Včera jsem vám zadal čtyři jednoduché úkoly z matematiky a soutěžní otázku. Nyní se podívejte na správné řešení.

Domácí úkol číslo jedna byl následující :

Doplň indické násobení a jako první číslo letopočtu zapiš číslo, které patří na červeným kolečkem označenou pozici.

mat1.jpg

A řešení je jednoduché, podívejte:

mat1.jpg

Pokud nechápete, pak se podívejte na internet na vysvětlení pojmu indické násobení.

První číslice letopočtu tedy byla číslice 1


Druhý domácí úkol byl :

Vyřeš algebrogram

AB + B = 16

Druhým číslem letopočtu je číslo schovávající se pod písmenem B

Řešením je jediná rovnice 13 + 3 = 16

Hledaným druhým číslem byla tedy číslice 3


Třetí úkol zněl:

Děda vzal své 4 vnuky do kina. Víte, že dospělý lístek stál dvakrát více, než dětský. Děda za pět lístků zaplatil 330 Kč. A hledaná číslice je prostřední z ceny lístku dědy.

řešení je jednoduché, děda platil jakoby za šest dětských lístků. 330/6 =55. Dědův lístek tedy stál 110 Kč . Hledaná číslice byla opět: 1


Poslední čtvrtý úkol je následující:

Polovina tyče je natřena na modro, třetina na červeno. Zbytek je bílý a měří 8cm. Jak dlouhá je celá tyč?

Když to vypočítáte, přičtěte číslo 2 a poslední číslice ve výsledku je hledaným čtvrtým číslem letopočtu.

Řešení je jednoduché. 8cm = 1-1/2 + 1/3; 8cm = 1 -5/6; 8cm = 1/6;  tedy celá tyč má 6*8cm. Výsledek je 48 cm a když připočítáme dva centimetry, vyjde rovných 50.

Čtvrtou číslicí tedy byla nula.


Hledaný letopočet byl 1310.

Soutěžní otázka tedy zněla

Jak se jmenovala první manželka muže, který se roku 1310 stal českým panovníkem? Korunován byl však až roku následujícího.

A správná odpověď je následující: 1310 se českým panovníkem stal Jan Lucemburský a jeho první manželkou byla Eliška Přemyslovna

Správnou odpovědí tedy bylo: Eliška Přemyslovna.

Všem co vše správně spočítaly a k tomu i dobře odpověděly gratuluji. Ostatní mají šanci opět v pondělí!

Přeji krásný den!

Reklama