Včera ráno v osm hodin jsem zveřejnil pravidla soutěže a zašifrovanou otázku. Nyní vám prozradím, jak jsem otázku zašifroval a správnou odpověď.

Tuhle otázku jste měly rozšifrovat:

abexeflxiouxaempioxxusxvxazbfxeioxxulamxeiox

xpuaexsxxvzbixofuaxeiouxlmaxeiouxaeixpusvxšouflx

Dostaly jste nápovědu: Více než pomoct vám s tím může člověk, který se narodil v rodině zeměpisce a pastora.  Který začal studovat vysokou školu ve 14ti letech a pak se živil jako malíř portrétista. Jeho portrét také můžete najít na obraze malíře Christiana Schusseleho – Muži pokroku.

A jaké že bylo řešení? Jméno muže, které bylo nápovědou zní Samuel F. B. Morse

Tedy otázka byla v morseovce. Ale nebyly tam žádné čárky a tečky. Přesto to bylo jednoduché.

Místo čárek byly samohlásky a,e,i,o,u za tečky jsem dosadil souhlásky b,f,l,m,p,s,v,z.

Písmeno X znamenala lomítko, které oddělovalo jednotlivé znaky.

V morseovce tedy otázka vypadla takhle:

-.- / -.. / --- / --..-- // -. / . / -... / --- // -.-. / --- /

/ .--- / . // ...- / -.-- / ---- / --- / ---- / --- / .-.. / ..--.. /

A otázka tedy zněla: Kdo, nebo co je vychuchol?

A správná odpověď je:

Vychucholovéjsou drobní hmyzožravci příbuzní krtkům. Jsou známy pouze dva druhy, oba žijí v Evropě: vychuchol pyrenejský na Pyrenejském poloostrově, větší vychuchol povolžský v povodí Volhy a Donu. Živí se bezobratlými a drobnými obratlovci, které loví ve vodě. V pohybu ve vodě jim pomáhají plovací blány. Mají dlouhý chobotovitý rypák, kterým ohmatávají okolní předměty i potravu. Ocas mají v průřezu kulatý, na konci zploštělý, na spodní straně má pižmovou žlázu. Oba druhy jsou přísně chráněné podle Bernské úmluvy.

Mně stačilo odpovědět  hmyzožravec.

Všem které uspěly gratuluji, ostatním přeji ať se jim příště daří lépe. Bylo to jednoduché, že?

Přeji krásný den!

Reklama