Ve spánku a při usínání se prý chováme spontánně, a tak nemůžeme nic předstírat, protože bychom prostě neusnuli. Preference různých usínacích poloh podle psychologů úzce souvisí s naší povahou a životním postojem.

Tady je stručný návod, jak se zorientovat, a my máme možná o zábavu postaráno. Budeme teď v noci hypnotizovat partnerovu polohu a lustrovat jeho charakter.

Plod – takto spí podle studie až 41 % lidí

Poloha na boku, schoulená do klubíčka, jako by připomínala polohu nenarozeného miminka. Ten, kdo uléhá ke spánku v téhle pozici, je prý osoba tvrdá navenek, ale uvnitř má velmi citlivé srdce. V této poloze spí dvakrát tolik žen než mužů. Navíc je to poloha chránící životně důležité orgány. Tito lidé prý rovněž mají vřelý vztah k dětem. Mají sny, které si pamatují.

Poleno – 15 % spáčů
Lehce na boku s rukama připaženýma a nohama pěkně vyrovnanýma, opravdu trochu přimomíná ležící kus polena. Takto prý spí lidé lehkovážní a společenští, kteří jsou rádi součástí skupiny přátel a kteří důvěřují cizincům. Jsou někdy však až příliš důvěřiví. Mají prý naivní, leč velmi otevřený způsob přístupu k druhým. Jsou snadno ovlivnitelní.

Touha – 13 % spáčů
Poloha s tělem na boku lehce ohnutá kupředu, s rukama volně položenýma před sebe, nebo jednou lehce pokrčenou. Takto jako by připraveni někoho obejmout usínají lidé otevření, kteří ale mohou být trochu podezřívaví a někdy cyničtí. Trvá jim dlouho, než se pro něco rozhodnou. Jakmile však rozhodnutí učiní, tak je nepravděpodobné, že svůj postoj či názor změní. Je-li to na levém boku, někdy mívají psychosomatické potíže.

Voják – 8 %
V poloze vojáka v pozoru, tedy na zádech s rukama podél těla spí lidé tiší a rezervovaní. Nemají rádi cavyky, ale pro sebe a pro ostatní si nasadili vysokou laťku v chování, důvěře a spolehlivosti. Jsou rovněž hrdí a věří ve své kvality. Údajně zde najdeme jen málo takových, kteří trpí nějakým komplexem. Spíše trvají na svém názoru, i když už vědí, že je špatný.

Volný pád – 7 %
Tato poloha na břiše s rukama pokrčenýma vedle obličeje připomíná někoho, kdo právě na placato odněkud spadl. Prý takto usínají jedinci běžně družní a lehce ztřeštění, kteří ale dokáží být občas pěkně nervózní, přecitlivělí. Špatně snášejí kritiku na svou osobu a extrémní situace. Zásadně si snaží chránit své soukromí a nejsou extra sdílní. Jejich přístup je neosobní. Neradi se svěřují, aby nebyli zraněni. Jsou to individualisté.

Hvězdice – 5 %
Lidé, kteří usínají v poloze připomínající hvězdu, nebo radostné uvítání, zabírají tři čtvrtě postele a zpravidla mají jednu ruku nebo nohu ještě ledabyle přehozenou přes partnera, tak to jsou spáči, kteří si vytvářejí dobré přátele, protože vždy dokáží naslouchat ostatním a nabídnout jim pomoc, když potřebují. Obvykle jsou rádi, když jsou středem pozornosti. Údajně takto spí mnoho lidí, kteří jsou známými osobnostmi. Mají rádi pozornost. K lidem jsou prý otevření a sdílní.

Zbylých 11 % procent preferuje jiné polohy. To jsou volnomyšlenkáři, kteří se musí nějak lišit. Závisí to na konkrétní poloze. Prakticky prý platí, že je potřeba vysledovat, jaký orgán si během spánku nejvíce chrání.

Lze z toho tedy usoudit, že například takový muž, který spí v poloze s hlavou pod polštářem, má zřejmě strach, aby mu někdo neohrozil jeho know how. Musím se ho zeptat, proč to dělá :)

Svoji polohu na boku s jednou nohou na peřině a druhou pod peřinou, tou navíc zcumlanou a protaženou až k hlavě s cípem ještě namudlaným pod hlavou a rukama pod polštářem, jsem ve studii také nenašla.

Jak spíte?

Jana: Spím nejčastěji na levém boku, s jednou rukou pokrčenou a druhou nataženou. Nohy mám pěkně natažené, a než usnu, koukám do skříně.

 

 

 

Luboš: Usínám na břiše s jednou rukou pokrčenou a druhou nataženou. Většinou jsem čelem do volného prostoru. Asi potřebuji přehled, než zavřu oči.

 

 

 

Martin: Já usínám na boku s jednou rukou pod hlavou a nohou pokrčenou přehozenou přes druhou nataženou. Jako bych někam pochodoval.

 

 

 

A jak usínáte vy? Našli jste se v nějakém popisu?

Reklama