Rakovina varlat je nejčastějším nádorovým onemocněním u mladých mužů. Vyskytuje se v každém věku, ale nejčastěji se objevuje mezi 20.-35. rokem. V této věkové skupině se jedná o nejrozšířenější formu rakoviny. Jestliže je nádor varlete objeven včas, mají pacienti devadesátiprocentní šanci na trvalé vyléčení. Rakovina varlat se ovšem netýká jen mužů - byť jí nemohou onemocnět, může vlastně ublížit i ženám - manželkám, partnerkám, matkám...

Rozšíření rakoviny varlat
Počet případů rakoviny varlat u nás od roku 1984 trvale roste. V roce 2003 je udáváno 9 případů na každých 100 000 obyvatel. Dle regionů postihuje tento typ nádorového onemocnění s velkým náskokem obyvatele Prahy, dále muže z Jižní Moravy, Libereckého kraje a Olomouckého kraje.

Samovyšetření je důležité!
Narozdíl od rakoviny prsu, kterému je jako společenskému tématu věnována velká pozornost (řada osvětových kampaní, medializace v tisku, apod.), je rakovina varlat relativně nedoceněným nebezpečím, o kterém většina mužů v rizikové skupině téměř netuší. Přitom ačkoliv rakovině varlete nelze úplně předejít, lze jejím včasným odhalením a léčbou zabránit nejhoršímu. Je proto nutné, aby se muži od svých patnácti let jednou za měsíc vyšetřovali. Chcete vědět, jak na to?

 

Jak se vyšetřují varlata
Po koupeli si muž stoupne před zrcadlo a sleduje případný otok nebo tah. Každé varle vyšetří tak, že položí palec shora a ukazovák s prostředníkem zespodu varlete. Vyšetření samozřejmě může provést i partnerka. Varle by mělo by být na omak hladké, vejčité, pevné. Je běžné, že se velikost varlat mírně liší. Vzadu nahoře nahmatáte menší citlivý útvar - nadvarle. Pokud budete prohlížet varlata pravidelně, neobvyklé útvary snadněji poznáte. Varovnými příznaky jsou změny objemu varlete (zmenšení nebo zvětšení), změny na povrchu varlete (bulky, hrbolky, jiné nerovnosti), zatvrdnutí varlete, tlak nebo bolest ve varleti a okolí, bolest v podbřišku a tříslech a případně i zvětšení a citlivost v oblasti prsních bradavek. S kteroukoliv z těchto potíží je třeba neprodleně vyhledat lékaře, který provede vyšetření ultrazvukem, případně odebere k vyšetření tkáň přímo z varlete.

Jak se rakovina varlat léčí
Pro úspěšnou léčbu je nutné znát především typ nádoru, protože takzvané seminomy dobře reagují na ozařování, zatímco ostatní nádory nikoli. Při operaci se odebírá celé varle i s chámovodem, při podezření na metastázy v mízních uzlinách se odebírají i tyto a často následuje i chemoterapie, která má za úkol zničit nádorové buňky. Krajní možností léčby je ASCT, tedy transplantace vlastních kmenových buněk spolu s razantní chemoterapií. Pacientovi se před zahájením léčby odebere kostní dřeň a zamrazí se. Následují cykly velmi vysokých dávek cytostatik. Tyto toxické látky zahubí nejen buňky „nemocné", ale i ty zdravé, hlavně buňky trávicího traktu, vlasových váčků nebo buňky krevní. Proto bývá nemocným po chemoterapii špatně, proto jim vypadávají vlasy a jsou unavení a náchylní podlehnout i méně závažným infekcím. Léky totiž zničí i bílé krvinky, které tělo brání. Po chemoterapii následuje infuze kmenových buněk, které doputují do kostní dřeně, kde se dále dělí. Bez transplantace by pacient velmi pravděpodobně zemřel na banální rýmu.

Komu nejvíc hrozí rakovina varlat?
K nejzávažnějším rizikovým faktorům onemocnění patří nesestouplé varle, rodiče by proto měli pečlivě sledovat vývoj dítěte, a pokud nedojde k sestupu spontánně, je nutné přistoupit k chirurgickému řešení (výkon by měl být proveden do 2 let dítěte). Riziková je ovšem také předčasná puberta, opakované záněty varlat, kouření a otrava některými těžkými kovy a chemikáliemi. Studie také prokázaly zvýšený výskyt nádorů varlat u vrcholových sportovců a hochů, kteří ve druhém desetiletí života zatěžovali nadměrně svůj organismus.

Rakovina varlat = neplodnost?
Chirurgické odstranění jednoho varlete samo o sobě nevede k impotenci ani neplodnosti, pokud je ponechané varle plně funkční. Chemoterapie, ale i radioterapie, však může poškodit tvorbu spermií ve zdravém varleti a může vést až k trvalé neplodnosti. Proto je ještě před zahájením takové léčby pacientovi umožněn odběr a zamražení spermatu ve spermobance pro jeho eventuální použití k umělému oplodnění. Nádorové onemocnění i jeho léčba můžou mít vliv na snížení zájmu o sex, ale při dobré toleranci léčby a při psychické pohodě lze v pohlavním životě pokračovat. Rozhodně je však doporučována bezpečná antikoncepce a početí dítěte je vhodné až s odstupem 2 let od ukončené chemoterapie i radioterapie.

s využitím tiskových materiálů

Na stánkách Ženy-in diskutujete o onkologických onemocněních zde.

Znáte někoho, kdo onemocněl rakovinou varlat? Jak byste reagovala, kdybyste zjistila, že je Váš partner nemocný? A kdyby se s Vámi nedokázal milovat? Vyšetřuje se váš partner, případně Vaši synové?

Reklama