Velice střízlivý pohled na sex má čtenářka Bonda. Na sex je nucena dívat se (jak píše) mužským pohledem. Sex bez lásky je pro ni běžnou záležitostí...

Kamarádství s benefity, toť moderní pojem pro sex bez lásky, píše ve svém příspěvku k dnešnímu tématu čtenářka Bonda...


Měla jste někdy sex bez lásky?

  • Měla jsem ho téměř celé manželství. A mám sex bez lásky nyní stále, protože pokud chci mít sex, a nemám stálého partnera, kterého ani mít zřejmě už nebudu, tak volím raději sex bez lásky než žádný. Dnes se tomu říká kamarádství s benefity, neboli po staru kamarád taky rád. A já jsem nucena mít přístup k sexu jako chlapi - že sex je součást hygieny, péče o tělo a duši a prevence zdraví.

Prožila jste někdy lásku bez sexu?

  • Prosím vás, a ještě jednu o Sněhurce...
  • Život mi už dávno ukázal, že je to jen chemie. Neexistuje láska bez sexu, to je pak jen dobré přátelství.

Máte na sex bez lásky či lásku bez sexu vyhraněný názor?

  • Oboje patří k životu a já mám život ráda.

Bonda

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 17. 8. 2012: Sex bez lásky, láska bez sexu

Příspěvky k tomuto tématu již neposílejte. Po 16.00 hodině se dozvíte, která z přispěvatelek obdrží slíbený dárek, totiž erotickou hrou pro dva Nevinné hrátky (vydalo Albi).

hratky

Reklama