Krýzovy jesličkyTradiční české Vánoce, to jsou kromě Ladových obrázků samozřejmě především krásné, ručně dělané betlémy. Ať už vyřezávané ze dřeva, nebo třeba z kukuřičného šustí, z papíru, z perníku, z hlíny… A není moc lidí, kteří by nepodlehli jejich kouzlu.

České betlémy jsou ve světě unikátní díky tomu, že nemají jen onu centrální scénu zobrazující narození Ježíška v betlémské jeskyni, příchod Tří králů a dalších darovníků, ale že je tu i spousta kouzelných scenérií, které zobrazují místní život, a co je pro Čechy také typické – nezřídka i humor.

V době adventu jsou k vidění betlémy snad po celé republice. Jako většina miniatur každoročně nadchnou jak děti, tak i jejich dospělý doprovod. Muže, ženy bez rozdílu.

Jindřichohradecké muzeum

Také Jindřichův Hradec, jihočeské malebné město, proslulo svou bohatou betlémářskou tradicí.

Zdejší muzeum ukrývá ve svých výstavních útrobách světoznámé Krýzovy jesličky, které byly darovány do jeho sbírek roku 1935, a od té doby patří k nejnavštěvovanějším expozicím.

Vraždění neviňátek„Jindřichohradecký měšťan a punčochářský mistr Tomáš Krýza (1838–1918)vyráběl své celoživotní dílo více jak šedesát let,“ říká správkyně a etnografka Alexandra Zvonařová. Jeho velkolepý betlém, kterým zastavěl plochu 60 čtverečních metrů, obsahuje 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 dokonce pohybuje.

„Střed jesliček tvoří působivá betlémská scéna narození Páně se sv. Rodinou, třemi králi a darovníky,“ popisuje dřevořezbu její správkyně. „Tato nejstarší část je doplněna známými biblickými výjevy z evangelia a městskou architekturou, kde najdeme bránu s padacím mostem, Herodesův palác s miniaturním porcelánovým nádobím na prostřeném stole nebo stráž na hradbách.“

Klanění tří králůCelý betlém je doplněn poetickou vesnickou krajinou dokládající život lidí 19. století. „Původní mechanizmus, který byl zpočátku poháněn ručně, později nahradil pohon elektromotorem,“ vysvětluje Alexandra Zvonařová.

V roce 1936 získalo muzeum další dva cenné betlémy Emanuela a Bohdana Steinocherových, které byly nainstalovány po obou stranách Krýzových jesliček.

Jesličky Tomáše Krýzy jsou největším lidovým mechanickým betlémem na světě, zapsaným v Guinessově knize rekordů a jsou právem považovány za nejproslulejší exponát nacházející se ve sbírkách muzea.

Městské opevněníMuzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 19, 377 01 Jindřichův Hradec, www.mjh.cz, muzeum@mjh.cz, tel.: 384 363 660

Do 6. ledna bude otevřeno denně, 8.30–12.00 a 13.00–17.00 hodin 24. prosince a 31. prosince otevřeno pouze dopoledne

Vstupné – základní: 50 Kč, děti, studenti, důchodci a invalidé: 30 Kč, vánoční sleva – děti do 6 let zdarma, rodinné vstupné: 100 Kč

Reklama