Rakovina prostaty je v České republicenejčastější formou nádorového onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčinou jejich úmrtí. Počet nemocných navíc každým rokem stoupá. V současné populaci nad 50 let je u jednoho muže z jedenácti pravděpodobnost, že právě jemu bude diagnostikována rakovina prostaty. Experti odhadují, že u chlapců narozených v roce 2015 už to bude jeden ze sedmi.

Onemocnění se přitom netýká jen samotného muže. Zasáhne celou rodinu, přátele. „Je to šok pro všechny, ale manželka bývá nejbližší osobou a také největší oporou. A často je to právě ona, kdo nejvíce ovlivní svého muže v tom, aby podstoupil vyšetření, které mu může zachránit život,“řekl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc,odborník v oblasti léčby nádorových onemocnění mužského pohlavního ústrojí.

Co je to prostata?

Prostata (předstojná žláza) je přídatná mužská pohlavní žláza, která dodává 15–30 % objemu tekutiny ejakulátu zajišťující životaschopnost spermií. Prostata obepíná počáteční část mužské močové trubice v místě, kde opouští močový měchýř.

Důležité je vědět, že prostata je nutná pro plodnost, dá se však bez ní žít.

Co je rakovina prostaty?

prostataPodmínkou vzniku karcinomu prostaty je přítomnost testosteronu, mužského pohlavního hormonu produkovaného Leydigovými buňkami varlete. „Karcinom prostaty tedy může vzniknout u každého muže, který má aktivní produkci pohlavních hormonů, resp. testosteronu,“uvedl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Důležitou roli při vzniku onemocnění může hrát dědičnost. Pokud rakovinou prostaty trpí otec nebo bratr, riziko vzniku onemocnění se u mužů dvakrát zvyšuje.

Výskyt karcinomu prostaty má mnoho specifik – jedním z nich je, žes věkem stoupá. U mužů nad 60 let je uváděn nález ložisek karcinomu prostaty až v 80 % a u mužů osmdesátiletých dokonce v 95 %. To ale neznamená, že se mladším ročníkům tento typ rakoviny vyhýbá.

Co je PSA

PSA je bílkovina, která se tvoří pouze v prostatických žlázkách, jedná se tedy o orgánově specifický ukazatel - jeho zvýšená hodnota v krvi vždy souvisí s onemocněním prostaty. Díky pokroku v medicíně a objevu prostatického specifického antigenu (PSA) se od konce 70. let významně zvýšila detekce karcinomu prostaty. Muži po padesátce by měli znát hodnotu svého PSA.

Jak rakovinu prostatypoznat?

Karcinom prostaty se v naprosté většině případů zjistí náhodně, na základě záchytu zvýšené hladiny prostatického specifického antigenu (PSA)v krvi. V počátečních stádiích nemoci se karcinom prostaty často nepozná. „V tom je toto onemocnění velmi zákeřné,“ uvedl urolog prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. „Mezi první zjevné problémy, kterých si muž s rakovinou prostaty všimne, mohou patřit problémy s močením – přerušovaný proud moči, častější denní a především noční močení, tyto potíže však mohou provázet i nezhoubné zvětšení prostaty“ doplnil prof. Babjuk.

Lze nemoci předcházet?

Vzniku tohoto onemocnění předcházet nelze.“Jedinou spolehlivou ochranou by byla kastrace před začátkem puberty,“ vysvětlil prof. Babjuk. Vzhledem k tomu, že nelze jednoznačně říci, které okolnosti zvyšují riziko vzniku tohoto typu rakoviny, doporučuje se obecně zdravý životní styl, tedy zvýšený příjem ovoce, zeleniny, ryb, omezení červeného masa a živočišného tuku apod. Zaměřujeme se proto na tzv. sekundární prevenci - tedy na včasný záchyt onemocnění ve fázi, kdy jej ještě lze vyléčit.

Léčba onemocnění

Způsob léčby záleží na tom, v jaké fázi se nádor nachází. Pokud je nádor ohraničený pouze na prostatu, lze jej léčit lokálně, například chirurgickým zákrokem. V takovém případě se odoperuje celá prostata a pacient má naději na celkové vyléčení.

V případě metastází do dalších orgánů je nutné léčit celý organismus – zde se využívá například hormonální léčba. Známkou velmi pokročilých nádorů pak bývá nejčastěji bolestz kostního metastatického procesu,hlavně zad, kyčlí a končetin. Metastáza v kostech může někdy utlačovat míchu a působit potíže s pohybem. „Často tak k lékaři přijde pacient s bolestmi zad a odchází s diagnostikovanou rakovinou prostaty,“dodal prof. Babjuk.

Ženy a rakovina prostaty

Ačkoliv je rakovina prostaty mužským onemocněním, významnou roli zde hrají právě ženy. Z ankety serveru www.zena-in.cz vyplývá, že celých 98,9 % žense zajímá o zdravotní stav svého partnera. Z toho 88,48 % žen se zajímá, jaképreventivní prohlídkyjejichpartner podstoupil. Odpovědi mužů se v porovnání s tímto značně liší – pouze 64,62 %z nich se zajímá o preventivní vyšetření. „A právě preventivní prohlídky jsou pro zachycení rakoviny prostaty a její léčbu velmi důležité,“ vysvětlil prof. Babjuk.

Muž by měl navštívit urologa v případě, že má potíže s močením, případně po dosažení věku 50 let, i když žádné příznaky nemá, ale chce se aktivně starat o své zdraví. „Ženy často na muže naléhají, aby absolvovali prohlídku u urologa, a k tomuto kroku je přesvědčí. V konečném důsledku jim tak mohou pomoci zachránit život,“ doplnil prof. Babjuk.

Co může žena udělat pro svého muže?

Zásadní roli v léčbě onemocnění hraje včasná diagnostika. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou žena může pro svého partnera udělat, je poslat jej na preventivní vyšetření, případně jej tam alespoň objednat. Důležitá je také komunikace a psychická podpora ze strany partnerky. Rakovina je vždy velmi citlivé téma, v tomto případě o to více, že se jedná o intimní mužské partie,“ uvedl prof. Babjuk.

Většina mužů se návštěvy urologa, během které probíhá základní vyšetření, bojí. Je třeba zdůraznit, že se není čeho obávat – vyšetření není bolestivé. „Základem je vyšetření prostaty přes konečník a odběr krve ke stanovení hladiny PSA, případně vyšetření ultrazvukem,“ doplnil prof. Babjuk.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.je uznávaným odborníkem v oblasti léčby nádorových onemocnění mužského pohlavního ústrojí a močového traktu. Je předsedou České urologické společnosti a od roku 2009 přednostou urologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Reklama