkvétat v desátém století, kdy dánský král daroval hamburskému a brémskému biskupovi a misionáři Ansgarovi půdu a povolil mu zde postavit a vysvětit kostel. Neví se sice, kdy byla tato dřevěná stavba dokončena, ale první písemná zpráva o existenci jiné, dnes impozantní katedrály pocházejí právě z poloviny desátého století. Tehdy se město stalo centrem obchodu mezi franckou říší a celou Skandinávií. To ještě leželo u ústí mohutné řeky, která zajišťovala spojení s mořem. 

Katedrála

Katedrála v Ribe

Za vlády dynastie Valdemarů se Ribe stalo královským sídlem a vznikl tu opevněný hrad Riberhus. Právě sem, do Ribe, připlula česká princezna Markéta, dcera Přemysla Otakara I. po své svatbě v dnes německém městě Lübecku. Tady přijala jako dánská královna jméno Dagmar.

Katedrála

Katedrálu zdobí dveře z 13. století zvané „kočičí hlava“ podle klepadla

Interiér

Interiér katedrály

Z mohutného hradu však zůstaly do dnešních dnů pouze zbytky opevnění a vodní příkop. Zde žila a také v roce 1212 (nebo 2013) zemřela mladičká Dagmar při porodu druhého dítěte. V poslední době se hovoří o tom, že mohla trpět anorexií, jak se neustále postila. Byla natolik zesláblá, že náročný porod nepřežila. I dnes tu v poledne a v 15 hodin zvony katedrály vyzvánějí lidovou píseň věnovanou této milované královně.

Pomník DagmarNa místě bývalého hradu dnes stojí socha královny Dagmar z roku 1913

V průběhu času se ústí řeky, která městem protéká, ucpalo naplaveninami a dnes se Ribe rozkládá poměrně daleko od moře. Když navíc město v 16. století zachvátil velký požár, královská rodina si za sídelní město zvolila Kodaň.Ustal tok královských peněz do městské pokladny, ubývá obyvatel, vázne obchod, význam města upadá.

Z nynějšího pohledu to bylo pro město štěstí. Nebyly finance na stavbu nových domů, a tak se staré město zachovalo do dnešních dnů téměř nedotčené. Už na konci 19. století založili ve městě organizaci památkové péče, která projevila velkou prozíravost ohledně budoucnosti městečka. V minulém století pak bylo staré město s více než stovkou budov vyhlášeno památkovou rezervací. Dnes je Ribe opět známé. Proudí sem davy turistů, které láká jeho starosvětské kouzlo…

 

Na našem webu si můžete také přečíst:

Dagmar, královna Dány milovaná

V Odense u „pohádkáře“

Karen Blixen Afriku opravdu milovala…

Reklama