Včera ráno v osm hodin jsem zveřejnil pravidla soutěže. Otázka byla zašifrovaná a já nyní, jak jsem slíbil, přináším řešení šifry i správnou odpověď

Nejdříve věci, kterébyly dané.

Pracoval jsems  anglickou abecedou o 26 písmenech. Tedy bez písmena CH.

Dal jsem vám klíč k řešení a tím byla tahle tabulka:

J U L
D X E
Z A T

Otázka zněla:

D1J1D2U2L2X3 Z2T1E1Z3 D1U2 X2U2D1Z1Z2J1E3Z1L3 A1U2E3U2D1X2J1 U3Z3X2L1Z3D1L3J3L3 Z1J1Z3A2J1 A1U2 U3L3X2Z1D2Z3?

A co jste s tím měly dělat?

Podívejte se na duhou tabulku, která vše objasní.

ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZ

Teď už je jasné, že písmeno vždy označovalo oblast a číslo pak, které písmeno z oblasti máte použít. Jedná se o jiné ztvárnění tzv. mřížkové  šifry.

D1 je tedy písmeno J, J1 je písmeno A, D2 je písmeno K. A tak dále, až vám vyšla otázka

Jakého typu je nejstarší veřejná fungující sauna ve Finsku?

A kdo si dal vyhledat spojení nejstarší sauna ve Finsku, dostal se na Wikipedii a tam je jasně napsaná správná odpověď:

Například nejstarší fungující veřejná sauna ve Finsku, Rajaportin sauna v Tampere, je sauna kouřová.

Správná odpověď tedy zněla: Kouřová.

Sám jsem byl překvapen, jak fungovala a až se někdy zase dostanu do Finska, budu se po ní ptát. Rád bych ji vyzkoušel…

Všem, které správně odpověděly, gratuluji a ostatním radím, nevěšte hlavu, třeba již dnes se na vás usměje štěstí a vám se odpovědět podaří.

Krásný den…

Reklama