Tématem prevence se zabýváme po celý rok. Připravili jsme pro vás zajímavý rozhovor s odborníkem. Na naše otázky odpovídal MUDr. Jan Šula, gynekolog z Brna

Rakovina děložního čípku – jak časté je toto onemocnění?
V České republice je ročně diagnostikováno cca 1100 nových případů rakoviny děložního čípku, přičemž cca 350 žen tomuto onemocnění podlehne. Celosvětově pak každé dvě minuty umírá 1 žena na rakovinu děložního čípku. Denně to je pak ekvivalent tří, zcela obsazených, letounů Boeing 747 Jumbo.

Má toto onemocnění více podob?

Jedná se vždy o nádor v oblasti děložního čípku, avšak jeho histologický původ se může lišit. Právě rozbor histologického původu, spolu s dalšími vyšetřeními, pomáhá přesně nádor zařadit (provést tzv. staging), stanovit prognózu a vybrat adekvátní léčbu.

Může žena na sobě takové onemocnění sama poznat?
V počátečních fázích si žena sama tento nádor neodhalí. Opravdové problémy, krvácení, zapáchající výtoky, u tohoto nádoru začínají, až když je onemocnění pokročilé a bohužel i hůře léčitelné. Proto je důležité chodit pravidelně na preventivní gynekologické prohlídky.

injekce

Co onemocnění způsobuje?
Rakovina děložního čípku je způsobena lidským papilomavirem (HPV), respektive jeho rizikovými kmeny. Tyto viry napadají buňky sliznice na děložním čípku, po určité době mohou změnit jejich genetickou informaci a způsobit nekontrolované bujení - rakovinu.

Jakou roli v možnosti vniku onemocnění hraje sexuální život?
Velkou. Největší pravděpodobnost získat rizikový kmen lidského papilomaviru je právě při pohlavním styku. Samozřejmě monogamie a chráněný pohlavní styk toto riziko snižují.

Kdy by se měly očkovat dívky vakcínou Cervarix?
Dívky by se měly očkovat pokud možno co nejdříve, ale tak aby doba účinnosti vakcíny pokrývala co největší období pohlavního života. V současné době víme, že účinné hladiny protilátek proti HPV u vakcíny Cervarix přetrvávají minimálně 10 let. Z vývoje hladiny protilátek a z modelů platných pro vakcinaci však lze usuzovat, že účinnost vakcíny bude mnohem delší, minimálně 20 let. Nejvhodnější je proto zacílit podání očkování tak, aby došlo k co největšímu pokrytí období od zahájení pohlavního života po 30-40 roku věku. V tomto případě se jeví jako optimální očkovat dívky mezi 9-14 rokem věku.

Jaké je očkovací schéma?
U dívek od 9 do 14 let včetně lze očkovat dvěma dávkami. Druhá dávka se aplikuje mezi 5 a 7 měsíci po 1. dávce.

U dívek nad 15 let a starších se očkuje třemi dávkami. Druhá dávka se aplikuje mezi 1 a 2,5 měsíci po 1. dávce. Třetí dávka pak mezi 5 a 12 měsíci po 1. dávce. 

Je rakovina děložního čípku onemocnění, na které má vliv dědičnost?
Hlavní vliv má infekce lidským papilomavirem. Samozřejmě, mohou existovat jedinci, kteří jsou vlivem horší imunity vnímavější vůči této infekci, a v tom případě bychom mohli hovořit o nějakém dědičném vlivu. Nebylo to však prozatím spolehlivě prokázáno.

Jaká je délka ochrany, pokud se žena nebo dívka nechá naočkovat?
Minimálně 10 let, předpokládá se však alespoň 20 let. 

Jaká je kromě očkování prevence?
Nejúčinnější ochranou proti vzniku rakoviny děložního čípku (mimo očkování) jsou pravidelné preventivní gynekologické prohlídky. 

Jak často by měly ženy chodit na prohlídky?
Minimálně jednou ročně. 

Děkujeme za rozhovor, na naše otázky odpovídal MUDr. Jan Šula, gynekolog z Brna.

Reklama