Čeští lékaři každý rok rekonstruují po ablaci (odejmutí z důvodu karcinomu) prso zhruba tisíci žen. Pro mnohé pacientky je možnost jít na rekonstrukci prsu světlem naděje v době léčby a přínos síly v boji proti zákeřné nemoci.

Pro většinu žen, kterým lékaři odejmuli po karcinomu prso, představuje tento zákrok naději, světýlko v tunelu, návrat do života.  Díky rekonstrukci prsa mají zase své tělo kompletní, snáze se vracejí k původním aktivitám, užívají si života. Jde o náročnou, velmi delikátní a z psychologického hlediska pacientek velmi významnou operaci.

breast

Plastický chirurg Roman Kufa ze zkušenosti potvrzuje, že pro mnohé ženy je dokonce těžší vypořádat se s odstraněním prsu než se smrtelným onemocněním. „Prs je vnímán jako symbol ženství a jeho ztrátu nese žena velmi bolestivě. Rekonstrukci prsu vnímají pacientky de facto jako nový začátek života a uzavření jedné tíživé kapitoly. O to silnější je motivace a touha operaci podstoupit,“ míní Kufa, který je vedoucím lékařem kliniky plastické chirurgie Perfect Clinic, také vede tým oddělení plastických chirurgů Fakultní nemocnice Motol.

Výzva pro chirurga

Lékaři se shodují, že rekonstrukční operace prsa patří k nejsložitějším v oblasti plastické chirurgie. Operatér totiž musí mít zkušenosti nejen s rekonstrukční chirurgií, ale i s onkologickými pacienty. Ozářená kůže se totiž chová jinak než zdravá, také často bojují s nedostatkem tkáně a oslabená bývá i její výživa. „Rozhodně si myslím, že každá rekonstrukční operace je výzva pro chirurga a každá rekonstrukce potřebuje individuální přístup, protože výchozí stav je u každé pacientky jiný.  Do této navýsost tvořivé práce se proto vždy promítá i velký kus operatéra,“ konstatuje plastický chirurg Lukáš Frajer, který společně s Romanem Kufou operuje jednak v motolské nemocnici, jednak v Perfect Clinic.

Snaha o symetrii

Existuje několik způsobů rekonstrukce prsou.  Lékaři mohou, podobně jako u zvětšování prsou, použít silikonový implantát, který se vloží pod kůži v místě, kde byl prs odstraněn. Podobně lze chybějící část prsu doplnit i vlastním tukem. 

Někdy se však potýkají s nedostatkem kůže a pak je nutné ji přesunout z okolí, většinou ze zevní strany hrudníku. Pod takto vytvořený kožní lalok poté vloží implantát. Další možností je použití vlastní tkáně z břicha, kdy chirurgové odeberou kůži s podkožím z oblasti pod pupkem a celou tkáň přenesou na hrudník. Pod mikroskopem se pak napojí cévy přenesené tkáně s cévami v oblasti hrudníku a tkáň se vymodeluje do tvaru prsu. Tato mikrochirurgická technika je technicky i časově náročnější, ale výhodou je, že se používá vlastní tkáň. Ve druhé fázi operace pak lékaři rekonstruují bradavku a dvorec, aby nové prso vypadalo co nejvěrněji. Ve snaze o symetrii je zároveň možné podle potřeby upravit i druhé prso.

„Snaha o dosažení symetrie je naší prioritou, ale výsledek ovlivňuje nález před operací, užitá operační technika, ale i třeba předchozí léčba zářením, která rekonstrukci může komplikovat v pooperačním období,“ uvádí vedoucí lékař Kufa.

Tři čtvrtiny žen si přejí rekonstrukci

V České republice je každoročně diagnostikováno více než šest tisíc nových případů onemocnění karcinomem prsu. Součástí léčby je v mnoha případech nezbytné odstranění celého či části nemocného ňadra.

Zhruba tři čtvrtiny žen po ablaci si přejí podstoupit chirurgickou rekonstrukci prsa. Pouze zbývající čtvrtina se spokojí s používáním prsní epitézy či jiných náhrad. Podle současného trendu je běžné plánovat rekonstrukční operaci již během primární léčby prsu. „Přístup – buďte ráda, že jste přežila a další operace není třeba – je v dnešní době naštěstí nemyslitelný,“ podotýká plastický chirurg Frajer. 

Rekonstrukční operace jsou plně hrazeny pojišťovnou. Pro pacienty zdarma je ovšem provádí jen omezený počet pracovišť, která mají smlouvu s pojišťovnou tak jako právě FN Motol. I v soukromém sektoru se najdou kliniky, které provádějí jednodušší formy této operace, ale zde si rekonstrukci ženy plně hradí.

Článek byl zpracován s týmem plastického chirurga Romana Kufy z kliniky Perfect Clinic, který působí i ve Fakultní nemocnici v Motole.

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

www.foryou.czPro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Důležité odkazy:

Reklama