Pomocí screeningového analyzátoru mají dnes lékaři v ruce nástroj, díky němuž mohou například odhalit rakovinné bujení již v prvopočátku, a to bez odběru krve. O této metodě nás informovala doktorka Lenka Řehoříková.

doktor

Bojíte se injekcí? Děsí vás pomyšlení na to, že vám bude odebírána krev? Některé diagnózy však bez rozboru krve spolehlivě určit nejde. Tedy donedávna nešlo. Dnes už mají lékaři v rukou spolehlivý nástroj k bezbolestnému vyšetření vitálních funkcí člověka: screeningový analyzátor krve. Ten je schopen během několikaminutového vyšetření 117 hodnot, vypovídajících o zdravotním stavu.

„Vyšetření je velmi rychlé a komplexní, avšak zcela bezbolestné. Probíhá bez přímého odběru krve a bez dlouhého čekání na výsledky,“ říká lékařka Lenka Řehořková z centra Aditus Vitae.

Jak funguje screeningový analyzátor krve?

Přístroj měří teplotu na několika referenčních bodech lidského těla a na principech kvantové fyziky pak stanoví přesné parametry krve vyšetřovaného člověka.

„Tyto parametry pak přeneseme do počítače a s pomocí speciálního softwaru se dozvíme podrobnosti o zdravotním stavu klienta, jemuž můžeme doporučit další postup, případně jej - ve spolupráci s praktickým lékařem - poslat na další vyšetření za specialistou. Princip činnosti analyzátoru je založen na vzájemném vztahu mezi prací vykonávanou krevním oběhovým systémem vnitřních orgánů a teplem, které vzniká v důsledku chemických reakcí dusíku, kyslíku, vodíku a uhlíku,“ vysvětluje Řehořková. „Díky přístroji tak lze již v prvopočátcích diagnostikovat například rakovinné bujení, mozkové příhody, kardiologické poruchy i diabetes mellitus,“ dodává lékařka.

Čtěte také...

Reklama